Budujemy Dom
Instalacje / Instalacje elektryczne / Topowe produkty

Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC - rozwiązania pod płytki i panele ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Artykuł na: 9-16 minut

Elektryczne maty i folie grzejne to jeden z najprostszych w montażu systemów ogrzewania podłogowego - zapewniają relatywnie szybki komfort cieplny poprzez równomierny rozkład temperatury powierzchni w ogrzewanych pomieszczeniach.

Elektryczne systemy antyoblodzeniowe MATEC - rozwiązania pod płytki  i panele

Systemy mat i folii grzejnych sterowane są regulatorami temperatury, które w sposób precyzyjny kontrolują temperaturę w pomieszczeniach oraz ograniczają bezwładność ciepła co korzystnie wpływa na optymalizację kosztów eksploatacji. MATEC proponuje systemy ogrzewania podłogowego pod panele laminowane oraz pod płytki ceramiczne.

Do podłóg wykonanych z płytek ceramicznych zaleca się tradycyjny system ogrzewania podłogowego w postaci mat grzejnych o optymalnej mocy 150 W/m². Do podłóg wykonanych z paneli zaleca się ultra cienki system ogrzewania podłogowego w postaci folii grzejnych. Posiadają one odpowiednio niższą moc 80 W/m², co eliminuje ryzyko odbarwiania się paneli lub wydobywania się z nich niekorzystnych gazów pod wpływem wytwarzanej temperatury.

Należy zwrócić uwagę, żE podłogowe folie grzejne to innowacyjny system ogrzewania wewnętrznych powierzchni mieszkalnych i biurowych. Niezwykle prosty montaż oraz efektywność cieplna uzyskiwana poprzez emisję promieniowania podczerwonego stawia ten produkt w czołówce systemów ogrzewania podłogowego.

Cechy podnoszące komfort montażu systemu MATEC

Ultra cienki system ogrzewania podłogowego - folie grzejne:

• Montaż na sucho tj. bez użycia żadnych zapraw,
• możliwość przycinania pasów folii na dowolne odcinki (co 25 cm),
• bardzo łatwy system łączenia elektrycznego,
• prosty i tani montaż.

Tradycyjny system ogrzewania podłogowego - maty grzejne:

• Szeroki zakres typo-wymiarów mat grzejnych umożliwiający optymalny dobór do wymaganej powierzchni,
• możliwość rozcinania siatki (bez przewodu grzejnego), co pozwala na dowolne układanie maty grzejnej na posadzce,
• kompletne akcesorium zapewniające całkowite zamontowanie maty grzejnej bez dokonywania zakupów dodatkowych elementów,
• możliwość zakupu gotowego zestawu ogrzewania podłogowego wyposażonego już w odpowiednio dobrany regulator temperatury,
• prosty i tani montaż.

Komfort cieplny

Elektryczne ogrzewanie podłogowe to wbrew stereotypowym opiniom ekonomiczny oraz komfortowy system ogrzewania pomieszczeń. Wartość temperatury otoczenia jaką uznaje się za optymalną dla człowieka waha się w zakresie 21÷23°C. Taki poziom temperatury powinien być zachowany w całym pomieszczeniu niezależnie od miejsca jej pomiaru.

Stosując ogrzewanie podłogowe wytwarzane jest ciepło, które równomiernie rozkłada się we wszystkich punktach pomieszczenia. Dodatkowo wielkość powierzchni grzejnej podłogi eliminuje zjawisko generowania się zbyt wysokiej temperatury w jednym miejscu.

Projektowanie oraz aspekty techniczne, pomocne przy wykonywaniu ogrzewania podłogowego

Podczas projektowania elektrycznego ogrzewania podłogowego należy określić zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło. Analizy można dokonać stosując metodę obliczeniową, która uwzględnia straty ciepła przez przegrody zewnętrzne (tzn. ściany, dachy, okna) lub metodą uproszczoną, która oparta jest o wskazanie mocy grzejnej dla konkretnych typów pomieszczeń.

Zapotrzebowanie mocy grzejnej dla pomieszczeń:

• 70 ÷ 120 W/m² - pokoje, hole mieszkalne, kuchnie,
• 120 ÷ 150 W/m² - łazienki,
• ok. 100 W/m² - piwnice, garaże, pomieszczenia przemysłowe.

Dysponując taką analizą można w prosty sposób obliczyć wielkość podłogowego źródła ciepła w stosunku do wielkości ogrzewanego pomieszczenia. Czas nagrzewania pomieszczenia do wskazanego poziomu zależny jest od zastosowanej izolacji przegród tego pomieszczenia.

Wykorzystując informacje o wartości kompletnej mocy grzewczej potrzebnej do ogrzania rozpatrywanego pomieszczenia można dokonać wyboru mat grzejnych. Moc jednostkowa mat MATEC wynosi 150 W/m². Maty grzejne należy ułożyć na środku pokoju pozostawiając przy ścianach wolną powierzchnię pod meble i urządzenia na stałe usytuowane na podłodze.

Drugim ważnym aspektem dotyczącym wyboru elektrycznych mat grzejnych pod kątem mocy jednostkowej to współpraca z nawierzchnią pomieszczenia. Ogrzewanie podłogowe powinno być instalowane pod warstwą wierzchnią charakteryzującą się niskim oporem cieplnym materiału, którego wartość nie powinna przekraczać 0,15 [m²K/W].

Maty grzejne - montaż krok po kroku

1. Planując rozłożenie maty grzejnej należy przede wszystkim zwrócić uwagę na elementy konstrukcji lub urządzenia, które będą znajdowały się w ogrzewanym pomieszczeniu. Mata powinna być ułożona w taki sposób, aby przewody grzejne omijały elementy i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu. Możliwość przycinania siatki maty (bez nacinania przewodu grzejnego) pozwala na sprawne omijanie przeszkód.

Przed montażem matę trzeba rozłożyć na suchej powierzchni w celu przycięcia siatki w wymaganych miejscach. Po ułożeniu mat należy zaznaczyć miejsca wykonania bruzd oraz dokonać pierwszego z dwóch pomiarów rezystancji przewodu grzejnego. Jeżeli rezystancja jest w tolerancji podanej na etykiecie - mata nie jest uszkodzona.

Maty grzejne - montaż krok po kroku Maty grzejne - montaż krok po kroku
Maty grzejne - montaż krok po kroku Maty grzejne - montaż krok po kroku
Maty grzejne - montaż krok po kroku Maty grzejne - montaż krok po kroku
Maty grzejne - montaż krok po kroku Maty grzejne - montaż krok po kroku
Maty grzejne - montaż krok po kroku Maty grzejne - montaż krok po kroku

 

2. Po rozplanowaniu ułożenia maty należy wykonać bruzdy w zaznaczonych miejscach w posadzce i ścianie pod peszle ochronne, w których prowadzone będą przewody sondy i zasilające. Do wykonanych bruzd należy wprowadzić peszle z przewodami wykonując w ten sposób instalację łączącą matę grzejną z puszką regulatora temperatury.

3. Po ułożeniu przewodów zasilających można przystąpić do montażu maty grzejnej, która powinna być rozłożona według wcześniej wykonanego projektu. Na rozłożoną matę należy rozprowadzić równomiernie warstwę kleju, a następnie ułożyć płytki. Po rozłożeniu płytek należy dokonać drugiego pomiaru rezystancji przewodu grzejnego i następnie porównać go z wartością podaną na etykiecie produktu. Jeśli wskazanie pokrywa się z wartością podaną przez producenta oznacza to. że mata została zainstalowana poprawnie.

4. W ostatnim etapie należy połączyć matę z zainstalowanym w puszcze na wysokości ok. 120 cm regulatorem temperatury za pomocą przewodów zasilających ułożonych w peszlach ochronnych. Kończąc instalację należy zatynkować wykonane wcześniej bruzdy.

Prosty montaż
Folie grzejne - montaż krok po kroku

1. Planując rozłożenie folii grzejnej należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcji pomieszczenia, urządzenia stacjonarne lub ciężkie meble w nim umieszczone, które będą stanowiły przeszkodę w przekazywaniu ciepła. Ułożenie folii powinno omijać w/w elementy, ponieważ ogrzewanie w tych miejscach nie jest efektywne i powoduje tylko niepotrzebny pobór energii elektrycznej oraz niebezpieczeństwo nagrzewania elementów. Możliwość przycinania folii na dowolne odcinki lub zakupu o oczekiwanych długościach pozwala na sprawne omijanie przeszkód.

Folie grzejne - montaż krok po kroku Folie grzejne - montaż krok po kroku Folie grzejne - montaż krok po kroku

 

2. Po wyjęciu folii grzejnej z opakowania należy zmierzyć jej rezystancje, zweryfikować z wartością na tabliczce znamionowej i zapisać w karcie gwarancyjnej.

Folie grzejne - montaż krok po kroku

3. Przed montażem należy rozłożyć folię na suchej i oczyszczonej powierzchni w odległości 4-5 cm od ścian w celu zaznaczenia na posadzce punktów zasilania każdego modułu grzejnego. Pod foliami należy zaznaczyć również miejsca wykonania bruzd pod przewody zasilające, połączenia elektryczne oraz peszel sondy podłogowej. Na ścianie należy zaznaczyć miejsce na puszkę dla połączeń elektrycznych oraz puszkę pod regulator temperatury. W zaznaczonych miejscach należy wykonać bruzdy o głębokościach odpowiednich pod instalowane w nich elementy.

Folie grzejne - montaż krok po kroku

4. Po przygotowaniu bruzd w posadzce i ścianie należy rozłożyć na podłodze podkłady piankowe, w których należy wyciąć otwory tak, aby pokrywały się one z wydrążonymi bruzdami w posadzce. Podkłady piankowe należy układać bezpośrednio przy ścianach.

Folie grzejne - montaż krok po kroku

5. Kolejny etap to wprowadzenie do podłogi peszla z sondą regulatora. Odległość sondy od ściany powinna wynosić minimum 50 cm. Przewód w peszlu należy wprowadzić do puszki regulatora prowadząc go w wydrążonej w ścianie bruździe.

6. Na równo rozłożone podkłady piankowe i zainstalowaną w posadzce sondę należy rozłożyć folię aluminiową, która będzie stanowiła uziemienie w całym systemie ogrzewania podłogowego. Do folii aluminiowej należy podłączyć żyłę ochronną wyprowadzona z regulatora temperatury. Na tak przygotowana powierzchnię rozkłada się wcześniej przygotowane o odpowiednich długościach folie grzejne. Z rozłożonych folii należy rozprowadzić i wprowadzić do puszki przewody zasilające. Następnie powinno się kontrolnie zmierzyć rezystancję i zweryfikować ją z podaną na tabliczce znamionowej.

7. Jeśli wartość mierzonej rezystancji pokrywa się z zapisaną na tabliczce znamionowej to wszystkie sąsiadujące ze sobą moduły należy połączyć taśmą wzmacnianą (do nabycia indywidualnie). Połączenie taśmą chroni przed warstwowym nałożeniem się folii grzejnych i jednocześnie zapobiega powstawaniu przerw między modułami podczas rozkładania folii izolacyjnej i paneli. Folie grzejne należy połączyć klejącą taśmą wzmacnianą przed wpięciem przewodów zasilających do instalacji.

8. Równo rozłożone i połączone moduły foliowe należy podłączyć do zasilania (poprzez regulator temperatury lub stycznik). Po ich podłączeniu trzeba sprawdzić prawidłowość działania modułów grzejnych i dokonać wpisu do karty gwarancyjnej wykonanych wcześniej pomiarów rezystancji.

9. Po sprawdzeniu prawidłowego działania modułów można rozłożyć folie paroszczelne, a następnie wykonać ogólne prace wykończeniowe.

10. Bezpośrednio na folię paroszczelną o grubości min. 0,25 mm należy ułożyć panele podłogowe zgodnie ze sztuką ich układania. Po całkowitym rozłożeniu paneli należy dokonać ostatniego pomiaru rezystancji i wpisać jego wskazania do karty gwarancyjnej. Jeśli wartość mieści się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej oznacza to, że montaż został przeprowadzony prawidłowo tj. bez uszkodzenia foli grzejnych.

Logo Zamel-Cet Zamel Cet
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna
(32) 210 46 65
(32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.pl/matec
aktualizacja: 2017-11-17
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze