Budujemy Dom
Stan surowy / Termoizolacja / Artykuły

Kosztorys termomodernizacji domu z lat 30.

Remontowany dom wymaga gruntownej termomodernizacji, polegającej m.in. na odkopaniu ław fundamentowych, odtworzeniu izolacji przeciwwilgociowej, ociepleniu fundamentów i podłóg oraz ścian zewnętrznych i połaci dachu. Obecne ściany zewnętrzne mają współczynnik przenikania ciepła U = 1,11 W/(m2•K), po dociepleniu ich styropianem (grubości 8 cm) uzyskają U = 0,32 W/(m2•K), a wełną mineralną (grubości 8 cm) U = 0,30 W/(m2•K).

Rzuty elewacji

Rzuty elewacji

Założenia do projektu termomodernizacji:

 • Budynek pod nadzorem konserwatora zabytków (strefa ochrony konserwatorskiej) - konieczność zachowania oryginalnej formy i detalu architektonicznego, co ogranicza możliwą do zastosowania grubość warstwy izolacyjnej.

 • Wykonywane prace (remont, docieplenie) nie wymagają pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 29 ust. 2. pkt. 1. Prawa Budowlanego.

  Nie ma konieczności dostosowania się do załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie obowiązuje więc normowy maksymalny współczynnik U dla ścian, wynoszący 0,3 W/(m2•K).

 • Brak możliwości uniknięcia niektórych mostków termicznych (np. styk ściany z płytą balkonową, płytą na gruncie, oparcie schodów zewnętrznych) powoduje, że miejscami poprawa izolacji ściany będzie niewielka. Ogólny bilans energetyczny całego budynku będzie korzystniejszy, ale nie da się zupełnie wyeliminować mostków termicznych, narażających budynek na miejscowe wykraplanie wilgoci po wewnętrznej stronie przegrody, tak jak miało to miejsce przed termomodernizacją.

Ocieplanie ścian zewnętrznych

Do ceny za system trzeba doliczyć koszt zakupu kołków i styropianu:

 • za styropian EPS 040 Austrotherm Fassada (gr. 8 cm) do ocieplania 160 m2 zapłacimy ok. 2150 zł;
 • za kołki (4 szt. x 160 m2) – 250 zł. Do kosztów systemu należy więc dodać 2400 zł.

Jeśli zdecydujemy się na system z wełną mineralną Rockwool Frontrock Max E 80 mm zapłacimy 3765 zł.

Ocieplenie ścian zewnętrznych systemem Bolix będzie kosztowało ok. 8400 zł (6000 zł system ociepleniowy + 2400 zł styropian i kołki), czyli ok. 53 zł/m2, a systemem Termo Organika – 6220 zł (3820 zł system ociepleniowy + 2400 zł styropian i kołki), czyli ok. 39 zł/m2.

Za ułożenie ocieplenia z wykonaniem tynków zapłacimy 40–50 zł. Łącznie materiały z robocizną będą zatem kosztować 80–100 zł/m2. Do kosztów będzie trzeba doliczyć ceny listew startowych, narożnych i przyokiennych.

Łączny koszt ocieplenia ścian będzie więc wynosił 110–120 zł/m2, co da nam kwotę 17600–19200 zł.

Wycena systemów ocieplenia ścian
Wycena systemów ocieplenia ścian

Ocieplenie ścian fundamentowych

W kosztach należy uwzględnić następujące elementy:

 • odkopanie ścian fundamentowych (o powierzchni 41 m2) do głębokości 1 m – 820 zł (20 zł/m2);
 • zaizolowanie ich bitumiczną powłoką hydroizolacyjną – 615 zł (15 zł/m2 materiał z robocizną);
 • polistyren ekstrudowany Austrotherm XPS TOP 30 gr. 8 cm wraz z ułożeniem – 1900 zł;
 • zakopanie ścian fundamentowych – 410 zł (10 zł/m2).

Łącznie za ocieplenie ścian fundamentowych zapłacimy więc ok. 3750 zł.

Ocieplenie podłogi

Ocieplenie podłogi o powierzchni 86,6 m2 kruszywem keramzytobetonowym Saint Gobain Leca® Keramzyt.

Do obliczeń przyjęto założenia: Istniejąca podłoga w piwnicy:

 • posadzka betonowa 5 cm;
 • izolacja przeciwwilgociowa z papy;
 • podkład betonowy 10 cm;
 • podłoże gruntowe.

Podłoga na gruncie w piwnicy po modernizacji

 • posadzka betonowa 5 cm;
 • izolacja przeciwwilgociowa 2 × folia;
 • Leca® Keramzyt impregnowany grubości 25 cm; podłoże gruntowe.

U podłogi przed modernizacją = 0,823 W/(m2•K) a po modernizacji = 0,228 W/(m2•K), co spełnia wymóg < 0,45 (określony w warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Koszt pełnej modernizacji podłogi w piwnicy, czyli usunięcia starych warstw i pogłębienia wykopu pod posadzką łącznie to w zaokrągleniu 12900 zł, w tym rozbiórka starej posadzki 2850 zł, nowa ciepła podłoga 10050 zł.

Rzut parteru Rzut piwnicy
Rzut parteru Rzut piwnicy

Podsumowanie wycen

Zestawienie stolarki

Zestawienie stolarki

Na ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz podłogi na gruncie w piwnicy będziemy musieli przeznaczyć łącznie 34 250–35850 zł, w tym:

 • ocieplenie ścian metodą lekką mokrą z wykorzystaniem styropianu lub wełny mineralnej 17600–19200 zł;
 • ocieplenie ścian fundamentowych 3340 zł;
 • modernizacja podłogi w piwnicy 12890 zł.

Architektowi projektującemu modernizację domu zleciliśmy wykonanie zestawienia stolarki i wysłaliśmy je do kilku firm z prośbą o przygotowanie wyceny. Projektant założył maksymalny współczynnik U nowych okien na poziomie 1,2 W/(m2•K).

Ponieważ jest to dom z lat 30., wymiary szczególnie najmniejszych okien są dość nietypowe. Nie każdy producent, szczególnie okien z PVC, może wyprodukować tak wąskie okna (szer. 20 i 30 cm).

Producenci okien drewnianych są w stanie wykonać tak wąskie okna, ale nieotwierane. Większość przedsiębiorców w wycenach podała cenę okna o wymiarach najbardziej zbliżonych do istniejących w odnawianym domu lub pominęła w wyliczeniach te trzy okna, dlatego nie umieszczamy cen tych okien w zestawieniu.

Ponieważ kosztorysy przesłane przez producentów są bardzo obszerne i szczegółowe, w tabeli poniżej przedstawiamy tylko orientacyjne ceny wybranych okien i łączne koszty wymiany całej stolarki w remontowanym domu. Do cen samych okien należy jeszcze doliczyć koszt demontażu, najczęściej wykonuje go ekipa montująca okna.

Porównanie cen okien z zestawienia stolarki
Porównanie cen okien z zestawienia stolarki
Porównanie cen drzwi z zestawienia stolarki
Porównanie cen drzwi z zestawienia stolarki

Warunki montażu

Ceny montażu w zależności od regionu, wahają się od 2000 do nawet 8000 zł. Koszty zależą od odległości miejsca prac od siedziby montażystów oraz od tego, czy ekipa montująca będzie musiała zdemontować stare okna, od stanu ościeży po demontażu oraz stosowanej metody uszczelniania ościeży.

Zlecając montaż okien, trzeba dopytać, czy ekipa zna i stosuje montaż warstwowy, bo tylko taki sposób uszczelnia połączenia okna z ościeżem gwarantuje wymaganą szczelność i ogranicza do minimum uciekanie ciepła z wnętrz. Ta metoda będzie też droższa od tradycyjnej, ale na tym nie warto oszczędzać.

W uproszczeniu montaż warstwowy polega na dodaniu dwóch warstw izolacyjnych: zewnętrznej i wewnętrznej, przy czym od wewnątrz musi to być warstwa paroszczelna, od zewnątrz – paroprzepuszczalna, lecz zabezpieczająca przed przenikaniem wody nawet podczas obfitych opadów. Tylko sucha warstwa izolacji zapewni długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią.

Warunki zakupu

Przeważnie po złożeniu zamówienia wpłaca się 30–40% wartości zamówienia, resztę przed odbiorem okien. Firmy oferują różnego typu rabaty i w zasadzie w większości ceny można negocjować.

Wpłacając przy zamówieniu 100% kwoty, uzyskamy dodatkową zniżkę, zwykle w wysokości 5–15% wartości zamówienia. Okna najczęściej objęte są bardzo różnym okresem gwarancji, warto zwracać na to uwagę podczas wyboru.

Podsumowanie wycen

W wyniku analizy naszych wycen najtańsze okazały się okna i drzwi z PVC, które producenci wycenili (łącznie z małymi i wąskimi oknami wymiarami dostosowanymi do możliwych do wykonania przez daną firmę) na ok. 20000 zł.

Droższe okazują się okna i drzwi drewniane. Za komplet takich okien do remontowanego domu zapłacimy ok. 26000 zł.

Najdroższe w zestawieniu są okna z PVC z aluminiowymi nakładkami od zewnątrz – musielibyśmy na takie okna przeznaczyć ok. 60000 zł.

Uwaga! Ponieważ przesłane wyceny dotyczą okien o różnym współczynniku przenikania ciepła i wyposażonych w rozmaite okucia i profile, wyceny należy traktować jako orientacyjne.

Ocieplenie połaci i poddasza w stropie

Obecny dach o powierzchni 187,4 m2 ma współczynnik izolacyjności cieplnej bardzo wysoki: U = 4,95 W/(m2•K), po ociepleniu połaci 20 cm wełny mineralnej uzyskamy U = 0,22 W/(m2•K).

Za ocieplenie połaci dachowej (o powierzchni 54 m2) zapłacimy 1460 zł, w tym:

 • wełna Rockwool Toprock grubości 150 mm – 1080 zł (20 zł/m2),
 • wełna Rockwool Superrock grubości 50 mm – 380 zł (7 zł/m2).

Ocieplenie stropu na poddaszu (o powierzchni 51 m2) wełną mineralną Rockwool Toprock będzie kosztowało 1430 zł (28 zł/m2).

Za robociznę zapłacimy ok. 3150 zł (30 zł/m2).

Łącznie ocieplenie połaci i stropu to wydatek ok. 6000 zł (2890 zł wełna + 3150 zł robocizna).

Jednak całkowity koszt wykończenia połaci od strony poddasza to jeszcze wykonanie następujących prac:

 • wykonanie rusztu mocowanego poprzecznie do krokwi;
 • ułożenie folii paroizolacyjnej;
 • zamontowanie płyt gipsowo-kartonowych i szpachlowanie połączeń.

Kształt dachu jest dość skomplikowany, co podnosi koszty robocizny.

Za wykończenie poddasza zapłacimy 5500–7000 zł (materiały i robocizna).

Nowe pokrycie dachowe

Stan więźby w remontowanym domu jest na tyle dobry, że nie wymaga żadnych napraw. Ponieważ wymieniamy pokrycie na takie samo (dachówki na dachówki), nie będzie problemów z dodatkowym obciążeniem więźby.

Za demontaż starego pokrycia zapłacimy 5–25 zł/m2; wywóz odpadów ok. 100 zł/m3 (im więcej tym taniej – za 5 m3 ok. 300 zł).

Do wyceny dachu przyjęto założenia:

 • powierzchnia dachu 187,4 m2;
 • długość szczytów 41,8 m;
 • długość okapów 32,3 m;
 • długość kalenic 22 m.

Do cen materiału należy dodać cenę robocizny – za układanie dachówki zapłacimy ok. 50 zł/m2, co w przeliczeniu na cały dach da nam kwotę ok. 10 000 zł.

Łączny koszt wymiany dachówek to wydatek ok. 23 000 zł (13 000 zł dachówki + 10 000 zł układanie).

Za kompletny system rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej zapłacimy 3250 zł. Rynny z PVC mogą kosztować 1500 zł, a stalowe 2000 zł.

Rzut dachu Przekrój budynku
Rzut dachu Przekrój budynku
   
Wyceny pokrycia dachu dachówką
Wyceny pokrycia dachu dachówką Wyceny pokrycia dachu dachówką
Wyceny pokrycia dachu dachówką Wycena orynnowania
Wyceny pokrycia dachu dachówką Wycena orynnowania

Podsumowanie wycen

Na ocieplenie połaci dachu i stopu nad parterem będziemy musieli przeznaczyć 13000– 15000 zł. Na pokrycie dachu nową dachówką ok. 23000 zł, a za cynkowo-tytanowy system rynnowy ok. 3250 zł.

Kompleksowa termomodernizacja dachu będzie więc kosztowała ok. 36000–40000 zł.

Lilianna Jampolska, Joanna Dąbrowska

aktualizacja: 2014-04-03

Dodaj komentarz

Warto wiedzieć dodatkowo:
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 

Termomodernizacja domu z lat 30.

Murowany dom z lat 30. XX wieku położony w malowniczej zielonej okolicy zachwyca oryginalną architekturą. Nie zachwyca jednak obecnym stanem nieremontowana od lat elewacja.

topowe produkty

HYDROBEST - system natryskowej izolacji polimocznikowej

Hydrobest to natryskiwana, bezspoinowa folia hydroizolacyjna stosowana w przemyśle. Hydrobest jest dwuskładnikowym polimocznikiem (polyurea) wykorzystywanym głównie jako zabezpieczenie hydroizolacyjne i antykorozyjne. Jest wysoce odporny na przyspieszone starzenie atmosferyczne, termiczne i cechuje się dużą odpornością chemiczną.
Najbardziej znane marki
Wełna mineralna - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ocieplenia - ranking rozpoznawalności firm i produktów
URSA Polska świętuje 20 lat działalności w Polsce
URSA Polska świętuje 20 lat działalności w Polsce URSA Polska świętuje 20 lat działalności w Polsce. Z tej okazji, 3 marca 2017 roku, odbyła się uroczysta gala z udziałem kluczowych Partnerów ...
Grafitowy styropian Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex
Grafitowy styropian Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex to szare płyty styropianowe powleczone ultranowoczesną powłoką ochronną, która ułatwia proces realizacji ...
Schöck zaprasza na targi BAU 2017!
Schöck zaprasza na targi BAU 2017! Od 16 do 21 stycznia 2017 w Monachium odbywać się będą targi BAU – największa światowa impreza targowa z branży architektury, materiałów ...

Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Zamknij okno x
Newsletter
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe
informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.   
Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego;
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl; - zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje prosto na Twoją skrzynkę e-mailową.
Miesięcznik Budujemy Dom - wersja elektroniczna gratis!

Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej.

Dlaczego warto się zapisać?
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany na swój email, a w nim: aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x