Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Inspektor nadzoru budowlanego

Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko

Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. W innych sytuacjach decyzję o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje samodzielnie inwestor.

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554) określił rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku jego ustanowienia.

Zgodnie z tym rozporządzeniem ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane m.in. przy budowie obiektów budowlanych:

 • użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej,
 • wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
 • budynków i budowli o wysokości nad terenem 15 m i większej,
 • przy występowaniu elementów konstrukcyjnych o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W przypadku ustanowienia inspektor nadzoru budowlanego uzyskuje prawo do:

 • wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 • żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonując nadzór na podstawie umowy-zlecenia odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy.

W umowie o ustanowienie nadzoru inwestorskiego wskazuje się termin (czasokres) wykonywania nadzoru. Jeżeli okres trwania umowy jest dłuższy i obejmuje również czas po ukończeniu budowy, inwestor może oczekiwać od inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdzania prawidłowości wykonania prac już po oddaniu budynku i ewentualnego zgłaszania oraz nadzorowania usunięcia nieprawidłowości przez wykonawcę w okresie rękojmi /3 lata/.

aktualizacja: 2008-04-16

Zdaniem naszych Czytelników

Inspektor nadzoru budowlanego jest pracownikiem państwowym i do jego zakresu czynności należy m. in. kontrola zgodności obiektu z projektem, prowadzenie budowy zgodnie z prawem, wydanie nakazu wstrzymania robót itd. Natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą z odpowiednimi ...

Redakcja

10 Cze 2009, 07:24

Inspektor nadzoru budowlanego to inspektor nadzoru inwestorskiego lub autorskiego. Decyzja pozwolenia na budowę wyraźnie określi jaki inspektor ma być pwołany przez inwestora.

Deggial

09 Cze 2009, 10:29

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Kierownik budowy

Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x