Budujemy Dom

Kiedy i jak wykonać drenaż wokół budynku? Przykłady rozwiązań ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Artykuł na: 6-9 minut

Dlaczego warto myśleć o drenażu? Ciągły rozwój budownictwa skutkuje systematycznym zmniejszaniem się atrakcyjnych terenów pod zabudowę. Dlatego niejednokrotnie inwestorzy decydują się na budowę na tzw. terenach trudnych. Pojawia się problem z posadowieniem budynku oraz właściwym zabezpieczeniem przed działaniem wód gruntowych i opadowych. Również długotrwałe i obfite opady mogą powodować sytuacje kiedy to dotychczas użytkowany obiekt zalewa woda.

Kiedy i jak wykonać drenaż wokół budynku? Przykłady rozwiązań

Co to jest drenaż?

Najprościej drenaż można zdefiniować jako system zbierania i odprowadzania wody z gruntu. Może dotyczyć zarówno odwodnienia samego budynku jak i całego otaczającego go terenu. Jest to element ochrony budynku przed zawilgoceniem. W szczególności ścian fundamentowych, piwnic i przyziemia oraz podłóg na gruncie. Stosowany jest najczęściej wtedy gdy sama hydroizolacja może być niewystarczająca.

Kiedy potrzebny jest drenaż?

Najkrótsza odpowiedź brzmi - kiedy woda może bezpośrednio zagrozić ścianom fundamentowym, piwnicznym lub podłodze na gruncie. Dzieje się tak na terenach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, który okresowo może się jeszcze podnosić na skutek roztopów i długotrwałych opadów. Zagrożeniom tym sprzyja również występowanie w miejscu usytuowania budynku gruntów nieprzepuszczalnych lub półprzepuszczalnych (np. gliny, iły).

Jednak ostateczną odpowiedź na pytanie czy potrzebny jest drenaż przyniosą badania geotechniczne, które pozwolą określić rodzaj podłoża i maksymalny poziom wód gruntowych. Charakterystyka hydrogeologiczna terenu uzyskana na podstawie badań i danych archiwalnych pozwala również na właściwe zaprojektowanie drenażu.

Porada eksperta

Przeczytaj, żeby uniknąć błędów. Planujesz drenaż? Musisz to wiedzieć. Świadomy inwestor powinien o tym wiedzieć. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas planowania drenażu?

Potrzeba stosowania drenażu dotyczy głównie budynków podpiwniczonych budowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz budynków usytuowanych na zboczach wzgórza. Zdarza się również, że zmiana warunków wodnych powoduje podniesienie poziomu wód gruntowych, które zaczynają zagrażać istniejącym, dotychczas suchym obiektom.

Uwaga! Otoczenie budynku musi zapewnić możliwość odprowadzenia lub rozsączenia wody z drenażu. Jeżeli nadmiaru wody nie będzie gdzie usunąć, samo wykonanie drenażu nic nie da.

Budowa i działanie drenażu

Podstawowym elementem drenażu jest warstwa filtracyjna wykonana z gruboziarnistego kruszywa. Jej zadaniem jest zapewnienie swobodnego przepływu wody gruntowej i opadowej do układu rur drenażowych, i dalej do odbiornika np. rowu melioracyjnego, kanalizacji, studni chłonnej, stawu lub systemu rozsączającego. Drenaż musi być ułożony z odpowiednim spadkiem (ok. 0,5%) tak, aby zapewnić swobodne odprowadzenie wody w kierunku planowanego odpływu.

Poprawnie zaprojektowany i wykonany drenaż obniża zwierciadło wody gruntowej do poziomu usytuowania rur drenażowych oraz skutecznie odprowadza ją z otoczenia budynku zapewniając jego ochronę przed zawilgoceniem. Należy przy tym pamiętać, że pomimo wykonania drenażu dobra hydroizolacja ścian piwnic jest konieczna.

Uwaga! Nie należy umieszczać rur drenażowych poniżej poziomu posadowienia budynku (wyjątkiem jest tzw. drenaż odsunięty – oddalony od budynku na 2-3 m).

Warstwa filtracyjna

Doskonałym materiałem do wykonania warstwy filtracyjnej jest Leca® KERAMZYT budowlany L. Jest to lekkie kruszywo ceramiczne o uziarnieniu 10-20 mm, które charakteryzuje się wysokim współczynnikiem filtracji, czyli prędkości przepływu 3,33 cm/s.

Dodatkowym atutem keramzytu jest jego wysoka izolacyjność cieplna, która pozwala połączyć funkcję drenażową z izolacją termiczną. Jest to jednocześnie materiał lekki, ponad 6 razy lżejszy od żwiru, dzięki czemu łatwiejsza jest sama praca i transport.

Zagęszczanie keramzytu

Wykonanie drenażu polega na zrobieniu wykopu, który wykłada się geowłókniną separacyjną oddzielającą grunt rodzimy od warstwy filtracyjnej aby uniknąć zamulania drenażu przez drobne cząstki gruntu.

Następnie na dnie wykopu wysypuje się ok. 10 cm kruszywa keramzytowego, na nim układa się rury drenażowe z zachowaniem odpowiednich spadków a wykop wypełnia się Leca® KERAMZYTEM budowlanym L. Układa się go warstwami grubości 30-40 cm, które każdorazowo należy zagęścić przy użyciu ręcznego ubijaka z płytą o wymiarze 40x40 cm. Na koniec warstwę filtracyjną przykrywa się geowłókniną, wykonuje się podsypkę i układa nawierzchnię.

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DRENAŻU

  • Drenaż opaskowy (zewnętrzny)

Wykonuje się go po obrysie budynku wzdłuż ław fundamentowych. Rury drenażowe układane są zazwyczaj tuż przy ławach fundamentowych, poniżej izolacji poziomej ścian fundamentowych lub piwnic, ale bezwzględnie powyżej poziomu posadowienia budynku. Koniecznie trzeba zachować spadki, żeby woda mogła bez przeszkód grawitacyjnie spływać do studzienek.

Zobacz rozwiązanie: leca.pl/rozwiazania/drenaz-i-ocieplenie-scian-piwnic-keramzyt-luzem/

  • Drenaż podpodłogowy (wewnętrzny)

W sytuacji kiedy nie można wykonać drenażu opaskowego (np. przy zabudowie szeregowej) można wykonać drenaż wewnętrzny pod posadzką piwnic. Składa się on z systemu rur drenażowych ułożonych równolegle do siebie w obsypce keramzytowej. Rury układa się wzdłuż ścian oraz na pozostałej powierzchni w odległości 0,8-1,4 m najlepiej równolegle do krótszego boku budynku. Drenaż wewnętrzny może funkcjonować jako rozwiązanie samodzielnie lub w połączeniu z zewnętrznym drenażem opaskowym.

Zobacz rozwiązanie leca.pl/rozwiazania/podloga-na-gruncie-z-drenazem-pod-posadzka/

  • Drenaż budynku na zboczu

Wykonanie drenażu budynku położonego na zboczu powinno być traktowane jako konieczne i to bez względu na rodzaj występującego gruntu. Istnieje bowiem poważne ryzyko zatrzymywania się spływającej wody wzdłuż ściany fundamentowej budynku. W tych okolicznościach zagrożenie to nie tylko ryzyko zawilgocenia elementów budowli, ale przede wszystkim namakanie gruntu. Może to spowodować nadmierne osiadanie budynku a w skrajnym przypadku nawet jego osunięcie. Aby się przed tym uchronić wystarczy od strony wzniesienia wykonać drenaż.

Zobacz rozwiązanie: leca.pl/rozwiazania/drenaz-wokol-budynku-na-skarpie/

  • Drenaż francuski

Jest to rodzaj drenażu wykonywany bez użycia rur. Ułożenie takiego drenażu sprowadza się do wypełnienia liniowego wykopu Leca® KERAMZYTEM budowlanym L szczelnie owiniętym w geowłókninę. Tą metodą, w łatwy i tani sposób można odwodnić nawet duże powierzchnie. Takie bardzo wydajne odwodnienie liniowe może stanowić znakomite uzupełnienie systemu drenażowego budynku.

Zobacz rozwiązanie: leca.pl/rozwiazania/drenaz-przy-drodze-w-technologii-drenu-francuskiego/

Drenaż opaskowy i ocieplenie ścian piwnic krok po kroku

Planuj drenaż z rozwagą!

W przypadku planowania drenażu istniejących obiektów należy skonsultować się z geotechnikiem, ponieważ w niektórych przypadkach zmiana warunków wodnych może zmienić nośność gruntu (dotyczy to głównie gruntów spoistych) w obrębie posadowienia fundamentów, co może prowadzić do nadmiernego i nierównomiernego osiadania, a w konsekwencji uszkodzenia budynku. Trzeba też uzgodnić sposób i harmonogram wykonania prac. Usunięcie zbyt dużej ilości gruntu i odkopanie na raz dużego fragmentu ściany fundamentowej może skończyć się katastrofą budowlaną.

Poradnik wykonawcy do pobrania

Profilaktyka

Drenaż nowobudowanego obiektu może być swego rodzaju działaniem profilaktycznym. Nie ma bowiem gwarancji, że w przyszłości nie nastąpi podniesienie poziomu wód gruntowych i pojawi się potrzeba wykonania drenażu. Zdecydowanie lepiej i taniej przeprowadzić to na etapie budowy. Będzie to taka polisa ubezpieczeniowa w promocyjnej cenie.

Zapytaj eksperta Leca® doradca@leca.pl

leca.pl
aktualizacja: 2018-10-01

Dodaj komentarz

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
TERMONIUM fundament -  płyty styropianowe od Termo Organiki
TERMONIUM fundament - płyty styropianowe od Termo Organiki TERMONIUM fundament to płyty styropianowe w kolorze szarym, wyprodukowane z nowoczesnego surowca hydrofobowego. Styropian jest idealny do stosowania ...
Już 10 000 klientów na świecie korzysta z CEMEX Go
Już 10 000 klientów na świecie korzysta z CEMEX Go CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (NYSE: CX) ogłosił, że zasięg platformy cyfrowej CEMEX Go to już prawie 25 proc. klientów firmy na ...
Nowa emulsja bitumiczno-lateksowa webertec bitumal
Nowa emulsja bitumiczno-lateksowa webertec bitumal Agresywna woda gruntowa potrafi wyrządzić wiele szkód w konstrukcji, negatywnie wpływa na trwałość materiałów budowlanych, obniża efektywność ...

Płyta fundamentowa w rejonie szkód górniczych

Jak powinna wyglądać płyta fundamentowa do domu energooszczędnego na 3 kategorii szkód górniczych? Izolacja powinna znajdować się pod płytą czy nad płytą? Czy bezwładność płyty w dobrze ocieplonym domu to problem? Czy ułożone pod płytą na 3 kategorii szkód górniczych GWC rurowe lub żwirowe nie ulegnie rozszczelnieniu?

Budujemy Dom 10/2018

Tematem tego numeru jest budowa domu dla alergika. Spełniając kilka warunków można znacznie ulżyć tym mieszkańcom nowego domu, którzy borykają...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".