Budujemy Dom

Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE - targi pod znakiem nowości

Artykuł na: 17-22 minuty
Moc nowości rynkowych, gwar rozmów biznesowych, konferencje, tłumy zwiedzających – Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE odbywające się w dniach 26-29 kwietnia 2010 dowiodły, że branża instalacyjna jest w dobrej kondycji, ciekawa siebie nawzajem i otwarta na nowe perspektywy.

 Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE i tradycyjnie towarzyszące jej Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX, a także dwa premierowe wydarzenia: Międzynarodowe Targi Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI i Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI zgromadziły na terenie Targów Poznańskich 30 tysięcy zwiedzających, którzy na powierzchni wystawienniczej 46.500 mkw. mieli możliwość zapoznania się z ofertą prawie 1000 wystawców z całego świata. Blisko 600 nowości rynkowych czekających na gości, a także liczne konferencje, konkursy, zawody i pokazy sprawiły, że targi były bez wątpienia kolejnym istotnym i potrzebnym spotkaniem branży.

Europa na Salonach

Ekspozycje wystawców rozlokowane w pawilonach 3, 4 i 5 obejmowały następujące przestrzenie tematyczne: Salon Techniki Grzewczej i Ciepłowniczej, Salon Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej, Salon Techniki Obiektowej - FM Area, Salon Techniki Sanitarnej – Aquasan oraz Salon Techniki dla Przemysłu Gazowniczego.
Na największych tego typu targach w Europie Środkowo-Wschodniej swoją ofertę zaprezentowali wystawcy m.in. z Czech, Hiszpanii, Turcji, Słowacji, Austrii, Włoch, Niemiec, Finlandii, Węgier, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwecji, a także z odległych Chin.

Instalacje – fair play

W ramach targów INSTALACJE odbyły się głośne i cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników oraz mediów II Mistrzostwa Polski Instalatorów. Konkursowe rozgrywki przyciągnęły do pawilonu 4 wszystkich chcących sprawdzić wiedzę na temat produktów instalacyjnych oraz zweryfikować swoje umiejętności w praktyce pod presją czasu, a także zdobyć tytuł Mistrza Polski Instalatorów i odjechać z targów Volkswagenem Caddy Life ze specjalnym wyposażeniem dodatkowym.

Najlepszy wynik osiągnął Jarosław Banach z Sieradza, który w finałowym starciu poprawnie wykonał konkursowe zadanie w rekordowym czasie 1:15,49. Tuż za nim uplasował się Wicemistrz, Tomasz Tomala z czasem 1:20,88. Budzące spore emocje rozgrywki przebiegły w atmosferze gry fair play, co szczególne podkreślali organizatorzy oraz jury. Partnerem strategicznym zawodów były: Shell, Grundfos i Volkswagen, partnerem technicznym Snickers Workwear, a organizatorami: Target Press i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

 

Energia w Parku Ciepła Tuż obok areny rozgrywek najlepszych instalatorów można było zwiedzić specjalną ekspozycję R-Energia poświęconą wszystkim nowoczesnym rozwiązaniom proekologicznym stosowanym w technikach instalacyjnych, które zmierzają do oszczędzania i racjonalnego gospodarowania energią oraz sprawiają, że obiekt mieszkalny staje się bardziej przyjazny dla środowiska.  Na wystawie tej znalazły miejsce wszelkie pomysły zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju m.in. na ekologiczne źródła energii, systemy umożliwiające właściwe wykorzystanie i poszanowanie energii w budynkach, zarządzanie energią, rekuperacją ciepła czy recyklingiem wody.  

 

Kolejna ważna przestrzeń to Park Ciepła Systemowego, miejsce gdzie bliżej można było zapoznać się z ideą tego wygodnego sposobu ogrzewania mieszkań. Projekt przygotowywany został przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Park Ciepła Systemowego pomyślany został jako miejsce ekspozycji promującej ideę ciepła systemowego – od obecnych ekspertów z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz uczestników programu, zwiedzający mogli i uzyskać odpowiedzi pytania tego sposobu ogrzewania mieszkań. Oprócz tego w ramach Parku zaprezentowały się firmy – dostawcy najnowszych technologii, urządzeń i rozwiązań z zakresu ciepłownictwa.

 

Organizatorami były: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Helios - konkurs pod słonecznym patronatem – rozwiązany

Podczas targów INSTALACJE rozwiązany został konkurs Helios, którego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych trendów w branży grzewczo–wentylacyjnej. Projekty musiały być nie tylko innowacyjne, ale miały spełniać również szereg szczegółowych kryteriów. Wszystkie prace podlegały ocenie jury, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska akademickiego, prasy branżowej oraz przedstawiciele firmy FLOWAIR i ROBUR. Nagrodę główną w kategorii PROMOWANIE TECHNIKI GRZEWCZEJ otrzymała: Joanna Sadowska za projekt budowy hali magazynowej produktów gotowych z rozbudową części socjalnej zakładu produkcyjnego.

Nagrodami w konkursie były dwie dwuosobowe wycieczki do najpiękniejszych norweskich fiordów oraz nagrody niespodzianki dla wyróżnionych osób. Oprócz tego każdy z laureatów otrzymał statuetkę HELIOS. Inicjatorem konkursu był FLOWAIR, a współorganizatorami magazyn „Chłodnictwo & Klimatyzacja”, portal internetowy www.wentylacja.com, portal internetowy ogrzewnictwo.pl oraz magazyn „Rynek Instalacyjny”

Konferencje, seminaria, odczyty czyli na targach merytorycznie

Targi INSTALACJE to nie tylko miejsce ekspozycji nowości rynkowych i nawiązywania intratnych rozmów biznesowych. Targi to także scena wymiany myśli, poruszania aktualnych zagadnień dotyczących środowiska, człowieka, przyszłości i funkcjonowania w świecie pełnym zmian i nowości. O kondycji oraz trendach rozwoju rynku instalacyjnego profesjonaliści rozmawiali podczas seminarium „Branża Instalacyjno-Grzewcza w Polsce – 2009 rok i co dalej?”, przygotowanego przez Komfort Consulting i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Spotkanie było doskonałym miejscem do wymiany informacji, rozwiania wątpliwości oraz przyjrzenia się dalszym perspektywom rozwoju rynku instalacyjnego.

Dobrą okazją do zapoznania się z bezpiecznym użytkowaniem instalacji kominowych było cieszące się zainteresowaniem spotkanie „Bezpieczne techniki kominowe, skuteczna wentylacja. Przegląd rozwiązań, zasady użytkowania i konserwacji instalacji kominowych i wentylacyjnych.” Współorganizowane przez Stowarzyszenie „Kominy Polskie” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Problematykę związaną z projektowaniem i wykonawstwem instalacji sanitarnych w budynkach energooszczędnych przybliżyła konferencja „Technika instalacyjna w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej” organizowana przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Politechnikę Poznańską i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Kolejnym punktem szerokiego programu było seminarium „Modelowanie numeryczne warunków mikroklimatycznych”, podczas którego omówiony został między innymi zakres stosowania innowacyjnych narzędzi CFD firmy Metnor Graphics w procesie projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji wentylacji pożarowej – FloVENT oraz komponentów instalacyjnych – FloEFD. „Propozycja rozwiązań technologicznych dla poprawy efektywności wytwarzania i przesyłania ciepła oraz ochrony powietrza w świetle pakietu klimatyczno – energetycznego” to kompleksowe praktyczno-teoretyczne spotkanie promujące najnowsze rozwiązania technologiczne oraz coraz bardziej popularną ideę ciepła systemowego.

Spotkanie zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie było częścią Parku Ciepła Systemowego. "Urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii - najnowsze rozwiązania oferowane przez markę Junkers, trendy rozwoju oraz programy dofinansowania” to kolejna istotna konferencja mająca na celu przybliżenie problematyki związanej z korzystaniem z zasobów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Organizator, firma Junkers zaprezentowała na niej swoje dotychczasowe osiągnięcia na tym polu oraz przedstawiła najnowszą ofertę produktową marki.

 

Medialne targi Podczas czterech dni spotkań wszystkie równolegle odbywające się targi zwróciły uwagę wielu mediów ogólnopolskich, regionalnych oraz mediów branżowych. Odwiedziły je poczytne dzienniki, m.in. Gazeta Wyborcza, Polska Głos Wielkopolski, a także redakcja TVN Meteo, ONTV, TV Biznes, Polsat, TVP, TV Instalacje, Radio Eska. Wśród redakcji mediów branżowych, które obecne były na targach znalazły się m.in.: „Budujemy Dom”, „Rynek Instalacyjny”, „Magazyn Instalatora”, „Świat Kominków”, „Instalator Polski”, „Przegląd Komunalny”, „Zawód: Architekt”, Ekspert Budowlany”, „Instal”, „Systemy Instalacyjne”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja” oraz wiele innych.

Największym zainteresowaniem mediów cieszyły się spektakularne Mistrzostwa Polski Instalatorów, a także pokazy ratownictwa i inscenizowane wybuchy. Popularny wśród dziennikarzy okazał się również pawilon 9, w którym dumnie prezentowały się najnowocześniejsze, designerskie modele kominków.

Efektywna promocja gwarancją sukcesu

Blisko 600 nowości zgłoszonych przez wystawców zasłużyło na specjalną uwagę.  W specjalnie wydanym „Przewodniku dla zwiedzających” znalazły się zdjęcia i opis zgłaszanych produktów. Pozycja ta została rozesłana na szerokie bazy zwiedzających. Stoiska, które prezentowały nowości rynkowe zostały dodatkowo oznaczone specjalną nalepką. Powstała także specjalna ulotka zawierająca dokładny plan targów, spis wystawców oraz program wydarzeń, jej celem było również zwrócenie uwagi zwiedzających na stoiska, na których wyeksponowane były nowości.

Aby wszystkie wydarzenia targowe mogły odbić się szerokim echem w mediach, już na wiele miesięcy przed targami podjęte zostały działania promocyjne m.in.: liczne newslettery wysyłane do zwiedzających oraz wystawców informujące o bieżących sprawach związanych z targami, regularne wysyłki newsletterów z portali branżowych (łącznie 35 newsletterów), publikacje i zapowiedzi w poczytnych magazynach branżowych (27 tekstów w prasie, ok. 80 publikacji w internecie) oraz liczne reklamy targów w mediach. Podjęta została także współpraca z wystawcami, którzy rozsyłali zaproszenia umożliwiające bezpłatne wejście na targi.

Deszcz nagród na INSTALACJACH 2010

Na targach tradycyjnie zostały wręczone Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich dla najciekawszych i najbardziej innowacyjnych produktów. Kapituła konkursu przyznała w tym roku 13 równoważnych nagród.
Lista produktów nagrodzonych  Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE 2010

 


1. Gazowy kocioł kondensacyjny ECOCONDENS
TERMET S.A., Świebodzice
Pawilon 5 stoisko 13
    
2. Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i  regulacyjny TBV-CMP
Tour & Andersson AB, Szwecja
Zgłaszający :IMI International sp. z o.o., Olkusz
Pawilon 5 stoisko 190

 

3. Kompaktowy węzeł cieplny ACS
Danfoss LPM Sp. z o.o., Tuchom
Pawilon 5 stoisko 43

 

4. Rozdzielacze CO i OP do obiektów  wielkopowierzchniowych
Przemysłowa Techniczna Spółdzielnia Pracy  TECHNIPROT, Pruszków
Pawilon 5 stoisko 143

 

5. Komin ceramiczny w obudowie metalowej o nazwie KOMIN CHYBRYDOWY
Spiroflex Sp. z o.o., Mielec
Pawilon 5 stoisko 23

 

6. Ekologiczny kocioł centralnego ogrzewania PRIMUS eco Inter Pares
CENTRUM  INSTALACJI Sp. z o.o., Rybnik
Sec. 05  stoisko 4A

 

7. Pompa ciepła NIBE™ F 1245
NIBE ™, Szwecja
Zgłaszający: Zgłaszający NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Białystok
Pawilon 5  stoisko 158

 

8. Kocioł PELLUX 200
NIBE –BIAWAR Sp. z o.o., Białystok
Pawilon 5 stoisko 158

 

9.  Przeciwpożarowa klapa odcinająca GRYFIT LX-5G (EIS 120) wraz z modułem EMS
CIAT Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny GRYFIT, Konstantynów Łódzki
Zgłaszający: CIAT Sp. z o.o., Konstantynów Łódzki
Pawilon 3 stoisko158

 

10. Pompa ciepła IVT Premiumline X11
BOSCH TERMOTECHNIK AB, Szwecja
Zgłaszający: SUN ENERGY Sp. z o.o. Gdańsk
Pawilon 5 stoisko 138

 

11. Pompa cyrkulacyjna ERGA
Leszczyńska Fabryka Pomp, Leszno
Pawilon 5 stoisko 123

 

12. Podgrzewacz przepływowy elektryczny DSX SERVOTRONIC MPS ®
CLAGE GmbH, Niemcy
Zgłaszający: CLAGE POLSKA Sp. z o.o., Poznań
Pawilon 5 stoisko 112

 

13. Centrala energetyczna ZEHNDER COMFOBOX
ZEHNDER COMFOSYSTEMS CESOVENT AG, Szwajcaria
Zgłaszający: ZEHNDER POLSKA Sp. z o.o., Wrocław
Pawilon 5/139

 

Na targowy sukces składają się nie tylko znakomite produkty, ale również sposób prezentacji. Stoiska, które najbardziej sprzyjają realizacji strategii marketingowej firmy nagradzane są w konkursie Acanthus Aureus. Kapituła konkursu targów postanowiła przyznać 12 nagród Złotego Akanta.

 

Lista stoisk nagrodzonych w konkursie Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach Instalacyjnych INSTALACJE 2010

 


1. ORLEN GAZ Sp. z o.o., Płock
Paw. 3 stoisko156

 

2. P.P.H. KOSTRZEWA Sp. J., Giżycko
Paw 5 stoisko 24

 

3. Robert BOSCH Sp. z o.o., Dział termotechniki JUNKERS, Warszawa
Paw. 5 stoisko 25

 

4. KLIMOSZ Sp. z o.o., Żory
Paw 5 stoisko 28

 

5. TWEETOP Sp. z o.o., Szczecin
Paw 5 stoisko 59

 

6. SANHA Polska Sp. z o.o., Legnica
Paw  5 stoisko 60

 

7. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o., Leszno
Paw 5 stoisko 123

 

8. ZEHNDER Polska Sp. z o.o., Wrocław
Paw 5 stoisko 139

 

9. FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J., Gdynia
Paw 5 stoisko 141

 

10. NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., Białystok
Paw 5 stoisko 158

 

11. IMI International Sp. z o.o., Olkusz
Paw 5 stoisko 190

 

12. GLEN DIMPLEX POLSKA Sp. z o.o., Poznań
Paw 5 stoisko 162

 

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE odbędzie się wiosną 2012 roku.

aktualizacja: 2010-06-08

Dodaj komentarz

Produkty i firmy
Znajdź firmę lub produkt
Odkurzacz centralny Saniflo SM60
Odkurzacz centralny Saniflo SM60 Marka Saniflo Hybrid Cyclonic - to kanadyjskie odkurzacze dedykowane wyłącznie dla najlepszych hurtowni instalacyjnych. Rodzina odkurzaczy ...
Hide-A-Hose - komfortowy system centralnego odkurzania!
Hide-A-Hose - komfortowy system centralnego odkurzania! Przy systemie Hide-A-Hose wystarczy wyjąć wąż ssący z gniazda na odpowiednią długość a po skończonym sprzątaniu przyłożyć rękę ...
Husky PRO Automatic - system centralnego odkurzania do sprzątania na mokro
Husky PRO Automatic - system centralnego odkurzania do sprzątania na mokro Husky jako światowy lider wśród odkurzaczy centralnych prezentuje odkurzacze z serii PRO Automatic, które idealnie nadają się do sprzątania ...
polecane produkty i technologie

Flex-In - odkurzacz centralny z systemem węża chowanego w ścianie

System Flex-in pozwala na schowanie węża giętkiego używanego przy sprzątaniu do wewnątrz instalacji centralnego odkurzania. Wąż czeka schowany w ścianie lub podłodze na swoją kolej, na koniec podciśnienie generowanej przez jednostkę centralną wciąga go do instalacji.
Najbardziej znane marki
Centralne odkurzanie - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 11-12/2018

Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".