Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Inwestorstwo zastępcze - alternatywna metoda budowy domu

Aaaa... Szukam zastępcy przy budowie domu... skrupulatny, z doświadczeniem budowlanym, wolnym czasem, złotą cierpliwością i o silnych nerwach. Taki człowiek rzeczywiście byłby niezastąpiony dla każdego, kto myśli o własnej budowie, ale sam nie może albo nie chce się nią zająć.

Inwestorstwo zastępcze - alternatywna metoda budowy domu
Na szczęście nie musimy szukać takich osób poprzez ogłoszenia. Są firmy, które oferują zorganizowanie procesu budowy kompleksowo. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy marzą o własnym domu według wybranego projektu na swojej działce, ale brakuje im czasu lub po prostu nie chcą angażować się w działania związane z budową.

Kim jest inwestor zastępczy?

To osoba działająca indywidualnie lub pracująca dla firmy, która na podstawie umowy z nami (inwestorami właściwymi) przejmuje wszelkie obowiązki, jakimi obarczeni jesteśmy podczas budowy domu. Inwestor zastępczy może kompleksowo zająć się budową naszego domu, począwszy od udzielania rad dotyczących wyboru odpowiedniego projektu, jego zagospodarowania przestrzennego, poprzez załatwienie wszelkich formalności, wybór i zakup materiałów, zatrudnienie ekipy wykonawczej i kierownika budowy, tworzenia dokumentacji każdego etapu budowy aż do ukończenia budowy.

Współpraca z inwestorem zastępczym od samego początku nie jest konieczna, możemy ją zacząć w dowolnym momencie procesu budowy. Po podpisaniu umowy z inwestorem zastępczym nasz dom tworzy sztab ludzi, którzy za nas (ale także w porozumieniu z nami) zajmują się koncepcją naszego domu, kompletują wymaganą dokumentację, a ponadto biorą odpowiedzialność prawną za właściwe i terminowe zakończenie budowy. Niektóre firmy oferujące inwestorstwo zastępcze proponują także pomoc menedżera projektu, który kontaktuje się z nami i informuje o postępach w budowie.

Inwestor zastępczy to osoba działająca indywidualnie lub pracująca dla firmy, która na podstawie umowy z nami (inwestorami właściwymi) przejmuje wszelkie obowiązki, jakimi obarczeni jesteśmy podczas budowy domu.
Istnieje także możliwość kontrolowania przebiegu prac przez Internet, wtedy korzystamy ze specjalnego panelu klienta.

Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że (wg Polskiej Normy (PN)) umowa o zastępstwo inwestycyjne nie jest umową o wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego – taką umowę podpisuje się z generalnym wykonawcą. Oznacza to, że inwestor zastępczy nie jest zobowiązany do wykonania przedsięwzięcia, a jedynie do wykonania w zastępstwie inwestora właściwego określonych w umowie czynności.

Obowiązki kierownika budowy:Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:
 • przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

 • prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy);

 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • koordynowanie realizacji zadań;

 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia ryzyka powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu;

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia usterek.
 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;

 • przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Ile to kosztuje?

Koszt budowy domu w taki sposób z całą pewnością jest wyższy niż przy budowie systemem gospodarczym. Trudno jednak określić, ile ta różnica wynosi. W przypadku generalnego wykonawcy pewnych oszczędności finansowych możemy być pewni dzięki rabatom, jakie firma uzyskuje na zakup materiałów budowlanych (głównie przez stałe i długoletnie kontakty handlowe), a także pracy kompetentnych ekip, przez co eliminuje się kosztowne zazwyczaj poprawki.

Podpisując umowę o wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, zwróćmy uwagę na to, czy zawiera ona zapis o gwarancji niezmienności ceny (od samego początku – czyli akceptacji kosztorysu, po zakończenie budowy). W ten sposób unikniemy konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, w przypadku gdy np. ceny materiałów wzrosną w stosunku do tych, które uwzględnione były w kosztorysie.

Taki kosztorys (z zapisem o gwarancji niezmienności cen) firma powinna nam przygotować do akceptacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na tym etapie, jeśli niektóre pozycje okażą się zbyt wysokie dla nas, będziemy mogli je usunąć lub zamienić na tańsze. Dopiero wtedy cena w zaakceptowanym przez nas kosztorysie powinna zostać uwzględniona w umowie i pozostać stała. Przy takiej umowie to generalny wykonawca inwestycji ponosi ryzyko wzrostu cen materiałów budowlanych czy oczekiwań co do wynagrodzenia ekipy budowlanej.

 

Redakcja BD

aktualizacja: 2011-03-02

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

firmy oferujące zorganizowanie procesu budowy kompleksowo są dobre o ile wiedza wiecej niz Inwestor, a takich malo.Ja kiedy rozmawiam z firmami i architektami to mam pytania; ile wymosi ogrzewanie 1M2 powierzchni w najzimniejszym dniu, jaką mamy wentylacje, ile ona pochlania ciepla, jezeli ...

Gość alex@interia.pl

10 Mar 2011, 10:42

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze