Budujemy Dom
Instalacje / Instalacje elektryczne / Artykuły

Częste błędy przy wykonywaniu instalacji elektrycznej

Kiedy buduje się nowy dom, można i warto zadbać o to, by instalacja elektryczna była bezawaryjna i aby nie zabrakło gniazd na urządzenia ułatwiające życie codzienne.

Zbyt mało gniazd i źródeł światła

Tuż po przeprowadzce do nowego domu może się okazać, że za mało jest gniazd do podłączenia urządzeń elektrycznych – zwłaszcza w kuchni.

Urządzeń elektrycznych wciąż przybywa, czego wielu autorów nie uwzględnia w projektach. W nowoczesnej kuchni nie powinno być tak, by po to, by włączyć mikser, trzeba było wyłączać ekspres do kawy czy mikrofalówkę… Także w pokojach zdarza się rozmieszczenie gniazd tylko na dwóch ścianach, wskutek czego bez przedłużacza nie da się np. włączyć lampki przy łóżku. W pomieszczeniach często też bywa zbyt ciemno, bo co prawda lamp jest tyle, co w naszym dotychczasowym mieszkaniu, ale pomieszczenia są dwa razy większe!

Najlepiej jeśli cały widoczny osprzęt pochodzi z jednej serii
Najlepiej jeśli cały widoczny osprzęt pochodzi z jednej serii (fot. Ospel)

Do dobrego rozmieszczenia gniazd i lamp już na etapie projektu trzeba sporo doświadczenia i wyobraźni, bo na długo przed przeprowadzką trzeba zdecydować, gdzie staną poszczególne sprzęty. Można to sobie ułatwić, gdy już stoją ściany, zaznaczając kredą na podłodze, gdzie staną sprzęty, jak będą się otwierały skrzydła drzwi, którędy będzie się przechodziło do garderoby czy podchodziło do schodów itp.

Dzięki temu łatwiej będzie zauważyć potrzebę oświetlenia w jakimś miejscu czy pożądaną lokalizację gniazda lub łącznika. Warto przewidzieć możliwość podłączenia w przyszłości większej liczby urządzeń elektrycznych niż w poprzednim mieszkaniu czy domu oraz wykonania większej liczby gniazd niż wynika z liczby urządzeń planowanych „do przeprowadzki" – na razie można pozostawić na wysokości przyszłych gniazd zaślepione puszki montażowe.

Uwaga! Na zewnątrz domu lub w garażu warto wykonać gniazdo zasilane trójfazowo (siłowe). Może się okazać potrzebne podczas remontów – do zasilania betoniarki, piły itp. urządzeń.

Brak uziomu

Skuteczny uziom jest niezbędny dla bezpieczeństwa wewnętrznej instalacji domowej, a także odgromowej. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale również urządzeń domowych. Najbardziej wrażliwe na uszkodzenia są telewizory, komputery itp, a więc urządzenia stosunkowo drogie.

Najłatwiejszy do wykonania i zarazem najtańszy jest tzw. uziom fundamentowy, ale trzeba o nim pamiętać na bardzo wczesnym etapie budowy domu, bo układa się go z taśmy lub prętów stalowych w dolnej części ławy fundamentowej. Inne rodzaje uziomu (otokowy, pionowy) można wykonać nawet przy istniejącym domu, ale jest to zdecydowanie bardziej kłopotliwe i kosztowne.

Źle określone zapotrzebowanie na moc

O wykorzystaniu urządzeń elektrycznych dużej mocy – a do takich należą urządzenia grzewcze (kuchenki, kotły elektryczne, podgrzewacze przepływowe itp.) – powinno się decydować już na etapie projektu, a nie dopiero w trakcie budowy. Inaczej może się okazać, że trzeba z nich zrezygnować albo przyłącze wykonać od nowa.

Ogrzewacze przepływowe mają niewielkie wymiary ale ich zapotrzebowanie na moc jest bardzo duże
Ogrzewacze przepływowe mają niewielkie wymiary ale ich zapotrzebowanie na moc jest bardzo duże (fot. Kospel)

Rzeczywiste zapotrzebowanie domu na moc zależy nie tylko od mocy zainstalowanych w nim urządzeń, ale też od sposobu ich użytkowania. Gdy nie mamy w domu urządzeń grzewczych (kocioł elektryczny, ogrzewacze wody, kuchnia elektryczna), zwykle wystarcza moc o połowę mniejsza niż wynikająca z zsumowania mocy jednostkowej wszystkich urządzeń elektrycznych, bo one nigdy nie pracują wszystkie jednocześnie.

W domach z piecami akumulacyjnymi i ogrzewaniem podłogowym urządzenia te pracują zwykle w godzinach nocnych (gdy ceny energii są niższe), a wówczas nie korzysta się z innych urządzeń.

Ponadto w instalacjach można określić priorytet pracy – np. gdy korzystamy z kuchenki elektrycznej, automatycznie zostaje wyłączone elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Największe chwilowe zapotrzebowanie na moc charakteryzuje przepływowe ogrzewacze wody, które pracują krótko – tylko gdy gorąca woda płynie z kranu, ale ich moc może przekraczać 20 kW (wygodne korzystanie z prysznica zapewnia ogrzewacz o mocy 18 kW, a z umywalki – co najmniej 4,5 kW). Jeśli więc rano domownicy zechcą równocześnie korzystać z dwóch łazienek, to łączny pobór mocy może sięgać 40 kW.

Zbyt mała liczba obwodów

Gniazdka w domu
(fot. Dekoral)

Standardowo przyjmuje się, że jednego obwodu nie powinno tworzyć więcej niż 10 gniazd lub 20 źródeł światła. Do wygodnej eksploatacji to często zbyt wiele – zgodnie z tą zasadą w domu jednorodzinnym wszystkie żyrandole i kinkiety mogłyby być zasilane z jednego obwodu, a więc jeśli zdarzyłaby się w nim jakaś awaria, wskutek której zostanie wyłączony, to w całym domu zapadnie ciemność.

Podobnie nieracjonalne jest zasilanie z jednego obwodu wszystkich gniazd na jednej kondygnacji (choćby to były tylko dwie sypialnie w niewielkim domu). Podczas remontów czy odnawiania pomieszczeń trzeba by wtedy ciągnąć przedłużacze z innej kondygnacji, co byłoby bardzo uciążliwe.

Nawet na jednej kondygnacji źródła światła powinny być zasilane z różnych obwodów, dzięki temu w razie awarii jednego można będzie korzystać z innego. To szczególnie ważne w pobliżu schodów – schodzenie po nich w ciemności jest po prostu niebezpieczne. Podział gniazd na obwody powinien być praktyczny i logiczny: osobne obwody mogą tworzyć gniazda w jednym niewielkim pomieszczeniu albo w kilku pomieszczeniach po tej samej stronie od wejścia do domu (i umieszczonej w jego pobliżu rozdzielnicy).

W dużych pomieszczeniach, takich jak salon, korzystne jest zasilanie gniazd z więcej niż jednego obwodu.

Uwaga! Jeśli współpracuje ze sobą kilka sprzętów elektronicznych, np. komputer, monitor i drukarka czy telewizor wraz z kinem domowym, to powinny być zasilane z tego samego obwodu, w przeciwnym razie w niekorzystnych warunkach może dojść do ich uszkodzenia.

Nierównomierne obciążenie faz

Może to być przyczyną zakłóceń w pracy instalacji (a nawet uszkodzenia przewodów) oraz wpływać niekorzystnie na działanie sieci. Choć do większości domów doprowadza się zasilanie trójfazowe, czyli tzw. siłę (400 V), większości domowych urządzeń wystarcza zasilanie jedną fazą (230 V). Podział obwodów na różne fazy jest jednak korzystny, także dlatego, że zdarzają się awarie sieci, w wyniku których zostaje wyłączone napięcie tylko niektórych faz, a wówczas nie zostaniemy całkowicie pozbawieni prądu.

Uwaga! Urządzenia zasilane trójfazowo, np. pompy, czy sprężarki pomp ciepła wymagają zwykle zabezpieczenia, które wyłącza je w razie zaniku jednej z faz, gdyż inaczej mogłoby dojść do ich uszkodzenia.

Sprzęty instalowane na stałe bez wydzielenia obwodów.

Urządzenia, które są instalowane na stałe, jak pralki, lodówki czy kuchenki, są w większym stopniu narażone na wyłączenie wskutek awarii, jeśli są zasilane z obwodu wspólnego z innymi urządzeniami. Zamrażarki, chłodziarki itp. urządzenia AGD dość dużej mocy lepiej zatem zasilać odrębnymi obwodami: mniejsze wtedy będzie ryzyko, że w wyniku awarii instalacji w czasie naszej nieobecności wyłączy się lodówka czy rozmrozi zamrażarka pełna zapasów.

Jeden wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający całą instalację domową to nie jest dobre rozwiązanie, bo awaria jakiegoś sprzętu w jednym obwodzie pozbawia prądu cały dom tak długo, aż uda się zlokalizować przyczynę i odłączyć wadliwe urządzenie (lub obwód). Jeszcze gorzej, jeśli uszkodzeniu ulegnie sam wyłącznik.

Zdecydowanie lepiej, jeśli kilka odrębnych wyłączników różnicowoprądowych zabezpiecza:

 1. oświetlenie,
 2. gniazda,
 3. kuchenkę,
 4. urządzenia, których wyłączenie jest szczególnie kłopotliwe, np. lodówka czy zestaw hydroforowy.

Obwody, z których korzystamy na zewnątrz domu (np. gniazda i oświetlenie w ogrodzie), warto zabezpieczyć wyłącznikami o większej czułości (np. 15 zamiast 30 mA), bo porażenie może mieć poważniejsze skutki, gdy stoimy bezpośrednio na ziemi.

Uwaga! Sprawność wyłączników różnicowoprądowych należy kontrolować nie rzadziej niż raz w miesiącu. Po naciśnięciu przycisku testowego umieszczonego na obudowie sprawny wyłącznika powinien wyłączyć zasilanie chronionego obwodu.

Brak wygodnego dostępu do rozdzielnicy

Wielkość rozdzielnicy powinna zapewniać wygodę montażu i możliwość rozbudowy
Wielkość rozdzielnicy powinna zapewniać wygodę montażu i możliwość rozbudowy (fot. Moeller)

Kłopoty z tym związane odczuwa się już podczas pierwszej domowej awarii, która zwykle wymaga włączania i wyłączania któregoś z obwodów elektrycznych. Trzeba też pamiętać, że nie chodzi tylko o wygodę na co dzień, lecz także względy bezpieczeństwa: możliwość szybkiego wyłączenia zasilania, gdy dojdzie np. do porażenia lub pożaru. Dlatego rozdzielnica, w której zbiegają się obwody instalacji domowej, powinna być umieszczona w pobliżu wejścia do domu, w widocznym miejscu, na wysokości wzroku dorosłego człowieka.

Zbyt mała rozdzielnica

Jest to utrudnienie w rozbudowie instalacji – np. o zegary sterujące lub inne elementy automatyki. Aby w takiej sytuacji nie trzeba było wymieniać rozdzielnicy na większą, tę, o której decydujemy budując dom, lepiej zaplanować z pewnym zapasem. Ponadto osprzęt umieszczony w większej rozdzielnicy ma zapewnione lepsze chłodzenie.

Uziemianie metalowych baterii na rurociągach z tworzyw

Błąd ten powoduje zwiększenie, a nie zmniejszenie zagrożenia porażeniem. Tylko jeśli rurociągi są metalowe, baterie czerpalne powinny zostać połączone przewodem (w izolacji żółto-zielonej) i uziemione. Do niedawna wymagano też uziemienia metalowej wanny, nawet jeśli rurociąg kanalizacyjny jest plastikowy, choć także zwiększa to zagrożenie. Niektórzy instalatorzy mogą być jednak nieświadomi tych zmian.

Przewody elektryczne ułożone poniżej rur wodociągowych i kanalizacyjnych

To poważny błąd, ponieważ w razie uszkodzenia rurociągu przewody zostaną zalane.

Używanie drutu nieocynkowanego do mocowania przewodów

Jeśli przewody elektryczne będziemy przykrywać tynkiem gipsowym, do ich mocowania nie wolno stosować elementów stalowych, np. drutu nieocynkowanego, ponieważ mogą pojawić się w tych miejscach rdzawe plamy spowodowane korozją metalu. Jeżeli jednak takie zamocowania już zastosowano, to przed ich tynkowaniem należy pokryć je farbą ochronną np. w areozolu.

Uszkodzenie izolacji przewodów

Podczas zdejmowania izolacji trzeba uważać aby nie uszkodzić jej w części roboczej. Nieostrożne nacięcie na obwodzie po zagięciu przewodu odsłoni żyłę prądową, co może skutkować zwarciem lub zadziałanie m wyłącznika różnicowoprądowego, a uszkodzenie będzie trudne do zlokalizowania.

Brak styku na połączeniach elementów instalacji

Poluzowane zaciski mogą powodować rozgrzewanie się połączenia, co w konsekwencji może stać się przyczyną pożaru. W puszkach rozgałęźnych nie wolno skręcać przewodów ze sobą, trzeba używać zacisków śrubowych lub złączek samozaciskowych.

Niedostosowanie kolorów przewodów do funkcji, jakie mają pełnić

Barwy przewodów instalacyjnych powinny odpowiadać roli, jaką przewidziano dla nich w poszczególnych obwodach. Jednak typowe przewody wielożyłowe – z izolacją w kolorze czarnym, niebieskim i żółto- zielonym – wykorzystywane są również jako sterujące, np. oświetleniem. Występuje wtedy niezgodność barwy izolacji z funkcją przewodu i dla bezpieczeństwa, jak i przejrzystości instalacji, jego końcówki powinny być owinięte taśmą we właściwym kolorze.

Ułożenie zwykłych przewodów w gruncie

Do zasilania np. do automatu bramowego czy oświetlenia ogrodu nie wolno używać zwykłych przewodów instalacyjnych. Do tego celu nadają się jedynie przewody przeznaczone do stosowania w gruncie – o oznaczeniu YKY na napięcie 1 kV.

Ułożenie kabli blisko kominka lub kotła na paliwa stałe

Prowadząc przewody, należy zwrócić uwagę na to, żeby nie przebiegały one w pobliżu źródeł ciepła – kominków, pieców, przewodów spalinowych. Wysoka temperatura może bowiem uszkodzić izolację i spowodować zwarcie w instalacji.

Niewłaściwe przygotowanie końcówek przewodów wielodrutowych

W kablach typu linka końcówki przyłączeniowe powinny być oblutowane bądź zaciśnięte w złączkach czy tulejach montażowych. Zapobiega to rozczapierzeniu się przewodu, które uniemożliwia połączenie przewodu pełnym jego przekrojem, a niekontrolowane odchylenia pojedynczych drutów mogą prowadzić do zwarć lub przebić na obudowę.

Brak wyłącznika różnicowoprądowego w obwodzie zasilającym urządzenia ogrodowe

Wszystkie urządzenia na zewnątrz domu muszą być zasilane z obwodu chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Szczególnie niebezpieczne warunki użytkowania – bezpośredni kontakt z ziemią – stwarzają zagrożenie śmiertelnym porażeniem w razie np. dotknięcia zasilającego kosiarkę elektryczną przewodu z uszkodzoną izolacją. Szybkie odłączenie zasilania wyłącznik, przy niegroźnym dla życia prądzie zadziałania, ochroni przed tragicznymi skutkami porażenia.

Połączenie urządzeń zasilanych na stałe jednym obwodem

Sprzęty podłączane na stałe (nie z gniazda wtyczkowego) należy zasilać z indywidualnego obwodu albo przez oddzielny wyłącznik. Umożliwi to niezależne odłączenie urządzenia, bez konieczności rozłączania przewodów zasilających, w przypadku awarii, lub gdy wymaga tego tryb programowania np. sterowanych rolet.

Brak jednolitego systemu ochrony przed porażeniem w całej instalacji

Nie można zostawić np. starego gniazdka z zabezpieczeniem przez tzw. zerowanie, ponieważ dotknięcie do metalowej obudowy urządzenia podłączonego do niego spowoduje natychmiastowe zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego.

Jarosław Antkiewicz, Cezary Jankowski

aktualizacja: 2017-08-29

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Cytat Proszę doprecyzuj pojęcie siedmiu boleści - bo nie wiem czy mam się cieszyć czy obrażać Uspokoję Twoje zszarpane nerwy możesz się cieszyć

mhtyl

10 Gru 2016, 07:31

Cytat Widzę, że dzisiaj wysyp elektryków od siedmiu boleści nastąpił na forum. Proszę doprecyzuj pojęcie siedmiu boleści - bo nie wiem czy mam się cieszyć czy obrażać

Draagon

09 Gru 2016, 22:08

Widzę, że dzisiaj wysyp elektryków od siedmiu boleści nastąpił na forum.

mhtyl

09 Gru 2016, 15:35

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
OSPEL z prestiżowym Godłem Teraz Polska!
OSPEL z prestiżowym Godłem Teraz Polska! Firma OSPEL została nagrodzona w XXVII edycji Konkursu "Teraz Polska" w kategorii PRODUKTY.
Gira Sensotec LED - bezdotykowy wyłącznik, czujka ruchu i lampka
Gira Sensotec LED - bezdotykowy wyłącznik, czujka ruchu i lampka Gira Sensotec zastępuje wyłącznik i czujkę ruchu, zwłaszcza w skomplikowanych pomieszczeniach. Aby załączyć oświetlenie na pełną wartość ...
Kolekcja Impresja firmy Ospel
Kolekcja Impresja firmy Ospel Nowoczesna i funkcjonalna seria łączników i gniazd podtynkowych Ospel Impresja łączy w sobie elegancką, wypukłą linię opartą na kwadracie ...
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze