Budujemy Dom
Przed budową / Działka / Aktualności

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Jedna baza wiele możliwości.

Główny Geodeta Kraju poinformował o rozpoczęciu prac nad realizacją projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”. Projekt GBDOT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji".

Ważnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umów na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 6 województw na łączne kwotę ponad 45 mln zł.

Projekt GBDOT to największe realizowane obecnie  w Polsce przedsięwzięcie dotyczące budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów i zjawisk na obszarze całego kraju wraz z systemem zarządzania i udostępniania danych w którym po stronie administracji geodezyjnej zaangażowane będą: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz jednostki organizacyjne wszystkich urzędów marszałkowskich.

Zakłada się, że z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, jako rejestru publicznego, korzystać będą setki tysięcy obywateli i tysiące przedsiębiorców rocznie, nie wliczając w to organów administracji publicznej.

Wszystkie mapy w jednym miejscu

Baza Danych Obiektów Topograficznych to największy i najbogatszy w Polsce, zintegrowany, aktualny i ujednolicony, specjalistyczny rejestr zbiorów danych topograficznych i geograficznych. Rejestr ten będzie administrowany przez krajowy system zarządzania BDOT. Zadaniem systemu (będącego produktem projektu) będzie również zapewnienie sprawnego i bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania - bezpośrednio oraz w formie e-usług - zasobów danych gromadzonych w prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną rejestrach referencyjnych.

Przyjęte rozwiązania technologiczne zakładają przy budowie bazy maksymalne wykorzystanie danych źródłowych pochodzących z:

- bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- mapy zasadniczej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- ortofotomapy,
- Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju,
- Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych,
- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzonej przez gminy, a także danych z innych rejestrów np. REGON, TERYT oraz rejestrów prowadzonych przez resorty środowiska, zdrowia, edukacji, infrastruktury czy też rejestry gminne.

Dzisiaj dane o obiektach topograficznych znajdują się jeszcze w rozproszonych rejestrach w dużej części tradycyjnych, prowadzonych przez różne jednostki administracji, a dostęp do nich jest utrudniony - mówi Jolanta Orlińska – Prezes GUGiK

W wyniku realizacji projektu nastąpi integracja i harmonizacja danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych w dużej części przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Powstanie jeden kompletny, jednolity, spójny i aktualny system zarządzania danymi przestrzennymi, gwarantujący wysoką jakość świadczonych przez administrację publiczną usług danych przestrzennych  - dodaje Jacek Jarząbek – Wiceprezes GUGiK.

19 października 2010 r. w ramach realizacji zadania: budowa bazy danych obiektów topograficznych Główny Geodeta Kraju podpisał pierwsze duże umowy na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru 6 województw: zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, części obszaru województw: mazowieckiego i pomorskiego.

Realizacja tego zadania została powierzona na mocy zawartych umów:
1. Wielkopolskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu GEOMAT Sp. z o.o., siedzibą w Poznaniu;
2.  Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPGK RZESZÓW S.A.;
3.  Zakładowi Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Pryzmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4.  Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie Sp. z o.o.;
5.  Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu;
6. Polskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu S. A. z siedzibą w Warszawie;
7. Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie;
8. Firmie Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie;
9. Firmie  GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie;
10. Firmie MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie;
11. Firmie POLKART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prace dla ww. województw zostaną wykonane do końca 2011 r.

Przetargi na opracowanie i aktualizację BDOT dla pozostałych województw będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w latach 2011 - 2013.

BDOT - dla administracji, dla biznesu, dla ludzi...

BDOT zasili aktualnymi danymi przestrzennymi portal . Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność opiera się na szybkim i niezawodnym dostępie do danych topograficznych i geograficznych. Udostępnienie danych on-line wyeliminuje sprzedaż bezpośrednią map topograficznych w wersji papierowej.

Projekt przyczyni się również do usprawnienia działania administracji państwowej na wszystkich szczeblach i obniży koszty związane z planowaniem oraz zagospodarowaniem terenu. BDOT stanowić bowiem będzie rejestr referencyjny dla baz danych tematycznych, specjalistycznych i branżowych, niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej.

System ułatwi lokalizację zdarzeń istotnych z punktu widzenia działań  ratunkowych i operacyjnych straży pożarnej, policji, służb medycznych, pogotowia ratunkowego, czy wyspecjalizowanych jednostek  TOPR i  WOPR.

W chwili obecnej Baza Danych Obiektów Topograficznych – pomimo, że nie jest jeszcze kompletna jest już udostępniana organom administracji i instytucjom naukowo - badawczym. Wśród instytucji, które  korzystają z BDOT są między innymi: komendy wojewódzkie straży pożarnej, policji, regionalne zarządy gospodarki wodnej, parki krajobrazowe, uniwersytety, uczelnie techniczne, prywatne stowarzyszenia oraz agencje reklamowe.

Baza Danych Obiektów Topograficznych znajdzie zastosowanie w takich obszarach jak:

1. planowanie przestrzenne w wymiarze miejscowym, krajowym oraz transgranicznym;
2. projektowanie, budowa i bieżąca eksploatacja infrastruktury technicznej i przemysłowej;
3. rozwój działalności gospodarczej i usług dla obywateli związanych z lokalizacją przestrzenną obiektów i zjawisk ;
4. wspomaganie działań służb zarządzania kryzysowego oraz służb ratowniczych ;
5. wspomaganie działań służb ochrony przyrody i służb ochrony zabytków kultury narodowej;
6. lokalizacja przestrzenna i informacje o dostępie do obiektów administracji publicznej – ochrona zdrowia, edukacja;
7. przygotowywanie opracowań fizjograficznych w obrębie planowanych przebiegów nowych i modernizowanych tras komunikacyjnych, produkcja kartograficzna;

Szerokie pole eksploatacji BDOT sprawi, że rezultaty projektu będą uniwersalne. Jego cele i funkcjonalność zakładają użyteczność dla możliwie jak najszerszej grupy użytkowników: od zwykłych obywateli po m.in. instytucje publiczne, jednostki samorządowe wszystkich szczebli, uczelnie, firmy logistyczne, firmy spedycyjne, sektor energetyczny oraz telekomunikacyjny, deweloperów, biura projektowe, architektów, firmy geodezyjno - kartograficzne, kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, służby mundurowe (policja, straż pożarna, centra ratownictwa medycznego, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, straż miejska), centra zarządzania kryzysowego.

Dokładne dane szybko i kompleksowo

Dostęp do BDOT będzie zapewniony w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryny internetowej www.geoportal.gov.pl oraz usług sieciowych takich jak m.in. WMS, WFS.

Popularyzacja dostępu do informacji przestrzennych w połączeniu z możliwością raportowania błędnych informacji poprzez stronę WWW będzie zachętą do weryfikowania „własnych” danych, za pośrednictwem uprawnionych weryfikatorów. Usprawni to proces ich aktualizacji przez użytkowników systemu a uproszczenie procedur dostępu do rejestru BDOT pomoże zaoszczędzić środki finansowe oraz czas.

Dzięki informacjom gromadzonym w BDOT i jednoczesnym wykorzystaniu możliwości sieci Internet projekt GBDOT, spójnie wpisuje się w globalny, postępujący proces informatyzacji administracji publicznej oraz popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego.

aktualizacja: 2010-10-20

Dodaj komentarz

LK Projekt wyróżniony w Konkursie Twój dom - Dialog z tradycją
LK Projekt wyróżniony w Konkursie Twój dom - Dialog z tradycją Pracownia projektowa LK&Projekt otrzymała dwa wyróżnienia w Konkursie "Twój dom - Dialog z tradycją"  organizowanym przez Samorząd ...
Porozmawiaj z notariuszem o spadkach
Porozmawiaj z notariuszem o spadkach W sobotę 27 listopada w 11 miastach Polski będzie można uzyskać bezpłatne porady notariuszy na tematy związane z dziedziczeniem, spadkami, ...
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT). Jedna baza wiele możliwości. Główny Geodeta Kraju poinformował o rozpoczęciu prac nad realizacją projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych ...

Segregacja śmieci zaczyna się we własnym domu

Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Warto więc pomyśleć o poprawie jakości środowiska, w którym żyjemy. Nie bez znaczenia jest wrzucanie różnorodnych śmieci do specjalnych separatorów. Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy krok do odzysku i recyklingu.

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x