Budujemy Dom
Przed budową / Budowa krok po kroku / Artykuły

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - krok po kroku

Sztywne poszycie dachu można wykonać między innymi z płyt mfp®. Jak układa się tego rodzaju płyty?

Obecnie wykonawcy coraz częściej wracają do wykonywania sztywne­go poszycia dachu. Jest to co prawda dla nich dodatkowy etap w kryciu połaci, ale również dodatkowy zarobek – trochę więcej zapłacimy za po­krycie więźby pełnym deskowaniem niż folią. Mimo to wiedzą oni, że pełne poszycie ma wiele zalet również dla inwestora. Mianowicie usztywnia ono więźbę, ma to szczególne znaczenie przy starszych konstrukcjach, na któ­rych dekarze wymieniają pokrycie na nowe oraz poprawia izolacyjność aku­styczną dachu.

Do ułożenia sztywnego poszycia dekarze upodobali sobie zwłaszcza różnego rodzaju płyty, np. mfp®. Ich szczególną zaletą jest duży rozmiar, mogą mieć długość nawet do 5 m (najczęściej kupowane są jed­nak te w rozmiarach 2,5 x 1,25 m), dzięki czemu prace przebiegają szybciej.

Ponadto płyty mfp® są szlifowane, mają więc równe i gładkie powierzch­nie, co jest bardzo pożądane w przypadku krycia dachu gontem bitumicz­nym. Sztywnego poszycia wymaga także zawsze blacha płaska, inne pokry­cia zaleca się układać na takiej podbudowie wtedy, gdy nachylenie połaci jest mniejsze niż 18–20°. Jak zatem ukła­da się płyty mfp®?

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 1

Przed wciągnię­ciem płyt na dach naj­pierw należy dokład­nie je wymierzyć. Mają 2,5 x 1,25 m, a najczę­ściej spotykany roz­staw krokwi wyno­si 90 cm. Linię cięcia płyt trzeba zaplano­wać tak, by docięte elementy opierały się na krokwiach swoimi krawędziami.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 2

Następnie pły­ty docinamy. Możemy do tej czynności uży­wać piły ręcznej, ale dużo szybciej i spraw­niej wykonamy to za­danie z użyciem pilar­ki tarczowej. Jest ona również niezastapiona, gdy płyty musimy do­ciąć na dachu, a może to być konieczne szcze­gólnie w przypadku da­chów o skomplikowa­nych płaszczyznach.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 3

a) b)
Płyty ukła­da się najczęściej dłuższym bokiem rów­nolegle do krokwi i roz­poczyna się od dołu po­łaci, czyli od okapu (a). Każda z krawędzi płyt musi się opierać na kro­kwi, a odstęp dylatacyj­ny pomiędzy płytami powinien wynosić od 2 do 5 mm (b), aby mogły one swobod­nie pracować, czyli na przemian kurczyć się i rozszerzać w wyniku zmian wilgotności.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 4

Płyty przybija się do krokwi gwoździami odpornymi na korozję lub wkrętami samonawiercającymi. Między gwoździami lub wkrętami należy zachować odległość maksimum 150 mm w przypadku skrajnych krawędzi i maks. 300 mm w środku płyty. Aby uniknąć wyrywania płyt przy krawędziach, trzeba zachować minimalny odstęp gwoździa od krawędzi, wynoszący 8 mm oraz 25 mm od narożnika.

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 5

a) b)
Kolejne rzędy płyt montuje się z przesunięciem o połowę ich długości względem siebie, czyli mijankowo (a). Ponadto po ułoże­niu pierwszego rzędu warto od razu przejść do mocowania kolejnych warstw poszycia, takich jak folia i drewniany ruszt z łat i kontrłat. Wtedy drewniana kratownica będzie praktycznym i bezpiecznym oparciem dla dekarza, mocującego kolejne rzędy płyt (b).

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 6

a) b)
Gonty bitumiczne nie wymagają dodatkowej warstwy układanej na pły­ty mfp, pod blachy stosuje się specjalne maty wygłu­szające, natomiast pod inne pokrycia – blachodachówki, dachówki ceramiczne i ce­mentowe wymagają ułożenia na płytach warstwy hy­droizolacji (a). Może ona być wykonana z papy lub folii wy­sokoparoprzepuszczalnej (ła­twiej się ją mocuje na gład­kim podłożu, jakie stanowią płyty mfp). Jeśli umieścimy pasy membrany na poszyciu z desek, istnieje ryzyko jej zniszczenia przez ostre kra­wędzie elementów, wystają­ce łebki gwoździ lub drzazgi. Na poszyciu z płyt mfp nie ma takiego problemu, gdyż ich gładka powierzchnia uła­twia mocowanie membra­ny. Do warstwy hydroizolacji mocuje się następnie ruszt z łat i kontrłat (b).

Sztywne poszycie dachu z płyt mfp® - etap 7

Dzięki dużym wymia­rom płyt mfp®, ich montaż przebiega szybko i spraw­nie. Także wciąganie kolejnych elementów na dach nie jest problemem dla zgranej ekipy.

Monika Dąbrowska
zdjęcia: Pfleiderer Prospan

aktualizacja: 2013-05-08

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Sterowanie oświetleniem choinkowym za pomoca smartfona
Sterowanie oświetleniem choinkowym za pomoca smartfona Oświetlenie choinkowe może być sterowane z poziomu smartfona. Taką możliwość daje nowe rozwiązanie firmy ZAMEL - przycisk nożny Wi-Fi ...
25-odcinkowy serial o współczesnej budowie domu
25-odcinkowy serial o współczesnej budowie domu Osobom przygotowującym się do realizacji jednego z największych i trudniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych Grupa PSB przygotowała filmy ...
Urodzinowa promocja w ARCHON+
Urodzinowa promocja w ARCHON+ Listopad miesiącem urodzinowej promocji w ARCHON+! Już ponad 27 lat ARCHON+ projektuje dla Was DOMY KTÓRE KOCHACIE, dzięki nim możecie spełniać ...
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze