Budujemy Dom
Domy gotowe / Kosztorysy domów / Artykuły

Kosztorysy - Dom w rododendronach 5 (Archon+)

W tym odcinku Szkoły Kosztorysowania przedstawiamy dom średniej wielkości (ok. 150 m2) według projektu Dom w rododendronach 5 z pracowni Archon+.
Kosztorysy - Dom w rododendronach 5 (Archon+)
W zestawieniach prezentujemy ceny z podatkiem VAT, a więc nakłady, które rzeczywiście będzie trzeba ponieść na planowaną inwestycję.

  Pełna wersja kosztorysu: 32_08_dom w rododendronach.pdf

 CHARAKTERYSTYKA DOMU I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

(zobacz na stronie wybieramydom.pl)
 • powierzchnia zabudowy - 120,3 m2
 • powierzchnia tarasów - 48,2 m2
 • powierzchnia użytkowa - 132,4 m2 (bez garażu)
 • powierzchnia całkowita - 214,0 m2
 • kubatura - 727,0 m3
 • podpiwniczenie – brak
 • kondygnacje nadziemne - parter + piętro
 • garaż – tak
 • szerokość budynku - 13,3 m
 • długość budynku - 10,1 m
 • wysokość - 7,99 m
 • minimalna szerokość działki - 21,3 m
 • minimalna długość (głębokość) działki - 18,12 m
 • powierzchnia dachu - 206,5 m3
 • technologia wykonania - tradycyjna murowana
 • ogrzewanie - własna kotłownia c.o.
 • odprowadzanie ścieków bytowych - własny zbiornik na nieczystości
 • warunki gruntowe - grunt kat. III, wody gruntowe poniżej
 • poziomu posadowienia
 • zasilanie w wodę - z wodociągu
 • zasilanie w gaz - przyłącze do sieci gazowej
 • zasilanie w energię elektryczną - linia kablowa podziemna

 Dom wg projektu "Dom w rododendronach 5"

  "Dom w rododendronach 5" parter
 "Dom w rododendronach 5" poddasze

DZIAŁKA

To ważna pozycja w planowanych wydatkach, ale trudno ją ściśle oszacować. Racjonalna powierzchnia działki dla domu o założonej powierzchni zabudowy (120,3 m˛) to 750 m˛ lub więcej, choć minimalnie wystarczy nawet 400 m ˛. Zaznaczmy jednak, że przy tak małej powierzchni praktycznie zostajemy pozbawieni uroków, jakie wynikają z faktu posiadania ogrodu.

W ostatnim czasie ceny gruntów szybko rosły. Znane są przypadki, w których w ostatnim roku cena m˛ wzrosła o 100%. Trudno dziś znaleźć atrakcyjną działkę za mniej niż 50 zł/m˛, tym bardziej, że chętnych na zakup gruntu jest coraz więcej.

Załóżmy zatem, że koszt działki to 75 zł/m˛. Przy powierzchni 750 m˛ daje to prawie 57 000 zł, natomiast przy powierzchni 400 m˛ – to koszt rzędu 30 000 zł.

Zakup działki wiąże się też z opłatami skarbowymi oraz notarialnymi. Opłaty te do niedawna wynosiły ok. 7% ceny działki, ale według ostatnich zapewnień rządu mają się zmniejszyć o połowę. Jeśli fakty potwierdzą te informacje rządowe, to dla działki w cenie ok. 50 000 zł opłaty dodatkowe wyniosą ok. 2000 zł.

Dodajmy, że ostatnio wzrost cen działek jest bardziej umiarkowany, a nawet lokalnie obserwuje się nieznaczne spadki cen. Szacuje się, że w najbliższych latach ceny działek powinny wzrastać w tempie 10-20%/rok.

WYDATKI PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

 1. Mapa geodezyjna do celów projektowych: mapa działki i jej otoczenia z naniesionym uzbrojeniem terenu; wykonana przez biuro geodezyjno- kartograficzne w co najmniej czterech egzemplarzach ............. 600 zł

 2. Projekt budowlany: projekt domu wraz z projektami wszystkich jego instalacji wewnętrznych; kupujemy jeden z tysięcy dostępnych gotowych projektów (ok. 1 500 zł), albo zamawiamy projekt indywidualny w cenie 3 000-7 000 zł, a nawet więcej niż 10 000 zł dla domów dużych o skomplikowanej konstrukcji lub unikalnej architekturze. Uwaga. Przed zamówieniem projektu koniecznie należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (najlepiej przed zakupem działki), aby sprawdzić ewentualne ograniczenia budowlane. Projekt Dom w rododendronach 5 pracownia ARCHON oferuje w cenie (4 egzemplarze, w tym VAT) ............. 1 820 zł

 3. Projekt zagospodarowania działki: projekt określający usytuowanie domu na działce, wskazujący wjazdy, drogi wewnętrzne itp. ................ 500 zł

 4. Opłaty za przydział mocy: w lokalnym Zakładzie Energetycznym pobierana jest opłata przyłączeniowa ok. 125 zł/kW; dla naszego domu przyjmijmy, że sumaryczna moc wszystkich odbiorników energii wynosi 20 kW, a moc przyłączeniowa to ok. 60% tej wartości, a więc ok. 12 kW. W tej opłacie zawiera się również wykonanie przyłącza o długości nieprzekraczającej pewnego limitu. W różnych częściach Polski jest on określany różnie – od 50 m do 200 m ............. ok.1 500 zł

 5. Geodezyjne wytyczenie budynku na działce: należy wyznaczyć cztery punkty oraz reper – wysokość posadowienia; dla budynków skomplikowanych ceny mogą być wyższe .......... ok. 500 zł

 6. Pozyskanie Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru: opłata ryczałtowa ........... ok. 2 000 zł
Razem ok. 7 000 zł

Komentarz 1. Ceny dla poszczególnych pozycji mogą wahać się w zależności od rejonu Polski.

Komentarz 2. Projektem przyłącza gazowego zajmujemy się zwykle, gdy budowa domu jest już na etapie wykonania instalacji.

WYDATKI NA ROZPOCZĘCIE BUDOWY....................................min. 37 000 zł, maks. 50 500 zł

OGRODZENIE

załóżmy rozmiar działki 30x25 m (łączna długość ogrodzenia wynosi ok. 110 m). Pamiętajmy, że wartość poniesionych na ten cel nakładów zależy od wybranego rozwiązania oraz lokalizacji działki (jeśli mamy sąsiadów z trzech stron, koszty możemy ponieść wspólnie z nimi). Najtańszym rozwiązaniem jest ogrodzenie z siatką montowaną na słupkach ze stali – można je wykonać z podmurówką już za 150 zł za 1 m, dodając do tego prostą bramę oraz furtkę. Najdroższe są ogrodzenia wykonane z klinkieru oraz elementów kutych. Warto zauważyć, że przy budowie systemem gospodarczym można zrobić proste ogrodzenie kilkakrotnie taniej: np. kupując słupki ze złomu lub upłynnień i zastępując podmurówkę blachą lub panelami betonowymi (przegroda dla podkopujących się zwierząt), można mieć ogrodzenie siatką już za 30 zł/m.

Razem (dla całej długości 110 m) 16 500 do 30 000 zł.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Dla długości przyłącza mniejszej niż pewien limit (50-200 m) Zakład Energetyczny powinien je wykonać w kwocie opłaty za przydział mocy (1500 zł), uwzględnionej wcześniej. W rzeczywistości pojawiają się jednak pewne dodatkowe koszty „umowne”, np. za postawienie słupów, albo po prostu za „ekspress”, których kwota zależy od okoliczności – szacujemy je na 2000 zł

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Załóżmy długość przyłącza 50 m; rury z polietylenu o średnicy do 50 mm (250 zł/m); połowa kosztów jest spowodowana przez roboty ziemne – wykop liniowy o głębokości 1,5 m i szerokości ok. 1 m 12 500 zł

PRZYŁĄCZE GAZOWE

Załóżmy długość przyłącza 50 m 6000 zł

Komentarz. Suma wydatków na prace przed rozpoczęciem właściwej budowy robi silne wrażenie, ale mogą być warianty dużo tańsze. Jeśli np. jest ogrodzenie z trzech stron, to na czwartą stronę z prostą bramą wydamy ok. 4000 zł. Dodajmy do tego studnię wierconą za ok. 3000 zł (100-200 zł za 1 m głębokości) zamiast przyłącza do sieci wodociągowej – i w takim przypadku suma kosztów ogrodzenia i wszystkich przyłączy nie przekroczy kilkunastu tysięcy zł. Wykonanie studni jest racjonalne tylko wtedy, gdy woda występuje na małych głębokościach, a tym samym jest szansa, iż będzie ona dobrej jakości. Natomiast wiercenie studni o głębokości powyżej 30 m może być droższe od wykonania przyłącza. A gdyby jeszcze okazało się, że woda z własnego ujęcia jest zażelaziona (przy większych głębokościach jest to bardziej prawdopodobne), ma nieprzyjemny zapach, albo jest twarda, to trzeba będzie dołożyć kilka tysięcy na filtry.

STAN ZEROWY...........................................................................................................28 700 zł

w tym: robocizna 6 200 zł, materiały 21 000 zł, sprzęt 1 500 zł


ROBOTY ZIEMNE

Usunięcie z obszaru, na którym stanie budynek warstwy urodzajnej ziemi (humusu) na głębokość około 15-30 cm oraz wykonanie wykopu fundamentowego. Łączna objętość wykopów na fundamenty oraz zbiornik na nieczystości wynosi ok. 150 m3. Najlepiej wynająć koparkę, która z pracą powinna uporać się w ciągu 1-2 dni. Koszt wykopu to od 5 zł do 10 zł za 1 m3 (lub ok. 100 zł za godzinę pracy koparki). W zależności od pojemności łyżki, ma ona wydajność od 15 do 40 m3 na godzinę.

Razem 1500 zł

ROBOTY FUNDAMENTOWE

Do wykonania mamy ok. 60 m ławy i ściany fundamentowej o grubości 25 cm przy wysokości 1 m. Będziemy potrzebowali ok. 1 m3 desek szalunkowych. Możemy także zastosować tzw. drobnowymiarowe deskowanie systemowe, oferowane przez coraz większą liczbę firm wykonawczych. W projekcie przewidziano ścianę fundamentową wylewaną, która teoretycznie jest tańsza od murowania za pomocą bloczków betonowych. Wybór technologii zależy jednak od lokalnych warunków. Koszt robocizny można oszacować na 3400 zł.

Razem 14 750 zł

IZOLACJE FUNDAMENTÓW

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe poziome i pionowe ścian fundamentowych, a także ich ocieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm. Koszt zależy od lokalnych warunków gruntowych miejsca, w którym zostanie wybudowany dom, co ma bezpośredni wpływ na rodzaj zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej. Zwykle izolacja pozioma na ławie fundamentowej to dwie warstwy papy, a pionowa izolacja ścian fundamentowych to dwukrotne pokrycie powłoką bitumiczną. Będziemy musieli pokryć: izolacją przeciwwilgociową ok. 200 m˛ powierzchni oraz styropianem ok. 60 m˛ ściany fundamentowej. Koszt robocizny można oszacować na ok. 900 zł

Razem 7450 zł

PODKŁAD POD POSADZKI NA GRUNCIE

Warstwa ubitego piasku i żwir + podkład betonowy + wylewka betonowa pod komin.

Razem 5000 zł

 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY......................................................................202 200 zł

 w tym: robocizna 36 170 zł, materiały 162 350 zł, sprzęt 3 680 zł

Stan surowy

 

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PARTERU

Mamy do wykonania ok. 115 m˛ ściany o grubości 25 cm. Do kalkulacji przyjęto pustaki ceramiczne Porotherm o wymiarach 25x37,5x23,8 cm. Można do budowy ścian zastosować także inne materiały, np. pustaki MAX, pustaki gazobetonowe lub coraz bardziej popularne ostatnio silikaty (wyroby wapienno-piaskowe). Koszt wykonania 1 m˛ muru zależy od rodzaju zastosowanych materiałów. W naszym kosztorysie 1 m2 ściany kosztuje 126 zł, a koszt robocizny – ok. 2700 zł (cena wymurowania 1 m2 ściany 25 zł). Pamiętajmy, że nie zawsze oszczędności na materiale się opłacają. Zastosowanie produktów niskiej jakości może spowodować pogorszenie współczynnika przenikania ciepła, co w przyszłości owocuje większymi wydatkami na ogrzewanie lub trzeba będzie wykonać grubszą izolację zewnętrzną – docieplić styropianem lub wełną mineralną.

Razem 15 750 zł

KOMINY

Do wykonania mamy dwa kominy wieloprzewodowe z cegły budowlanej pełnej, o wysokościach 7,8 m i 6,8 m (łącznie jest to 8,6 m3) oraz jednoprzewodowy komin wentylacyjny z pustaków ceramicznych o wysokości 6,8 m. Można też wykonać komin z gotowych półfabrykatów, oferowanych w komplecie jako system firmowy, np. Schiedel, Leier, IBF Polska, Presto. Koszt robocizny – ok. 900 zł.

Razem 7700 zł

SŁUPY, BELKI, NADPROŻA, STROPY ORAZ INNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

Załóżmy, że elementy konstrukcyjne parteru wykonamy przy zastosowaniu szalunków tradycyjnych z desek. Można też zastosować rozwiązania systemowe, jak np. Teriva, Filigran lub POROTHERM. Wszelkie zmiany projektu w tym zakresie wymagają zatwierdzenia przez uprawnioną osobę. Właściwe wykonanie elementów konstrukcji jest niezwykle ważne, dlatego nie ma tu miejsca na jakiekolwiek oszczędności. Koszt robocizny szacuje się na 600 zł.

Razem 24 000 zł

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PODDASZA

Około 46 m2 ściany o grubości 25 cm wykonano z pustaków ceramicznych 25x37,5x23,8 cm. Koszt robocizny – ok. 1700 zł.

Razem 6700 zł

KONSTRUKCJA DACHU (WIĘŹBA)

Podstawowym materiałem są krawędziaki iglaste 8x16 cm, 8x18 cm, 8x20 cm, 16x16 cm oraz 16x20 cm. Koszt robocizny – ok. 2200 zł.

Razem 12 600 zł

POKRYCIE DACHU

Do kalkulacji przyjęto dachówkę ceramiczną – karpiówkę układaną w łuskę. Policzono dla systemu Koramic. Pokrycie składa się z folii wstępnego krycia (FWK) układanej na krokwiach, następnie kontrłat, łat i dachówki. Wykonanie dachu z blachodachówki może obniżyć koszty pokrycia o ok. 10 000 zł. W kalkulacji pokrycia uwzględniono okna połaciowe i wyłaz. Koszt robocizny szacuje się na ok. 7200 zł.

Razem 39 000 zł

OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU

Zastosowano blachę stalową ocynkowaną płaską 0,55 mm

Razem 950 zł

RYNNY

Rynny dachowe półokrągłe 125 mm i spustowe 90 mm z PVC, łączone na uszczelki.

Razem 2100 zł

ŚCIANY DZIAŁOWE

Można je wykonać z różnych materiałów – pustak ceramiczny, cegła kratówka, cegła klinkierowa, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe itp. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady oraz różni się kosztami. Do kalkulacji przyjęto płyty gipsowo- kartonowe o grubości 12,5 mm dla ścian działowych poddasza oraz pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 cm dla ścian działowych parteru.

Razem 14 700 zł

OCIEPLENIA DACHU I SUFIT PODWIESZANY

Podstawowymi materiałami są płyty gipsowo-kartonowe, wełna mineralna 20 cm oraz folia izolacyjna. Uwzględniono również koszt podłogi z desek struganych (grubość 32 mm) oraz docieplenia styropianem 10 cm w przestrzeni międzydachowej. Koszt robocizny – ok. 3400 zł.

Razem 14 800 zł

POSADZKI

Jako docieplenie i izolację przyjęto rozwiązania najbardziej popularne, czyli płyty styropianowe EPS o grubości 6 cm, polimerowa papa zgrzewalna oraz folia polietylenowa o grubości 0,2 mm.

Razem 12 100 zł

BALKONY I BALUSTRADY

Balustrady stalowe tarasu.

Razem 2900 zł

SCHODY

Podstawowe materiały to schody drewniane oraz balustrady schodowe drewniane.

Razem 3300 zł

STOLARKA OKIENNA

Skalkulowano okna drewniane oraz drzwi balkonowe drewniane jednoramowe NORTA. Okna połaciowe zostały uwzględnione w dziale POKRYCIA DACHU.

Razem 22 800 zł

STOLARKA DRZWIOWA

Do kalkulacji przyjęto drzwi zewnętrzne płycinowe, wszystkie drzwi wewnętrzne oraz bramy garażowe uchylne, podnoszone mechanicznie.

Razem 17 100 zł

TARASY

Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej.

Razem 5700 zł

 

INSTALACJE......................................................................................................72 900 zł

 w tym: robocizna 12 500 zł, materiały 59 900 zł, sprzęt 500 zł


Instalacje

KANALIZACJA

W tej części kosztorysu uwzględniono instalację kanalizacyjną wykonaną z rur PVC, zbiornik na nieczystości, a także ustępy kompaktowe, wanny kąpielowe, umywalki porcelanowe, zlewozmywak oraz brodziki natryskowe. Ze względu na różnorodność asortymentu i wielką rozpiętość cen białego montażu, podane koszty należy traktować jako dolne oszacowanie.

Razem 13 500 zł

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Poza instalacją z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 25 mm, 20 mm, 16 mm, i 12 mm, uwzględniono w tym dziale kalkulacji również baterie umywalkowe, wannowe i natryskowe.

Razem 4300 zł

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Poza kablami, osprzętem i skrzynką zasilająco-pomiarową uwzględniono również standardowe oprawy oświetleniowe.

Razem 23 200 zł

INSTALACJA C.O. I KOTŁOWNIA

Zawsze stanowi znaczny koszt, ważne jest jaki rodzaj ogrzewania zostanie wybrany. Na ogół rozwiązania droższe inwestycyjnie zwracają się w przyszłości niższymi kosztami eksploatacji. Do tej kalkulacji wybór padł na kocioł olejowy 22 kW oraz grzejniki stalowe.

Razem 31 900 zł

 

WYKOŃCZENIA...........................................................................................................48 400 zł

w tym: robocizna 17 100 zł, materiały 29 600 zł, sprzęt 1 700 zł


Wykończenia.

 • Tynki wewnętrzne i malowanie 7400 zł
 • Elewacje zewnętrzne i docieplenia ścian metodą lekką mokrą z płytami styropianowymi 25 000 zł
 • Wykończenia posadzek i ścian płytkami ceramicznymi, panelami itp. 16 000 zł
Koszty materiałów używanych do wykańczania posadzek mogą mieć wielki rozrzut ze względu na indywidualne wybory. To samo odnosi się do innych elementów wnętrza, takich jak oprawy świetlne, biały montaż itp. Dlatego wyliczone koszty wykończenia domu należy traktować tylko orientacyjnie. Nie uwzględniono też w kosztorysie kominka i wielu innych, drobniejszych pozycji kosztowych.

 

 PODSUMOWANIE

Kosztorys budowy domu „pod klucz”, czyli gotowego do zamieszkania, daje wynik w zaokrągleniu 350 000 zł. Biorąc pod uwagę koszty, które trzeba ponieść przed budową i najtańszą nawet działkę, trzeba dysponować kwotą ok. 400 000 zł żeby zamieszkać w wygodnym domu ok. 150 m2. Po przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej otrzymujemy wynik poniżej 3000 zł/ m2, czyli co najmniej dwa razy niższy od stawek za m2 mieszkania w bloku.

aktualizacja: 2011-04-08

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Budujemy ten dom. Wybieramy do jego budowy jedne z najlepszych materiałów - pod względem jakości a nie ceny. Nie wliczając robocizny - należy kwotę z wyceny pomnożyć razy 2.

Gość: WILBUD

21 Kwi 2015, 07:29

Dlaczego tak dużo wychodzi za ściane konstrukcyjna mi metoda dryfix 30 cm wychodzi 1 pustak 5,1 zł zużycie 16 szt m2 plus robocizna 25 zł m2daje niecałe 107 zł następnie zamiast komina oraz instalacji C.O zakładamy rekuperator koszt na 150m2 to 15 tyś grzałka bufor 6tyś zł grzejemy ...

Gość: lucek

11 Kwi 2011, 06:49

niewiem skąd macie takie ceny za konstrukcje dachową 2000złm2 chyba 10 lat temy .przez zamiżanie kosztów robocizny w waszych kosztorysach póżniej my wykonawcy pracujemy za takie sumy a niestety fachowcy kosztują z zpartolić konstrukcje jest łatwo powodzenia...

Gość: bolo

05 Sty 2011, 09:39

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Kosztorys wg projektu Goblin (Dominanta)

Tym razem zostanie zaprezentowany uproszczony kosztorys domu z poddaszem użytkowym Goblin, obiektu zaprojektowanego przez pracownię architektoniczną Dominanta. Jest to dom ok. dwukrotnie większy od Z8 – bohatera poprzedniego odcinka.
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Dlaczego warto się zapisać?
Aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x

Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.   
Dlaczego warto się zapisać?
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl;
- zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe