Budujemy Dom

Strefa magazynu / Budujemy Dom 10/2005

Kup bieżący numer Kup e-Wydanie Zaprenumeruj e-Prenumerata Na tablety

Podłączyć dom do prądu

Przyłącze napowietrzne do linii energetycznej napowietrznej; a – podłączenie z wykorzystaniem stojaka dachowego Przyłącze napowietrzne do linii energetycznej napowietrznej; b – przez zamocowanie przewodów do izolatorów ściennychBudując dom będziemy potrzebować energii elektrycznej – zarówno na potrzeby budowy, jak i później, gdy już w nim zamieszkamy. Aby zapewnić sobie energię, wewnętrzną instalację...
Przyłącze napowietrzne do linii energetycznej napowietrznej;
a – podłączenie z wykorzystaniem stojaka dachowego
Przyłącze napowietrzne do linii energetycznej napowietrznej;
b – przez zamocowanie przewodów do izolatorów ściennych

Budując dom będziemy potrzebować energii elektrycznej – zarówno na potrzeby budowy, jak i później, gdy już w nim zamieszkamy. Aby zapewnić sobie energię, wewnętrzną instalację elektryczną musimy podłączyć do sieci energetycznej. A to oznacza postępowanie zgodne z określoną procedurą.

 

Odcinek sieci, służący do połączenia instalacji odbiorcy z siecią przedsiębiorstwa energetycznego, nazywany jest przyłączem. Przyłącze zaczyna się w miejscu przyłączenia do sieci, a kończy w złączu znajdującym się w budynku lub ogrodzeniu.

 

O sposobie doprowadzenia prądu do budynku decyduje rejonowy zakład energetyczny. Gdy naszą instalację chcemy podłączyć do napowietrznej sieci elektroenergetycznej, możemy wykonać przyłącze napowietrzne lub kablowe. Natomiast, jeżeli sieć elektroenergetyczna jest kablowa, przyłącze także musi być kablowe.

 

Niezbędne formalności

 

Szczegółowe warunki przyłączenia do sieci energetycznej określa przedsiębiorstwo energetyczne. W tym celu właściciel działki musi złożyć w zakładzie energetycznym odpowiedni wniosek. Jest on dostępny w postaci gotowego do wypełnienia formularza.
W formularzu tym trzeba będzie podać:

 • adres budynku/działki;
 • wymaganą przez nas moc przyłączeniową;
 • przewidywane roczne zużycie energii;
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii. Do wniosku musimy dołączyć:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu;
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie budynku. Wydanie warunków przyłączenia jest bezpłatne i następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

   

  W warunkach przyłącza zawarte są następujące informacje:

 • miejsce przyłącza;
 • miejsce dostarczania energii elektrycznej;
 • moc przyłączeniowa;
 • rodzaj połączenia z siecią instalacji;
 • zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem;
 • graniczne parametry techniczne przyłączanych urządzeń i instalacji wraz z dopuszczalnym poziomem zmian parametrów technicznych;
 • miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, czyli licznika;
 • rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego;
 • wymagany stopień skompensowania mocy biernej, (jest to moc związana z pracą silnika i opisana na tabliczce znamionowej za pomocą parametru cosφ);
 • dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony od porażeń w instalacji.

Warunki te są ważne przez dwa lata od dnia ich określenia. Warunki przyłączenia są przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

 

Umowa o przyłączenie określa:

 • strony umowy;
 • przedmiot umowy wynikający z warunków przyłączenia;
 • termin realizacji przyłączenia;
 • wysokość opłaty za przyłączenie;
 • zakres oraz sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków przyłączenia jak też tryb przyłączenia do sieci;
 • sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia;
 • terminy przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych oraz prób końcowych jak również ostatecznego odbioru przyłącza i instalacji;
 • planowane ilości pobieranej energii elektrycznej oraz przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 • warunki udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia;
 • termin ważności umowy, postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia;
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym za opóźnienia w realizacji przyłączenia.

Umowa jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych.

 

W warunkach określonych w umowie zawarte są informacje dotyczące sposobu zasilania budynku siecią kablową lub napowietrzną, określają one miejsce przyłączenia do sieci, sugerowany rodzaj przyłącza, wymagane uzgodnienia z rejonowym zakładem energetycznym. W przypadku linii napowietrznej to już wszystkie uzgodnienia.

 

W przypadku terenów silnie zurbanizowanych, gdzie sieć elektroenergetyczna prowadzona jest kablami umieszczonymi w ziemi, musimy zlecić wykonanie projektu przyłącza elektrykowi z uprawnieniami budowlanymi. Projekt musi być uzgodniony z zakładem energetycznym w zakresie trasy kabla i miejsca lokalizacji licznika. Następnie musi być zatwierdzony przez ZUD (Zakład Uzgodnień Dokumentacji), który zajmuje się archiwizowaniem uzbrojenia terenu, tzn. miejsc prowadzenia wodociągów, gazociągów, sieci cieplnych, kanalizacji, sieci elektroenergetycznych, kabli teletechnicznych itp. Zakład ten musi potwierdzić, że trasa kabla nie koliduje z innymi sieciami znajdującymi się w ziemi. Przy odbiorze projektu należy sprawdzić, czy przeszedł on uzgodnienia z ZUD i rejonowym zakładem energetycznym, gdyż za dokonanie tych uzgodnień odpowiada projektant. Dopiero projekt ze wszystkimi uzgodnieniami można zacząć realizować.

Tomasz Pabur

Dalszy ciąg artykułu do przeczytania w numerze
Budujemy Dom 10/2005

Dalszy ciąg artykułu w wydaniu papierowym Budujemy Dom 10/2005
Kup ten numer
Wydanie papierowe Wydanie elektroniczne Przejrzyj ten numer

Budujemy Dom 10/2005

Kup ten numer
Wydanie papierowe Wydanie elektroniczne
Pozostałe artykuły
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".