Budujemy Dom
Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły

Elewacja z klinkieru. Dlaczego należy stosować zaprawy cementowo-wapienne? ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Dla wielu inwestorów wykwity solne pojawiające się na ogrodzeniach lub elewacjach domów z cegły klinkierowej są poważnym problemem. Warto, więc poświęcić im kilka słów.

Skąd się biorą sole?

Białe wysolenia na cegle nie oznaczają, że jest to wapno
Zdjęcie 1. Białe wysolenia na cegle nie oznaczają, że jest to wapno

W wyniku licznych badań i testów stwierdzono, że naloty pojawiające się na murach, można podzielić na dwie kategorie: wykwity solne (występują najczęściej; są to głównie chlorki, siarczki, siarczany) oraz wykwity wapienne. Dotychczas zidentyfikowano 12 związków chemicznych, które mogą w postaci wykwitów pojawić się na konstrukcjach murowych. Ich kolor jest różny, niektóre są białe, ale można również spotkać się z wykwitami o barwie pomarańczowej, brązowej, zielonej, itd.

Aby wystąpiły wykwity solne muszą zaistnieć specjalne ku temu warunki. Musi istnieć źródło soli rozpuszczalnej w wodzie (źródłem może być: zaprawa, cegła, wynik reakcji cegła-zaprawa, otoczenie muru lub elewacji: atmosfera, grunt, stosowane środki do czyszczenia elewacji, etc.) oraz woda, w której te sole ulegają rozpuszczeniu. Analizę warunków sprzyjających powstaniu wykwitów, ujęto w Tabeli 1. Wynika z niej, że nawet, jeśli istnieje źródło soli rozpuszczalnej w wodzie, ale nie ma ono kontaktu z wodą, to na elewacji nie pojawią się żadne zanieczyszczenia.

Źródło soli rozpuszczalnej w wodzie Woda Wykwit solny
+ - -
- + -
+ + +

Tabela 1. Warunki dla powstawania wykwitów solnych

Dlatego, aby uniknąć wykwitów należy dokonać nie tylko właściwej selekcji materiałów (odpowiednia cegła, zaprawa, materiał na izolację poziomą, piasek wolny od soli i zanieczyszczeń), ale również chronić mury przed zgubnym działaniem wody (deszcz, śnieg, woda gruntowa) w trakcie budowy, a później w trakcie eksploatacji (odpowiednie zwieńczenie muru).

Jakie stosować zaprawy, aby ograniczyć ilość wykwitów?

Oczywiście cementowo-wapienne! To stwierdzenie przeczy istniejącej wśród wykonawców opinii, że do wznoszenia elewacji z cegły klinkierowej należy używać tylko te zaprawy, które nie zawierają wapna hydratyzowanego. Okazuje się jednak, że wykwity wapienne na murach nie są związane z obecnością w zaprawie wapna hydratyzowanego, lecz są pochodną procesu hydratacji cementu portlandzkiego zawartego w zaprawie lub betonie. Stąd wykwity wapienne pojawiają się również na kostce brukowej, klejach i fugach cementowych, chociaż w tych produktach wapno hydratyzowane nie jest stosowane. Stwierdzono równocześnie, że wapno dodawane do zaprawy w znacznym stopniu ogranicza możliwość pojawienia się wykwitów solnych na murach.

Zaprawa murarska powinna nie tylko łączyć cegły w stabilną konstrukcję murową, lecz również stanowić barierę dla wnikania wody do wnętrza muru. A kiedy woda już się tam pojawi (np. po intensywnych, kilkudniowych deszczach), powinna umożliwić jej łatwe wyprowadzenie poza obręb muru. Stąd za jedne z najważniejszych właściwości zaprawy w stanie związanym należy uznać jej przyczepność do podłoża oraz przepuszczalność. W trakcie eksploatacji budynków mury poddawane są licznym niekorzystnym oddziaływaniom. Zmiany temperatury, wilgotności otoczenia, a co za tym idzie zmiany liniowe murów, ruchy gruntu, itd., powodują pojawianie się w murze naprężeń. Nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacji zaprawa nie może pękać lub tracić kontakt z cegłą. Jest to warunek konieczny, aby zapewnić szczelność muru (ochrona przed deszczem, śniegiem), a tym samych uchronić się od występowania wykwitów solnych.

W kształtowaniu przyczepności zaprawy do podłoża wapno hydratyzowane nie ma sobie równych. W układzie cement:wapno:piasek, wapno ma najmniejsze cząstki (do czterech razy mniejsze niż cement) - Rysunek 1.

 W układzie cement:wapno:piasek, wapno ma najmniejsze cząstki (do czterech razy mniejsze niż cement) - Rysunek 1
Rysunek 1

Dodawanie wapna do zaprawy cementowej zmienia jej strukturę. W miarę jak zwiększa się ilość wapna w zaprawie, rośnie jej elastyczność, porowatość oraz przepuszczalność. Jeśli zaprawa jest bardziej przepuszczalna dla wody niż cegła, to ruch wilgoci (również soli, jeśli są obecne) poza obręb muru odbywa się poprzez zaprawę. W wyniku działania tego mechanizmu, zaprawa staje się obszarem magazynowania zanieczyszczeń. Jeśli stosuje się natomiast zaprawy szczelne i zwarte (cementowe z domieszkami, cementowe hydrofobizowane) to ruch wilgoci i soli odbywa się poprzez cegły. W takim przypadku wysolenia pojawiają się przede wszystkim na licach cegieł (Zdjęcie 2).

Nieprzepuszczalna zaprawa spowodowała powstanie wysoleń na licach cegieł.
Zdjęcie 2. Nieprzepuszczalna zaprawa spowodowała powstanie wysoleń na licach cegieł.

Wapno zapewnia również występowanie w zaprawach zjawiska samoleczenia się mikropęknięć. Zjawisko to powoduje uszczelnianie połączenia murarskiego nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.

Podstawowe błędy popełniane przy wznoszeniu elewacji z cegły klinkierowej:

 1. Niewłaściwe składowanie materiałów na budowie (brak ochrony przed wodą opadową oraz podciąganiem kapilarnym wody z gruntu).

 2. Używanie cementów z dodatkami. Zawierają one liczne związki chemiczne pochodzące z popiołów czy gipsów dodawanych w procesie wypalania. Należy stosować czysty cement portlandzki bez dodatków.

 3. Używanie zapraw o niewłaściwej konsystencji. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną lub plastyczną.

 4. Korygowanie ułożonych cegieł. Najlepszą przyczepność cegły do zaprawy uzyskuje się w momencie położenia cegły na zaprawie. Korygowanie położenia cegły powoduje zerwanie pierwszej przyczepności, która nie zostaje już odtworzona.

 5. Zamykanie w murze wody technologicznej: zbyt wczesne fugowanie, niewłaściwie dobrana więźliwość wody w zaprawie do nasiąkliwości cegły klinkierowej.

 6. Brak zabezpieczenia muru podczas jego wznoszenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

 7. Poprawianie urabialności zaprawy cementowej poprzez stosowanie plastyfikatorów (domieszek). Domieszki są związkami chemicznymi o nieznanym składzie (skład domieszki jest tajemnicą producenta). W większości przypadków domieszki są środkami napowietrzającymi osłabiającymi przyczepność zaprawy do podłoża lub nawet jej utratę (Zdjęcie 4). Poprawiając urabialność zaprawy cementowej domieszką wytwarzamy równocześnie strukturę betonu. Zaprawa staje się mniej przepuszczalna niż cegła. Ma ona również tendencje do pękania, co powoduje, że spoina traci swoją szczelność (Zdjęcie 3). Przez drobne pęknięcia woda deszczowa bardzo łatwo dostaje się do wnętrza muru, co powoduje przyspieszoną degradację konstrukcji murowej.
Zdjęcie 3. Zaprawy cementowe z plastyfikatorami są kruche, łatwo pękają Zdjęcie 4. Utrata przyczepności zaprawy do podłoża. Została otworzona ścieżka dostępu wody do wnętrza muru

Sławomir Gąsiorowski
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Reprezentuje wiodących producentów tej branży, a członkami Stowarzyszenia są:

 • Kujawy Wapno
 • Labtar
 • Lhoist Bukowa
 • Lhoist Opolwap
 • Nordkalk
 • OMYA
 • ZPW Trzuskawica
 • ZW Wojcieszów
 • Zakłady Wapiennicze Lhoist

Cele Stowarzyszenia:

 • Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat produktów przemysłu wapienniczego
 • Prowadzenie badań, pomoc we wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z branżą wapienniczą
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska
 • Działanie na rzecz rozwoju przemysłu wapienniczego
 • Reprezentowanie przemysłu wapienniczego:
  - wobec władz administracji rządowej i samorządowej,
  - wobec organów administracji państwowej w sprawach dotyczących ochrony interesów branżowych
 • Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych działaniach i założeniach programowych
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
ul. Toruńska 5, 30-056 Kraków
tel. 12 626 18 76, fax 12 626 28 87
info@wapno-info.pl
www.wapno-info.pl

aktualizacja: 2017-07-06

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Za nami II edycja gali dla firm wykonawczych w systemie Ytong Silka Multipor
Za nami II edycja gali dla firm wykonawczych w systemie Ytong Silka Multipor W Kazimierzu Dolnym wręczono statuetki Lidera Budownictwa 2017 dla najlepszych firm wykonawczych budujących w Polsce w systemie Ytong Silka ...
Nowa odsłona portalu stropy.pl
Nowa odsłona portalu stropy.pl Popularny wśród inwestorów portal www.stropy.pl, którego celem jest pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania stropowego, jest już dostępny ...
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR to innowacyjne rozwiązanie, które łączy zalety tradycyjnych systemów stropowych (typu Teriva i Filigran), ...
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze