Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Artykuły

Prawo do terenu

Inwestor ubiegający się o wydanie decyzji „pozwolenie na budowę” jest zobowiązany również wykazać prawo do terenu w zakresie umożliwiającym dysponowanie nieruchomością dla celów budowlanych.

Najczęściej dokumentem takim jest wypis z księgi wieczystej danej nieruchomości, gdzie w dziale pierwszym zamieszczona jest informacja o działce i prawach związanych z jej własnością, a w dziale drugim zawarte są wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego.

Przedstawienie wypisu z księgi wieczystej nie jest niezbędne. Wystarczające jest złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (plik PDF oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane.doc).

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia stanowi przestępstwo i jako takie jest ścigane z urzędu w drodze postępowania karnego.

Orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 1217/05

Jeżeli oświadczenie (o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane) zostało podważone przez stronę postępowania budowlanego przez wskazanie konkretnych okoliczności, podlega ono zbadaniu i wyjaśnieniu sprzeczności przez organ.

Złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, stanowi bowiem czynność dowodową podlegającą ocenie organu i stanowiącą, w znaczeniu procesowym, odpowiednik oceny dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 75 § 2 k.p.a.

Przeciwko takiemu oświadczeniu, podobnie jak przeciwko zaświadczeniu organu, może być przeprowadzony przeciwdowód, a skoro strona postępowania podnosi tę kwestię, to obowiązkiem organu jest jej zbadanie i ustosunkowanie się do niej w uzasadnieniu decyzji.

aktualizacja: 2017-07-05

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze