Budujemy Dom
Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły

Co zrobić, aby w domu było cicho? ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Budowa własnego domu to często jedna z najważniejszych inwestycji w życiu, dlatego ważne jest, by była przemyślana na etapie projektu i odpowiednio zrealizowana. O czym warto wiedzieć, by zbudować dom, w którym będziemy spokojnie mieszkać?

Co zrobić, aby w domu było cicho?

Najczęściej decydujemy się na projekt domu, w którym będzie pokój dzienny z kuchnią, pokój do pracy lub zajmowania się naszym hobby, sypialnia dla rodziców i dla dzieci. Do tego łazienka lub dwie, garderoba, spiżarnia i pomieszczenie techniczne. Czasami planujemy również pokój dla dziadków. Po określeniu liczby pomieszczeń, których będziemy potrzebować, wybieramy odpowiednie projekty. Potem spośród nich decydujemy się na ten budynek, którego wygląd z zewnątrz najbardziej nam się podoba.

Tak najczęściej przebiega wybór projektu. Większość z nas popełnia na tym etapie podstawowy błąd, jakim jest brak zastanowienia nad tym, jak będziemy funkcjonować w domu przez najbliższych 20-30 lat.

Strefy ciszy w budynku

Nawet najlepsza ściana z wbudowanymi drzwiami ma najczęściej taką izolacyjność, jak drzwi. Dlatego już na etapie projektu i przewidywania funkcji, jakie będą pełniły poszczególne pokoje w następnych dziesięcioleciach, warto wydzielić przestrzeń, w której zapewnimy sobie ciszę na wiele lat.

Większość z nas popełnia na etapie wyboru projektu podstawowy błąd, jakim jest brak zastanowienia nad tym, jak będziemy funkcjonować w domu przez najbliższych 20-30 lat
Podstawową strefą podwyższonego komfortu akustycznego powinna być sypialnia z przyległą łazienką. Tutaj wskazane jest oddzielenie pomieszczenia od pokoi dzieci pełnymi ścianami o wysokiej izolacyjności akustycznej. Jeżeli prywatna łazienka połączona jest drzwiami bezpośrednio z sypialnią, należy również zadbać o wysoką izolacyjność akustyczną ściany oraz bardzo szczelne drzwi.

Czasami warto wykonać w części sypialnej nawet dwie łazienki: jedną dostępną tylko z sypialni rodziców, drugą - z korytarza, dla pozostałych domowników.

Na etapie planowania stref ciszy warto również tak przewidzieć podział pomieszczeń, by móc w przyszłości wydzielić segment mieszkania, w którym - po wyprowadzeniu się z domu naszych dzieci - zamieszkają starzejący się rodzice. Przestrzeń ta powinna obejmować co najmniej jeden pokój i drugą łazienkę, a także osobny przedsionek. Dobrze jest też już na etapie projektu i budowy domu zadbać o odpowiednią izolacyjność akustyczną ścian między planowanymi mieszkaniami.

Jak pogodzić wypoczynek ćwiczenia na instrumentach muzycznych?

Kolejne przegrody, które powinny mieć dobrą izolacyjność akustyczną, to ściany: do garażu będącego w bryle budynku, do podręcznego warsztatu majsterkowicza, do siłowni, kotłowni, sali do oglądania filmów i słuchania muzyki czy pomieszczenia, w którym nasze dziecko będzie ćwiczyło grę na instrumentach muzycznych.

Bloczki Leca® BLOK są jednym z najlepiej izolujących akustycznie materiałów na ściany produkowanych w Polsce, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie
Wszystkie określone przez nas strefy podwyższonego komfortu akustycznego warto odgrodzić dodatkowymi drzwiami lub przewidzieć późniejsze ich wstawienie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jednocześnie w tych ścianach, które będą oddzielać strefy ciszy od innych pomieszczeń, a więc mających wysoką izolacyjność, należy ograniczyć liczbę drzwi. Można również od razu montować stolarkę drzwiową o wyższej niż standardowa izolacyjności.

Takie drzwi najczęściej wykonane są jako pełne - bez przeszkleń i pustek w skrzydle. Mają próg, dodatkowe, specjalne uszczelki i zamknięcie szczelnie dociskające skrzydło do ościeżnicy.

Dźwięki i ich przechodzenie przez ściany i stropy 

W akustyce budowlanej mamy do czynienia z dwoma rodzajami dźwięków: powietrznymi, tzn. dźwiękami (hałasem) przenoszonymi przez cząsteczki powietrza, oraz uderzeniowymi, tzn. dźwiękami (stukaniem) przenoszonymi przez stałe elementy materiałowe. Budynek powinien być tak zaprojektowany i wykonany, by zapewnić ochronę przed tymi dźwiękami.

Właściwą izolacyjność od dźwięków powietrznych muszą zapewnić ściany i stropy, dachy oraz elementy w nie wbudowane, takie jak drzwi i okna. W wypadku dźwięków uderzeniowych izoluje się tylko stropy. Izolacja ta ma za zadanie chronić strop przed przechodzeniem przez niego odgłosu kroków (np. spowodowanego chodzeniem w szpilkach czy chodakach - tzw. trepach), czy spadających na posadzkę przedmiotów. Z założenia nie rozpatruje się podczas projektowania przechodzenia dźwięków uderzeniowych przez ściany. Wynika to z tego, że takie odgłosy (np. montaż haczyków do powieszenia obrazków) pojawiają się incydentalnie w trakcie normalnej eksploatacji budynku.

Oba rodzaje dźwięków przechodzą głównie przez płaszczyznę stropu lub ściany. Jednak dźwięki przemieszczają się również przez konstrukcje przyległe do głównych płaszczyzn. I tak dźwięki z pokoju mogą przechodzić do pomieszczeń sąsiadujących ścianami i stropami, ale również do pomieszczeń, z którymi hałaśliwy pokój sąsiaduje krawędziami stropu lub ściany. Przenoszenie przez konstrukcje dźwięków nazywa się przenoszeniem bocznym (rys.).

Rys. Uproszczony schemat przechodzenia dźwięków (fot. Leca)

Większość dźwięków powietrznych, które towarzyszą nam na co dzień, to odgłosy rozmowy, chrapania, włączonego radia czy telewizora lub przychodzącego SMS-a. Możemy je łatwo zmierzyć za pomocą prostej aplikacji na smartfona.

Przykładowo natężenie dźwięku podczas zwykłej rozmowy wynosi 50-60 dB. W umeblowanym pomieszczeniu niewielka część tych dźwięków zostanie pochłonięta i rozproszona przez wyposażenie, np. meble tapicerowane, zasłony z tkanin, wykładzinę na podłodze. Natomiast większa część - np. ok. 45 dB - będzie próbowała przejść przez ściany i stropy do pomieszczeń sąsiednich. 

Ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej

W izolacyjności akustycznej podstawową zasadą jest prawo masy. Oznacza to, że im ściana jest cięższa, tym jej izolacyjność akustyczna jest wyższa. Z tego powodu ściany wykonuje się najczęściej z silikatów - jest to jeden z najcięższych materiałów do budowy ścian - jego gęstość wynosi 1800-2200 kg/m3. Obecny rozwój techniczny w zakresie materiałów budowlanych pozwala jednak na wykonanie różnych, nie tylko ciężkich, ścian w celu uzyskania dobrej izolacyjności.

Od kilkunastu lat na rynku polskim produkuje się bloczki keramzytobetonowe Leca® BLOK, które mają podobną do silikatów izolacyjność akustyczną przy takich samych grubościach ścian, jednak są dużo lżejsze, a ich gęstość wynosi 1300-1600 kg/m3. Wytwarzane są z dodatkiem Leca® KERAMZYTU, czyli lekkiego kruszywa ceramicznego, które powoduje, że w strukturze bloczka pojawiają się porowate granulki. Mogą one dodatkowo pochłonąć i rozproszyć część energii fali akustycznej w jego wewnętrznej strukturze.

Bloczki Leca® BLOK

Bloczki Leca® BLOK są jednym z najlepiej izolujących akustycznie materiałów na ściany produkowanych w Polsce, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Można z nich wykonać ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej, a więc skutecznie odizolować strefy ciszy w budynku.

Izolacyjność akustyczna Bloczków Leca® BLOK

Folder o systemie Leca® BLOK

Bloczki Leca® BLOK akustyczny 18 g i Leca® BLOK akustyczny 24/20 zostały sprawdzone pod kątem izolacyjności akustycznej w Laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej. Uzyskały one wartość wskaźnika Rw, informującego o izolacyjności od dźwięków powietrznych, odpowiednio 57 i 59 dB. Po uwzględnieniu wszystkich poprawek związanych z badaniami laboratoryjnymi i przenoszeniem bocznym końcowa izolacyjność akustyczna R’A1 wynosi 53-55 dB. Przy poprawnym wykonaniu ścian z bloczków akustycznych Leca® BLOK można osiągnąć izolacyjność powyżej 50 dB.W ramach systemu produkowane są również pustaki o szerokości 12 cm -Leca® BLOK 12. Pozwalają one na wykonanie ściany o końcowej izolacyjności akustycznej wyższej niż 40 dB.Uwaga: warto zwrócić uwagę na wartość izolacyjności akustycznej deklarowaną w materiałach technicznych i marketingowych przez producentów.

Rw to wartość wyjściowa, która wyznaczona została w warunkach laboratoryjnych w komorach bez przenoszenia bocznego, a ściana próbna wykonywana była bardzo dokładnie.Na budowie nie zawsze przestrzega się takiego reżimu, a wartość przenoszenia bocznego określa się w zależności od rodzaju konstrukcji stropu i ścian poprzecznych. Dlatego przy szacowaniu izolacyjności akustycznej ściany należy odjąć poprawki, które obniżają izolacyjność wyjściową o 3-6 dB.

Wykonawstwo równie ważne jak materiał

Warunkiem wykonania ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej jest przestrzeganie podstawowych zasad wykonawczych. Jeśli ściana zostanie wykonana z błędami, np. połączenie murów będzie niestaranne albo zostanie użyta niewłaściwa zaprawa, izolacyjność akustyczna zostanie pogorszona nawet o kilka decybeli.

Poprawne wykonawstwo ścian z Bloczków Leca® BLOK

Ściany z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18g i 24/20 zawsze należy murować na pełną spoinę poziomą i pionową przy użyciu zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej (profil pióro-wpust wypełniony zaprawą doszczelnia ścianę - nie wolno pozostawiać tych połączeń bez zaprawy). Wymagana grubość spoiny wynosi 10-15 mm. Zaprawę należy rozkładać ręcznie.

W zależności od rodzaju ściany i gwarantowanej wytrzymałości bloczka do murowania należy stosować odpowiednią zaprawę. W przypadku ścian nośnych i konstrukcyjnych marka zaprawy musi być zgodna z przyjętymi obliczeniami konstrukcyjnymi. W przypadku ścian działowych i wypełniających zaprawa powinna mieć wytrzymałość zbliżoną do wytrzymałości bloczków, czyli 9-14 N/mm2.

Połączenia ścian akustycznych z innymi przegrodami należy wykonywać przez typowe wiązania murarskie (sztraby). Połączenia ścian prostopadłych na tzw. styk i połączenia za pomocą łączników metalowych nie zapewniają uzyskania oczekiwanej izolacyjności akustycznej.

W przypadku ścian wypełniających przy murowaniu należy maksymalnie ograniczyć szczeliny pod stropami przez pogrubianie ostatnich spoin poziomych. Szczelina pod stropem nie powinna być większa niż 2 cm. Następnie należy najpierw uzupełnić szczelinę z jednej strony zaprawą na 1/5-1/4 grubości muru. Po wyschnięciu zaprawy od drugiej strony bardzo szczelnie wypełnić szczelinę wełną mineralną, pozostawiając 1/5-1/4 grubości muru, i również uzupełnić ją zaprawą. Nie zaleca się używania do tego celu piany montażowej z tuby. Dopuszcza się stosowanie systemowych rozwiązań uszczelniających (kitów i bandaży).

Na ścianach trzeba ograniczać do minimum liczbę gniazd i puszek wpuszczanych w mur. Nie należy wykonywać w nich bruzd instalacyjnych. Gniazda i puszki nie mogą być umieszczane w tym samym miejscu po obu stronach ściany („na przestrzał”). Zalecana odległość między puszkami instalacyjnymi na jednej i na obu płaszczyznach ściany nie powinna być mniejsza niż 60 cm.

>> Przeczytaj więcej informacji na temat murowania ścian o dużej izolacyjności akustycznej

Aby w domu było cicho

Podczas projektowania i budowy wymarzonego domu warto przewidzieć prawdopodobne zmiany w użytkowaniu pomieszczeń oraz oddzielić strefy głośne od tych, w których będziemy mieć ciszę i spokój. Do wykonania domu należy zastosować odpowiednie i sprawdzone materiały, a w trakcie budowy sprawdzać, czy podstawowe zasady związane z wykonaniem ścian są przez ekipę wykonawczą przestrzegane. A potem już tylko… spokojnie mieszkać.

Zobacz przykładowe rozwiązania dla akustycznej ściany zewnętrznej:

Ściana z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 24/20 z wełną

Zobacz projekty domów z keramzytu:

Zobacz projekty domów z keramzytu:
aktualizacja: 2016-11-14

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Stropy drewniane

Stropy drewniane są stosunkowo tanie i łatwe w wykonaniu. Jednak dość znacznie uginają się. Są też mniej trwałe i odporne na ogień od innych stropów oraz gorzej usztywniają budynek. Wykonuje się je zarówno w budynkach jednorodzinnych drewnianych, jak i murowanych.

topowe produkty

Najszybciej, najtaniej, SMART - strop panelowy, który warto zastosować

SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm, którą można układać z auta wyposażonego w lekki dźwig typu HDS. Strop wykonany z paneli SMART charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem montażu. Sam montaż zaś jest prosty i nie zajmuje dużo czasu.
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U
Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U Już niedługo nastąpi kolejny etap zmian mających na celu polepszenie izolacyjności cieplnej ścian. Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać ...
Brick Award 2017 - start kolejnej edycji konkursu architektonicznego
Brick Award 2017 - start kolejnej edycji konkursu architektonicznego Już 21 listopada rusza nabór zgłoszeń do kolejnej, polskiej edycji konkursu architektonicznego Brick Award, nagradzającego kreatywne i innowacyjne ...
Nowość Wienerberger: cegła klinkierowa Senta
Nowość Wienerberger: cegła klinkierowa Senta Wienerberger wprowadza do swojej oferty cegłę klinkierową Senta o niespotykanym na polskim rynku drapanym licu - nadającym jej surowego wyglądu ...
Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.     
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x