Budujemy Dom

Inspektor nadzoru budowlanego

Artykuł na: 4-5 minut
Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko

Zgodnie z art. 19 Prawa budowlanego organ wydający decyzję zezwalającą na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. W innych sytuacjach decyzję o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje samodzielnie inwestor.

Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z 19 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1554) określił rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku jego ustanowienia.

Zgodnie z tym rozporządzeniem ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane m.in. przy budowie obiektów budowlanych:

 • użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej,
 • wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
 • budynków i budowli o wysokości nad terenem 15 m i większej,
 • przy występowaniu elementów konstrukcyjnych o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

W przypadku ustanowienia inspektor nadzoru budowlanego uzyskuje prawo do:

 • wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 • żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonując nadzór na podstawie umowy-zlecenia odpowiada za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem umowy.

W umowie o ustanowienie nadzoru inwestorskiego wskazuje się termin (czasokres) wykonywania nadzoru. Jeżeli okres trwania umowy jest dłuższy i obejmuje również czas po ukończeniu budowy, inwestor może oczekiwać od inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdzania prawidłowości wykonania prac już po oddaniu budynku i ewentualnego zgłaszania oraz nadzorowania usunięcia nieprawidłowości przez wykonawcę w okresie rękojmi /3 lata/.

aktualizacja: 2008-04-16

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

28 minut temu, Gość Ewa napisał: Czy sąsiad może używać maszyny stolarskiej w zwykłej altanie Jeśli nie jest pozbawiony praw obywatelskich to może. No i oczywiście, jeśli do tej altany ma jakieś prawa jako właściciel, najemca, dzierżawca itp.

retrofood

09 Cze 2018, 05:22

Czy sąsiad może używać maszyny stolarskiej w zwykłej altanie

Gość Ewa

09 Cze 2018, 04:53

Inspektor nadzoru budowlanego jest pracownikiem państwowym i do jego zakresu czynności należy m. in. kontrola zgodności obiektu z projektem, prowadzenie budowy zgodnie z prawem, wydanie nakazu wstrzymania robót itd. Natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą z odpowiednimi ...

Redakcja

10 Cze 2009, 07:24

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej

Jakie pomieszczenia wlicza się do powierzchni użytkowej w domu jednorodzinnym?

Odpowiedź eksperta: Pojęcie powierzchni użytkowej nie jest dokładnie zdefiniowane i w rożnych aktach prawnych jest ona różnie określana.

Budujemy Dom 11-12/2018

Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".