Budujemy Dom
Domy gotowe / Kosztorysy domów / Artykuły

Kosztorys Z8 (Studio Z500)

Przedstawiamy kosztorys małego domu parterowego (100 m2) według projektu Z8 (Studio Z500).

  Pełna wersja kosztorysu: kosztorys_studio_z500-z8.pdf

 CHARAKTERYSTYKA DOMU I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

zobacz na wybieramydom.pl
 • powierzchnia zabudowy – 120 m2<
 • powierzchnia użytkowa – 100 m2
 • kubatura – 270 m3
 • podpiwniczenie – brak
 • kondygnacje nadziemne – parter
 • garaż – brak
 • szerokość budynku – 13,08 m
 • wysokość budynku – 6,30 m
 • minimalna szerokość działki – 19,08 m
 • minimalna długość działki – 17,18 m
 • kąt nachylenia dachu - 28°
 • powierzchnia dachu – 168 m2
 • technologia wykonania – tradycyjna murowana
 • ogrzewanie – własna kotłownia c.o.
 • odprowadzenie cieków bytowych – własny zbiornik na nieczystości
 • warunki gruntowe – grunt kategorii III, wody gruntowe poniżej poziomu posadowienia
 • zasilanie w wodę – z wodociągu
 • zasilanie w gaz – przyłącze do sieci gazowej
 • zasilanie w energię – linia kablowa podziemna NN
 • inne media – linia telefoniczna 

 

Mały dom parterowy wg projektu Z8 

 

  Z8 wariant A
 Z8 wariant B

DZIAŁKA

To ważna pozycja w planowanym budżecie, ale nie będzie uwzględniana w kosztorysie domu.

Racjonalna powierzchnia działki dla domu o założonej powierzchni zabudowy to 800 m2 lub więcej, choć minimalna wystarczy nawet 400 m2 (o ile pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Ceny ziemi, w zależności od wielu czynników, takich jak region, odległość do centrum miasta, lokalizacja, uzbrojenie terenu, itp., mogą się wahać od 10 do 1000 zł/m2. Można jednak przyjąć, że działka nieuzbrojona, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, powinna kosztować 30 do 60 zł/m2. Nie dotyczy to oczywiście bardzo atrakcyjnych lokalizacji w obrębie wielkich miast, gdzie bardzo trudno znaleźć działkę w cenie poniżej 200 zł/m2.

Zatem zadowalająca cena działki 800 m2 wynosi 24.000 ÷ 48.000 zł Zakup działki wiąże się z opłatami skarbowymi oraz notarialnymi. Przy wartościach transakcji do 50.000 zł opłaty te wyniosą ok. 7% ceny działki, czyli 1750 do 3500 zł.

WYDATKI PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

 1. Mapa geodezyjna do celów projektowych..........600 zł
  mapa działki i jej otoczenia z naniesionym uzbrojeniem terenu; biuro geodezyjno- kartograficzne wykonuje w co najmniej czterech egzemplarzach

 2. Projekt budowlany..........1500 zł
  projekt domu oraz wszystkich jego instalacji wewnętrznych kupujemy jeden z tysięcy dostępnych projektów gotowych (ok. 1500 zł), albo zamawiamy projekt indywidualny w cenie 3.000 ÷ 7000 zł, a nawet powyżej 10.000 zł dla dużych domów o skomplikowanej konstrukcji lub unikalnej architekturze.
  Uwaga. Przed zamówieniem projektu koniecznie należy się zapoznać z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (należy to zrobić przede wszystkim przed zakupem działki), aby sprawdzić ewentualne ograniczenia budowlane

 3. Projekt zagospodarowania działki.............500 zł
  projekt określający usytuowanie domu na działce, wskazujący wjazdy, drogi wewnętrzne itp.

 4. Opłata za przydział mocy..............1.500 zł
  w lokalnym Zakładzie Energetycznym pobierana jest opłata przyłączeniowa ok. 125 zł/kW; dla naszego domu przyjmujemy, że sumaryczna moc wszystkich odbiorników energii wynosi 20 kW, a moc przyłączeniowa to ok. 60% tej wartości, czyli ok. 12 kW. W tej opłacie zawiera się również wykonanie przyłącza o długości nie przekraczającej pewnego limitu, który jest określany różnie w różnych miejscach Polski, od 50 m do 200 m

 5. Geodezyjne wytyczenie budynku na działce..............500 zł
  wyznacza się cztery punkty i reper - wysokość posadowienia; dla budynków skomplikowanych ceny mogą być wyższe

 6. Pozyskanie Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru opłata ryczałtowa .........2.000 zł

Razem 6.600 zł

Komentarz 1. Ceny dla poszczególnych pozycji mogą się wahać w zależności od rejonu Polski.

Komentarz 2. Projektem przyłącza gazowego zajmujemy się zwykle, gdy budowa domu jest już na etapie wykonania instalacji.

WYDATKI NA ROZPOCZĘCIE BUDOWY....................................min. 30.600 zł, max. 48.500 zł

OGRODZENIE

Załóżmy rozmiary działki 25 x 32 m (długość ogrodzenia 114 m) i rozpatrzmy 3 rodzaje ogrodzeń

A Przęsła betonowe o długości 2,06 m; na cenę ok. 150 zł/m składa się cena materiałów z robocizną) 17.100 zł

B Siatka + słupki, cokół betonowy, siatka do naciągu (106 zł/m) 12.100 zł

C Sztachetki drewniane mocowane na stalowym profilu zamkniętym + śruby, słupki, cokół betonowy (243 zł/m) 28.000 zł

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Dla długości przyłącza mniejszej niż pewien limit (50÷200 m) Zakład Energetyczny powinien je wykonać w kwocie opłaty za przydział mocy (1500 zł), uwzględnionej wcześniej. W rzeczywistości pojawiają się jednak pewne dodatkowe koszty „umowne”, np. za postawienie słupów albo po prostu za „ekspress”, których kwota zależy od okoliczności – szacujemy je na 2.000 zł

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Załóżmy długość przyłącza 50 m; rury z polietylenu o średnicy do 50 mm (250 zł/m); połowa kosztów jest spowodowana przez roboty ziemne – wykop liniowy o głębokości 1,5 m i szerokości ok. 1 m 12.500 zł

PRZYŁĄCZE GAZOWE

Załóżmy długość przyłącza 50 m 6.000 zł

Komentarz. Suma wydatków na prace przed rozpoczęciem właściwej budowy robi silne wrażenie, ale mogą być warianty dużo tańsze. Jeśli np. jest ogrodzenie z trzech stron, to na czwartą stronę z prostą bramą wydamy ok. 4000 zł. Dodajmy do tego studnię wierconą za ok. 3000 zł (100 – 200 zł za 1 m głębokości) zamiast przyłącza do sieci wodociągowej – i w takim przypadku suma kosztów ogrodzenia i wszystkich przyłączy nie przekroczy kilkunastu tysięcy zł.

STAN ZEROWY...............................................................................23 840 zł

w tym: robocizna 9000 zł, materiały 14.350 zł, sprzęt 490 zł


ROBOTY ZIEMNE

1 Usunięcie warstwy urodzajnej ziemi (humusu) o grubości 15 cm (ok. 200 m2) 50 zł
2 Wykonanie wykopów liniowych pod ławy fundamentowe (głębokość ok. 1 m i szerokość ok. 1 m; do usunięcia ok. 50 m3 ziemi) 300 zł
3 Inne prace ziemne, pod schody wejściowe i taras 150 zł

Razem 500 zł

ROBOTY FUNDAMENTOWE

1 Podkład z „chudego betonu”; wzmacniający podłoże pod ławy fundamentowe 890 zł
2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej 480 zł
3 Wykonanie ławy fundamentowej 3.670 zł
4 Wykonanie ściany fundamentowej z bloczków betonowych na zaprawie cementowej + obrysy schodów i tarasu 6.350 zł

Razem 11.390 zł

IZOLACJE FUNDAMENTÓW

1 Obustronne rapowanie (zgrubne tynkowanie) ścian fundamentowych 950 zł
2 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych powłoką bitumiczną; izolacja(dwie warstwy) na zimno emulsją asfaltową (DYSPERBIT) od zewnętrznej strony fundamentów, zabezpieczająca je przed nasiąkaniem wodami opadowymi 650 zł
3 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma; dwie warstwy papy na lepiku na gorąco, na ścianach fundamentowych pod mur 320 zł
4 Izolacja cieplna ścian fundamentowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego (STYRODUR). Niektórzy zastępują dość drogi polistyren ekstrudowany styropianem, który jednak nasiąka wodą i przestaje izolować. 3.480 zł
5 Zasypanie wykopów liniowych 380 zł
6 Warstwy podkładowe pod taras i schody 1750 zł

Razem: 7.530 zł

PODKŁAD POD POSADZKI NA GRUNCIE

1 Warstwa ubitego piasku i żwiru 1830 zł
2 Podkład betonowy 2.500 zł
3 Wylewka betonowa pod komin 90 zł

Razem: 4.420 zł

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY......................................................................98.134 zł

w tym: robocizna 25.430 zł, materiały 71.234 zł, sprzęt 1470 zł

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

MURY

1 Murowanie ścian nośnych – bloczki z betonu komórkowego (59 x 24 x 24 cm oraz 59 x 24 x 12 cm) 10.140 zł
2 Wykonanie nadproży otworów 390 zł
3 Wieniec; wieniec 28 x 24 cm wykonywany analogicznie jak ławy fundamentowe + wieniec żelbetowy wraz z nadprożowieńcem 3.500 zł

Razem: 14.030 zł

ŚCIANY WEWNĘTRZNE I STROPY

1 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.570 zł
2 Strop drewniany belki stropowe o szerokości do 180 mm 5.500 zł
3 Konstrukcje szkieletowe oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, podwaliny ścian o szerokości do 140 mm 2.280 zł
4 Okładzina stropu (podsufitka na ruszcie) z płyt g-k 5.700 zł
5 Termoizolacja między rusztem do podsufitki (styropian 5 cm) 1.040 zł
6 Izolacja przeciwwilgociowa – folia paraizolacyjna na stropie 880 zł
7 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej, układana na sucho jedną warstwą na stropie 3.970 zł

Razem: 22.940 zł

DACH – KONSTRUKCJA

1 Murłaty o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 430 zł
2 Krokwie o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 5.360 zł
3 Wymiany, rozpory, wiatrownice, słupy, miecze, zastrzały, krokiewki, podwaliny 11.570 zł

Razem 17.360 zł

DACH – POKRYCIE DACHOWE I RYNNY

1 Poszycie dachu sklejką wodoodporną (niezbędna dla pokrycia gontami bitumicznymi, a niepotrzebna w przypadku blachy) 8.250 zł
2 Deski czołowe i łaty 1.530 zł
3 Paroizolacja dachu folią polietylenową 2.514 zł
4 Pokrycie blachodachówką; blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej (168 m2)
16.100 zł
5 Obróbki blacharskie 730 zł
6 Podbitka 2.580 zł
7 Rynny dachowe 660 zł
8 Rury spustowe 150 zł

Razem 32.514 zł

OKNA I DRZWI BALKONOWE

1 Drzwi balkonowe drewniane, zespolone, wzmocnione 2.890 zł
2 Okna drewniane 3.670 zł
3 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne 1.150 zł

Razem 7.710 zł

KOMIN

1 Komin 6 m wykonany w systemie Schiedel 3.100 zł
2 Wentylacje – kratki, anemostaty, akcesoria kominowe 480 zł

Razem 3.580 zł

INSTALACJE......................................................................21.770 zł

 w tym: robocizna 3.560 zł, materiały 17.790 zł, sprzęt 420 zł


 INSTALACJE 1 Instalacja wodociągowa z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20 mm 1500 zł
2 Kanalizacja 1950 zł
3 Instalacja c.o. (rury, złączki, grzejniki stalowe, naczynie wzbiorcze) 4.320 zł
4 Kocioł c.o.+ zbiornik c.w.u 8.500 zł
5 Instalacja elektryczna 5.500 zł

WYKOŃCZENIA.................................................37.415 zł

w tym: robocizna 13.975 zł, materiały 22.680 zł, sprzęt 760 zł


 WYKOŃCZENIA1 Tynki wewnętrzne; zwyłe kat. III, wykonane mechanicznie na ścianach i słupach 2.420 zł
2 Malowanie powierzchni wewnętrznych; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich – bez gruntowania 1350 zł
3 Docieplanie ścian na zewnątrz płytami styropianowymi 12 cm + tynk cienkowarstwowy mineralny 15.455 zł
4 Cokół z płytek klinkierowych do wysokości 30 cm 870 zł
5 Okładziny schodów i tarasu płytki kamionkowe 40 x 40 2700 zł
6 Stolarka drzwiowa 4.150 zł
7 Posadzki (bez wykładzin)
– izolacja przeciwwodna z dwóch warstw (na zakład) folii polietylenowej 3.420 zł
– izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych o grubości 10 cm 4.545 zł
– warstwa wyrównawcza (szlichta) z zaprawy cementowej, zatarta na gładko 2.505 zł

Na tak przygotowaną posadzkę kładzie się płytki ceramiczne, parkiet, panele, itp. Koszty tych materiałów i prac nie są ujęte w tym kosztorysie, ze względu na ich wielki rozrzut w zależności od indywidualnych wyborów. Z tych samych względów nie ma w kosztorysie urządzenia łazienki (biały montaż), kuchni, czy opraw świetlnych. Nie ma też kominka, szamba (lub oczyszczalni ścieków) i wielu innych, drobniejszych pozycji kosztowych.

 PODSUMOWANIE

Kosztorys budowy domu doprowadzonego do etapu urządzania daje wynik w zaokrągleniu 180.000 zł, czyli 1.800 zł/m2. Dom w pełni urządzony, gotowy do zamieszkania będzie kosztował. 230.000 ÷ 300.000 zł (w zależności od standardu urządzenia), a więc 2.300 ÷ 3.000 zł/m2. Nawet uwzględniając koszt zakupu działki i wszystkie koszty „przed budową”, zamieszkamy we własnym domu za kwotę, która nie starczyłaby nawet na dwa razy mniejsze mieszkanie.

Aby można było na podstawie naszego przykładowego (dla projektu Z8) i niejako „wzorcowego” kosztorysu opracować samodzielnie kosztorys dowolnego domu, potrzebne są informacje o cenach jednostkowych materiałów, kosztach roboczogodziny, itp. Przedstawiamy te dane w dwóch tabelach, a wszelkie inne szczegóły kosztorysu można analizować na kosztorys_studio_z500-z8.pdf

 

 

aktualizacja: 2013-10-17

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Moi drodzy ! Po pierwsze drogi użytkowniku jaro pogadamy jak będziesz miał o czymkolwiek pojęcie. 75 tysięcy mogłeś zapłacić za nie więcej niż 40-50 metrów. Ponadto nie doliczyłeś kosztów działki, przyłączy, ogrodzenia, zagospodarowania ogrodu oraz pewnie dachu co dla mnie ...

Gość: ekspert budowlany

03 Lut 2015, 19:28

Ja budowałem w W-wie Bursztyn MG Projekt 100m2 plus garaż i kotłownia :fundament bloczki,ściany Porotherm okna 3 szyby taras okno przesuwne,20 cm styropianu ściany, /tynk silikon/ i podłoga,sufit kgx2, 40 cm wełny, ogrzewanie gazowe piec Urlich podłogowe i kaloryfery,kominek Urlich ...

Gość: Bolesław

24 Lis 2014, 19:54

ja wydalem 75 tys za stan zero i sam robillem

Gość: jaro

02 Wrz 2014, 16:14

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Dlaczego warto się zapisać?
Aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x

Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.   
Dlaczego warto się zapisać?
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl;
- zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe