Budujemy Dom

Strefa magazynu / Budujemy Dom 1-2/2007

Kup bieżący numer Kup e-Wydanie Zaprenumeruj e-Prenumerata Na tablety

Pozwolenie na budowę

Rozpoczęcie budowy bez uzyskania pozwolenia jest karane nakazem rozbiórki domu. Jakie uzgodnienia są potrzebne przed pozwoleniem na budowę? W większości przypadków gromadzenie potrzebnych dokumentów należy rozpocząć od uzyskania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma, to od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki). Oba dokumenty są...

Rozpoczęcie budowy bez uzyskania pozwolenia jest karane nakazem rozbiórki domu.

Jakie uzgodnienia są potrzebne przed pozwoleniem na budowę?

W większości przypadków gromadzenie potrzebnych dokumentów należy rozpocząć od uzyskania wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma, to od pozyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki). Oba dokumenty są wydawane przez wydziały architektury urzędów miast, gmin lub dzielnic. Zawarte w nich informacje mogą szczegółowo określać wymagania dotyczące wyglądu domu, dachu, kąta nachylenia połaci, wysokości budynku, a nawet materiałów wykończeniowych i wielkości terenów zielonych.

 

Następnym krokiem jest zlecenie uprawnionemu geodecie uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, przeznaczonej do celów projektowych (w skali 1:500). Dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze oszacowanie kosztów przyszłej budowy (robót ziemnych, długości przyłączy instalacyjnych itp.).

 

Kolejnymi załącznikami są warunki techniczne dostawy mediów, np. wody i odbioru ścieków (uzgodnione z okręgowym lub miejskim zakładem wodociągów i kanalizacji), energii elektrycznej (z dzielnicowym, okręgowym lub miejskim zakładem energetycznym) oraz gazu (z dzielnicowym, okręgowym lub miejskim zakładem gazowniczym). W razie braku możliwości przyłączenia budynku do którejś z sieci, trzeba będzie przedstawić rozwiązanie alternatywne (w przypadku np. kanalizacji – projekt szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków).

 

Trzeba także uzyskać wyciąg z mapy ewidencyjnej gruntów. Zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000 wydawana przez Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów urzędu gminnego, dzielnicowego lub miejskiego. Gdy na działce są skomplikowane warunki terenowe lub gruntowo-wodne, niezbędna może okazać się ekspertyza geologiczna, ewentualnie tylko oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia budynku.

Co musi zawierać projekt budowlany, żeby uzyskać pozwolenie na jego realizację?

W skład projektu budowlanego wchodzi projekt domu i działki. Projekt architektoniczno-budowlany. Projekt typowy nie jest projektem budowlanym. Trzeba go zaadaptować (opłacając autora projektu typowego albo innego architekta) do konkretnej działki – lokalnych warunków terenowych i gruntowo-wodnych oraz wytycznych zawartych w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli zamawiamy projekt indywidualny, spada z nas załatwianie dodatkowych formalności, ponieważ jego autor ma obowiązek uzyskać wymagane uzgodnienia, dokumenty i ekspertyzy. W projekcie architektoniczno-budowlanym musi być określona charakterystyka energetyczna, ekologiczna i rozwiązania techniczno-materiałowe.

 

Projekt zagospodarowania działki to nic innego, jak naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową zarys projektowanych (i istniejących) obiektów: budynku, szamba, śmietnika, dojazdów, ogrodzenia a także przebieg sieci uzbrojenia terenu. Integralną częścią projektu są opisy i rysunki przyłączy – np. wodociągowego, elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego. W zależności od warunków zabudowy może być dodatkowo wymagany projekt ogrodzenia lub wjazdu na działkę (np. jeżeli znajduje się tam rów melioracyjny). v Wszystkie projekty muszą być wykonane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Architekt (projektant) powinien legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów RP. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Niezbędne jest też uzgodnienie projektów przyłączy w odpowiednich zakładach (wodociągów i kanalizacji, energetycznym, gazowniczym), a projektu budowlanego w zakładzie uzgodnień dokumentacji projektowej.

 

W przypadku, gdy działka znajduje się na gruncie klasy od I do III, konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:


Pobierz wersję pdf: Pozwolenie na budowę
Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 1-2/2007
Kup ten numer
Wydanie papierowe Wydanie elektroniczne Przejrzyj ten numer

Budujemy Dom 1-2/2007

Kup ten numer
Wydanie papierowe Wydanie elektroniczne
Pozostałe artykuły
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".