Budujemy Dom
Instalacje / Kolektory słoneczne / Artykuły

Mikroelektrownie fotowoltaiczne - nowa jakość w budownictwie. ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Spośród znanych metod generacji prądu, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, to ogniwa fotowoltaiczne (PV) wytwarzają go w sposób najtańszy i najprostszy. Charakteryzuje je szereg zalet takich jak: brak emisji hałasu, lekka konstrukcja, brak konieczności stałej kontroli i obsługi, brak elementów ruchomych dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania, a zmniejszają koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem ruchomych elementów.

Mikroelektrownie fotowoltaiczne - nowa jakość w budownictwie.

Rynek ogniw fotowoltaicznych na świecie

Globalny dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii znajduje odzwierciedlenie w budownictwie mieszkalnym i w budownictwie użyteczności publicznej. Montaż modułów fotowoltaicznych staje się standardem w państwach wysokorozwiniętych. Najlepszymi przykładami są regulacje prawne we Francji z 2015 r., które stanowią, iż każdy nowy budynek wybudowany w strefie handlowej musi mieć instalację fotowoltaiczną lub roślinność na dachu. W przypadku instalacji fotowoltaicznej celem takiego rozwiązania jest znacząca redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Energia wyprodukowana przez fotowoltaikę głównie zużywana jest przez klimatyzację w okresie letnim bądź na energochłonne ogrzewanie w okresie zimowym.

Fotowoltaika Energia ze SłońcaInnym równie interesującym przykładem potwierdzającym dynamiczny rozwój fotowoltaiki w budownictwie jest San Francisco. Od stycznia 2017 r. nowe regulacje prawne będą obligowały inwestorów do montażu instalacji fotowoltaicznych na wszystkich nowych budynkach poniżej 10 kondygnacji. Istotnym warunkiem jest powierzchnia dachu (minimum 15%) z bezpośrednim nasłonecznieniem, w celu maksymalizowania uzysku z systemu fotowoltaicznego.

Rynek w Polsce

Pomimo znikomego wsparcia mikroelektrowni fotowoltaicznych ich rozwój na polskim rynku jest dynamiczny, dzięki systemowi opustów jak również większej świadomości o OZE. Zauważyć można jednak, że od 2011 r.  zainteresowanie fotowoltaiką sukcesywnie wzrasta, a inwestorzy ceniący większą niezależność energetyczną oraz bezpieczeństwo skłaniają się ku wytwarzaniu własnej energii z promieniowania słonecznego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.* w sprawie charakterystyki energetycznej budynków obliguje kraje członkowskie do znowelizowania przepisów budowlanych i podjęcia kroków w celu zapewnienia wykorzystania OZE w budynkach nowych lub rewitalizowanych.

Fotowoltaika jest najlepszym rozwiązaniem będącym odpowiedzią na znowelizowane przepisy prawa, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r.** Kluczową rolę w implementacji przepisów odgrywają inżynierowie budowlani i architekci, którzy w trakcie prac projektowych mogą integrować mikroelektrownie fotowoltaiczne z budynkami, tworząc dzięki temu nową jakość w budownictwie.

Takie przedsięwzięcie jest korzystne ekonomicznie dla inwestora, gdyż do montażu systemu fotowoltaicznego nie jest wymagany dodatkowy grunt, a nominalna moc wyjściowa modułów fotowoltaicznych na poziomie min. 80% jest gwarantowana przez producentów przez 25 lat, czyniąc z fotowoltaiki inwestycję ze stabilnym wzrostem.

Fotowoltaika jest perspektywiczną technologią, która nie powoduje skażenia i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. System instalacji fotowoltaicznej należy do źródeł energetyki odnawialnej, jest stosunkowo tani, bezpieczny i praktycznie bezobsługowy. Specyfika systemów fotowoltaicznych umożliwia zastosowanie ich w szerokim zakresie mocy od kilku kWp na domach, poprzez systemy kilkunasto- lub kilkuset kWp, aż do elektrowni fotowoltaicznych o mocy kilkuset MWp przyłączonych.

Oszczędności wynikające z zastosowania technologii fotowoltaicznych z podziałem na miesiące

Warunki montażu modułów fotowoltaicznych

Montaż modułów fotowoltaicznych wiąże się ze spełnieniem warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej oraz maksymalizacji uzysku. W związku z powyższym istotne jest nie tylko miejsce montażu (dach płaski, dach jednospadowy, dach dwuspadowy, dach wielospadowy, fasada, grunt), lecz także m.in. orientacja posadowienia modułów fotowoltaicznych względem południa, kąt pochylenia połaci dachowej czy nośność dachu.

Profesjonalna i kompleksowa realizacja systemu fotowoltaicznego obejmuje projekt sporządzony przez certyfikowanych projektantów w oparciu o właściwe podstawy prawne. Kompletny projekt złożony jest z opisu rozwiązań projektowych, opracowany na podstawie analizy technicznej montażu instalacji fotowoltaicznej; dobranych urządzeń i elementów niezbędnych do powstania instalacji oraz analizy zacienienia i produkcji energii elektrycznej.

Uzupełnieniem dokumentacji technicznej danej instalacji fotowoltaicznej jest schemat połączeń elektrycznych, konstrukcji wsporczej oraz dokumentacja techniczna modułów fotowoltaicznych i falownika. Fachowy projekt instalacji fotowoltaicznej powinien zawierać analizę procentowego zacienienia modułów fotowoltaicznych w skali roku. Do obliczeń zacienienia brane są pod uwagę wszystkie elementy mogące zacieniać moduły fotowoltaiczne np. drzewa, kominy itp. Uzysk z instalacji fotowoltaicznej jest obliczany indywidualnie w stosunku do każdego projektu z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych i średniego usłonecznienia.   

*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

**Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926).

innogy POLSKA S.A.
tel.: 0 801 348 348
ofertybiznes@innogy.com
www.innogy.pl
aktualizacja: 2017-06-13

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Hewalex jedynym polskim producentem kolektorów słonecznych w światowym TOP10
Hewalex jedynym polskim producentem kolektorów słonecznych w światowym TOP10 Firma Hewalex z Czechowic-Dziedzic jest jednym z prekursorów rozwoju branży OZE w Polsce. Jako pierwsza w kraju zaczęła seryjną produkcję ...
Inisol Power Set - panele fotowoltaiczne marki De Dietrich
Inisol Power Set - panele fotowoltaiczne marki De Dietrich Produkcja własnej energii elektrycznej z przydomowej instalacji fotowoltaicznej to wygoda i możliwość uniezależnienia się od sieci energetycznej. ...
Instalacje fotowoltaiczne firmy Hewalex w promocji NIŻSZE CENY = WYŻSZE EFEKTY
Instalacje fotowoltaiczne firmy Hewalex w promocji NIŻSZE CENY = WYŻSZE EFEKTY W ramach akcji "NIŻSZE CENY = WYŻSZE EFEKTY", Klienci zyskują korzystniejsze ceny zakupu kompletnych instalacji fotowoltaicznych Hewalex o ...

Ring: 5 różnic między kolektorami słonecznymi a panelami fotowoltaicznymi

Budowanie domu to w dużej mierze sztuka dokonywania wyborów. Tym razem w naszym ringu zestawiamy dwa sposoby pozyskiwania energii odnawialnej – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Różni je wiele, to zupełnie inne systemy. Łączy je jednak uzależnienie ilości uzyskiwanej energii od intensywności promieniowania słonecznego.

topowe produkty

Kolektory próżniowe klasy Premium - Thermomax i Varisol w ofercie Hewalex

Firma Hewalex rozszerzyła ofertę kolektorów próżniowych o typoszereg Thermomax i Varisol podejmując współpracę z uznanym producentem Kingspan Environmental Ltd. z Irlandii Północnej.
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze