Budujemy Dom
Wykańczanie / Podłogi i posadzki / Artykuły

9 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek

Wykonanie podłóg i posadzek wymaga dużej wiedzy technicznej, doświadczenia i staranności. Niestety, nawet niektórym fachowcom zdarzają się błędy, które mogą mieć wpływ nie tylko na estetykę budynku, ale także skutkować poważniejszymi uszkodzeniami. W niniejszym artykule przedstawiamy najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania tych prac.

9 błędów popełnianych podczas wykonania podłóg i posadzek

1) NIEPRAWIDŁOWO ZAGĘSZCZONE WARSTWY POD CHUDZIAKIEM

W budynkach niepodpiwniczonych pierwszą warstwę na gruncie stanowi najczęściej tzw. chudziak, czyli płyta wykonana z chudego betonu. Dla stabilności i wytrzymałości całej podłogi ważne jest, aby podbudowa pod nim była wykonana z należytą starannością. Mowa tu przede wszystkim o właściwie dobranym i zagęszczonym piasku. Nie należy stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić. Prace te należy prowadzić etapami, zagęszczając poszczególne warstwy. Jeśli się tego nie zrobi, skutkiem mogą być odkształcenia podłoża i tym samym odkształcenia i pękanie płyty chudziaka.

Podkład pod podłogę na gruncie powinien być odpowiednio zagęszczony
Podkład pod podłogę na gruncie powinien być odpowiednio zagęszczony. Nie należy stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić.
Podkład pod podłogę na gruncie powinien być odpowiednio zagęszczony. Nie należy stosować tzw. wiślaka, czyli piasku, którego nie da się odpowiednio zagęścić.

2) BRAK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ I TERMICZNEJ

Strop (albo podłoga na gruncie), warstwy nastropowe, wykończenie – wszystkie te elementy tworzą podłogę. Błędy popełnione podczas wykonywania któregoś z nich mogą mieć poważne konsekwencje.

W przypadku stropu, czyli elementu budynku oddzielającego od siebie kondygnacje, ważny jest prawidłowy projekt i wykonanie wszystkiego zgodnie z dokumentacją. Jeżeli dzieli on kondygnacje mieszkalne, musi zapewniać odpowiednią izolacyjność akustyczną. Najczęściej osiąga się to układając tzw. podłogę pływającą, w postaci warstwy jastrychu wykonanego na wełnie mineralnej lub specjalnej odmianie styropianu. Bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej grubości izolacji oraz warstwy jastrychu. Wykonanie zbyt cienkich warstw lub wybór niewłaściwego materiału spowoduje, że izolacyjność akustyczna nie będzie zapewniona. Ważne jest też, by oddylatować podłogę pływającą od przegród pionowych (ścian, słupów) – w przeciwnym razie będą się tworzyć mostki akustyczne.

Jeżeli strop odziela pomieszczenie ogrzewane i nieogrzewane, istotne jest zapewnienie odpowiedniej izolacyjności cieplnej.

Wiele błędów zdarza się podczas wykonywania podłóg na gruncie. Chodzi przede wszystkim o zastosowanie nieodpowiedniej grubości termoizolacji i ułożenie jej w taki sposób, że powstają mostki termiczne. Kluczowe jest więc zwrócenie uwagi, aby ciągłość termoizolacji nie została naruszona. Najlepszym rozwiązaniem jest staranne ułożenie dwóch warstw ocieplenia.

Często spotykanym błędem jest też niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka. Rury nie mogą przerywać termoizolacji. Jeżeli ich przebieg zaplanujemy w tej warstwie, powinny mieć taką średnicę, aby można je otulić warstwą termoizolacji. Uchroni to przed powstawaniem mostków liniowych i punktowych.

Uwaga! Jeżeli strop jest istotnym elementem budynku ze względu na ochronę przeciwpożarową, powinien mieć odpowiednią klasyfikację odporności ogniowej.

Często spotykanym błędem jest niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka i nieotulenie instalacji warstwą ocieplenia
Często spotykanym błędem jest niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka i nieotulenie instalacji warstwą ocieplenia
Często spotykanym błędem jest niewłaściwe umiejscowienie nawiewu do kominka i nieotulenie instalacji warstwą ocieplenia.

3) ŹLE DOBRANA KONSYSTENCJA MIESZANKI BETONOWEJ

Wykonując warstwy posadzkowe należy zadbać o to, by konsystencja mieszanek (betonowych, cementowych) była właściwie dobrana. Zazwyczaj wykonuje się bowiem duże powierzchnie, a biorąc pod uwagę czas, w którym wiąże beton, na budowie nie jest możliwe korygowanie jego konsystencji. Niewłaściwa gęstość oznacza trudność w rozłożeniu mieszanki.

Dlatego należy zamówić mieszankę o właściwej konsystencji – uwzględniając powierzchnię podłóg, warunki atmosferyczne i możliwości wykonawcze.

Nierównomierne rozprowadzenie betonu na posadzce może być efektem przygotowania mieszanki o niewłaściwej konsystencji
Nierównomierne rozprowadzenie betonu na posadzce może być efektem przygotowania mieszanki o niewłaściwej konsystencji
Nierównomierne rozprowadzenie betonu na posadzce może być efektem przygotowania mieszanki o niewłaściwej konsystencji.

4) NIEWŁAŚCIWIE WYKONANE DYLATACJE LUB ICH BRAK

Jastrychy wykonuje się z różnych materiałów. Najczęściej są to podkłady anhydrytowe i cementowe, rzadziej magnezjowe i asfaltowe. Wymagają one wykonania dylatacji obwodowych – przy ścianach, słupach i otworach drzwiowych. W przypadku podkładów cementowych niezbędne są też nacięcia na powierzchni. Wykonuje się je w tych miejscach, w których bez dylatacji powstałyby rysy.

Posadzka cementowa w trakcie schnięcia podlega bowiem skurczowi (anhydrydowa przeciwnie – pęcznieje), więc jeśli nie będzie podzielona na mniejsze części, to podczas wysychania zacznie pękać. Najczęściej w miejscach "najsłabszych", czyli w załamaniach i przewężeniach, a także na środku dużych powierzchni. Wszędzie tam, jak również w wypukłych narożach, należy wykonać nacięcia posadzki.

Jastrychy wymagają wykonania dylatacji obwodowych – przy ścianach, słupach i otworach drzwiowych
Jastrychy wymagają wykonania dylatacji obwodowych – przy ścianach, słupach i otworach drzwiowych.
Dylatacje w jastrychach cementowych wykonuje się dzieląc duże powierzchnie na mniejsze, a także przy narożnikach, w załamaniach i przewężeniach
Dylatacje w jastrychach cementowych wykonuje się dzieląc duże powierzchnie na mniejsze, a także przy narożnikach, w załamaniach i przewężeniach
Dylatacje w jastrychach cementowych wykonuje się dzieląc duże powierzchnie na mniejsze, a także przy narożnikach, w załamaniach i przewężeniach.

Uwaga! Jastrychy anhydrytowe zwykle nie wymagają dylatacji większych powierzchni – wyjątkiem są powierzchnie z ogrzewaniem podłogowym. W takim przypadku dylatacje powinny oddzielać poszczególne pętle (obwody).

By ograniczyć powstawanie rys skurczowych, stosuje się też zbrojenie, np. w postaci cienkiej siatki zbrojeniowej lub zbrojenia rozproszonego (stalowego, polipropylenowego lub bazaltowego).

Rysy skurczowe w warstwie jastrychu
Rysy skurczowe w warstwie jastrychu.

5) NIEZWRÓCENIE UWAGI NA INNE ELEMENTY BUDYNKU

Przy wykonywaniu podłóg należy wziąć pod uwagę również inne elementy budynku, np. biegi schodowe. Trzeba mieć na uwadze to, że okładzina schodów będzie innej grubości, niż sumaryczna grubość wszystkich warstw podłogowych stropów kondygnacji, które te schody łączą. Warstwy podłogowe na poszczególnych kondygnacjach również mogą mieć różne grubości. Dlatego należy zaplanować, aby wszystkie stopnie schodów miały tę samą wysokość. W przeciwnym razie korzystanie z nich będzie niewygodne.

Przy wykonywaniu robót posadzkowych trzeba uwzględnić nie tylko warstwy podłogowe, ale także okładziny schodów – tak, aby wszystkie stopnie miały tę samą wysokość
Przy wykonywaniu robót posadzkowych trzeba uwzględnić nie tylko warstwy podłogowe, ale także okładziny schodów – tak, aby wszystkie stopnie miały tę samą wysokość
Przy wykonywaniu robót posadzkowych trzeba uwzględnić nie tylko warstwy podłogowe, ale także okładziny schodów – tak, aby wszystkie stopnie miały tę samą wysokość.

6) JASTRYCH O NIEWŁAŚCIWYCH PARAMETRACH

W przypadku wykończenia niektórych podłóg wymaga się, by jastrych miał konkretne właściwości. Tak jest choćby wtedy, gdy zdecydujemy się na podłogę z litych desek klejonych do jastrychu. Materiał ten, pod wpływem zmian wilgotności w pomieszczeniu, zmienia swoje wymiary. Z tego powodu jastrych przygotowany pod montaż litej deski podłogowej powinien mieć odpowiednią wilgotność oraz parametry wytrzymałościowe: odporność na ściskanie > 30 N/mm² i wytrzymałość na rozciąganie > 6 N/mm².

Posadzka pod lite deski powinna mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe
Posadzka pod lite deski powinna mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe.

7) ZBYT MAŁA GRUBOŚĆ SZLICHTY

Przy wykonywaniu podłogi pływającej warstwa jastrychu powinna mieć określoną przez producenta minimalną grubość. Jeśli jest to 4–5 cm, zazwyczaj zaleca się zazbrojenie takiej warstwy. W przypadku większej grubości, zbrojenie nie jest wymagane. W sytuacji, gdy wykona się zbyt cienką warstwę, istnieje prawdopodobieństwo pękania jastrychu. Niekiedy dodatkowo odspaja się on i łuszczy. Może to być spowodowane nieodpowiednim przygotowaniem mieszanki jastrychowej lub brakiem właściwej pielęgnacji (np. zbyt szybkim wysuszeniem).

Jastrych może się łuszczyć na skutek nieodpowiedniego przygotowania mieszanki lub jej niewłaściwej pielęgnacji
Jastrych może się łuszczyć na skutek nieodpowiedniego przygotowania mieszanki lub jej niewłaściwej pielęgnacji
Jastrych może się łuszczyć na skutek nieodpowiedniego przygotowania mieszanki lub jej niewłaściwej pielęgnacji.

8) BRAK DYLATACJI POMIĘDZY PODŁOGĄ A ŚCIANAMI

Właściwość drewna polegającą na zmianie objętości pod wpływem zmian wilgotności trzeba też uwzględnić na etapie układania posadzki. Wykonanie podłogi drewnianej bez dylatacji przy ścianach może spowodować podniesienie się tego elementu a nawet uszkodzenie i przesunięcie ścian. W miejscu połączenia podłoga–ściany powinna być szczelina, która umożliwia odkształcenia warstwie wykończeniowej podłogi. Nieprawidłowo wykonanie dylatacje ujawniają się przede wszystkim w narożach pomieszczeń.

Zastosowanie posadzki z drewna wymaga wykonania dylatacji przyściennej o odpowiedniej szerokości.
Zastosowanie posadzki z drewna wymaga wykonania dylatacji przyściennej o odpowiedniej szerokości.
Na zdjęciu widoczna jest zbyt mała dylatacja pomiędzy podłogą z desek a ścianą
Na zdjęciu widoczna jest zbyt mała dylatacja pomiędzy podłogą z desek a ścianą.
Do takich uszkodzeń może doprowadzić brak dylatacji pomiędzy podłogą drewnianą a ścianami
Do takich uszkodzeń może doprowadzić brak dylatacji pomiędzy podłogą drewnianą a ścianami.

9) ŹLE WYKONANA DYLATACJA POMIĘDZY MATERIAŁAMI WYKOŃCZENIOWYMI

Jeśli wykończenie podłogi wykonuje się z dwóch różnych materiałów, to niezbędne jest ich odpowiednie połączenie, uwzględniające charakterystykę obu materiałów. Najczęściej stosuje się budulce elastyczne, które niwelują naprężenia. Błędem jest więc np. zastosowanie fugi pomiędzy dwiema podłogami z płytek. W takim przypadku dylatację można wykonać z masy korkowej lub innych mas dylatacyjnych, dopasowanych kolorystycznie do kafelków i fug.

Dylatację pomiędzy różnymi materiałami podłogowymi należy wykonać z materiału elastycznego
Dylatację pomiędzy różnymi materiałami podłogowymi należy wykonać z materiału elastycznego.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk

aktualizacja: 2017-08-01

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Najbardziej znane marki
Panele podłogowe i parkiet - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze