Budujemy Dom
Domy gotowe / Kosztorysy domów / Artykuły

Kosztorys domu Huragan dr (MTM Styl)

Zapraszamy do zapoznania się z kosztorysem domu szkieletowego Huragan dr z pracowni MTM Styl. W zestawieniach prezentujemy ceny z podatkiem VAT.

Kosztorys domu Huragan dr (MTM Styl)

  Pełna wersja kosztorysu: Huragan dr (MTM Styl)

CHARAKTERYSTYKA DOMU I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

(zobacz projekt na stronie wybieramydom.pl)
 • powierzchnia zabudowy - 111,30 m2
 • powierzchnia użytkowa - 128,40 m2; 147,50 m2 (z garażem)
 • kubatura - 577,00 m3
 • podpiwniczenie – brak
 • kondygnacje nadziemne - parter + piętro
 • garaż – tak
 • szerokość budynku - 13,10 m
 • długość budynku - 9,25 m
 • wysokość -. 7,61 m
 • minimalna szerokość działki - 20,31 m
 • minimalna długość (głębokość) działki - 18,49 m
 • kąt nachylenia dachu – 35°
 • pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, blachodachówka
  lub gonty bitumiczne
 • technologia wykonania - szkieletowa drewniana
 • stropy - belki drewniane + wełna mineralna
 • ogrzewanie - własna kotłownia c.o.
 • odprowadzanie ścieków bytowych - własny zbiornik na nieczystości
 • warunki gruntowe - grunt kat. III, wody gruntowe poniżej poziomu
  posadowienia
 • zasilanie w wodę - z wodociągu
 • zasilanie w gaz - przyłącze do sieci gazowej
 • zasilanie w energię elektryczną - linia kablowa podziemna
Dom szkieletowy Huragan
Huragan parter
Huragan poddasze

DZIAŁKA

To ważna pozycja w planowanych wydatkach, ale trudno ją ściśle oszacować. Racjonalna powierzchnia działki dla domu o założonej powierzchni zabudowy (111,30 m2) to 600 m2 lub więcej, choć minimalnie wystarczy nawet 400 m2,

Jednak trudno dziś znaleźć atrakcyjną działkę za mniej niż 50 zł/ m2. Już od kilku miesięcy obserwuje się uspokojenie na rynku działek. Po gwałtownym wzroście cen mieszkań, domów i działek na przełomie 2006/07, ceny osiągnęły już tak wysoki pułap, że popyt zrównoważył się z podażą. Analitycy przewidują, że dalej ceny działek będą rosły wolniej, w tempie ok. 10% na rok.

Działki oferowane po 50 do 100 zł/m2 można uznać za atrakcyjne cenowo.

Załóżmy zatem, że koszt działki to 75 zł/m2. Przy powierzchni ok. 600 m˛ daje to ok. 45 000 zł.

Zakup działki wiąże się też z opłatami skarbowymi oraz notarialnymi. Opłaty te do niedawna wynosiły ok. 7% ceny działki, ale po działaniach przedwyborczych rządu, które miały dwukrotnie obniżyć zarobki notariuszy, realna sytuacja nie jest do końca jasna. Przyjmijmy, że dla działki w cenie ok. 45 000 zł opłaty dodatkowe wyniosą ok. 2000 zł.

WYDATKI PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY

1 Mapa geodezyjna do celów projektowych: mapa działki i jej otoczenia z naniesionym uzbrojeniem terenu; wykonana przez biuro geodezyjno- kartograficzne w co najmniej czterech egzemplarzach ................... 600 zł

2 Projekt budowlany: projekt domu wraz z projektami wszystkich jego instalacji wewnętrznych; kupujemy jeden z tysięcy dostępnych gotowych projektów (ok. 1500 zł), albo zamawiamy projekt indywidualny w cenie 3000-7000 zł, a nawet więcej niż 10 000 zł dla domów dużych o skomplikowanej konstrukcji lub unikalnej architekturze.

Uwaga. Przed zamówieniem projektu koniecznie należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (najlepiej przed zakupem działki), aby sprawdzić ewentualne ograniczenia budowlane.

Projekt Huragan dr pracownia MTM Styl oferuje w cenie (4 egzemplarze, w tym VAT) ......................... 1950 zł

3 Projekt zagospodarowania działki: projekt określający usytuowanie domu na działce, wskazujący wjazdy, drogi wewnętrzne itp. .................500 zł

4 Opłaty za przydział mocy: w lokalnym Zakładzie Energetycznym pobierana jest opłata przyłączeniowa ok. 125 zł/kW; dla naszego domu przyjmijmy, że sumaryczna moc wszystkich odbiorników energii wynosi 20 kW, a moc przyłączeniowa to ok. 60% tej wartości, a więc ok. 12 kW. W tej opłacie zawiera się również wykonanie przyłącza o długości nieprzekraczającej pewnego limitu. W różnych częściach Polski jest on określany różnie – od 50 m do 200 m ........................... ok. 1500 zł

5 Geodezyjne wytyczenie budynku na działce: należy wyznaczyć cztery punkty oraz reper – wysokość posadowienia; dla budynków skomplikowanych ceny mogą być wyższe ........................... ok. 500 zł

6 Pozyskanie Kierownika Budowy/Inspektora Nadzoru: opłata ryczałtowa ....................... ok. 2000 zł

Razem ok. 7000 zł


Komentarz 1. Ceny dla poszczególnych pozycji mogą wahać się w zależności od rejonu Polski.

Komentarz 2. Projektem przyłącza gazowego zajmujemy się zwykle, gdy budowa domu jest już na etapie wykonania instalacji.


WYDATKI NA ROZPOCZĘCIE BUDOWY....................................min. 35 500 zł, maks. 50 500 zł

OGRODZENIE

Załóżmy rozmiar działki 30x20 m (łączna długość ogrodzenia wynosi ok. 100 m). Pamiętajmy, że wartość poniesionych na ten cel nakładów zależy od wybranego rozwiązania oraz lokalizacji działki (jeśli mamy sąsiadów z trzech stron, koszty możemy ponieść wspólnie z nimi). Najtańszym rozwiązaniem jest ogrodzenie z siatką montowaną na słupkach ze stali – można je wykonać z podmurówką już za 150 zł za 1 m, dodając do tego prostą bramę oraz furtkę. Najdroższe są ogrodzenia wykonane z klinkieru oraz elementów kutych. Warto zauważyć, że przy budowie systemem gospodarczym można zrobić proste ogrodzenie kilkakrotnie taniej: np. kupując słupki ze złomu lub upłynnień i zastępując podmurówkę blachą lub panelami betonowymi (przegroda dla podkopujących się zwierząt), można mieć ogrodzenie siatką już za 30 zł/m.

Razem (dla całej długości 100 m) 15 000 do 30 000 zł

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Dla długości przyłącza mniejszej niż pewien limit (50-200 m) Zakład Energetyczny powinien je wykonać w kwocie opłaty za przydział mocy (1500 zł), uwzględnionej wcześniej. W rzeczywistości pojawiają się jednak pewne dodatkowe koszty „umowne”, np. za postawienie słupów, albo po prostu za „ekspress”, których kwota zależy od okoliczności – szacujemy je na 2000 zł

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Załóżmy długość przyłącza 50 m; rury z polietylenu o średnicy do 50 mm (250 zł/m); połowa kosztów jest spowodowana przez roboty ziemne – wykop liniowy o głębokości 1,5 m i szerokości ok. 1 m 12 500 zł

PRZYŁĄCZE GAZOWE

Załóżmy długość przyłącza 50 m 6000 zł

Komentarz. Suma wydatków na prace przed rozpoczęciem właściwej budowy robi silne wrażenie, ale mogą być warianty dużo tańsze. Jeśli np. jest ogrodzenie z trzech stron, to na czwartą stronę z prostą bramą wydamy ok. 4000 zł. Podobną kwotę wydamy na pełne ogrodzenie o długości 100 m, wykonane systemem gospodarczym. Dodajmy do tego studnię wierconą za ok. 3000 zł (100-200 zł za 1 m głębokości) zamiast przyłącza do sieci wodociągowej – i w takim przypadku suma kosztów ogrodzenia i wszystkich przyłączy nie przekroczy kilkunastu tysięcy zł. Wykonanie studni jest racjonalne tylko wtedy, gdy woda występuje na małych głębokościach, a tym samym jest szansa, iż będzie ona dobrej jakości. Natomiast wiercenie studni o głębokości powyżej 30 m może być droższe od wykonania przyłącza. A gdyby jeszcze okazało się, że woda z własnego ujęcia jest zażelaziona (przy większych głębokościach jest to bardziej prawdopodobne), ma nieprzyjemny zapach, albo jest twarda, to trzeba będzie dołożyć kilka tysięcy na filtry.

STAN ZEROWY.............................................................31 660 ZŁ

w tym: robocizna 5 620 zł, materiały 24 390 zł, sprzęt 1 650 zł


ROBOTY ZIEMNE

Usunięcie z obszaru, na którym stanie budynek warstwy urodzajnej ziemi (humusu) na głębokość około 15-30 cm oraz wykonanie wykopu fundamentowego. Łączna objętość wykopów na fundamenty wynosi ok. 100 m3. Najlepiej wynająć koparkę, która z pracą powinna uporać się w ciągu 1-2 dni. Koszt wykopu to od 5 zł do 10 zł za 1 m3 (lub ok. 100 zł za godzinę pracy koparki). W zależności od pojemności łyżki, ma ona wydajność od 15 do 40 m3 na godzinę.

Razem 1250 zł

ROBOTY FUNDAMENTOWE

Do wykonania mamy ok. 55 m ławy i ściany fundamentowej o grubości 25 cm przy wysokości 1 m. Będziemy potrzebowali ok. 0,7 m3 desek szalunkowych. Możemy także zastosować tzw. drobnowymiarowe deskowanie systemowe, oferowane przez coraz większą liczbę firm wykonawczych. W projekcie przewidziano ścianę fundamentową z bloczków betonowych. Wybór technologii zależy jednak od lokalnych warunków. Koszt robocizny można oszacować na 3100 zł.

Razem 19 080 zł

IZOLACJE FUNDAMENTÓW

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe poziome i pionowe ścian fundamentowych, a także ich ocieplenie płytami styropianowymi 10 cm. Projektant zastosował docieplenie od wewnątrz ścian fundamentowych. Koszt zależy od lokalnych warunków gruntowych miejsca, w którym zostanie wybudowany dom, co ma bezpośredni wpływ na rodzaj zastosowanej izolacji przeciwwilgociowej. Zwykle izolacja pozioma na ławie fundamentowej to dwie warstwy papy, a pionowa izolacja ścian fundamentowych to dwukrotne pokrycie powłoką bitumiczną. Będziemy musieli pokryć: izolacją przeciwwilgociową ok. 100 m˛ powierzchni oraz styropianem ok. 40 m3 ściany fundamentowej. Koszt robocizny można oszacować na ok. 900 zł

Razem 5000 zł

WIEŃCE ŻELBETOWE

Wieńce o wymiarach 25/ 25 cm, położone na ścianie fundamentowej, mają w osiach ścian kotwy do mocowania podwalin ścian. Zbrojona konstrukcja monolityczna z betonu wylewanego do szalunku.

Razem 6330 zł

 

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY......................................195 450 zł

w tym: robocizna 49 430 zł, materiały 140 650 zł, sprzęt 5 370 zł

Stan surowy

 

ŚCIANY MUROWANE, KOMINY I PODCIĄGI

Ściany murowane nośne (z obu stron klatki schodowej oraz między garażem i kotłownią) są zbudowane z bloczków z betonu komórkowego 25 cm (ok. 140 szt.). Ściany murowane działowe są zbudowane z bloczków z betonu komórkowego 12 cm (ok. 65 szt.). Ściany murowane i drewniane szkieletowe są powiązane kotwami stalowymi. Kotwy są umieszczone również w wieńcach ścian murowanych, do mocowania belek stropowych. Robocizna za murowanie ścian wraz z kominami i podciągami kosztuje ok. 2000 zł.

Razem 13 750 zł

POSADZKI NA GRUNCIE

Podkłady z masy betonowej na ubitym piasku. Dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej, styropian 8 cm i wylewka betonowa. Koszt robocizny ok. 4050 zł

Razem 12 560 zł

KONSTRUKCJA ŚCIAN SZKIELETOWYCH

Podwaliny, słupy, nadproża są wykonywane z impregnowanych bali iglastych. Koszt robocizny ok. 10 000 zł.

Razem 17 140 zł

KONSTRUKCJA DREWNIANEGO STROPU

Podciągi z masywnych bali iglastych 10x20 cm, dwuteowniki stalowe, belki stropowe 5x20 cm i 4x20cm, oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych, a także okładziny z płyt g-k 12,5 cm. Folia paroizolacyjna, łaty (co 40 cm), kontrłaty (co 60 cm), folia FWK oraz izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej 15 cm. Cała powierzchnia stropu (95,4 m2) pokryta ślepą podłogą z płyt sklejkowych. Koszt robocizny ok. 9330 zł.

Razem 32 000 zł

KONSTRUKCJA DACHOWA

Krokwie z nasyconej tarcicy iglastej do 180 cm2. Koszt robocizny 3175 zł.

Razem 11 640 zł

POKRYCIE DACHOWE Z OBRÓBKAMI I RYNNAMI

Pokrycie gontami bitumicznymi na podłożu ze sklejki 2 cm. Kolejne warstwy to folia wstępnego krycia (FWK), łaty, sklejka i gonty bitumiczne zgrzewane. Izolacja cieplna – wełna mineralna 15 cm. Rynny z PVC. Najdroższe pozycje materiałowe to płyty sklejkowe – ponad 20 000 zł oraz gonty bitumiczne – 14 000 zł. Koszt robocizny wynosi 14 240 zł.

Razem 67 940 zł

POSZYCIE ŚCIAN

Deski o szerokości 25 cm, łaty co 40 cm, folia wiatroizolacyjna, płyty wiórowe, izolacja z wełny mineralnej 15 cm, folia paroizolacyjna. Koszt robocizny 5105 zł.

Razem 15 520 zł

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna drewniane z szybami zespolonymi, drzwi balkonowe w tej samej technologii, brama garażowa, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe i drzwi wewnętrzne płytowe. Robocizna – 1600 zł.

Razem 24 900 zł

 

INSTALACJE.........................................................................53 960 zł

w tym: robocizna 9 530 zł, materiały 43 640 zł, sprzęt 790 zł


Instalacje

KANALIZACJA

W tej części kosztorysu uwzględniono instalację kanalizacyjną wykonaną z rur PVC, a także ustępy kompaktowe, wanny kąpielowe, umywalki porcelanowe, zlewozmywak oraz brodziki natryskowe. Ze względu na różnorodność asortymentu i wielką rozpiętość cen białego montażu, podane koszty należy traktować jako dolne oszacowanie.

Razem 14 970 zł

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Poza instalacją z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 25 mm, 20 mm, 16 mm, i 12 mm, uwzględniono w tym dziale kalkulacji również standardowe baterie umywalkowe, wannowe i natryskowe.

Razem 6580 zł

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przyłącze uwzględniono już w wydatkach na rozpoczęcie budowy. Tutaj bierzemy pod uwagę kable, osprzęt, rozdzielnicę. Koszt montażu – 1800 zł.

Razem 9810 zł

INSTALACJA C.O. I KOTŁOWNIA

Zawsze stanowi znaczny koszt, ważne jest jaki rodzaj ogrzewania zostanie wybrany. Na ogół rozwiązania droższe inwestycyjnie zwracają się w przyszłości niższymi kosztami eksploatacji. Do tej kalkulacji wybór padł na kocioł gazowy 18 kW oraz grzejniki stalowe.

Razem 22 600 zł

 

WYKOŃCZENIA......................................................................41 320 zł

w tym: robocizna 13 740 zł, materiały 26 340 zł, sprzęt 1 240 zł


Wykończenia.

 • Poszycie zewnętrzne ścian deskami uwzględniono już w „stanie surowym”.
 • Okładziny z płyt g-k na ścianach, stropach oraz ścianki działowe z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi 19 400 zł.
 • Wykończenia posadzek i ścian płytkami ceramicznymi i panelami podłogowymi, a także drewniane schody zabiegowe 21 920 zł.
Koszty materiałów używanych do wykańczania posadzek mogą mieć wielki rozrzut ze względu na indywidualne wybory. To samo odnosi się do innych elementów wnętrza, takich jak oprawy świetlne, biały montaż itp. Dlatego wyliczone koszty wykończenia domu należy traktować tylko orientacyjnie. Nie uwzględniono też w kosztorysie kominka i wielu innych, drobniejszych pozycji kosztowych.

 

 PODSUMOWANIE

Kosztorys budowy domu „pod klucz”, czyli gotowego do zamieszkania, daje wynik w zaokrągleniu 370 000 zł. Biorąc pod uwagę koszty, które trzeba ponieść przed budową i najtańszą nawet działkę, trzeba dysponować kwotą ok. 450 000 zł żeby zamieszkać w wygodnym domu szkieletowym ok. 150 m2 (wliczając garaż). Po przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej otrzymujemy wynik ok. 3000 zł/m2, czyli co najmniej dwa razy niższy od stawek za m2 mieszkania w bloku.

aktualizacja: 2013-10-17

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Kolega zbudował ten huragan z porotermu z 2 lata temu i jemu to może i wyszło do 450 tys ale łącznie z działką 1000m2 u mnie w Ruścu a działki są średnio po 120 zł za metr

gawel

12 Sty 2013, 12:49

370tys to chyba lekka przesada za kanadyjke

Gość: pat

12 Sty 2013, 10:59

dolicz przy domku cenę gruntu oraz to że mało kto buduje dom o powierzchni 60-80m2

ciekawski83

03 Lip 2011, 20:45

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Kosztorysy - Dom w rododendronach 5 (Archon+)

W tym odcinku Szkoły Kosztorysowania przedstawiamy dom średniej wielkości (ok. 150 m2) według projektu Dom w rododendronach 5 z pracowni Archon+.
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Dlaczego warto się zapisać?
Aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x

Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.   
Dlaczego warto się zapisać?
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl;
- zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe