Budujemy Dom
Stan surowy / Dachy i rynny / Artykuły

Błędy przy wykonywaniu pokrycia dachowego

Przy wykonywaniu pokrycia dachowego warto wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę, oceniając pracę dekarza, tak by pokrycia nie trzeba było poprawiać wkrótce po ułożeniu.

Wadliwe ołacenie.

Ołacenie pozwala właściwie wentylować dach i dobrze ułożyć pokrycie
Ołacenie pozwala właściwie wentylować dach i dobrze ułożyć pokrycie (fot. Klober)

Rozstaw łat powinien być dobrany do wymiarów dachówki czy profilu blachodachówki. Każdy producent podaje zalecane dla konkretnego wyrobu wartości, uwzględniając spadek dachu.

Łaty powinny być równoległe, dbający o to wykonawcy najczęściej stosują wkładane pomiędzy łaty rozpórki odpowiedniej długości. Staranne ułożenie łat pozwala później bez kłopotu ułożyć na nim i umocować elementy pokrycia.

Bardzo istotną rolę pełnią także kontrłaty (przybijane równolegle do krokwi) – to dzięki nim pod pokryciem powstaje szczelina wentylacyjna. Najczęściej ich wysokość nie przekracza 2,5 cm, ale część dekarzy zaleca nieco wyższe, szczególnie pod pokrycia z blachodachówki, bo na ich spodniej stronie dochodzi do kondensacji pary wodnej.

Wilgoć zaś musi być w całości usunięta przez szczelinę wentylacyjną, bo powierzchnia pokrycia jest dla pary wodnej całkowicie nieprzepuszczalna (inaczej niż w przypadku dachówek).

Kontrłaty ponadto poprawiają mocowanie folii dachowych, dociskając je do krokwi.

Złe wykonanie deskowania.

Deski w kolejnych rzędach deskowania powinny być względem siebie przesunięte – tak, by na jednej krokwi nie było długich pionowych połączeń. Wpływa to korzystnie na sztywność całej konstrukcji. Deski mają skłonność do wypaczania się (wyginania w łuk) w kierunku od rdzenia. Dlatego nie należy stosować desek szerszych niż 15 cm i trzeba je układać stroną dordzeniową ku górze, bo wówczas zostaną dociśnięte do podłoża. Wykonując deskowanie pod blachy płaskie należy pozostawiać odstępy (do 5 cm) pomiędzy deskami. Pozwala to na ich swobodne kurczenie się i rozszerzanie oraz usuwanie wilgoci z pod blachy.

Dość często do wykonania sztywnego podkładu używa się obecnie płyt drewnopochodnych (OSB, sklejka, płyty wiórowe), trzeba wówczas pamiętać, że muszą to być płyty odmian odpornych na zawilgocenie.

Niewłaściwa wentylacja dachu

Wynika ona najczęściej z następujących przyczyn:

– wełna mineralna styka się bezpośrednio z folią dachową o niskiej paroprzepuszczalności, co uniemożliwia usuwanie wilgoci. Stosowanie takiej folii wymaga pozostawienia szczeliny wentylacyjnej;

Pod gęsiorami umieszcza się specjalne taśmy  Pod gęsiorami umieszcza się specjalne taśmy (fot. Klober)


membrana dachowa została ułożona niewłaściwą stroną ku górze. Spodnia strona membrany jest mniej odporna na czynniki zewnętrzne i łatwiej ulega uszkodzeniu;

– szczeliny wentylacyjne, np. pomiędzy folią a pokryciem dachu, są zbyt małe lub nie są w pełni drożne. Nie zaleca się szczelin niższych niż 2,5 cm, bo nie zapewniają właściwej wymiany powietrza. Bywa też tak, że w okapie szczelina jest otwarta, ale za to w kalenicy zamknięta, bo nie zastosowano odpowiedniego wentylowanego gąsiora lub zamontowano go nieprawidłowo. Błędem jest również przerzucanie pasa nieprzepuszczalnej folii dachowej przez kalenicę, bo w ten sposób zamyka się wylot szczeliny wentylacyjnej;

Jedna z dachówek w drugim rzędzie umożliwia wentylację dachu (fot. Röben) Jedna z dachówek w drugim rzędzie umożliwia wentylację dachu


– od strony pomieszczenia nie ułożono folii paroizolacyjnej lub ułożono ją nieszczelnie. Folia powinna być układana z min. 10 cm zakładem i sklejana w miejscach połączeń. Inaczej do wnętrza połaci przedostają się duże ilości pary wodnej i dach jest trwale zawilgocony. Najbardziej narażony na to jest dach w części nad łazienką.

Niedostateczne mocowanie pokrycia.

Każdy rodzaj pokrycia powinien być mocowany zgodnie z zaleceniami producenta. Niekiedy, np. w rejonach gdzie wieją silne wiatry, potrzebne jest zaś mocowanie solidniejsze niż standardowe, elementy mocujące rozstawia się także gęściej na krawędziach dachu (przy okapie i przy ścianach szczytowych), bo tam łatwiej o zerwanie pokrycia przez wiatr. Gwoździe lub wkręty rozmieszcza się też gęściej w miejscu łączenia arkuszy pokrycia (płyta falista, blachodachówka).

Należy zwrócić uwagę także na sposób mocowania gąsiorów, bo bywają mocowane tylko do deskowania, a nie do znajdujących się pod nim elementów konstrukcyjnych.

Pokrycie powinno być mocowane łącznikami zalecanymi przez producenta. Wkrętów z podkładką i uszczelką z EPDM nie wolno np. zastępować zwykłymi gwoździami-papiakami.

Łączenie dachówki karpiówki zaprawą cementową lub cementowo-wapienną.

Mocowanie dachówki spinką
Mocowanie dachówki spinką
(fot. Röben)

Karpiówka najczęściej jest mocowana spinkami lub wkrętami ale w starych domach bywa łączona zaprawą wapienną. Inne jej rodzaje nie pozwalają na nawet niewielkie ruchy łączonych elementów (np. pod wpływem zmian temperatury) co prowadzi do pękania dachówek.

Niestaranne obróbki blacharskie.

Bywa, że obróbki są nieszczelne w skutek wadliwego wykonania. Czasem też źle wykonane są kosze – obróbka wprawdzie jest ale dachówki układane są na niej na styk, a brak szczeliny w tym miejscu nie pozwala na swobodną pracę pokrycia i dachówki mogą nawet pękać. Niekiedy wykonawcy ułatwiają sobie pracę wykonując obróbki nie z blachy, lecz z papy. Ich trwałość jest oczywiście wielokrotnie niższa.

Cięcie blach nieodpowiednimi narzędziami.

Chodzi tu przede wszystkim o blachy powlekane, które powinny być cięte specjalnymi nożycami, a nie szlifierkami kątowymi. Wirująca z dużą prędkością tarcza szlifierki powoduje miejscowe przegrzanie blachy uszkadzając jej strukturę i narażając na korozję. Miejsca cięcia blach powlekanych można zabezpieczyć przed korozją specjalną farbą o tym samym kolorze co pokrycie.

Kupno drewna niewłaściwej jakości.

Powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Bezwzględnie nie wolno kupować drewna zagrzybionego lub ze śladami żerowania owadów. Najlepiej wybierać drewno ostrugane (które też trudniej się zapala) i odpowiednio zaimpregnowane. Niektóre gatunki, np. modrzew, są zdecydowanie odporniejsze na korozję biologiczną, niż najczęściej stosowana sosna. Są jednak trudno dostępne i drogie. Najkorzystniej kupować drewno impregnowane ciśnieniowo. Aby upewnić się, że zostało w taki sposób zabezpieczone, wystarczy przeciąć dowolny element i sprawdzić, dokąd sięga impregnat.

Błędy montażowe popełniane przez cieśli.

Do wykluczenia pomyłek cieśli, najlepiej wynająć inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdzi poprawność poszczególnych etapów pracy:

 • dokręcenie nakrętek na śruby i zastosowanie podkładek;
 • równe przycięcie elementów więźby oraz poprawne zamontowane ich w pionie i poziomie;
 • zaimpregnowanie wszystkich elementów, które były nacięte lub przycięte.

Zmiany konstrukcji więźby bez zgody projektanta.

Jeśli przewidziane w projekcie lekkie pokrycie (blachodachówki lub gonty bitumiczne) zechcemy zastąpić dachówką lub gdy w dachu mają być osadzone okna połaciowe większe niż rozstaw krokwi albo kolektory słoneczne, wówczas więźba dachowa wymaga przeprojektowania. Niezależnie od zakresu zmian, każde odstępstwo od projektu więźby wymaga zgody konstruktora.

Brak usztywnienia więźby.

Do usztywnienia więźby stosuje się wiatrownice, a zwiększają ją też takie elementy, jak deska kalenicowa i łacenie lub deskowanie dachu. Wymiarów żadnego z tych elementów nie powinno się zmieniać i wszystkie trzeba wykonać zgodnie z projektem. Połączenia desek wzajemnie przesuwa się, by nie wypadały w tej samej linii (wzdłuż tej samej krokwi).

Niewłaściwe rozmieszczenie kotew mocujących murłaty do wieńca.

Kotwy należy tak rozmieścić, aby nie kolidowały z przebiegiem krokwi. Jeśli krokiew trafi w miejsce zamocowania, trudno będzie wykonać prawidłowe połączenie.

Złe dopasowanie złącza.

Złącza drewnianych elementów konstrukcji dachowej powinny przylegać do siebie na całej powierzchni styku. Mała powierzchnia styku może doprowadzić do rozszczepienia się jednego z elementów wzdłuż włókien drewna lub deformacji więźby pod obciążeniem. W przypadku złego dopasowania złącza, należy wstawić klinową podkładkę, wyrównującą powierzchnię styku. Zastosowanie w takich sytuacjach złączek ciesielskich nie poprawi wytrzymałości połączenia, gdyż siły przenoszone przez gwoździe mogą nie wystarczyć do ustabilizowania połączenia.

Zbyt mała wytrzymałość stropu w miejscach ustawienia słupów podpierających konstrukcję dachową.

Słupów nie można dowolnie przestawiać. Jeśli planujemy zmianę ich lokalizacji, konstruktor musi sprawdzić wytrzymałość stropu w wyznaczonych strefach i ewentualne zaprojektować jego wzmocnienie. Również gdy chcemy zrezygnować ze słupa, konstruktor powinien sprawdzić, czy podpierana płatew może być zastąpiona, np. przez belkę stalową o większej wytrzymałości.

Niewykończenie krokwi i murłat.

Jeśli decydujemy się na pozostawienie odkrytych okapów dachu (bez podbitki), przed montażem więźby, końce krokwi i wystające odcinki murłat należy ostrugać i pokryć lakierobejcą. Ich wykończenie po zmontowaniu więźby będzie bardzo trudne.

Oparcie na kominie elementów konstrukcji dachowej.

Nie wolno tego robić, ze względów związanych z ochroną przeciwpożarową i stabilnością więźby. Przepisy wymagają odsunięcia odkrytych łatwopalnych elementów konstrukcyjnych, czyli drewna, od kanału dymowego lub spalinowego o 30 lub 15 cm (jeśli drewno pokryte jest osłoną z tynku na siatce lub płytami g-k grubości 2,5 cm).

Zastąpienie deskowania ołaceniem lub zmiana przekroju łat.

Więźba nie tylko stanowi oparcie dla pokrycia, usztywnia również konstrukcję dachu. Deskowanie jest znacznie sztywniejsze niż ruszt z łat. Z kolei wytrzymałość tego ostatniego spada, jeśli zwiększymy rozstaw łat albo zmniejszymy ich przekrój. Dlatego nie wolno zmieniać tych elementów bez zgody konstruktora.

Brak ław i stopni kominiarskich.

Czyszczenie kominów wymaga, aby kominiarz mógł swobodnie wejść na dach i stabilnie stanąć przy kominie. Chodzenie po dachu bez stopni jest bardzo niebezpieczne i ławo w ten sposób uszkodzić pokrycie.

Złe rozplanowanie dachówek.

Zmusza do przycinania dachówek do wąskich pasów. Prawidłowe rozplanowanie dopuszcza jedynie montaż dachówek połówkowych (z uwzględnieniem także szerokości dachówek szczytowych). Wzdłużnie przycięte dachówki można układać tylko na styku z kominami i oknami dachowymi, przy czym nie powinny być one węższe, niż połowa dachówki pełnej.

Zbyt wąskie zakłady poszczególnych rzędów pokrycia.

W przypadku dachówek, szerokość zakładów kolejnych rzędów musi uwzględniać kąt nachylenia połaci. Przy nachyleniu poniżej 45°, konieczne jest zwiększenie szerokości zakładów. Wymaga to również skorygowania odległości między łatami montażowymi.

Jarosław Antkiewicz, Joanna Dąbrowska

aktualizacja: 2017-07-26

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

UWAGA na złote rączki co potrafią wszystko i nic.Pokrycie dachowe to nie jest praca dla ludzi z łapanki bo są tani......

Gość Dachowiec

20 Maj 2010, 18:20

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Nowoczesne blachy Ruukki na rąbek stojący
Nowoczesne blachy Ruukki na rąbek stojący Ruukki Polska jest producentem kompletnego systemu dachowego opartego na blachach łączonych na rąbek stojący Ruukki Classic.
Klasyka na dachu - dachówka ceramiczna Rubin
Klasyka na dachu - dachówka ceramiczna Rubin Braas w swojej ofercie prezentuje szeroki wybór pokryć ceramicznych. Wykonane z gliny zachwycają klasycznym charakterem i naturalnym pięknem. ...
Blachy Pruszyński Promotorem Polski 2017
Blachy Pruszyński Promotorem Polski 2017 Firma Blachy Pruszyński została doceniona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Wyróżnienie "Promotor Polski" zostało ...
Najbardziej znane marki
Dachówki ceramiczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Folie dachowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze