Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy, czyli człowiek odpowiedzialny za sposób prowadzenia prac budowlanych i wykonanie ich zgodnie z projektem.

Kierownik budowy odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z projektem. Powinien więc nadzorować wykonywanie wszystkich prac
Kierownik budowy odpowiada za wykonanie budynku zgodnie z projektem. Powinien więc nadzorować wykonywanie wszystkich prac (fot. M. Szymanik)

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

 • prowadzenie dokumentacji budowy;

 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;

 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;

 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót – szczególnie takich, które w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów;

 • zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np. drogi).

Oprócz wymienionych czynności, kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania, na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji włączonej do projektu budowlanego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Opracowanie to musi uwzględniać specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Warto pomyśleć, czy lepiej dla nas jako inwestorów, żeby kierownik budowy był możliwie niezależny, czy też może powiązanie go z ekipą ma jakieś dobre strony?
Bardzo wyraźne jest tu rozgraniczenie obowiązków projektanta i kierownika budowy. Wbrew dość powszechnej niestety praktyce, jedyną osobą uprawnioną do podejmowania decyzji o zmianach w projekcie jest projektant. Kierownik budowy może jedynie o takie zmiany wnioskować. Ma również inne uprawnienia, pozwalające mu prawidłowo wykonywać swoje zadania. Należą do nich:

 • występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych;
 • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Nie jest natomiast prawnie dopuszczalne łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Innym mitem, związanym z funkcją kierownika budowy, jest łączenie go z ekipą wykonawczą. Dość często słyszy się na przykład zdanie "znalazłem fajną ekipę, mają swojego kierownika". Przy czym najczęściej inwestorzy uważają, że to znakomite rozwiązanie, gdyż oszczędza im mnóstwo czasu na poszukiwania.

Tymczasem warto pomyśleć, czy lepiej dla nas jako inwestorów, żeby kierownik budowy był możliwie niezależny, czy też może powiązanie go z ekipą ma jakieś dobre strony? Przemyślenie tego aspektu pozostawiam czytelnikom.

dr inż. architekt Piotr Kmiecik: ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku. Obronił doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków. Projektuje domy jednorodzinne oraz duże centra handlowe i zespoły biurowe na terenie Polski i Federacji Rosyjskiej. Autor i współautor dwóch książek. Obecnie prowadzi własną pracownię projektową.

aktualizacja: 2012-06-14

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze