Budujemy Dom

Nowe ekologiczne kotły c.o. 5 klasy SAS ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Artykuł na: 9-16 minut

ZMK SAS w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz ustawowe wymagania odnośnie kotłów na paliwa stałe wprowadził do oferty kolejne urządzenia spełniające wymogi 5. klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz ekoprojektu. W asortymencie znajdują się zarówno kotły dla użytkowników domów jednorodzinnych, jak i znacznie większe jednostki o mocy do 300 kW skierowane do inwestorów budynków o dużej kubaturze.

Nowe ekologiczne kotły c.o. 5 klasy SAS

SAS BIO COMPACT - kompaktowe rozwiązanie dla Twojego domu

Nowy kocioł SAS BIO COMPACT to kocioł na biomasę - pelet drzewny-wyposażony w automatyczny system podawania paliwa. Dedykowany dla domów jednorodzinnych o niewielkiej powierzchni użytkowej - dostępny w dwóch mocach: 10 kW oraz 12 kW. BIO COMPACT to kotły o klasie efektywności energetycznej A+ i wysokiej sprawności 91,1 ÷ 91,8%, którą uzyskują dzięki zastosowaniu kanałów spalinowych w postaci płomieniówek oraz paneli ceramicznych umieszczonych bezpośrednio nad paleniskiem.

Kotły wyposażone zostały w opatentowany, samoczyszczący palnik peletowy SAS MULTI FLAME z funkcją pracy automatycznej - automatyczne rozpalanie paliwa przy pomocy zapalarki elektrycznej i automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe, a także mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa - dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym.

W kotłach ze sterownikiem TECH ST-550 zPID w palniku wprowadzono dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne m.in. fotokomórkę (czujnik ognia) oraz system kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL). Fotokomórka pozwala na stałą kontrolę obecności płomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska.

Zastosowany wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) pozwalają na precyzyjną regulację ilości powietrza, a w razie potrzeby dodatkowo korektę dawki paliwa. Zarówno elementy palnika, jak i kotła wykonane są ze stali nierdzewnej, odpornej na zanieczyszczenia i wysoką temperaturę.

Kocioł podajnikowy BIO COMPACT świetnie sprawdzi się w domach o niewielkiej powierzchni użytkowej od 90 do 150 m2. Kocioł dostępny jest w wymiarach: 1000 x 990 x 1430 mm dla kotła o mocy 10kW oraz 1000 x 990 x 1520 mm dla kotła o mocy 12kW. Kompaktowe wymiary umożliwiają montaż i eksploatację nawet w bardzo małej kotłowni.

Kocioł SAS BIO COMPACT
                                               SAS BIO COMPACT

Ogrzewanie dużych budynków też może być ekologiczne

Wybór sposobu ogrzewania, źródła ciepła i rodzaju paliwa to nie lada wyzwanie dla inwestorów budynków o dużej kubaturze takich jak hale produkcyjne, magazyny czy budynki użyteczności publicznej.

Podejmując decyzję o wyborze systemu ogrzewania dla modernizowanych obiektów lub nowych inwestycji należy brać pod uwagę nie tylko koszty zakupu i montażu urządzeń, ale należy uwzględnić także koszty paliwa oraz późniejszej eksploatacji. Rosnące ceny paliw (gaz, olej, energia elektryczna), prostota użytkowania, funkcjonalna automatyka przemawiają na korzyść kotłów na paliwa stałe lub biomasę jako źródeł ciepła dla dużych obiektów.

ZMK SAS oferuje inwestorom szeroki wybór kotłów dużej mocy powyżej 48 kW, a możliwość pracy w "kaskadzie" pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w wielkokubaturowych obiektach. Ich zaletą jest praktycznie bezobsługowa praca w połączeniu z wymiernymi korzyściami w postaci niższych kosztów eksploatacji obiektu.

Dodatkową zaletą pracy kotłów w kaskadzie jest również zapewnienie bezpieczeństwa ciągłej pracy instalacji w przypadku awarii jednego z kilku pracujących urządzeń, co ma ogromne znaczenie w takich obiektach jak szpitale czy szkoły albo w sytuacji minimalnego zapotrzebowania na moc cieplną w budynku, np. w okresie letnim do przygotowania tylko ciepłej wody użytkowej.

Z uwagi na konieczność pracy większych jednostek zazwyczaj w trudniejszych warunkach - w kotłach SAS od 78 kW zastosowano w konstrukcji wymiennika nie tylko grubszą stal kotłową (8 mm), ale także taką o bardzo dobrej odporności na wysokie temperatury oraz korozję, dobrych właściwościach spawalniczych, stosowaną w produkcji zbiorników ciśnieniowych oraz kotłów - stal molibdenową o symbolu 16Mo3.

Kotły SAS są urządzeniami nowoczesnymi, charakteryzującymi się wysoką sprawnością, optymalnym zużyciem paliwa, prostą i bezproblemową obsługą, łatwym czyszczeniem, zaawansowaną automatyką pozwalającą na optymalne dopasowanie sterowania do warunków konkretnej instalacji grzewczej, długoletnim okresem gwarancji i opieki serwisu.

Kocioł ECO-PELL

W przypadku dużych obiektów przy wyborze źródła ciepła ważną rolę odgrywają cena paliwa jak i prostota użytkowania. Również i w tym przypadku nie bez znaczenia pozostają przepisy środowiskowe odnośnie możliwości montażu i eksploatacji większych jednostek. Firma SAS oferuje nowy model - automatyczny kocioł dwupaliwowy ECO-PELL o mocy w zakresie 100÷300kW, wyposażony w podajnik tłokowy.

Kocioł SAS ECO-PELET
SAS ECO-PELL na ekogroszek lub pellet

Wymiennik kotła wykonany jest ze stali kotłowej 16Mo3 o gr. 8 mm, natomiast płyta paleniska nadmuchowego z rusztem otworowym (dostarczającym powietrze pierwotne) wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4301 o gr. 8 mm. W celu utrzymania wysokich temperatur w obrębie palnika, komora paleniskowa została w całości wyłożona panelami ceramicznymi.

Dodatkowo zastosowano system dystrybucji powietrza wtórnego bezpośrednio do strefy spalania, gdzie następuje intensywne mieszanie gazów spalinowych z powietrzem dopływającym przez zestaw dysz umieszczonych na ścianach bocznych i ostateczne dopalenie mieszanki palnej. Część konwekcyjna wymiennika składa się z poziomych przegród wodnych, a w ostatnich dwóch ciągach spalin zastosowano zawirowywacze. Nad pracą kotła ECO-PELL czuwa funkcjonalny sterownik, który reguluje m.in. ilość powietrza (wentylator pierwotny/wtórny) dostarczanego do procesu spalania.

Zaawansowany konstrukcyjnie kocioł ECO-PELL o wysokiej sprawności 90,1÷91,2% i niskiej emisji zanieczyszczeń, spełnia wymagania klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) w zakresie EcoDesign. Dodatkowo, w standardzie kocioł wyposażony jest w zasilacz awaryjny UPS - układ zabezpieczający przed cofnięciem żaru do zasobnika paliwa (ustawienie tłoka podajnika paliwa w pozycji zamkniętej w przypadku braku zasilania).

Kotły SOLID i BIO SOLID

Ponadto ZMK SAS postanowił powiększyć typoszereg cenionych na rynku kotłów na ekogroszek - SOLID oraz peletowych - BIO SOLID. Dla uzyskania wysokiej sprawności oraz efektywności procesu spalania zastosowano w konstrukcji wymiennika kanały spalinowe w postaci poziomych i pionowych płomieniówek (rury) oraz panele ceramiczne bezpośrednio nad paleniskiem.

Teraz inwestorzy mogą nabyć te kotły nie tylko w podstawowym typoszeregu ale również o mocach 72 kW, 100 kW, 125 kW, 150 kW, 175 kW, 200 kW. Tak samo jak w przypadku podstawowego typoszeregu, kotły SOLID i BIO SOLID dużych mocy spełniają wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz posiadają certyfikat EcoDesign.

Kocioł SAS SOLID 72-200 kW SAS BIO SOLID 72-200 kW
  SAS SOLID 72-200 kW   SAS BIO SOLID 72-200 kW

Automatyczny system odpopielania

Kotły peletowe - szczególnie te o dużej mocy - warto dodatkowo wyposażyć w automatyczny system odpopielania SAS, który powstał po to by eksploatacja kotłów peletowych była jeszcze wygodniejsza i mniej czasochłonna. Kocioł wyposażony w automatyczny system odpopielania zapewnia bezobsługowe usuwanie popiołu, zwiększając tym samym komfort użytkowania instalacji centralnego ogrzewania.

System gwarantuje od 1 do nawet 3 miesięcy automatycznego usuwania popiołu z kotła. Czas ten zależny jest od obciążenia cieplnego ogrzewanego budynku oraz jakości spalanego peletu. Popiół powstały w procesie spalania usuwany jest z płyty paleniska za pomocą mechanizmu ruszt ruchomych. Następnie za pośrednictwem leja zasypowego w sposób automatyczny dostarczany jest do popielnika.

Lej zasypowy skonstruowany jest tak aby możliwy był jego demontaż w celu okresowego czyszczenia komory paleniska bądź wykonania czynności serwisowych. Odprowadzanie popiołu odbywa się automatycznie za pomocą spirali transportowej osadzonej na wałku. Mechanizm transportera zamontowany w rurze stalowej odprowadzającej popiół napędzany jest motoreduktorem.

Częstotliwość wybierania popiołu z komory pod paleniskiem zależy od jakości spalanego paliwa oraz obciążenia cieplnego budynku. Możliwe jest dostosowanie częstotliwości załączania automatycznego odpopielania dla konkretnego paliwa i ilości powstającego popiołu. Pozostałość po procesie spalania transportowana jest do zewnętrznego popielnika, posiadającego otwór montażowy zasypu popiołu.

Sterowanie pracą kotła i instalacją

W nowych, a także modernizowanych obiektach instalacje grzewcze stają się coraz bardziej rozbudowane (podział na kilka obiegów), co wymaga aby sterownik zarządzający pracą kotła i systemu miał możliwość regulacji zarówno prostych, jak i złożonych układów grzewczych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku firma SAS we wszystkich modelach kotłów podajnikowych wprowadziła w standardzie sterownik z obsługą czterech pomp obiegowych, dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem Ethernet (do zdalnej kontroli pracy kotła oraz całej instalacji z dowolnego miejsca na świecie), sterowaniem pogodowym oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego.

Sterownik ST-550 zPID
Sterownik ST-550 zPID
Sterownik ST-550 zPID

Wymień stary kocioł - uzyskaj dofinansowanie wymiany ogrzewania

Kotły SAS spełniają wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz wymogi ekoprojektu (EcoDesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Dzięki temu mogą brać udział w programach dofinansowania zakupu kotła. W zależności od województwa - programy dofinansowania wymiany ogrzewania przebiegają nieco inaczej. Wiele jednak funkcjonuje na podobnych zasadach - finansuje je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie wymiany ogrzewania mogą uzyskać tylko właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, mający palenisko węglowe jako główne źródło ciepła oraz ciepłej wody użytkowej w budynku i którzy chcą je zastąpić ekologicznym systemem grzewczym: piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii bądź uzyskać podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Biorąc udział w programie, należy złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie w urzędzie gminy lub miasta (dostępny na stronie internetowej), w którym podajemy rodzaj systemu grzewczego, na jaki chcemy wymienić stare urządzenie.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, możemy rozpocząć wymianę instalacji. Ważne jest to, że należy najpierw uzyskać decyzję urzędu, a następnie, po podpisaniu umowy - wykonać wymianę ogrzewania na nowy kocioł. Samorządy nie przyznają dotacji na już zrealizowaną inwestycję.

Logo SAS Adres:
Przemysłowa 3
28-100 Busko-Zdrój , Owczary
Telefon: 41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl
aktualizacja: 2018-08-22
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze