Budujemy Dom
Przed budową / Domy pasywne / Artykuły

Jakie znaczenie mają podstawowe wskaźniki zawarte w świadectwie energetycznym?

Podstawowe wskaźniki zawarte w świadectwie energetycznym oznaczane są jako EP, EK i WT. Określają one całkowite zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni ogrzewanej:

Świadectwo energetyczneEP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną określa, ile energii pochodzącej z nieodnawialnych surowców energetycznych (węgla, gazu, ropy naftowej) trzeba zużyć na potrzeby tego budynku.

W przypadku bezpośredniego stosowania tych surowców ich wykorzystanie energetyczne mnożone jest przez wskaźnik nakładu równy 1,1. Oznacza to, że energia uzyskana z tych paliw wymaga zużycia dodatkowej energii potrzebnej do wydobycia i dostarczenia do budynku tych surowców energetycznych.

Na przykład: dostarczenie 1 m3 gazu wymaga zużycia dodatkowo równoważnej energii pochodzącej z 0,1 m3 gazu na jego wydobycie i przesłanie do budynku. Znacznie wyższe zużycie energii pierwotnej będzie w przypadku korzystania z energii elektrycznej.

Do jej wytworzenia i przesłania trzeba zużyć 3 razy więcej energii pierwotnej pochodzącej w Polsce głównie z węgla. Tak więc dostarczenie 1 kWh energii elektrycznej do gniazdka wymaga zużycia 3 kWh energii nieodnawialnej.

Natomiast korzystanie z tzw. ekologicznych źródeł energii (np. biomasy, drewna, peletów) sprawia, że wskaźnik nakładu wynosi 0,2, co oznacza, że do pozyskania 1 kWh energii z tego paliwa zużyjemy jedynie 0,2 kWh energii nieodnawialnej.

W praktyce wartość wskaźnika EP ma jedynie znaczenie w sensie globalnym, gdyż nie odzwierciedla faktycznego zużycia energii na potrzeby domu. Jest jednak istotnym parametrem niezbędnym do określenia zgodności energochłonności domu z wymaganiami określonymi w przepisach.

Zgodnie z nimi wskaźnik EP nie może przekraczać określonej wartości, zależnie od współczynnika kształtu budynku (A/Ve) – określanego jako stosunek powierzchni przegród zewnętrznych budynku do jego kubatury.

Dla większości domów jednorodzinnych nie może być on większy niż ok. 175 [kWh/m2•rok] dla budynków nowych i 200 [kWh/m2•rok] dla budynków przebudowywanych (nieznaczne różnice mogą wynikać z przeliczeń zapotrzebowania na ciepła wodę użytkową).

WT – referencyjne zapotrzebowanie na energię
zgodne z warunkami technicznymi obowiązującymi w roku wystawienia świadectwa energetycznego. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy dopuszczają alternatywne projektowanie domów bez konieczności dotrzymania energochłonności określonej wskaźnikiem EP, jeśli ciepłochronność ścian, okien, dachu czy podłogi będzie zgodna z parametrami określonymi w przepisach.

EK – zapotrzebowanie na energię końcową budynku. W praktyce odzwierciedla, ile energii „handlowej” potrzeba na roczną eksploatację budynku. We wskaźniku tym bilansowane są straty energii uciekającej przez przegrody zewnętrzne i wentylację, sprawności urządzeń grzewczych, zużycie energii do przygotowania c.w.u. oraz zyski energetyczne z nasłonecznienia, od przebywających w domu ludzi oraz energii wytwarzanej przez inne urządzenia domowe.

Co oznaczają znaczne różnice między EP i EK?

Przy wykorzystywaniu tradycyjnych paliw (gaz, olej opałowy, węgiel) wartość wskaźnika EP będzie o 10–15% wyższa niż wskaźnika EK. Dużo większe różnice mogą pojawić się, gdy do celów energetycznych wykorzystywany jest głównie prąd elektryczny lub też energia pochodzi z odnawialnych źródeł.

W pierwszym przypadku wartość wskaźnika EP może być nawet trzykrotnie wyższa niż wskaźnika EK. W praktyce oznacza to, że dom musi charakteryzować się wyjątkowo wysoką ciepłochronnością, aby nie przekroczył referencyjnego wskaźnika EP.

W uproszczeniu można przyjąć, że straty cieplne takiego domu powinny być przynajmniej trzykrotnie niższe niż przy wykorzystaniu tradycyjnego ogrzewania. Natomiast odwrotna sytuacja występuje, gdy dom zużywa głównie ekologiczną energię. Wtedy ciepłochronność budynku może być znacznie gorsza, a mimo to uzyska się wystarczającą i zgodną z wymaganiami wartość wskaźnika EP. Miarodajny dla określenia ciepłochronności budynku jest więc wskaźnik EK, natomiast wskaźnik EP zależy głównie od rodzaju wykorzystywanej energii.

Który ze wskaźników odzwierciedla poziom ciepłochronności budynku?

Podstawowe wskaźniki EP i EK tylko pośrednio informują o tym, czy dom jest dobrze, czy źle ocieplony. Bowiem wiele innych czynników zależnych od izolacyjności cieplnej domu wpływa na ich wartości. Miarodajne będzie natomiast sprawdzenie na drugiej stronie świadectwa energetycznego wartości określającej roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową potrzebną do ogrzewania i wentylacji. Orientacyjnie można przyjąć, że wartość ta nie powinna przekraczać 100 [kWh/m2•rok] dla standardowego ocieplenia, a dla domów energooszczędnych £ 70 [kWh/m2•rok]. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Cezary Jankowski

aktualizacja: 2011-06-27

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Domy ze Zduńskiej Woli na Szczycie Klimatycznym ONZ!
Domy ze Zduńskiej Woli na Szczycie Klimatycznym ONZ! W Bonn jeszcze do 17 listopada  2017 r. potrwa Szczyt Klimatyczny COP23 pod prezydencją Fidżi. Bierze w nim udział ponad 23 tysięcy osób ...
Co Polacy myślą o energooszczędnym budownictwie? O jakich domach marzą?
Co Polacy myślą o energooszczędnym budownictwie? O jakich domach marzą? Według danych z raportu "Budownictwo energooszczędne oczami Polaków" 88 proc. respondentów zdecydowałoby się na budowę domu energooszczędnego. ...
Zeroenergetyczny dom w Chorzowie z certyfikatem MULTICOMFORT Saint-Gobain
Zeroenergetyczny dom w Chorzowie z certyfikatem MULTICOMFORT Saint-Gobain Zeroenergetyczny i ekologiczny - taki jest dom H5 zbudowany w Chorzowie przez firmę EcoReadyHouse. Przede wszystkim jednak posiada certyfikat ...
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze