Budujemy Dom

Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze

Artykuł na: 6-9 minut

Według zapowiedzi, do wzięcia są 103 mld zł - to mnóstwo pieniędzy. Rząd obiecuje, że w ramach walki ze smogiem państwo dopłaci do wymiany starych kotłów na nowe źródła ciepła, do docieplenia domów, wymiany okien i drzwi, montażu wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Ci, którzy już spróbowali po te pieniądze sięgnąć, zderzyli się z dość skomplikowanymi formalnościami i urzędnikami nie zawsze przygotowanymi do obsługi uruchomionego w pośpiechu programu. Tym, którzy dopiero zamierzają aplikować, doradzamy jak załatwić dotację i dlaczego nie należy specjalnie liczyć na pożyczkę.

Sposoby walki ze smogiem w Polsce, czyli program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma być głównym instrumentem walki ze smogiem, który co roku zabija w Polsce 40 tys. osób. Za jego realizację odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska. Podstawowe cele to poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery.

Ma temu służyć termomodernizacja domów i wymiana palenisk. Główne założenia programu są znane od kilku miesięcy, szczegóły będą się pewnie jeszcze zmieniać, bo jego realizację zaplanowano na 10 lat! Wnioski o dofinansowanie można składać od 19 września do końca czerwca 2027 r. we właściwych terytorialnie WFOŚiGW. Dofinansowanie obejmie wydatki na termomodernizację poniesione między 1 stycznia 2018 i 30 czerwca 2029 r.

Budżet programu to 103 mld zł - 63,3 mld zł zostaną wypłacone w formie dotacji, 39,7 mld zł przeznaczono na pożyczki, udzielane na preferencyjnych zasadach (na okres do 15 lat, z oprocentowaniem, które wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie, aktualnie to 2,4%). Według optymistycznych szacunków, operacja umożliwi poprawę efektywności energetycznej nawet 4 mln budynków jednorodzinnych (to 80% wszystkich) i wymianę 3 mln starych kotłów!

Walka ze smogiem to jedno ze sztandarowych haseł obecnego rządu
Walka ze smogiem to jedno ze sztandarowych haseł obecnego rządu, ale program Czyste Powietrze warto by dopracować. (fot. Adam Guz KPRM)

DLA KOGO TE DOPŁATY?

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz ci, którzy rozpoczęli ich budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od dochodu, dostaną zwrot od 30 do 90% środków wydanych na termomodernizację, czyli np. zakup nowego kotła czy ocieplenie ścian. Lista przedsięwzięć dofinansowywanych w budynkach użytkowanych jest dużo dłuższa od tej dla domów budowanych, dokładniej piszemy o tym nieco dalej.

Na dopłatę na poziomie 90% mogą liczyć inwestorzy, których miesięczny dochód nie przekracza 600 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Każde kolejne 200 zł na osobę więcej obniża poziom finansowania o 10%. Przy dochodach powyżej 1600 zł netto/os., dopłata wyniesie 30%. Pozostały koszt inwestycji można sfinansować pożyczką bądź ze środków własnych.

Z grupą najzamożniejszą (powyżej 1600 zł/os.) urzędnicy od początku mieli problem - najpierw dopłata miała wynieść 32%, potem ją obniżono. Jeszcze później Ministerstwo Finansów przeforsowało pomysł zastąpienia jej po 1 stycznia 2019 r. ulgą podatkową w wysokości 23% i 7% dotacją. Aktualnie zapisano po prostu 30% dotacji, jak będzie po Nowym Roku - trudno zgadnąć. Ważna uwaga - dotacje nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Gdy chodzi o pożyczkę, to w Ogłoszeniu o naborze na stronie NFOŚ można przeczytać, że: "Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia." Co oznacza, że żeby dostać kredyt, trzeba wyłożyć własne środki, których ubiegający się o pożyczkę zwykle przecież nie posiada!

Wysokość dofinansowania (źródło - ogłoszenie o naborze NFOŚiGW)

Grupa Kwota miesięcznego dochodu netto / os. [zł] Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka
uzupełnienie do wartości dotacji pozostałe koszty kwalifikowane
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 - 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 - 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 - 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 - 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

DOM UŻYTKOWANY I W BUDOWIE

Właściciele domów użytkowanych mogą ubiegać się o dopłaty na:

 • demontaż starego źródła ciepła (kotła na węgiel, biomasę, pieca kaflowego, kominka, kozy, trzonu kuchennego) i jego wymianę na nowe, którym może być kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, węzeł cieplny, system ogrzewania elektrycznego, pompa ciepła;

 • docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, dachu, podłogi na gruncie) i wewnętrznych, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

 • wymianę i montaż stolarki zewnętrznej, tj. okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych;

 • montaż lub modernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

 • przygotowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego.

Co ważne, podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie pozostałych przedsięwzięć jest wymiana starego źródła ciepła. Jeśli nie zezłomujemy kopciucha, nie dostaniemy pieniędzy na nowe okna czy ocieplenie!

Na etapie budowy dotacja przysługuje jedynie na zakup i montaż urządzenia grzewczego (z przyłączami). Program przewiduje także finansowanie kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych. Niestety, tylko w formie pożyczki, za to i w domach starych, i w budowanych.

Ocieplanie ścian i stary kocioł
Właściciele starych domów mogą sfinansować z dopłat kompleksowy remont: wymianę kotła, ocieplenie ścian, wymianę okien (po lewej: fot. Paroc). Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest wyrzucenie kopciucha (po prawej: fot. J. Werner).
Na etapie budowy, dotacja przysługuje wyłącznie na zakup i instalację źródła ciepła
Na etapie budowy, dotacja przysługuje wyłącznie na zakup i instalację źródła ciepła. (fot. A. Papliński)

DOPŁATY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE - ILE MOŻNA DOSTAĆ?

Minimalny poniesiony wydatek, uprawniający do wystąpienia o dopłatę, to 7 tys. zł. Maksymalne ustalone do wsparcia koszty kwalifikowane wynoszą 53 tys. zł (co oznacza, że inwestor może dostać do 47,7 tys. zł).

Maksymalny koszt usług oraz zakupu i montażu urządzeń/instalacji/wyrobów budowlanych, przewidziany do wsparcia określono na:

 • audyt energetyczny budynku, dokumentacja projektowa związana z przebudową dachu, wymianą źródła ciepła do 1 tys. zł;

 • docieplenie przegród budowlanych oraz prace towarzyszące do 150 zł/m2;

 • wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł/m2;

 • wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych do 2 tys. zł/m2;

 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 15 tys. zł/zestaw;

 • kotły na węgiel, z systemem odprowadzania spalin do 10 tys. zł/zestaw, na biomasę do 20 tys. zł;

 • kotły gazowe kondensacyjne i olejowe z systemem odprowadzania spalin i zbiornikiem do 15 tys. zł/zestaw;

 • węzeł cieplny, system ogrzewania elektrycznego do 10 tys. zł/zestaw;

 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do 10 tys. zł/zestaw;

 • pompy ciepła - powietrzna do 30 tys. zł/zestaw, gruntowa i wodna do 45 tys. zł/zestaw.

Tematy uzupełniające

Jak Polacy ogrzewają domy? Jak Polacy ogrzewają domy?

 

Mamy w kraju przeszło 5 mln domów jednorodzinnych. Co piąty z nich wybudowano przed rokiem 1945, połowę do 1989, 10% w ostatnim dziesięcioleciu. Z reguły, im budynek starszy, tym bardziej energochłonny.
Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach? Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach?

 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić kontrolę domowej kotłowni. Przeczytaj, jaka kara grozi za złamanie zakazu palenia śmieci w domowej kotłowni.

Janusz Werner
fot. otwierająca: © GRZEGORZ POLAK / FOTOLIA

aktualizacja: 2018-11-23

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Tak. Widzę to teraz jak na dłoni.

MrTomo

18 Gru 2018, 16:33

4 godziny temu, MrTomo napisał: Zacząłem się bliżej przyglądać programowi czyste powietrze pod kątem starać się o dotację czy nie. Do ugrania dotacja do 30% (może jak dokładnie policzę dochody na osobę za ubiegły rok, wyjdzie do 40% - małe szanse)   Przeglądam ...

mhtyl

18 Gru 2018, 16:24

31 minut temu, MrTomo napisał: szczerze mówiąc, podobnie odbieram ten program.  Podsumowując - będzie dużo hałasu, ale wymiernych efektów z tego nie będzie

aaaa

18 Gru 2018, 16:02

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Kocioł gazowy z serii Evodens AMC - nowość w ofercie De Dietrich
Kocioł gazowy z serii Evodens AMC - nowość w ofercie De Dietrich W ofercie firmy De Dietrich Technika Grzewcza pojawił się nowy kondensacyjny kocioł gazowy z serii Evodens AMC. Urządzenie będzie kontynuować ...
Nowy kocioł kondensacyjny EcoCondens Integra II Plus w ofercie Termet
Nowy kocioł kondensacyjny EcoCondens Integra II Plus w ofercie Termet EcoCondens Integra II Plus z wbudowanym zasobnikiem jest nowoczesnym kotłem kondensacyjnym, który stanowi w pełni zoptymalizowaną jednostkę ...
Immergas uruchomił portal poradnikowy o ogrzewaniu domu
Immergas uruchomił portal poradnikowy o ogrzewaniu domu 1 października 2018 r. wystartował portal edukacyjno-informacyjny ogrzewamdom.pl. Powstał z myślą o wszystkich, którzy rozpoczynają budowę ...

Kocioł na paliwo stałe - jaki wybrać?

Na co należy zwracać szczególną uwagę wybierając kocioł na paliwa stałe?

polecane produkty i technologie

Najlepsze sposoby ogrzewania domu

Wybór ogrzewania jest jedną z ważniejszych decyzji podczas budowy wymarzonego domu i w czasie jego remontu. Istnieje wiele metod dostarczania do domu ciepła. To, na jaki sposób się zdecydujemy, zależy od wielu czynników: rodzaju pomieszczeń, możliwości technicznych, w tym również dostępności źródeł energii czy też uwarunkowań finansowych.
Najbardziej znane marki
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 11-12/2018

Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".