Budujemy Dom
Instalacje / Instalacje elektryczne / Topowe produkty

Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC

Systemy antyoblodzeniowe MATEC to elektryczne instalacje grzewcze chroniące przed oblodzeniem rynien, dachów, ramp, podjazdów, schodów i innych uczęszczanych ciągów komunikacyjnych narażonych na działanie zimowych warunków atmosferycznych.

Każdy z tych elementów komunikacyjnych wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania najbardziej wydajnych i efektywnych dla konkretnego przypadku systemów ochrony przed zamarzaniem.

Systemy antyoblodzeniowe zapewniają skuteczną ochronę przed: oblodzeniem rynien prowadzącym do powstawania ciężkich i niebezpiecznych sopli lodu i czap śnieżnych, zaśnieżeniem lub oblodzeniem ciągów komunikacyjnych, parkingów, podjazdów samochodowych itp., niebezpiecznym oblodzeniem schodów i ramp rozładunkowych, zamarzaniem wody w instalacjach wodociągowych.

Ochrona podjazdów i innych ciągów komunikacyjnych (nieasfaltowych) przed oblodzeniem

Podjazdy, wyjazdy najogólniej rzecz ujmując, wszystkie odcinki drogi lub chodnika będące pod nachyleniem, powinny być zabezpieczone przed skutkami niekorzystnych zimowych warunków atmosferycznych takich jak oblodzenie lub zaśnieżenie. Biorąc pod uwagę strefę klimatyczną oraz właściwości nawierzchni ciągów komunikacyjnych, szacuje się, że moc niezbędna do utrzymania stanu bezoblodzeniowego waha się w granicach 250...320W/m², natomiast za optymalną przyjmuje się moc 300W/m².

Zastosowanie źródła ciepła o odpowiedniej mocy to jednak nie wszystko. Podczas montażu przewodów grzejnych pod nawierzchnią niezwykle ważną kwestią jest ułożenie przewodów z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy biegami, dlatego wybierając system antyoblodzeniowy warto pomyśleć o matach grzejnych. Konstrukcja mat uniemożliwia przesuwanie się przewodów względem siebie, zapewniając jednocześnie prawidłową odległość między nimi.

Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC

Pozostaje jeszcze aspekt prawidłowego ułożenia maty pod nawierzchnią podjazdu czy chodnika. Konstrukcja warstwowa takich miejsc to najczęściej: ułożona od dołu warstwa nośna (czyli utwardzony podkład), następnie warstwa piasku lub suchego betonu i ostatnia warstwa to nawierzchnia betonowa lub z kostki brukowej.

W przypadku takiej struktury ciągu komunikacyjnego przewody grzejne (matę grzejną) należy ułożyć w warstwie piasku względnie suchego betonu, w górnej części jej wysokości. Ponadto instalując ogrzewanie nawierzchni pod warstwą piasku (bezpośrednio na warstwie utwardzonej), można ułożyć izolację termiczną, która ograniczy straty wytworzonego ciepła wnikającego do ziemi.

Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zastosowanie styroduru, który charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną oraz niską nasiąkliwością wody, a przede wszystkim bardzo małym współczynnikiem przewodzenia ciepła dlatego doskonale spełnia funkcję izolacji termicznej. W ostatniej najwyższej warstwie należy zamontować czujnik temperatury, który będzie informował o temperaturze na powierzchni trotuaru.

Maty grzejne można montować również w betonie. Wówczas przewody grzejne układa się bezpośrednio na utwardzonym podkładzie z rozłożoną izolacją termiczną, a następnie zalewa warstwą betonu. Czujnik temperatury należy zainstalować na stałe w wydrążonej na powierzchni betonu bruździe. Przewody zasilające z przewodem czujnika temperatury (sondy) należy poprowadzić w peszlach bezpośrednio do punktu zasilającego z regulatorem temperatury.

W miejscach o dużej liczbie zakrętów bądź przeszkód można zastosować schodowe przewody grzejne MATEC. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości między biegami przewodu (dystans o długości około 6,5...7cm. ) Maty grzejne GMPD współpracują z regulatorami temperatury wyposażonymi w czujniki powietrza oraz lodu i śniegu. W zależności od zaprogramowanych wartości mierzonych przez czujniki, regulatory otwierają lub zamykają obwody grzejne, powodując w ten sposób topnienie śniegu lub lodu.

Ochrona schodów i ramp przed oblodzeniem

Schody to kolejny element ciągów komunikacyjnych narażony na prawdopodobieństwo powstawania pokrywy lodowej w skutek działania warunków atmosferycznych. System MATEC oferuje przewody grzejne jednostronnie zasilane o mocy 20W/m przeznaczone do montażu na schodach lub rampach.

Podobnie jak w przypadku mat pod podjazdy, przewody grzejne instalowane pod nawierzchnią stopni powinny stanowić źródło ciepła o powierzchniowej mocy cieplnej 300W/m². Aby uzyskać równomierny rozkład temperatury na ogrzewanej powierzchni należy określić odległości między biegami przewodów, np. dla kabla grzejnego o mocy 20W/m odległość wynosi 6,6cm. Dysponując wymiarami poszczególnych stopni, wysokością stopni, a także wcześniej obliczoną odległością pomiędzy biegami przewodów w łatwy sposób można obliczyć całkowitą długość przewodu potrzebnego do ogrzania wymaganej powierzchni.

Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATECW analogiczny sposób oblicza się rozkład przewodu grzejnego pod powierzchnią rampy. Przy czym w przypadku ramp często występuje inna konstrukcja nawierzchni. Warstwa nośna ramp najczęściej wykonana jest z płyty żelbetowej, która powinna być ułożona na izolacji termicznej. Na płytę położona jest warstwa betonu. W takim przypadku przewód grzejny układa się bezpośrednio na płycie, a następnie zalewa warstwą betonu. Należy pamiętać, aby przewody grzejne układać między dylatacjami, czyli przerwami między płytami nośnymi, żelbetowymi (jeden moduł przewodu układa się na jednej płycie rampy).

Kolejnym krokiem w montażu przewodu grzejnego pod powierzchnią rampy jest równolegle połączenie przewodów zasilających ze wszystkich ułożonych modułów. Przewody grzejne GPSY współpracują z regulatorami temperatury wyposażonymi w czujniki powietrza oraz lodu i śniegu otwierając lub zamykając obwód grzejny zależnie od zaprogramowanych wartość mierzonych przez czujniki.

Przewody grzejne stałooporowe do rynien

Przewody grzejne przeznaczone do montowania w rynnach ze względu na miejsce pracy muszą być wyposażone w izolację zewnętrzną odporną na promieniowanie UV. Odporność ta zapobiega wykruszaniu i przyklejaniu się izolacji przewodu do ogrzewanej powierzchni. Moc minimalna przewodów grzejnych do rynien przy ochronie antyoblodzeniowej nie powinna być mniejsza niż 15W/m.

Przewody grzejne stałooporowe do rynien  Przewody grzejne stałooporowe do rynien

Przewody grzejne typu GPRN układa się w rynnach podwójnie lub pojedynczo w zależności od średnicy rynny. Jeśli jest ona mniejsza niż 10 cm można zastosować pojedynczy układ rozłożenia przewodu, dla średnic większych zaleca się podwójne ułożenie. Przewody grzejne wpina się do klipsów zamontowanych wewnątrz rynny. Klipsy zapewniają równoległe i niezmienne względem siebie ułożenie dwóch pracujących biegów przewodów. Przewody grzejne typu GPRN współpracują z regulatorami temperatury wyposażonymi w czujniki powietrza oraz lodu i śniegu otwierając lub zamykając obwód grzejny zależnie od zaprogramowanych wartość mierzonych przez czujniki.

Przewody grzejne z termostatem do systemów przeciwzamarzaniowych na rury

Systemy przeciwzamarzaniowe zabezpieczają instalacje wodociągowe, rury kanalizacyjne przed zamarzaniem płynącej w nich cieczy. Przewody grzejne powinny być prowadzone po zewnętrznej stronie rury równolegle bądź mogą być owijane wokół osi rury (sugerowane rozwiązanie ze względu na lepsze rozprowadzanie ciepła na chronionym termicznie elemencie). W obu przypadkach przewód należy przymocować do rury paskami plastikowymi lub wzmacnianą taśmą klejącą.

Prawidłowy montaż przewodu na rurach pokazują poniższe rysunki.

Przewody grzejne z termostatem do systemów przeciwzamarzaniowych na rury Przewody grzejne z termostatem do systemów przeciwzamarzaniowych na rury

Przewody grzejne do ochrony rur standardowo wyposażone są w termostat, który w sposób samoczynny steruje elementem grzewczym. Termostat zamontowany jest na połączeniu przewodu grzejnego z przewodem zasilającym. Tak skonstruowane urządzenie nie wymaga stosowania regulatorów temperatury. Termostat zależnie od utrzymującej się na powierzchni rury temperatury załącza i wyłącza ogrzewanie.

Przy temperaturze +3°C przewód grzejny zostaje uruchomiony, natomiast przy temperaturze 10°C przewód jest wyłączany. Całe urządzenie, czyli przewód z termostatem podłączany jest do sieci 230V wtyczką zainstalowaną na końcu przewodu zasilającego. Aby zapewnić prawidłowe reagowanie urządzenia na panującą temperaturę należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby płaska powierzchni termostatu dokładnie przylegała do grzanej powierzchni.

Logo Zamel-Cet Zamel Cet
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna
(32) 210 46 65
(32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.pl/matec
aktualizacja: 2016-09-15
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x

Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.     
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe