Budujemy Dom

Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, do sieci elektroenergetycznej

Artykuł na: 6-9 minut
Często wiele problemów sprawia interpretacja przepisów związanych z podłączeniem mediów do nowo budowanych domów. Przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, do sieci elektroenergetyczne często wywołują wiele nieporozumień, szczególnie gdy chodzi o koszty wykonania tych przyłączy. Spróbujmy więc wspólnie usystematyzować wiedzę z tego zakresu...

Podłączenia mediów

W rozgryzieniu tego problemu nie pomagają też nieprecyzyjne przepisy, rozrzucone po wielu aktach prawnych. Ze względu na sprywatyzowanie dotychczasowych monopolistów dostarczających energię elektryczną i gaz ziemny oraz pojawienie się regionalnych ich dystrybutorów trzeba pamiętać, że zasady wykonywania przyłączy i pobierane opłaty mogą być w różnych częściach Polski nieco inne. Jeszcze większe zróżnicowanie może występować w przypadku podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gdyż ich właścicielem mogą być zarówno gminy, jak i przedsiębiorstwa prywatne.

W każdym przypadku, o możliwości podłączenia określonego medium - biorąc pod uwagę konkretne warunki techniczne i ekonomiczne takiego przyłączenia - decyduje właściciel sieci. Właśnie ten problem dotyczy domów stawianych na terenach znacznie oddalonych od istniejących linii zasilających, gdyż poprowadzenie niekiedy kilkukilometrowego odcinka przyłącza pociąga za sobą ogromne koszty, a budowa odgałęzienia sieci do kilku nowych odbiorców może być nieopłacalna dla dostawcy.

Jedynie na terenach pod zabudowę uwzględnionych w planach zagospodarowania przestrzennego, przedsiębiorstwo elektroenergetyczne ma obowiązek wybudowania nowej linii zasilającej, ale terminy wykonania mogą być przewidywane nawet za kilka lat.

 

Wyjaśnijmy, co oznaczają pojęcia, z którymi spotykamy się w trakcie załatwiania spraw związanych z podłączaniem mediów:

 • przyłącze - jest to odcinek odgałęzienia od sieci elektrycznej, gazowej lub wodociągowej łączący budynek z tą linią. Przyłącza wykonywane są jako podziemne i jedynie niekiedy podłączenie do sieci elektroenergetycznej może być prowadzone przewodem napowietrznym;

   

 • złącze występuje przy przyłączach elektrycznych i jest to punkt łączący je z instalacją wewnętrzną. Odpowiednikiem złącza w instalacjach gazowych i wodociągowych są główne zawory instalowane na zakończeniu przyłącza. Złącze i zawory główne są punktem, gdzie kończy się „opieka” konserwacyjna dostawcy mediów. W razie awarii, która wystąpi do tego miejsca - naprawy dokonuje właściciel sieci;

   

 • przykanalik - jest odpowiednikiem przyłącza dla instalacji kanalizacyjnej;

   

 • układ pomiarowy – czyli licznik - umożliwia rozliczenie z dostawcą z ilości pobieranego medium. Na instalacjach kanalizacyjnych pomiaru odprowadzonych ścieków nie wykonuje się przyjmując, że ilość ścieków odpowiada ilości zużytej wody. Obecnie układy pomiarowe instalowane są (w odpowiednich skrzynkach elektrycznych lub gazowych) najczęściej poza terenem posesji w linii ogrodzenia. Natomiast wodomierze mogą być umieszczane w studzience pomiarowej na zewnątrz lub też wewnątrz domu;

   

 • warunki techniczne przyłączenia - wydawane są na wniosek osoby ubiegającej się o nie i określają, jak powinno być wykonane przyłącze oraz jakie ma mieć parametry techniczne. Do wniosku o wydanie warunków należy dołączyć szkic istniejącej sieci lub mapkę do celów projektowych oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowę dzierżawy, najmu).

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Zasady podłączenia odbiorców do sieci elektrycznej reguluje m.in. ustawa Prawo energetyczne, w której określone zostały ogólne warunki. Na jej podstawie, poszczególne zakłady energetyczne opracowują szczegółowy regulamin wykonywania nowych podłączeń oraz pobieranych za to opłat.

Kontakt z rejonem energetycznym warto nawiązać nawet jeszcze przed zakupem działki, gdyż możliwość podłączenia do sieci elektrycznej decyduje o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Składa się więc wniosek o określenie możliwości przyłączenia, a uzyskany dokument będzie przydatny przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

Opłata za przyłączenie zależy od mocy przyłączeniowej i sposobu wykonania przyłącza - przeciętnie wynosi ok. 100 zł za kW mocy przyłączeniowej. W taryfie opłat obowiązującej w danym rejonie energetycznym jest również określona długość przyłącza rozliczana wg stawki ryczałtowej (najczęściej 100-200 m).

Jeśli przyłącze elektroenergetyczne będzie dłuższe, trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami za każdy metr jego długości (ok. 30 zł/mb). Warto sprawdzić, jaki zakres robót obejmuje opłata przyłączeniowa. Zdarza się bowiem często, że wykonawca pracujący na zlecenie rejonu energetycznego żąda dodatkowych opłat, np. za zamontowanie skrzynki licznikowej.

Warto wiedzieć, że na czas budowy można wykonać tzw. przyłącze tymczasowe, które po jej zakończeniu przebudowuje się na docelowe. Jednak w takim przypadku poniesiemy podwójne koszty przyłączenia, dlatego lepiej od razu zlecić wykonanie przyłącza docelowego, a jedynie ograniczyć maksymalny pobór prądu przez zamontowanie mniejszych bezpieczników. Dzięki temu niższe będą opłaty za użytkowanie energii, gdyż w czasie budowy stosowana jest taryfa o znacznie wyższych stawkach opłat stałych, zależnych od mocy przyłączeniowej a nie zużytej energii.

Przyłącza wodno - kanalizacyjne

Przyłącza wodno -kanalizacyjneLokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne są najczęściej własnością gmin, a zarządzają nimi miejscowe zakłady komunalne. Podłączenie do tych instalacji odbywa się na warunkach określonych przez dostawcę, przy czym często pobierana jest opłata przyłączeniowa, która nie obejmuje wykonania samego przyłącza, a jest formą udziału w kosztach budowy całej sieci.

Zastępuje ona opłaty adiacenckie, jakie może nakładać gmina w związku z budową infrastruktury ze środków własnych. Opłata taka może być nawet rzędu równowartości 50% wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozbudowy, np. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Ze względu na skomplikowany sposób określenia takiej opłaty, w praktyce opłaty za przyłącza wodno - kanalizacyjne są formą udziału mieszkańców w prowadzonych przez gminy inwestycjach rozbudowujących tę infrastrukturę, a w przypadku podłączeń do istniejącej już sieci pozyskują w ten sposób środki na nowe inwestycje.

Warto też wiedzieć, że jeśli zamierzamy korzystać w wody do podlewania ogrodu warto wystąpić z wnioskiem o założenie drugiego wodomierza na instalacji zraszającej. Zmniejszymy w ten sposób opłaty za zużycie wody, gdyż ta wykorzystana do podlewania nie będzie wliczana w ilość odprowadzanych ścieków.

Przyłącze gazowe

Przyłącze gazowe

Zasady wykonywania przyłączy gazowych są podobne jak elektrycznych z tym, że nie ma obowiązku podłączenia się do istniejącej sieci. Zryczałtowana opłata za przyłączenie dotyczy krótkich odcinków (do 5 m) i powyżej tej odległości pobierane są dodatkowe opłaty za każdy metr długości wg stawek zależnych od warunków terenowych. Do właściciela domu należy zakup i ustawienie skrzynki pomiarowej oraz wykonanie instalacji doprowadzającej gaz do budynku oraz sieci wewnętrznej.

Alternatywnym rozwiązaniem dla przyłącza gazowego jest zainstalowanie zbiornika na gaz płynny. Jego instalacją, a także wszelkimi związanymi z tym formalnościami, zajmuje się najczęściej dostawca gazu, od którego dzierżawiony jest również sam zbiornik.

aktualizacja: 2008-01-10

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

12 godzin temu, Gość Hrfy napisał: Nie dowiedziałem się nic A czego chciałbyś sie dowiedzieć? Wystarczy zadać pytanie, Jeżeli nie zaspokoił Twojej ciekawości artykuł to jest jeszcze forum, nie zapomnij o tym.

mhtyl

23 Sie 2017, 09:15

Nie dowiedziałem się nic

Gość Hrfy

22 Sie 2017, 21:06

czy podłączenie do kanalizacji jest obowiazkowe ?

Gość Ryszard

11 Mar 2016, 14:56

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej

Budujemy Dom 11-12/2018

Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".