Budujemy Dom
Domy gotowe / Kosztorysy domów / ROOT

Kosztorys wg projektu Goblin (Dominanta)

Tym razem zostanie zaprezentowany uproszczony kosztorys domu z poddaszem użytkowym Goblin, obiektu zaprojektowanego przez pracownię architektoniczną Dominanta. Jest to dom ok. dwukrotnie większy od Z8 – bohatera poprzedniego odcinka.

Pełna wersja kosztorysu: kosztorys_dominanta_goblin.pdf


 CHARAKTERYSTYKA DOMU I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

 (Zobacz projekt na wybieramydom.pl
 • powierzchnia zabudowy - 159,5 m2
 • powierzchnia użytkowa - 189,8 m2
 • powierzchnia całkowita - 228,0 m2
 • kubatura - 685,0 m3
 • podpiwniczenie - brak
 • kondygnacje nadziemne - parter + piętro
 • garaż – tak
 • szerokość budynku - 15,43 m
 • długość budynku - 11,23 m
 • wysokość - 8,20 m
 • minimalna szerokość działki - 25 m
 • minimalna długość (głębokość) działki - 20 m
 • powierzchnia dachu - 255 m2
 • technologia wykonania - tradycyjna murowana
 • ogrzewanie - własna kotłownia c.o.
 • odprowadzanie ścieków bytowych - własny zbiornik na nieczystości
 • warunki gruntowe - grunt kat. III, wody gruntowe poniżej
 • poziomu posadowienia
 • zasilanie w wodę - z wodociągu lub własna studnia
 • zasilanie w gaz - przyłącze do sieci gazowej
 • zasilanie w energię elektryczną - linia kablowa podziemna

Domu z poddaszem użytkowym "Goblin"

 

 Goblin - poddasze
Goblin - parter

DZIAŁKA

To ważna pozycja w planowanym budżecie, ale trudno ją ściśle oszacować.

Racjonalna powierzchnia działki dla domu o założonej powierzchni zabudowy to 800 m2 lub więcej, choć minimalna wystarczy nawet 500 m2 (o ile pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Ceny ziemi, w zależności od wielu czynników, takich jak region, odległość do centrum miasta, lokalizacja, uzbrojenie terenu itp., mogą się wahać od 30 do 500 zł/m2. Można jednak przyjąć, że działka nieuzbrojona, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, powinna kosztować 30 do 60 zł/m2. Nie dotyczy to oczywiście bardzo atrakcyjnych lokalizacji w obrębie wielkich miast, gdzie bardzo trudno znaleźć działkę w cenie poniżej 200 zł/m2.

Zatem zadowalająca cena działki 800 m2 wynosi 24 000-48 000 zł, ale może to być również kwota ponad 100 000 zł. Zakup działki wiąże się z opłatami skarbowymi oraz notarialnymi. Przy wartościach transakcji do 50 000 zł opłaty te wyniosą ok. 7% ceny działki, czyli 1750 do 3500 zł.

Dodajmy, że po galopadzie cen na działki w pierwszej połowie roku, ostatnio ich wzrost jest bardziej umiarkowany. Szacuje się, że w najbliższych latach ceny działek powinny wzrastać w tempie 10-20%/rok..

WYDATKI PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

 1. Mapa geodezyjna do celów projektowych; mapa działki i jej otoczenia z naniesionym uzbrojeniem terenu; biuro geodezyjno-kartograficzne wykonuje w co najmniej czterech egzemplarzach ............ 600 zł

 2. Projekt budowlany; projekt domu oraz wszystkich jego instalacji wewnętrznych; kupujemy jeden z tysięcy dostępnych projektów gotowych (ok. 1500 zł), albo zamawiamy projekt indywidualny w cenie 3000-7000 zł, a nawet powyżej 10 000 zł dla dużych domów o skomplikowanej konstrukcji lub unikalnej architekturze. Uwaga. Przed zamówieniem projektu koniecznie należy się zapoznać z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (należy to zrobić przede wszystkim przed zakupem działki), aby sprawdzić ewentualne ograniczenia budowlane. Projekt Goblin pracownia Dominanta oferuje w cenie (4 egzemplarze, w tym VAT i koszt przesyłki) .............. 2000 zł

 3. Projekt zagospodarowania działki; projekt określający usytuowanie domu na działce, wskazujący wjazdy, drogi wewnętrzne itp. ............... 500 zł

 4. Opłata za przydział mocy; w lokalnym Zakładzie Energetycznym pobierana jest opłata przyłączeniowa ok. 125 zł/kW; dla naszego domu przyjmujemy, że sumaryczna moc wszystkich odbiorników energii wynosi 30 kW, a moc przyłączeniowa to ok. 60% tej wartości, czyli ok. 15 kW. W tej opłacie zawiera się również wykonanie przyłącza o długości nie przekraczającej pewnego limitu, który jest określany różnie w różnych miejscach Polski, od 50 m do 200 m ...........ok. 2000 zł

 5. Geodezyjne wytyczenie budynku na działce; wyznacza się cztery punkty i reper – wysokość posadowienia; dla budynków skomplikowanych ceny mogą być wyższe ............. ok. 500 zł

 6. Pozyskanie Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru; opłata ryczałtowa .................ok. 2000 zł
Razem 7600 zł


Komentarz 1. Ceny dla poszczególnych pozycji mogą się wahać w zależności od rejonu Polski.

Komentarz 2. Projektem przyłącza gazowego zajmujemy się zwykle, gdy budowa domu jest już na etapie wykonania instalacji.

WYDATKI NA ROZPOCZĘCIE BUDOWY....................................min. 37 000 zł max. 50 500 zł

OGRODZENIE

Załóżmy rozmiar działki 30x25 m (łączna długość ogrodzenia wynosi ok. 110 m). Pamiętajmy, że wartość poniesionych na ten cel nakładów zależy od wybranego rozwiązania oraz lokalizacji działki (jeśli mamy sąsiadów z trzech stron, koszty możemy ponieść wspólnie z nimi). Najtańszym rozwiązaniem jest siatka montowana na słupkach ze stali – można ją wykonać już za 150 zł za 1 m, dodając do tego prostą bramę oraz furtkę. Najdroższe są ogrodzenia wykonane z klinkieru oraz elementów kutych.

Razem (dla całej długości 110 m) 16 500 do 30 000 z zł.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

  Dla długości przyłącza mniejszej niż pewien limit (50-200 m) Zakład Energetyczny powinien je wykonać w kwocie opłaty za przydział mocy (2000 zł), uwzględnionej wcześniej. W rzeczywistości pojawiają się jednak pewne dodatkowe koszty „umowne”, np. za postawienie słupów, albo po prostu za „ekspress”, których kwota zależy od okoliczności – szacujemy je na 2000 zł

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Załóżmy długość przyłącza 50 m; rury z polietylenu o średnicy do 50 mm (250 zł/m); połowa kosztów jest spowodowana przez roboty ziemne – wykop liniowy o głębokości 1,5 m i szerokości ok. 1 m 12 500 z zł

PRZYŁĄCZE GAZOWE 

Załóżmy długość przyłącza 50 m 6000 zł 

 

Komentarz. Suma wydatków na prace przed rozpoczęciem właściwej budowy robi silne wrażenie, ale mogą być warianty dużo tańsze. Jeśli np. jest ogrodzenie z trzech stron, to na czwartą stronę z prostą bramą wydamy ok. 4000 zł. Dodajmy do tego studnię wierconą za ok. 3000 zł (100-200 zł za 1 m głębokości) zamiast przyłącza do sieci wodociągowej – i w takim przypadku suma kosztów ogrodzenia i wszystkich przyłączy nie przekroczy kilkunastu tysięcy zł.

Wykonanie studni jest racjonalne tylko wtedy, gdy woda występuje na małych głębokościach, a tym samym jest szansa, iż będzie ona dobrej jakości. Natomiast wiercenie studni o głębokości powyżej 30 m może być droższe od wykonania przyłącza.

A gdyby jeszcze okazało się, że woda z własnego ujęcia jest zażelaziona (przy większych głębokościach jest to bardziej prawdopodobne), ma nieprzyjemny zapach, albo jest twarda, to trzeba będzie dołożyć kilka tysięcy na filtry.

STAN ZEROWY...........................................................................................................48 450 zł

w tym: robocizna 10 100 zł, materiały 37 400 zł, sprzęt 950 zł

ROBOTY ZIEMNE

Usunięcie z obszaru, na którym stanie budynek warstwy urodzajnej ziemi (humusu) na głębokość około 15-30 cm oraz wykonanie wykopu fundamentowego. Prace te można wykonać samodzielnie, jeśli tylko dysponujemy odpowiednią ilością czasu. Przeważnie jednak inwestor decyduje się na wynajęcie odpowiedniego sprzętu (koparko – spycharki). Koszt pracy tego urządzenia kształtuje się na poziomie około 100 zł za 1 h. Zakładając, że do wykopania mamy 160 m³, zaś wydajność koparki mieści się w przedziale około 20-30 m³/h, prace można wykonać w ciągu jednego dnia.

Razem 800 zł

ROBOTY FUNDAMENTOWE

Ułożenie podkładu z tzw. „chudego betonu”, szalowanie ławy, przygotowanie oraz montaż zbrojenia, betonowanie ławy, a także postawienie ściany fundamentowej z bloczków betonowych o wymiarach 25x25x14 cm.

Razem 25 200 zł  

IZOLACJE FUNDAMENTÓW

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe poziome i pionowe ścian fundamentowych, a także ich ocieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm. Koszt zależy od lokalnych warunków gruntowych miejsca, w którym zostanie wybudowany dom, co ma bezpośredni wpływ na rodzaj zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej. Zwykle izolacja pozioma na ławie fundamentowej to dwie warstwy papy, a pionowa izolacja ścian fundamentowych to dwukrotne pokrycie powłoką bitumiczną.

Razem 15 950 zł

PODKŁAD POD POSADZKI NA GRUNCIE

Warstwa ubitego piasku i żwir + podkład betonowy + wylewka betonowa pod komin.

Razem 6500 zł

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY......................................................................262 000 zł

 w tym robocizna 51 380 zł, materiały 206 720 zł, sprzęt 3 900 zł

Stan surowy zamknięty

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PARTERU

Do kalkulacji przyjęto pustaki ceramiczne 25x18,8x22 cm. Oczywiście, ściany mogą być wykonane z różnych materiałów, które podniosą lub obniżą wartość kosztów budowy. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze oszczędności na materiale opłacają się. Przykładowo, pogorszenie współczynnika przenikania ciepła spowoduje, że w przyszłości będziemy ponosili większe wydatki związane z ogrzewaniem lub trzeba będzie wykonać grubszą izolację zewnętrzną – docieplenie styropianem lub wełną mineralną. Równocześnie ze ścianami wznoszone są kominy.

Razem 29 950 zł

SŁUPY, BELKI, NADPROŻA, STROPY ORAZ INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

Właściwe wykonanie elementów konstrukcji jest niezwykle ważne, dlatego nie ma tu miejsca na jakiekolwiek oszczędności.

Razem 36 400 zł

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PODDASZA

Z pustaków ceramicznych 25x18,8x22 cm. Uwzględniono również murłaty 12x12 cm + impregnat + papa asfaltowa.

Razem 7 200 zł

KONSTRUKCJA DACHU (WIĘŹBA)

Podstawowym materiałem są krawędziaki iglaste 8x17 cm, 12x17 cm oraz 12x20 cm.

Razem 14 300 zł

POKRYCIE DACHU

Do kalkulacji przyjęto dachówkę ceramiczną – karpiówkę układaną w łuskę. Policzono dla systemu Koramic. Pokrycie składa się z folii wstępnego krycia (FWK) układanej na krokwiach, następnie kontrłat, łat i dachówki. Wykonanie dachu z blachodachówki może obniżyć koszty pokrycia o ok. 10 000 zł .

Razem 34 800 zł

OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU DACHU

Z blachy stalowej ocynkowanej.

Razem 1 200 zł

RYNNY

Rynny dachowe półokrągłe 125 mm i spustowe 90 mm z PVC, łączone na uszczelki.

Razem 2 800 zł

ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany działowe można wykonać z różnych materiałów – pustak ceramiczny, cegła kratówka, gazobeton, płyty gips-karton itp. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady oraz różni się kosztami. Do kalkulacji przyjęto beton komórkowy 12 cm.

Razem 17 950 zł

OCIEPLENIA DACHU I SUFIT PODWIESZANY

Podstawowymi materiałami są dwie warstwy wełny mineralnej (15 cm + 5 cm), folia izolacyjna i płyty g-k. Uwzględniono również koszt zakupu i montażu sześciu okien połaciowych (pięć obrotowych i jedno uchylno-obrotowe).

Razem 28 000 zł

POSADZKI

Można zamienić rodzaj docieplenia posadzki lub sposób izolacji. Przyjęto rozwiązania najbardziej popularne, tj. płyty styropianowe EPS gr. 6 cm i 3 cm oraz folię polietylenową 0,2 mm. Razem 25 000 z zł BALKONY Bez płyty balkonowej wylewanej ze stropem.

Razem 2600 zł

SCHODY

Do wyboru jeden z wielu systemów i typów. Przyjęto wartość średnią.

Razem 4800 zł

OKNA I DRZWI BALKONOWE

Stolarka zawsze jest jednym z droższych składników, ale wybór optymalnego rozwiązania nie powinien sprawiać trudności. Do kalkulacji przyjęto okna drewniane SOKÓŁKA. Uwaga – okna połaciowe zostały uwzględnione w dziale OCIEPLENIA DACHU…

Razem 27 000 zł

DRZWI

Skalkulowano bramę garażową, drzwi zewnętrzne i wszystkie drzwi wewnętrzne.

Razem 32 000 zł

TARASY I SCHODY WEJŚCIOWE

Razem 4600 zł

 

INSTALACJE......................................................................................................90 800 zł

 w tym robocizna: 13 100 zł, materiały 77 500 zł, sprzęt 200 zł


InstalacjeKANALIZACJA

Oprócz instalacji kanalizacyjnej, wykonanej z rur PVC, uwzględniono w tym dziale kosztorysu również wannę, zlewozmywak i umywalki. Oferta rynku jest bardzo urozmaicona, można wybrać za przystępną cenę dobre produkty.

Razem 12 200 zł

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Poza instalacją z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 25 mm, 20 mm, 16 mm i 12 mm, uwzględniono w tym dziale kosztorysu również baterie umywalkowe, wannowe i natryskowe.

Razem 10 600 zł

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Poza kablami i osprzętem uwzględniono także standardowe oprawy oświetleniowe.

Razem 25 000 zł

INSTALACJA C.O. I KOTŁOWNIA

Zawsze stanowi znaczny koszt, ważne jest jaki rodzaj ogrzewania zostanie wybrany. Na ogół rozwiązania droższe inwestycyjnie zwracają się w przyszłości niższymi kosztami eksploatacji. Do tej kalkulacji wybór padł na kocioł olejowy 21 kW oraz grzejniki stalowe PURMO.

Razem 43 000 zł

WYKOŃCZENIA...........................................................................................................57 280 zł

w tym: robocizna 20 800 zł, materiały 34 380 zł, sprzęt 2 100 zł


WykończeniaTynki wewnętrzne i malowania 9880 zł

Elewacje zewnętrzne i docieplenia ścian 22 400 zł

Wykończenia posadzek i ścian płytkami ceramicznymi, panelami itp. 25 000 zł

Koszty materiałów używanych do wykańczania posadzek mogą mieć wielki rozrzut ze względu na indywidualne wybory. To samo odnosi się do innych elementów wnętrza, takich jak oprawy świetlne, biały montaż itp. Dlatego wyliczone koszty wykończenia domu należy traktować tylko orientacyjnie. Nie uwzględniono też w kosztorysie szamba (lub oczyszczalni ścieków), kominka i wielu innych, drobniejszych pozycji kosztowych.

 PODSUMOWANIE

Kosztorys budowy domu "pod klucz", czyli gotowego do zamieszkania, daje wynik w zaokrągleniu 450 000 zł. Biorąc pod uwagę koszty, które trzeba ponieść przed budową i najtańszą nawet działkę, trzeba dysponować kwotą ok. 0,5 mln zł żeby zamieszkać w wygodnym domu ok. 200 m2.

To ogromne pieniądze, ale w dzisiejszych czasach są do wzięcia z banku (przynajmniej ich lwia część). Po przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej otrzymujemy wynik 2500 zł/m2, kilka razy niższy od stawek za m2 mieszkania w bloku. Bardziej dociekliwym Czytelnikom polecamy analizę pełnego kosztorysu (ok. 100 stron) w pliku PDF kosztorys_dominanta_goblin.pdf

 

aktualizacja: 2009-05-12

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Cyt"Projekt zagospodarowania działki; projekt określający usytuowanie domu na działce, wskazujący wjazdy, drogi wewnętrzne itp. ............... 500 zł" Da czego za to się płaci mi z żoną zajeło to ok 10 min z czego 5 min zajeły kłutnie :) przecież wyrys działki każdy może ...

Gość: Andrzej

10 Lut 2011, 12:30

Kosztorys zawiera dużo błędów przeliczeniowych które wyszły w trakcie realizacji

Gość: mario

15 Lis 2009, 14:11

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Kosztorys Z8 (Studio Z500)

Przedstawiamy kosztorys małego domu parterowego (100 m2) według projektu Z8 (Studio Z500).

Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Dlaczego warto się zapisać?
Aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x

Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.   
Dlaczego warto się zapisać?
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl;
- zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe