Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Porady ekspertów

Jak rozliczać dochód z lokalu handlowo-usługowego?

Jak rozliczać dochód z lokalu handlowo-usługowego?

Jestem w trakcie planowania budowy lokalu handlowo-usługowego. Interesuje mnie doradztwo w dziedzinie rozliczania się z dochodów z najmu. W jaki sposób można się rozliczać, krok po kroku. Pierwszym sposobem jest budowa jako prywatna osoba budynku i rozliczanie się płacąc, co miesiąc 8,5% ryczałtu. Drugi sposób to budowa jako przedsiębiorca, który wynajmuje powierzchnię handlową i mieszkalną, lecz tutaj mam kilka pytań: Czy całkowity koszt budowy można odliczyć od dochodu? Czy VAT od zakupionych produktów budowlanych będzie można odzyskać? Jaka stawka podatkowa będzie mnie obowiązywać?

Najlepiej by było zwrócić się z konkretnymi problemami podatkowymi do doradcy podatkowego lub księgowego, który by doradził najlepszą możliwość rozliczania się, mając na uwadze wszystkie wytworzone koszty działalności. Aby skutecznie doradzać trzeba wpierw poznać strukturę firmy, ilość osób zatrudnionych, koszty, jakie są ponoszone miesięcznie i wiele zamierzeń na przyszłość. Jednakże można wskazać, że przy opodatkowaniu najmu przedsiębiorca ma kilka możliwości do wyboru.

Podstawowy podział to możliwość opodatkowania najmu na zasadach określonych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012. Poz. 361 ze zm.) lub według ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Możliwością jest opodatkowanie najmu na tzw. zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie zasadą ogólną, jest możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskiwanych z najmu do dwóch kategorii: albo jako pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów od pozarolniczej działalności gospodarczej.

W jednym i drugim przypadku przedsiębiorca wypełnia zeznanie roczne na druku PIT-36.

Jeśli jednak przedsiębiorca zadeklarował, że przychody uzyskane z wynajmu stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą, a ponadto, że będzie opodatkowywał swoją działalność gospodarczą według 19-proc. stawki podatku liniowego, to do rozliczenia rocznego z takiej działalności posłuży mu zeznanie PIT-36L.

Możliwe warianty opodatkowania najmu to:

 • Opodatkowanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (przedsiębiorca składa się zeznanie roczne PIT-28).
 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej:
  -w ramach działalności gospodarczej (składa się zeznanie roczne PIT-36),
  -jako odrębne źródło przychodów (składa się zeznanie roczne PIT-36).
 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych według liniowej 19-proc. skali podatkowej (przedsiębiorca składa się zeznanie roczne PIT-36L).

W przypadku kiedy najem przychodem z działalności gospodarczej, niezależnie od tego, że najem stanowi w świetle przepisów ustawy o PIT samodzielne źródło przychodów, uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej.

Według ogólnej zasady za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U przedsiębiorców dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.

Zgodnie z art. 14 ust. 2b ustawy o PIT w przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, do przychodów wynajmującego lub wydzierżawiającego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności.

Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód przedsiębiorcy w dniu wymagalności zapłaty.

Jednocześnie w przypadku umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, przedsiębiorca przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, do kosztów uzyskania przychodów, zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012. Poz. 361 ze zm.)
Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Przemysław Gogojewicz
fot. jarmoluk / Pixabay

aktualizacja: 2015-12-03

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze