Budujemy Dom
Przed budową / Domy pasywne / Artykuły

Zasady projektowania domu energooszczędnego

Podstawowym zadaniem domów energooszczędnych jest ograniczenie ilości energii zużywanej w domu – zwłaszcza energii termicznej przeznaczonej do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zakłada się, że oszczędności wyniosą 30–50% w porównaniu z budynkami spełniającymi aktualnie obowiązujące dopuszczalne wskaźniki normowe. Ale do osiągnięcia tego celu nie wystarczy ułożenie na ścianach i dachu nieco grubszej warstwy termoizolacji. To o wiele bardziej złożone zagadnienie.

Kompleksowe działanie to podstawa

Dom energooszczędny 
 (fot. DLH)

W wielu publikacjach można przeczytać, że każdy istniejący budynek da się przerobić na dom energooszczędny. Inwestorzy namawiani są jedynie do zwiększenia grubości izolacji termicznej w ścianach i dachu oraz do wymiany okien. Takie działanie oczywiście poprawi termoizolacyjność wybranych przegród zewnętrznych, ale nie wpłynie znacząco na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Na dodatek zastosowanie szczelnej stolarki wraz z powszechnie stosowaną wentylacją grawitacyjną może być przyczyną zawilgocenia budynku oraz niedostatecznej jakości powietrza wewnętrznego (ciepłego, ale z bardzo dużą zawartością pary wodnej oraz dwutlenku węgla).

Te uwagi dotyczą przede wszystkim starych modernizowanych budynków, ale także wielu dostępnych dokumentacji katalogowych. Łatwo się o tym przekonać, oglądając projekty sygnowane jako energooszczędne i analizując usytuowanie oraz liczbę kominów. Bardzo często są dwa lub trzy, co zwykle oznacza, że projektant założył funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej – niedopuszczalnej w domach energooszczędnych.

Przykład domu, w którym projektant myślał o energooszczędności
 (fot. i rys. Lipińscy)
Rzut poddasza
Rzut parteru
Przykład domu, w którym projektant myślał o energooszczędności. Świadczą o tym np. garaż usytuowany od strony północnej całkowicie oddylatowany od bryły budynku, przeszklony wykusz od strony południowej, podział wnętrza na strefy buforowe czy brak przewodów wentylacji grawitacyjnej


Równie często można znaleźć kominek, który w zasadzie nie powinien być projektowany w domach energooszczędnych (chyba że jego funkcjonowanie jest całkowicie niezależne od powietrza znajdującego się wewnątrz budynku).

Podstawowe wytyczne do projektowania domów energooszczędnych, bez których znaczące ograniczenie zużycia energii cieplnej jest niemożliwe:

  • Dobór odpowiedniej działki budowlanej pozwalającej na zorientowanie budynku w kierunku południowym oraz twórcze wykorzystanie naturalnych warunków terenowych (zgłębień, skarp, drzew itd.).

  • Zapewnienie jak najlepszej termoizolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych

  • Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

  • Szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych itd.)

  • Wyeliminowanie mostków termicznych, nawet tych liniowych czy punktowych. Inaczej teoretyczne założenia mogą dość znacznie odbiegać od rzeczywistości.

  • Możliwość wykorzystywania ciepła energii słonecznej. Sprowadza się to do odpowiedniego usytuowania budynku względem stron świata, zaprojektowania domu o zwartej bryle, buforowym układzie pomieszczeń, wykorzystania nowoczesnych urządzeń takich, jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, czy gruntowe wymienniki ciepła.

  • Zastosowania energooszczędnych urządzeń nie tylko AGD i oświetlenia, ale również zużywających wodę (baterie umywalkowe, wannowe, spłuczki w.c. itp.).
Projekt domu, który może być energooszczędny pod warunkiem, że zostanie zainstalowana w nim wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
 (fot. i rys. MTM Styl)
Rzut parteru
Rzut poddasza
Projekt domu, który może być energooszczędny pod warunkiem, że zostanie zainstalowana w nim wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (projekt ukazuje dom z wentylacją grawitacyjną, o czym świadczy liczba przewodów kominowych). Szkoda również, że największa sypialnia ma okna skierowane w kierunku północnym


Dopiero takie kompleksowe podejście do tematu może przynieść zamierzony efekt, czyli zaprojektowanie domu, w którym zużycie energii będzie znacząco niższe niż w tzw. domach typowych lub referencyjnych.

Wykorzystanie potencjału działki budowlanej

Na nieodpowiedniej działce budowlanej bardzo trudno jest zaprojektować dom energooszczędny. Najlepszym przykładem mogą być tereny na stokach północnych czy działki o szerokości zaledwie 16–20 m (to niemal norma na terenach miejskich). Można na nich zbudować rozległe parterowe bądź wąskie piętrowe domy o szerokości 8–12 m. Ale wtedy prawie niemożliwe jest spełnienie fundamentalnych warunków energooszczędności – zwartej bryły budynku, usytuowania wszystkich pokoi mieszkalnych od strony południowej, buforowego układu pomieszczeń itd.

Dlatego chcąc zbudować dom energooszczędny, należy zacząć od wyboru odpowiedniej działki, czyli szerokiej przynajmniej na 25 m, z wjazdem od strony północnej lub wschodniej, w miarę płaskiej (najlepiej nachylonej w kierunku południowym), z wysokimi liściastymi drzewami mogącymi zacienić dom w lecie, o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych itd.

Dość skrajny przykład działki o szerokości zaledwie 14 m
 (fot. i rys. Studio Z500)
Rzut parteru
Rzut poddasza
Dość skrajny przykład działki o szerokości zaledwie 14 m. Brak otworów okiennych w ścianach wschodniej i zachodniej umożliwił budowę domu o szerokości 8 m (po 3 m do granicy działki). Zasługą projektanta jest również to, że tylko jeden pokój ma okna od strony północnej. Trzeba zwrócić uwagę, że na tak wąskiej działce nie ma garażu, magazynu na sprzęt ogrodowy, a w budynku pralni, spiżarni itp. pomieszczeń usługowych. To po prostu mieszkanie w formie domu


Trzeba też pamiętać o możliwości precyzyjnego zorientowania budynku względem stron świata. Standardowe odchylenie od założonych osi o 30° (dopuszczalne w projektach katalogowych) może okazać się zbyt duże dla domów projektowanych jako energooszczędne.

Z kolei zapewnienie ładnego widoku z okien, a przede wszystkim spełnienie wszystkich wymagań i potrzeb przyszłych mieszkańców, zależy od umiejętności i wiedzy architektów, którzy wcześniej mogą zobaczyć działki i poznać inwestorów. Niestety jest to możliwe właściwie tylko przy projektach wykonywanych na indywidualne zamówienie.

Ciepłe przegrody zewnętrzne to warunek konieczny

Projektując dom energooszczędny, należy założyć, że wszystkie przegrody zewnętrzne, czyli podłogi na gruncie, ściany, dachy lub stropodachy będą charakteryzowały się współczynnikiem przenikania ciepła U=0,16–0,20 W/(m²·K). Jeśli nie zapewni się budynkowi tak dobrej termoizolacyjności, to właściwie żadne inne działania nie będą miały sensu.

Rodzaj przegrody  Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²·K)]
 Dom zgodny z normami  Dom energooszczędny
 Ściany zewnętrzne  0,30  0,15–0,20
 Okna  2,00  0,80–1,00
 Drzwi zewnętrzne  2,60  0,80–1,00
 Dach lub stropodach  0,30  0,15–0,20
 Podłoga na gruncie  0,60  0,15–0,20
 Strop nad piwnicą  0,60  0,20–0,30
Przegrody zewnętrzne we współczesnych domach jednorodzinnych


Po prostu straty energii cieplnej przez przegrody zewnętrzne będą tak duże, że oszczędności wynikające np. z zainstalowani pompy ciepła czy rekuperatora powietrza o bardo dużej sprawności staną się prawie niezauważalne. A przecież urządzenia te są drogie i warto stosować je tylko wtedy, gdy rzeczywiste koszty ogrzewania i wentylacji budynków będą minimalne.

Schemat połączenia ogrzewanej płyty fundamentowej ze ścianami parteru
Fundament Legalett przed zabetonowaniem
Schemat połączenia ogrzewanej płyty fundamentowej ze ścianami parteru Fundament Legalett przed zabetonowaniem (fot. Legalett)


Oczywiście od przegród zewnętrznych wymaga się, aby nie miały żadnych ­mostków termicznych. Konieczne jest zatem zachowanie ciągłości termoizolacji oraz zrezygnowanie np. ze wspornikowych balkonów (mogą być projektowane jako konstrukcje samonośne). Poza tym wszystkie przegrody, ale zwłaszcza ściany, muszą być szczelne. Spełnienie tego warunku najczęściej wyklucza, a przynajmniej bardzo utrudnia stosowanie ścian murowanych tylko na spoiny poziome.

Podłogi na gruncie. Fundamenty płytowe lub ściany fundamentowe warto ocieplić grubą warstwą polistyrenu ekstrudowanego. Ten materiał jest dość twardy i odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz prawie nienasiąkliwy i dlatego najlepiej nadaje się do izolowania części podziemnych budynku. Grubość warstwy dobiera się w zależności od podłoża (piaszczyste, gliniaste, skalne), rodzaju konstrukcji oraz sposobu ogrzewania budynku.

Przykład poprawnego połączenia podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową i ścianą parteru
 Przykład poprawnego połączenia podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową i ścianą parteru

To dlatego, że w domach energooszczędnych warto rozważyć zastosowanie niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego. A wtedy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zwykle wykonanie ogrzewanej płyty fundamentowej, a nie tradycyjnych ław i ścian fundamentowych oraz podłóg na gruncie. Trzeba również pamiętać, że do obliczania współczynnika przenikania ciepła przegród na gruncie wykorzystuje się inne wzory niż dla ścian zewnętrznych i dachów.

Zatem nie należy się dziwić, że np. o połowę cieńsza warstwa styropianu pod płytą fundamentową pozwoli na uzyskanie identycznego współczynnika, jak dla ścian. W domach energooszczędnych do ocieplania przegród podziemnych zaleca się stosowanie warstwy polistyrenu ekstrudowanego grubości przynajmniej 10 cm, a w przypadku ogrzewania podłogowego min. 15 cm.

Ściany zewnętrzne. W domach energooszczędnych muszą spełniać nieco inne wymagania niż w budynkach typowych. Oczywiste jest projektowanie przegród warstwowych. Wyjątek od reguły stanowią bloczki Fortis, z których można wybudować ściany jednowarstwowe o bardzo dobrych parametrach [U=0,184 W/(m²·K)] pod warunkiem wypełnienia spoin pionowych sznurem poliuretanowym lub pianką montażową.

Jednak najczęściej projektuje się ściany dwu- ewentualnie trójwarstwowe. Rozdzielenie funkcji, czyli ściany nośnej akumulującej ciepło oraz tłumiącej hałasy zewnętrzne (grubości 18–25 cm) oraz warstwy termoizolacyjnej grubości min. 15 cm (lepiej 18–20 cm) upraszcza prawidłowe projektowanie oraz wykonanie takich elementów jak nadproża, wieńce stropowe, słupy wewnętrzne itp. Po prostu nie wolno dopuści do powstania jakichkolwiek mostków termicznych, a jednocześnie trzeba dbać o jak najlepszą szczelność ścian.

Bloczek Fortis i przykład wznoszenia energooszczędnej ściany jednowarstwowej
Silikaty to bardzo dobry materiał do budowy ścian zewnętrznych w domu energooszczędnym
 (fot. Fortis)  (fot. Silka (Xella))
Bloczek Fortis i przykład wznoszenia energooszczędnej ściany jednowarstwowej Silikaty to bardzo dobry materiał do budowy ścian zewnętrznych w domu energooszczędnym


W przeciwnym razie straty ciepła lub przedostawanie się do wnętrza domu niekontrolowanego zimnego powietrza mogą w znacznym stopniu zaważyć na efektywności całego przedsięwzięcia. Z tego względu najlepsze są tradycyjne ściany murowane na spoiny poziome i pionowe. W przegrodach dwuwarstwowych powinny to być materiały ciężkie takie, jak cegły pełne lub ­wapienno-piaskowe albo z odpowiednio ukształtowanymi szczelinami np. pustaki typu MAX (grubość ściany 19 cm) czy Porotherm 25 AKU.

To ważne, zwłaszcza przy powszechnie stosowanej termoizolacji ze styropianu, która jest przecież tańsza od wełny mineralnej. Zresztą w szczelnych domach energooszczędnych (z wentylacją mechaniczną) poroprzepuszczalność ścian nie ma właściwie znaczenia. Dlatego ocieplenie z wełny mineralnej warto stosować jedynie w rejonach o dużym natężeniu hałasu – głównie ze względu na zdecydowanie lepsze właściwości akustyczne.

Okna. Stanowią bardzo ważny element w domach energooszczędnych i powinny charakteryzować się jak najlepszą izolacyjnością termiczną. Wskazane jest nawet stosowanie stolarki przeznaczonej do domów pasywnych. To dlatego, że jedynie okna (szyby zwykle mają lepszą termoizolacyjność niż ramy) o współczynniku U < 0,8 W/ (m²·K) dają jakikolwiek zysk energetyczny i to pod warunkiem, że są umieszczone w elewacji południowej. Te gorsze w ogólnym rozrachunku generują same straty ciepła.

 Osadzenie okna w ścianie dwuwarstwowej Osadzenie okna w ścianie dwuwarstwowej Osadzenie okna w ścianie jednowarstwowej Osadzenie okna w ścianie jednowarstwowej 


Z tego też względu z wielkością okien w domach energooszczędnych nie należy przesadzać, nawet gdy znajdują się od strony południowej. Natomiast bardzo ważne jest właściwe ich umiejscowienie w ścianie. Po prostu muszą być osadzone w grubości warstwy termoizolacyjnej, a nie w ścianie konstrukcyjnej. Na dodatek ramy powinny być osłonięte węgarkami (ze styropianu lub wełny mineralnej) i to przynajmniej na 2/3 szerokości profili.

W miarę możliwości zalecane jest stosowanie dużej liczby okien nieotwieranych oraz dodatkowych zabezpieczeń termicznych takich, jak ocieplone okiennice czy rolety zewnętrzne. Dzięki temu straty ciepła przez okna mogą być dość znacznie ograniczone. W końcu trzeba pamiętać, że w okresie zimowym noc może trwać nawet 16 godzin na dobę, a dni też zwykle są pochmurne.

Dachy – w domach jednorodzinnych to prawie wyłącznie konstrukcje drewniane tradycyjne (krokwiowe, jętkowe, ­płatwiowo-kleszczowe) lub kratownicowe. Przy ich projektowaniu ważne są co najmniej dwa elementy: ułożenie izolacji termicznej z kilku warstw wełny mineralnej o łącznej grubości min. 20 cm (tak, aby nie powstawały nawet punktowe mostki termiczne) oraz bardzo staranne ułożenie warstwy paroizolacji (łącznie z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną wszystkich styków, łączeń, czy miejsc wbicia zszywek).

 Przykład ocieplenia połaci dachowej w domu energooszczędnym Przykład
ocieplenia
połaci dachowej
w domu energooszczędnym 
Przykład poprawnego połączenia izolacji termicznej ścian i dachu Przykład poprawnego połączenia izolacji termicznej ścian i dachu 


Do ocieplania połaci dachu głównie stosuje się wełnę mineralną z uwagi na jej elastyczność oraz bardzo dobre właściwości akustyczne. Trzeba jednak pamiętać, żeby najcieńsza warstwa miała grubość przynajmniej 8 cm. Dopiero wtedy wielkość i oddziaływanie liniowych oraz punktowych mostków termicznych będzie można uznać za pomijalnie małe.

Zwarta bryła budynku – czy to się opłaca?

Przy projektowaniu domów energooszczędnych zaleca się komponowanie zwartych, ale dużych brył. Chodzi o to, aby uzyskać jak najmniejszy stosunek powierzchni przegród zewnętrznych (łącznie z podłogą na gruncie) do kubatury ogrzewanej części budynku. Jednocześnie im większy będzie dom, tym większa będzie jego bezwładność cieplna, a to oznacza, że straty ciepła będą mniejsze.

O słuszności tych założeń łatwo się przekonać, np. wylewając gorącą wodę na talerz i wlewając do szklanki lub wlewając ją do małego i dużego słoika. Oczywiste jest, że woda na talerzu i w małym słoiku wystygnie szybciej. To podpowiada nam intuicja, ale ile dzięki temu można zaoszczędzić pieniędzy? Wystarczy przeanalizować podane przykłady. Wynika z nich, że oszczędności finansowe nie przekroczą kilku procent.

Dla wielu inwestorów ten zysk może okazać się niewystarczający do zrezygnowania z bardziej atrakcyjnej architektury budynku (z podcieniami, wykuszami czy lukarnami) i świadomie zgodzą się na ponoszenie nieco wyższych kosztów eksploatacyjnych.

W domu piętrowym trudno jest zrealizować zasadę stref buforowych
 (fot. i rys. APA Charakiewicz)
Rzut parteru
Rzut poddasza
W domu piętrowym trudno jest zrealizować zasadę stref buforowych (zwłaszcza na piętrze). Jednak parter obrazowanego budynku dobrze ją prezentuje. Zimny garaż odizolowany jest od ciepłej części mieszkalnej za pomocą pomieszczeń takich jak przedsionek, klatka schodowa


Jednak trzeba mieć na uwadze, że suma takich niewielkich zysków wynikających z zastosowania zwartej bryły domu, buforowego układu pomieszczeń czy usytuowania pomieszczeń mieszkalnych od strony południowej w rezultacie może przynieść całkiem spore oszczędności energii i pieniędzy. Szacuje się, że nawet na poziomie 10–15%, a to już chyba wystarczająco dużo, żeby opłacało się uwzględniać je w projektach domów energooszczędnych.

Organizacja przestrzeni wewnętrznej budynku

W domu energooszczędnym podstawową zasadą jest projektowanie pomieszczeń mieszkalnych i w miarę dużych powierzchni przeszklonych od strony południowej. Korzystne są także ogrody zimowe, które nawet nieogrzewane stanowią rodzaj bufora termicznego i dodatkowo osłaniają dom przed wiatrem. Pokoje powinny być oddzielone od północnych ścian zewnętrznych pomieszczeniami gospodarczymi, garderobami czy pralniami (12–15°C).

A te z kolei magazynami, składzikami, garażami, czyli pomieszczeniami, w których może by utrzymywana jeszcze niższa temperatura (na poziomie 4–8°C). Dzięki temu powstaną wyraźnie zróżnicowane strefy termiczne . Ważne jeszcze jest to, aby różnica temperatury pomiędzy sąsiadującymi strefami nie była większa niż 8ºC. Wtedy straty energii cieplnej pomiędzy pomieszczeniami będą pomijalnie małe.

Oczywiście pod warunkiem, że współczynnik przenikania ciepła ścian działowych wyniesie U<1,0 W/(m²·K) [lepiej U<0,60 W/(m²·K)]. Taki układ pomieszczeń w budynku gwarantuje mniejsze straty ciepła w okresie zimowym.

Po prostu różnica temperatury wewnątrz np. garażu i na zewnątrz budynku (obliczeniowa od –16°C do –24°C w zależności od regionu kraju) wynosi 20–32°C, a pomiędzy pokojami mieszkalnymi a otaczającym terenem odpowiednio 34–46°C. I właśnie ta różnica około 15°C powoduje kilkuprocentowe zmniejszenie wydatków na ogrzewanie domu.

Przykład1

Przyjmijmy do rozważań uproszczony model dwukondygnacyjnego domu jednorodzinnego o dość zwartej bryle. Budynek na planie prostokąta o długości boków odpowiednio 7,5 oraz 12 m i wysokości kondygnacji równej 3 m. Łączna powierzchnia użytkowa to P=2×7,5×12=180 m², kubatura V=7,5×12×6=540 m³, a powierzchnia wszystkich przegród zewnętrznych A=2 (7,5×12 + 7,5×6 + 12×6)=414 m². Zatem stosunek A/V=414/540=0,77.

Porównajmy go teraz z np. z domem parterowym o takiej samej powierzchni i kubaturze, ale na planie krzyża, czyli o bardzo rozczłonkowanej formie. Długość każdego boku to 6 m, a wysokość kondygnacji bez zmian 3 m. Powierzchnia przegród zewnętrznych to A=2×180 + 12×6×3=576 m². Jednak teraz stosunek A/V=576/540=1,07, czyli jest aż o 39% większy.

Oznacza to, że w omawianym budynku piętrowym na ogrzewanie zużyje się 540×35,8=19332 kWh energii w ciągu roku, a domu parterowym 540×37,4=20196 kWh. Różnica to 864 kWh, czyli 260 zł/rok (przyjęto 0,30 zł/kWh), co stanowi prawie 5% ogólnych kosztów ogrzewania.
Model dwukondygnacyjnego domu jednorodzinnego
Model domu parterowego
 różnica A/V wynosi 39%, różnica w kosztach ogrzewania to 5%

 

Przykład2

Porównajmy teraz dwa domy w kształcie sześcianu: jeden o boku 9 m i drugi o boku 6 m. To uproszczone modele budynków o trzech i dwóch kondygnacyjnych.

Większy, o łącznej powierzchni użytkowej P=3×81=243 m², ma powierzchnię przegród zewnętrznych A=6×81=486 m² i kubaturę V=81×9=729 m³. Zatem stosunek A/V=486/729=0,67.

W budynku mniejszym powierzchnia użytkowa to P=2×36=72 m², powierzchnia przegród zewnętrznych A=6×36=216 m², a kubatura V=36×6=216 m³. Oznacza to, że stosunek A/V=216/216=1,00 jest aż o 49% większy w porównaniu do dużego budynku o trzech kondygnacjach.

To dowód, że małe domy są mniej energooszczędne od dużych, pomimo że w wartościach bezwzględnych zużywa się w nich mniej energii cieplnej (216×37,4=8078 kWh/rok w porównaniu do 729×34,6=25223 kWh/rok). Przeliczając na złotówki, okazuje się, że roczny koszt ogrzewania małego domu wyniesie 2423 zł, a dużego 7567 zł. Jednak odnosząc te kwoty do powierzchni użytkowej – w małym domu zapłaci się 33,65 zł za ogrzanie 1 m², a w dużym 31,14 zł, czyli o 8% taniej.
Model budynku o trzech kondygnacjach
Model budynku o dwóch kondygnacjach
 różnica A/V wynosi 49%, różnica w kubaturze 338%,
różnica w kosztach ogrzewania w przeliczeniu na m² to 8%

Tadeusz Lipski

aktualizacja: 2013-01-24

Zdaniem naszych Czytelników

Cytat Duże przeszklenia w salonie są od strony południowej i zachodniej jeśli tak będzie w rzeczywistości jak jest założenie w projekcie to oknie mniej jednak jeśli robić ogrzewanie powierzchniowe to na ścianach "zimnych" ...

ciekawski83

04 Lip 2011, 13:02

ciekawski83, widzisz problem tam gdzie go nie ma.Duże przeszklenia w salonie są od strony południowej i zachodniej, a ogrzewanie może być płaszczyznowe i żadne grzejniki nie będą potrzebne.Zresztą strefa dzienna w ogóle jest dobrze doświetlona (kuchnia, jadalnia).Strona północna ...

Jani_63

04 Lip 2011, 12:32

ja mam nieużytkowy strych i dlatego ociepliłem po suficie z poddasza, a nie cała połać dachu

Gość adiqq

04 Lip 2011, 11:52

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Konferencja EuroPOWER - podsumowanie
Konferencja EuroPOWER - podsumowanie Rozwój rynku energii w Polsce obejmuje wiele segmentów. Kluczowym jest zapewnienie oraz stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego. ...
Polska Nagroda Innowacyjności 2015 dla Lipińscy Domy
Polska Nagroda Innowacyjności 2015 dla Lipińscy Domy Podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 6-7 listopada 2015 r. w Łodzi, firma Lipińscy Domy Biuro Projektowe ...
Mitsubishi Electric przybliża założenia Dyrektywy ErP
Mitsubishi Electric przybliża założenia Dyrektywy ErP 26 września 2015 roku w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Dyrektywy ErP, które dopuszcza wprowadzania na ...
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x