Budujemy Dom
Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły

10 błędów popełnianych podczas murowania ścian

Choć tradycyjne technologie wznoszenia ścian znane są od wielu lat, to wciąż pojawiają się różnego typu nowości i udoskonalenia, które wymagają od wykonawców nie tylko wiedzy i doświadczenia ale również odpowiednich narzędzi. Niekiedy murarze lekceważą zalecenia producentów i popełniają błędy, które wpływają na jakość robót. Oto najczęstsze z nich.

10 błędów popełnianych podczas murowania ścian

Wszystkie technologie wznoszenia ścian z elementów drobnowymiarowych oparte są na zasadach tradycyjnego budowania murów. Główne zalecenia przemurowania obowiązują i dla technologii znanych od lat, i tych nowych. Zmiany natomiast dotyczą np. innego sposobu nakładania zaprawy czy braku spoin pionowych. Najczęstszymi przyczynami błędów jest rutyna i bagatelizowanie przez murarzy podstawowych zaleceń wykonawczych oraz brak wiedzy i doświadczenia.

1) BRAK ODPOWIEDNICH NARZĘDZI DO MUROWANIA

Podstawowym zaleceniem jest to, że do konkretnych robót należy używać właściwych narzędzi. Przy stawianiu murów z nowoczesnych elementów murowych posługiwanie się kielnią i młotkiem murarskim nie jest wystarczające, a nawet czasami wręcz niewskazane. Wprowadzenie nowych rozwiązań w postaci bloczków i pustaków o wysokiej dokładności spowodowało, że sposób wykonawstwa się zmienił.

Coraz częściej stosuje się murarskie zaprawy do cienkich spoin, które wymagają odpowiednich kielni. Posługiwanie się np. grzebieniami do glazury jest błędem. Nie sposób nałożyć za ich pomocą zalecanej ilości zaprawy, by równomiernie pokrywała całą powierzchnię warstwy elementów murowych. Użycie młotka murarskiego do betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych je uszkodzi. Dlatego wskazane jest używanie młotka z gumowym obuchem. To tylko niektóre przykłady, pokazujące istotną rolę stosowania narzędzi systemowych. Wykonawcy powinni wiedzieć, że są one po to, by budowało się łatwiej i sprawniej.

Szczególnie nowe technologie wymagają wiedzy i stosowania odpowiednich narzędzi
Szczególnie nowe technologie wymagają wiedzy i stosowania odpowiednich narzędzi. (fot. Izodom 2000 Polska)
Użycie niewłaściwych narzędzi – zastosowano młotek murarski zamiast z gumowym obuchem
Użycie niewłaściwych narzędzi – zastosowano młotek murarski zamiast z gumowym obuchem.

2) ELEMENTY MUROWE WMUROWANE W NIEWŁAŚCIWYM KIERUNKU

Wszystkie materiały murowe powinno się murować we wskazany przez producenta sposób. Zasada ta szczególnie dotyczy niejednorodnych materiałów murowych, które mają zróżnicowaną budowę geometryczną z drążeniami, np. pustaki z ceramiki poryzowanej. Pustaki mają różne właściwości, takie jak izolacyjność cieplna i akustyczna, wytrzymałość na ściskanie. To tylko niektóre parametry, na które ma wpływ ustawienie i wmurowanie takiego elementu w murze. Nie można więc ich kłaść poprzecznie ani na boku.

Pustaki wmurowane w niewłaściwym kierunku
Pustaki wmurowane w niewłaściwym kierunku

3) UŻYCIE ZAPRAWY DO CIENKICH SPOIN DO WYRÓWNYWANIA ŚCIANY W TRAKCIE MUROWANIA

Zaprawa murarska do cienkich służy do sklejania elementów murowych, a nie do wyrównywania nierówności ściany podczas jej murowania. Przeznaczona jest do elementów o wysokiej dokładności wymiarowej. Zaprawa taka powinna być nakładana w warstwie o grubości od 0,5 do 3 mm. Przy tego typu materiale istotne jest wypoziomowanie pierwszej warstwy muru. Jeśli kolejne warstwy będą murowane także na cienkie spoiny, każda kolejna na pewno będzie wypoziomowana. O ile w przypadku pustaków ceramicznych albo wyrobów silikatowych nie ma możliwości dokonania drobnych korekt, to w przypadku betonu komórkowego drobne nierówności można zniwelować za pomocą pacy do szlifowania, przeszlifowując każdą wcześniej wymurowaną warstwę.

Błędne użycie zaprawy do cienkich spoin zamiast tradycyjnej zaprawy
Błędne użycie zaprawy do cienkich spoin zamiast tradycyjnej zaprawy. Cienka spoina nie zniwelowała nierówności przy murowaniu ściany z betonu komórkowego i silikatów.

4) NIEWŁAŚCIWE PRZEWIĄZANIE ELEMENTÓW MUROWYCH

Mur składa się z bloczków lub pustaków połączonych ze sobą zaprawą murarską. Wymagają one właściwego przewiązania, które zapewnia trwałość i pozwala traktować ścianę jako jednorodny element konstrukcyjny. Długość przewiązania, czyli wzajemne przesunięcie spoin pionowych jest uzależniona od wysokości elementów murowych – nie powinna wynosić mniej niż 0,4 wysokości elementu murowego oraz nie mniej niż 4 cm dla elementów murowych o wysokości do 25 cm. Dla elementów o wysokości powyżej 25 cm zakład powinien być większy niż 0,2 ich wysokości i mieć przynajmniej 10 cm. W obu przypadkach decyduje wartość większa.

Niewłaściwe murowanie źle dobranych elementów murowych
Niewłaściwe murowanie źle dobranych elementów murowych
Zbyt mała długość przewiązania
a)
Właściwa długość przewiązania
Zbyt mała długość przewiązania (a) i właściwa (b TERMALICA (BRUK-BET)).

5) NIEWYPEŁNIENIE ZAPRAWĄ SPOIN PIONOWYCH W MIEJSCACH, KTÓRE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE

Oprócz tego, że elementy murowe mają być właściwie przewiązanie, muszą być też prawidłowo połączone zaprawą. Spoiny w murze powinno się dokładnie wypełnić zaprawą. Jeżeli elementy murowe mają powierzchnie boczne profilowane na pióra i wpusty, czyli się wzajemnie zazębiają, spoin się nie wypełnia. We wszystkich miejscach, w których takiego połączenia nie ma – np. tak, gdzie elementy trzeba dociąć – zaprawa musi zostać nałożona. Ponadto niewłaściwe jest wypełnianie szczelin pianką montażową. Taki zabieg powoduje jedynie uszczelnienie szczeliny, a nie zapewnia związania elementów murowych.

Brak zaprawy w spoinach pionowych
Brak zaprawy w spoinach pionowych
Brak zaprawy w spoinie poziomej
Brak zaprawy w spoinie poziomej
Brak zaprawy w spoinie pionowej jest wykonany prawidłowo, ale miejsce, gdzie nie ma połączenia na pióra i wpusty powinno być wypełnione zaprawą
Brak zaprawy w spoinie pionowej jest wykonany prawidłowo, ale miejsce, gdzie nie ma połączenia na pióra i wpusty powinno być wypełnione zaprawą
Wypełnienie spoin pionowych pianką poliuretanową jest błędem
Wypełnienie spoin pionowych pianką poliuretanową jest błędem

6) NIEWŁAŚCIWE POŁĄCZENIE ŚCIAN

Ściany powinny się łączyć ze sobą we właściwy sposób. Konstrukcyjne muszą być ze sobą przewiązane. Jeśli chodzi o połączenie ściany działowej ze ścianą nośną, to najwygodniej je połączyć za pomocą metalowych łączników do ścian działowych. Wtedy łączniki powinno się umieścić nie rzadziej niż w co trzeciej warstwie bloczków. Co prawda takie ściany można tradycyjnie przewiązać, ale jest to kłopotliwe, szczególne w kontekście późniejszych ewentualnych zmian ich usytuowania. Niedozwolone jest łączenie ścian na tzw. doklejkę i bez łączników, ponieważ nie spełnia ono swojego zdania, poza tym w miejscu sklejenia zawsze po pewnym czasie pojawiają się rysy.

Prawidłowe przemurowanie ściany zewnętrznej jednowarstwowej z wewnętrzną nośną
Prawidłowe przemurowanie ściany zewnętrznej jednowarstwowej z wewnętrzną nośną

7) BRAK ODPOWIEDNICH WZMOCNIEŃ ŚCIAN

Niezależnie od zastosowanego materiału – betonu komórkowego, ceramiki, silikatów, pustaków keramzytobetonowych czy innych elementów murowych w ścianach są miejsca, które powinno się wzmocnić. Dotyczy to na przykład stref podokiennych, gdzie występuje układ naprężeń rozciągających, który skutkuje powstaniem rys pionowych pod oknem. Dotyczy to w szczególności murów bez wypełnionych spoin pionowych. Brak wzmocnienia ścian w postaci specjalnego zbrojenia spowoduje większe prawdopodobieństwo powstania takich właśnie rys. Dlatego te miejsca należy wzmocnić i zabezpieczyć za pomocą zbrojenia w postaci płaskich kratowniczek, tzw. zbrojenie Murfor. Przy tym zbrojenie to powinno mieć odpowiednią długość zakotwienia, czyli wychodzić minimum 50 cm poza krawędź otworu.

Brak zbrojenia w strefie podokiennej spowodowało powstanie pionowej rysy
Brak zbrojenia w strefie podokiennej spowodowało powstanie pionowej rysy
Brak przewiązania pustaków wokół pomniejszonego otworu okiennego
Brak przewiązania pustaków wokół pomniejszonego otworu okiennego

8) ZA KRÓTKIE PODPARCIE NADPROŻY

W ścianach niezbędne są nadproża. Najczęściej są to elementy prefabrykowane zbrojone żelbetowe, z betonu komórkowego lub betonowe sprężone. Belki te, oparte na ścianach, muszą mieć zapewnioną odpowiednią długość podparcia. Zbyt krótkie może spowodować powstanie rys. Minimalne długości podparcia podawane są przez producentów prefabrykowanych nadproży.

Zbyt mała długość podparcia nadproża
Zbyt mała długość podparcia nadproża

9) ZBYT GŁĘBOKIE BRUZDY W ŚCIANACH

Na ścianach prowadzi się różnego rodzaju instalacje – ukryte w grubej warstwie tynku albo w wykutych bruzdach. Przy ich wycinaniu należy uważać, by nie pogarszały stateczności ściany. Bruzdy nie mogą być głębsze i szersze niż wartość dopuszczalna w normie murowej (Eurokod 6). Zbyt duże wycięcia osłabiają bowiem ścianę i mogą powodować jej pękanie podczas eksploatacji budynku. Bruzdy nie powinny również przechodzić przez nadproża lub inne elementy konstrukcyjne wbudowane w ścianę ani być wykonywane w zbrojonych elementach konstrukcji murowych, jeśli nie zostały one w tych obszarach uwzględnione przez projektanta.

Przykładowe wymiary bruzd i wnęk pionowych wykonywanych podczas wznoszenia ścian i w gotowym murze

Grubość ściany [mm] Bruzdy i wnęki wykonywane w gotowym murze Bruzdy i wnęki wykonywane w trakcie wznoszenia muru
maksymalna głębokość [mm] maksymalna szerokość [mm] minimalna wymagana grubość ściany [mm] maksymalna szerokość [mm]
85–115 30 100 70 300
116–175 30 125 90 300
176–225 30 150 140 300
226–300 30 200 215 300
> 300 30 200 215 300
Wnęki i bruzdy powinny mieć maksymalne wymiary zgodnie z normą
Wnęki i bruzdy powinny mieć maksymalne wymiary zgodnie z normą
Wnęki i bruzdy powinny mieć maksymalne wymiary zgodnie z normą

10) BRAK DYLATACJI POMIĘDZY ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ A STROPEM

Ściany działowe nie powinny przejmować obciążeń ze stropów, belek i innych elementów konstrukcyjnych. Muszą więc być od nich oddylatowane (czyli oddzielone) w taki sposób, by uginający się stop ich nie dociążał. W tym celu pomiędzy ścianą działową a stropem tworzy się szczelinę dylatacyjną, wypełnioną materiałem trwale plastycznym. Może to być specjalna piana poliuretanowa lub sprężysta wełna mineralna. Wypełnienie szczeliny pod sufitem elementami murowymi lub zaprawą jest błędem. Niekiedy wykonawcy tak właśnie robią. Napracują się by wypełnić szczelinę dociętymi elementami murowymi – a to jest błąd.

Zobacz, jak docinać pustaki ceramiczne

tekst i zdjęcia Tomasz Rybarczyk

aktualizacja: 2017-07-06

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Brak dylatacji pomiędzy ścianą działową a stropem może spowodować jej popękanie

Gość max1

01 Sie 2017, 10:11

W systemach na pióro-wpust brak spoiny pionowej nie jest błędem wykonawczym - przecież PW jest włąśnie po to, żeby ograniczać ilość zużytej zaprawy. u mnie nie ma wypełnień zaprawą (tam gdzie oczywiście jest wykorzystywany pióro-wpust). Jedyny wyjątek to łączenia pustaków ...

Gość szympi

26 Lut 2017, 20:39

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Za nami II edycja gali dla firm wykonawczych w systemie Ytong Silka Multipor
Za nami II edycja gali dla firm wykonawczych w systemie Ytong Silka Multipor W Kazimierzu Dolnym wręczono statuetki Lidera Budownictwa 2017 dla najlepszych firm wykonawczych budujących w Polsce w systemie Ytong Silka ...
Nowa odsłona portalu stropy.pl
Nowa odsłona portalu stropy.pl Popularny wśród inwestorów portal www.stropy.pl, którego celem jest pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania stropowego, jest już dostępny ...
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR to innowacyjne rozwiązanie, które łączy zalety tradycyjnych systemów stropowych (typu Teriva i Filigran), ...
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze