Budujemy Dom
Stan surowy / Dachy i rynny / Artykuły

Dach tradycyjny i dach odwrócony ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Artykuł na: 6-9 minut

Dach zielony można wykonać, ze względu na wzajemne położenie hydroizolacji i termoizolacji, w dwóch warian­tach jako: dach tradycyjny oraz dach o odwróconym układzie warstw.

Dach tradycyjny i dach odwrócony

Położenie hydroizolacji w dachu tradycyjnym daje możliwość zabudowy wpustu z odejściem bocznym w war­stwie termoizolacji, przejściem orurowania przez attykę i podpięciem do orurowania spustowego. Zaletą takiego rozwiązania jest brak przebić w połaci dachowej i uniknięcie prowadzenia orurowania wewnątrz obiektu.

W przypadku dachu o odwróconym układzie warstw wpusty wmontowane są w przebiciach (otworach robo­czych) stropu lub wbudowane są w attyce z podpięciem do pionu spustowego. Należy jednak zwracać uwagę na dobór odpowiedniego typu wpustu do danej powierzchni dachu, ponieważ wpusty attykowe ze względu na spo­sób przepływu wody przez wpust mają kilkukrotnie mniejszą wydajność od wpustów połaciowych.

Prawidłowe zaprojektowane i wykonane odwodnienie dachu musi zawierać niezbędne elementy, które pełnią określoną funkcję. Dobór odpowiednich elementów zależy od typu dachu, wysokości i rodzaju warstw dachowych. Dla dachu zielonego tradycyjnego z warstwą termoizolacji np. 20 cm i wykończeniem warstwami dachu zielonego (drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o charakterze ekstensywnym do 14 cm i przebiciem pionowym w stropie poprawne rozwiązanie przedstawia rys. 1.

Rys. 1 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym
Rys. 1 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym

W skład odwodnienia wchodzi wpust dachowy Sita (np. Sita Standard), który można doposażyć w dedykowany korpus termoizolacyjny do eliminacji tzw. „mostków cieplnych”. Komplet zabudowany jest w przebiciu stropu, a sam wpust połączony z paroizolacją. Natomiast górną część stanowi element nadbudowy wpustu połączony z właściwą membraną dachową i zbierający wodę z poziomu hydroizolacji.

Zwieńczeniem powyższego rozwiązania, zwanego jako tzw. "wpust dwustopniowy lub dwukołnierzowy", stanowi skrzynia dachowa SitaGreen do dachów zielonych, która wymagana jest przepisami techniczno-budowlanymi: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z powołaniem rozporządzenia na normę: PN-EN 12056-3:2002, Punkt 7.3.2 i normą rzeczową określającą wymaga­nia: PN-EN 1253-4:2016-06 - Zwieńczenia wpustów dachowych.

Należy pamiętać, iż skrzynia dachowa nie tylko musi zapewnić dostęp rewizyjny do wpustu poprzez demon­towaną kratę górną, ale także powinna posiadać odpowiednią perforację i klasę obciążenia właściwą do miejsca przeznaczenia np. klasa L15 dla powierzchni obciążonych ruchem pieszym i lekkim kołowym. Pominięcie tego ele­mentu i zabudowanie wlotu wpustu poprzez np. zasypanie substratem lub poprzez wyłożenie powierzchni pły­tami, uniemożliwia zarządcy lub właścicielowi rewizję kanalizacji deszczowej, która nakazuje Prawo Budowlane: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414; Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych; Art. 61. Art. 62.

Natomiast zastosowanie do dachów zielonych nieodpowiednich wyrobów budowlanych np. włazów i studzienek wg PN-EN 124 (wszystkie części od 1 do 6) jest nieprawidłowe, z uwagi na przeznaczenie do infrastruktury drogowej – komunikat PKN i jest przyczyną awarii stropodachów zielonych.

Skrzynie dachowe SitaGreen poświadczone są najwyższą klasą obciążenia L15 i wartością przepływu wody, ze wszystkich skrzyń do dachów zielonych oferowanych na rynku.

Wzdłuż attyki, jak i wokół każdej skrzyni rewizyjnej, należy wykonać opaskę żwirową o szerokości min. 25-30 cm, która pełnić ma funkcję separacyjną dla drobin wypłukiwanych z substratu i ułatwia przepływ wody do wpustu.

Dach tradycyjny i jego budowa umożliwia nam również odwodnienie za pomocą wpustu skośnego z wyjściem orurowania na elewację budynku. Taką sytuację montażową przedstawia rys. 2. Zaletą takiego rozwiązania odwad­niania dachu jest niewątpliwie brak przebicia stropu. W tymże przypadku ważny jest wybór wpustu zapewniające­go małe straty cieplne. Wpust Sita z poliuretanu niewątpliwie spełnia tu swoje zadanie. Z uwagi na ekstensywny rodzaj zazielenienia (poniżej 10 cm) należy zastosować niską skrzynię rewizyjną SitaGreen, w obowiązkowej opasce żwirowej.

Rys. 2 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem połaciowym z odprowadzeniem wody przez attykę
Rys. 2 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem połaciowym z odprowadzeniem wody przez attykę

W przypadku kiedy dach jest w wariancie tzw. "odwróconym" i możliwe jest tylko odprowadzenie wody poprzez attykę, najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest zabudowa wpustu attykowego SitaEasy, do którego dostęp rewizyjny umożliwi skrzynia SitaTerra. Taką zabudowę ilustruje rys. 3.

Rys. 3 Dach odwrócony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem attykowym
Rys. 3 Dach odwrócony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem attykowym

Dachy zielone mogą znajdować się nie tylko nad ostatnią kondygnacją budynku, ale także stanowią powierzch­nie dziedzińców osiedli pod którymi znajdują się garaże podziemne. Kształtowanie zazielenienia w formie alejek z drzew i krzewów na stropodachach garażów podziemnych, jak również wznoszenie elementów małej architek­tury, wiąże się z odtworzeniem warunków gruntowych potrzebnych do wegetacji roślin i umożliwiających wbudo­wanie elementów użytkowych.

Takie stropodachy zielone wykonuje się przeważnie jako dachy odwrócone z następującym opisem przekrycia i elementów odwodnienia: hydroizolacja, warstwa termoizolacji np. 20 cm, warstwy dachu zielonego (drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o zazielenieniu intensywnym np. 60 cm, przebicie w stropie pod projektowane pod­pięcie wpustu do orurowania podwieszonego lub pionowego. W skład odwodnienia wchodzi wpust Sita zabudo­wany wraz z korpusem termoizolacyjnym jako szalunkiem traconym w przebiciu stropu i skrzynia rewizyjna wysoka SitaGreen do dachów zielonych. Typowy przekrój realizacji obrazuje rys. 4.

Rys. 4 Dach odwrócony z zazielenieniem intensywnym
Rys. 4 Dach odwrócony z zazielenieniem intensywnym

Na koniec warto przypomnieć o obowiązku uwzględnienia awaryjnego systemu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej (zgodnie z PN-EN 12056-3, Punkt 7.4 Ujścia awaryjne) w sytuacji kiedy wpust odwodnienia głów­nego jest niedrożny, kolektor główny jest przeciążony lub kiedy warstwy dachu zielonego są przesycone wodą, filtracja spowolniona i ruch wody opadowej odbywa się po wierzchniej warstwie zazielenienia. Alternatywną drogą zrzutu piętrzącej się wody opadowej jest typowy przelew attykowy SitaEasyPlus wbudowany w attykę jako tzw. "rzygacz". Przykład zabudowy przedstawia rys. 5.

Rys. 5 Odwodnienie awaryjne na dachu zielonym
Rys. 5 Odwodnienie awaryjne na dachu zielonym

Sita Bauelemente oferuje systemowe rozwiązania odwodnienia dachów płaskich, w tym dachów zielonych. W zakresie doradztwa spełniamy najwyższe oczekiwania klienta dbając nie tylko o prawidłowy dobór elementów odwodnienia, ale także o spełnienie przy tym wymagań izolacyjności cieplnej stropodachów, ochrony ogniowej, przeznaczenia powierzchni - które określają obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

Logo Sita
SITA Bauelemente GmbH
Rydlówka 20
30-363 Kraków

12 345 7000
biuro@sita-bauelemente.pl

aktualizacja: 2018-05-07

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
PLADUR® Wrinkle Mat Plus - jakość potwierdzona 50-letnią gwarancją
PLADUR® Wrinkle Mat Plus - jakość potwierdzona 50-letnią gwarancją Mając unikalny surowiec Blachotrapez skonstruował niepowtarzalne na rynku powłoki na wyłączność. Wszystkie produkty z opatentowaną przez ...
Dachówka ceramiczna SIMPLA - modna, elegancka i trwała
Dachówka ceramiczna SIMPLA - modna, elegancka i trwała Elegancki krój, doskonałe proporcje, idealna powierzchnia i doskonałe właściwości techniczne - to nowa odsłona dachówki SIMPLA marki CREATON.
Blachodachówki modułowe firmy Blachy Pruszyński
Blachodachówki modułowe firmy Blachy Pruszyński Blachodachówki są materiałem bardzo chętnie stosowanym do krycia dachów. Swoją popularność zawdzięczają licznym zaletom, między innymi ...

Konserwacja dachu stalowego

Jak należy czyścić i konserwować stalowy dach?

topowe produkty

Termoizolacja z użyciem płyt BauderPIR Plus

Firma Bauder jest jednym z największych producentów płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej, izolatora o nadzwyczajnych parametrach jakościowych. W czasach stale zwiększanych wymagań dotyczących termoizolacji, a wynikających z troski o ochronę środowiska oraz obowiązywania wytycznych odnośnie oszczędności energii, produkt sprzedawany pod marką BauderPIR stał się niezbędnym materiałem.
Najbardziej znane marki
Dachówki ceramiczne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Folie dachowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze