Budujemy Dom
Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły

Stropy w domu jednorodzinnym

Nie namawiamy Kowalskich, żeby na budowie własnego domu wzięli na siebie odpowiedzialność za budowę stropu. To zadanie dla fachowców. Wszak chodzi o niezwykle odpowiedzialny element konstrukcyjny. Warto jednak się orientować jakie konstrukcje i technologie są do wyboru.

Choćby po to, aby zadać fachowcom właściwe pytania. I być może zmienić technologię. Szczególnie dotyczy to budowy domu według projektu katalogowego, który przecież nie proponuje rozwiązań optymalnych dla każdego inwestora

Rodzaje konstrukcji stropowych

Prefabrykowane płyty kanałowe na składzie u producenta
 Prefabrykowane płyty kanałowe na składzie u producenta
(Prefabet Ełk)

Stropy to poziome przegrody oddzielające kondygnacje w budynku. Ze względu na zastosowany materiał konstrukcyjny dzieli się je na drewniane, żelbetowe, ceramiczne (np. strop Ackermana) oraz stalowo-ceramiczne (np. strop Kleina).

Natomiast pod względem rodzaju konstrukcji można wydzielić stropy belkowe (głównie drewniane), płytowe (najczęściej stropy żelbetowe), płytowo-żebrowe (np. Kleina lub żelbetowe), gęstożebrowe (np. Teriva) oraz prefabrykowane (np. płyty kanałowe tzw. Żerańskie).

Współcześnie w budownictwie jednorodzinnym stosuje się głównie konstrukcje gęstożebrowe oraz płytowe. Natomiast stropy belkowe lub prefabrykowane wykonuje się znacznie rzadziej.

Stropy  - co jest najważniejsze?

Każdy rodzaj stropu musi mieć odpowiednią nośność i sztywność, ale za to odpowiadają projektanci i wykonawcy. Natomiast inwestorzy powinni zwrócić uwagę, przede wszystkim na izolacyjność stropów:

 • w stropach nad nieogrzewanymi piwnicami lub nad ostatnimi kondygnacjami najważniejsze jest zapewnienie właściwego ocieplenia,
 • w stropach międzypiętrowych priorytetowa jest jak najlepsza izolacyjność akustyczna stropów.
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją przy użyciu ekofibru
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją przy użyciu ekofibru (granulowanej makulatury)
(fot. Nordiska Ekofiber)

To ważne między innymi dlatego, że wymagań normowych w tym zakresie nie spełniają żadne z powszechnie stosowanych konstrukcji.

Oczywiście projektanci starają się temu zaradzić. Dotyczy to zwłaszcza stropów nad ostatnią kondygnacją, które zwykle są ocieplane wełną mineralną – niestety często bardzo cienką warstwą spełniającą jedynie warunki normowe (współczynnik przenikania ciepła U = 0,30 W/m²K).

A trzeba pamiętać, że obecnie zalecane jest takie ocieplanie ostatniego stropu, aby współczynnik U < 0,20 W/m²K (w budynkach energooszczędnych) lub U < 0,15 W/m²K (w budynkach pasywnych).

Z kolei wszystkie stropy międzypiętrowe muszą być izolowane pod względem akustycznym, czyli przed hałasem spowodowanym odgłosem kroków, odbijanej piłki, turlanych klocków itd.

W tym celu konieczne jest wykonanie tzw. podłogi pływającej, czyli odpowiednio dobranych warstw posadzkowych ułożonych na izolacji dźwiękochłonnej. Zdarzają się jednak jeszcze projekty, w których na stropach w ogóle nie przewidziano takiej izolacji.

Suchy jastrych gipsowy jako kolejna warstwa podłogi pływającej
 Suchy jastrych gipsowy jako kolejna warstwa podłogi pływającej
(fot. Rigips)

A należy pamiętać, że wykonanie jej w trakcie budowy domu nie jest ani trudne, ani kosztowne – wymaga jedynie dużej dokładności i staranności. Natomiast ułożenie lub naprawa źle wykonanej izolacji akustycznej w budynku już zamieszkałym zawsze jest przedsięwzięciem drogim i skomplikowanym.

Warto też zapamiętać, że w domach jednorodzinnych normowy wskaźnik poziomu uderzeniowego stropu nie może przekraczać wartości L’n,w = 63 dB, a zalecane jest L’n,w = 53 dB. Po prostu wskaźnik ten określa ile decybeli może przeniknąć przez przegrodę i im jego wartość jest niższa tym lepiej, z tego względu, że jest ciszej. O tym jak ważne jest wykonywanie podłogi pływającej może świadczyć fakt, że dla powszechnie stosowanych stropów żelbetowych i gęstożebrowych wskaźnik L’n,w> 75 dB.

Który strop wybrać?

W domach z katalogu niemal zawsze zaprojektowany jest jeden ze (Fert, Teriva, Ceram, Wienerberger itd.). Architekci stosują je, ponieważ konstrukcje te są powszechnie znane i dostępne na terenie całego kraju. Poza tym nie wymagają stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego. Jednak trzeba pamiętać, że i te rozwiązania mają swoje ograniczenia. Po prostu czasami korzystniejsze lub tańsze jest zastosowanie np. stropu żelbetowego lub belkowego (choćby drewnianego).

Zadania stawiane stropom

Projektowanie stropów w domu jednorodzinnym zawsze oznacza dokonywanie pewnych kompromisów. Po prostu konstrukcje te muszą spełniać dużo różnych, a czasami wręcz wykluczających się zadań.
 • Przenoszenie obciążeń stałych i zmiennych (masy własnej, ciężaru ścianek działowych, posadzek, mebli itp.) na konstrukcje podporowe czyli ściany, podciągi lub słupy.
 • Usztywnianie pionowych elementów konstrukcyjnych budynku (głównie ścian nośnych i słupów).
 • Zapewnienie dobrej izolacyjności termicznej i akustycznej pomieszczeń mieszkalnych.
 • Zapewnienie dostatecznej ochrony przeciwpożarowej.
 • Zabezpieczenie pomieszczeń przed wilgocią i parą wodną (np. pomiędzy łazienką czy pralnią, a pokojami mieszkalnymi).
 • Zachowanie jak najmniejszej grubości konstrukcji przy zapewnieniu zadowalającej sztywności.
 • Zachowanie prostoty wykonania oraz niewielkiej pracochłonności konstrukcji (ważne na małych budowach domów jednorodzinnych).
 • Niski koszt wykonania stropu.


Niekiedy bardziej opłacalne może być ułożenie stropu z płyt prefabrykowanych – zwłaszcza, gdy budowa znajduje się w niewielkiej odległości od wytwórni prefabrykatów i zapewniony jest dobry dojazd na działkę. W niektórych projektach zamiast stropu nad ostatnią kondygnacją i oddzielnej konstrukcji więźby dachowej znacznie lepszym i tańszym rozwiązaniem może być wykonanie dachu z dźwigarów kratowych.

Konstrukcja dźwigarów kratowych to rozwiązanie typu dwa w jednym, gdyż stanowi bazę zarówno dla pokrycia dachowego jak i sufitu podwieszanego
 Konstrukcja dźwigarów kratowych to rozwiązanie typu dwa w jednym, gdyż stanowi bazę zarówno dla pokrycia dachowego jak i sufitu podwieszanego (fot. Mabudo)


Możliwości jest bardzo dużo. I choć zwykle zaleca się dokładne realizowanie projektu, to jednak w uzasadnionych przypadkach warto dokonać pewnych zmian. Dotyczy to głównie projektów katalogowych, które są przecież wykonywane dla anonimowego odbiorcy i bardzo rzadko spełniają wszystkie wymagania inwestorów. W końcu każdy człowiek to indywidualista, który ma odmienne potrzeby oraz możliwości ich realizacji. Pamiętajmy jednak, że poprawki trzeba wprowadzić do dokumentacji i może to zrobić tylko architekt lub konstruktor.

Stropy gęstożebrowe

Pod względem konstrukcyjnym to dość skomplikowane układy płytowo-żebrowe, które doskonale wykorzystują bardzo dużą wytrzymałość betonu na ściskanie, a stali na rozciąganie. Schemat tych stropów przypomina szereg zestawionych obok siebie liter T. Po prostu cienkie, ściskane płyty betonowe współpracują z rozciąganymi żelbetowymi belkami. Nazywa się je gęstożebrowymi, gdy odległość pomiędzy belkami jest nie większa niż 90 cm (najczęściej 45 lub 60 cm). Większe odstępy pomiędzy żebrami charakteryzują stropy belkowe, czyli o nieco innym schemacie konstrukcyjnym.

Konstrukcja strop gęstożebrowego
Konstrukcja stropu gęstożebrowego


Pozornie wykonywanie stropów gęstożebrowych jest skomplikowane. Jednak to tylko złudzenie dlatego, że pustaki wypełniające przestrzeń pomiędzy żebrami tworzą rodzaj szalunku traconego dla belek nośnych i jednocześnie równą oraz łatwą do tynkowania powierzchnię sufitu. Poza tym są dość sztywne, stosunkowo cienkie (24-34 cm) i ognioodporne.

Wymian
Wymian - dodatkowa belka konstrukcyjna do oparcia skróconych żeber stropowych

Mankamentem większości stropów gęstożebrowych jest konieczność wykonywania wzmocnień pod murowanymi ścianami działowymi (podwojenie prefabrykowanych żeber lub dodatkowa żelbetowa belka).

Oznacza to, że zmiana usytuowania ścianek działowych jest prawie niemożliwa, choć oczywiście można je zamienić na lekkie ściany gipsowo-kartonowe.

Poza tym przy dużych otworach np. w rejonie kominów lub klatek schodowych zwykle potrzebne jest projektowanie tzw. wymianów czyli poprzecznych belek żelbetowych, na których opierają się skrócone żebra.

To oczywiście powoduje dodatkowe komplikacje (deskowanie, zbrojenie), a wtedy strop gęstożebrowy traci wiele ze swoich zalet. W skrajnych przypadkach bardziej opłacalne może być wykonanie płyty żelbetowej.

Schemat konstrukcji stropu Ackermana
 Schemat konstrukcji stropu Ackermana

Strop Ackermana to najstarsza tego typu konstrukcja. Pomimo wielu zalet obecnie jest już rzadko stosowana z uwagi na dość dużą pracochłonność.

Konieczne jest bowiem wykonanie pełnego deskowania, na którym układa się odpowiednio wyprofilowane pustaki ceramiczne, następnie montuje zbrojenie i wreszcie całość zalewa betonem.

Zarówno deskowanie całego stropu, jak i konieczność pozostawienia szalunku przynajmniej przez dwa tygodnie (a lepiej nawet cztery) od ułożenia betonu są dodatkową wadą tego rozwiązania.

Po prostu las stempli podpierających strop przez długi okres dość znacznie komplikuje, a nawet uniemożliwia postęp innych prac budowlanych.

Schemat konstrukcji stropu DZ
 Schemat konstrukcji stropu DZ

Stropy typu DZ były udaną próbą wyeliminowania pracochłonnego deskowania.

Powstały z myślą o budownictwie uprzemysłowionym, ale dobrze sprawdzały się także na budowach domów jednorodzinnych. W rozwiązaniu tym betonowe pustaki opiera się na prefabrykowanych żelbetowych belkach i całość zalewa betonem.

Przy niewielkich rozpiętościach gotowe żebra są na tyle sztywne, że można ich nie podpierać, ale jednocześnie na tyle ciężkie, że trudno je układać bez pomocy dźwigu.

I to jest ich główny mankament utrudniający szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym.

Schemat konstrukcji stropu Fert
 Schemat konstrukcji stropu Fert

Stropy typu Fert ale także Teriva, Ceram to obecnie najbardziej popularne konstrukcje stosowane w domach jednorodzinnych.

Charakteryzują się tym, że ciężkie żelbetowe belki zastąpione są lekkimi przestrzennymi kratownicami z betonową stopką. Pustaki również zamieniono na znacznie lżejsze wyroby z ceramiki lub keramzytobetonu (także ze styropianu, betonu komórkowego itp.).

Dzięki temu wszystkie elementy stropu są na tyle lekkie, że można je zmontować bez użycia dźwigu – nawet wtedy, gdy rozpiętość stropu dochodzi do 7,8 m.

Wprawdzie dość wiotkie belki trzeba podpierać podczas montażu oraz w trakcie betonowania (przynajmniej w jednym i najwyżej w trzech miejscach), ale na ogół nie stanowi to problemu, gdyż pozostaje wiele miejsca na komunikację.

Płyty żelbetowe

Stropy żelbetowe to najbardziej uniwersalne konstrukcje służące do podziału budynku na kondygnacje. Są dość tanie i łatwe do wykonania. Cechuje je duża sztywność i wysoka odporność ogniowa. Jednak największą ich zaletą jest możliwość zaprojektowania stropu praktycznie o dowolnym kształcie i rozmiarze. Forma trójkąta, pięciokąta, czy koła; rozpiętość od 3 do 12, a nawet 16 m – wszystko jest możliwe. Poza tym usytuowanie ścian działowych, albo dużego otworu klatki schodowej w dowolnym miejscu też nie stanowi żadnego problemu.

Schemat konstrukcji stropu żelbetowego
 Schemat konstrukcji stropu żelbetowego

 

Strop
 (fot. Kratbet)

Jednak płyty żelbetowe dość rzadko projektowane są w domach jednorodzinnych.

W dużej mierze wynika to stąd, że zdecydowana większość budynków ma kształt prostopadłościenny lub figury złożonej z prostopadłościanów (w rzucie z prostokątów).

Odpada więc główna zaleta płyty żelbetowej, czyli uniwersalność.

Poza tym dostępnych jest bardzo dużo częściowo prefabrykowanych i bardzo łatwych do wykonania stropów gęstożebrowych, z którymi poradzi sobie nawet niewykwalifikowana ekipa.

Zbrojenie stropu żelbetowego
 Zbrojenie stropu żelbetowego
(fot. Stalexport)

Natomiast do przygotowania zbrojenia w stropie żelbetowym konieczny jest zbrojarz, do poprawnego ułożenia i podparcia deskowania na powierzchni całego budynku – cieśla, a do właściwego i równego ułożenia betonu też przydałby się wykwalifikowany robotnik.

A takich pracowników najczęściej nie interesuje ciągłe szukanie pracy i przechodzenie z jednej małej budowy na drugą, bo to za duży kłopot.

Jednak w uzasadnionych przypadkach, także w domach jednorodzinnych warto wykonywać płyty żelbetowe. Za każdym razem musi je zaprojektować konstruktor po uwzględnieniu wielu czynników.

Ważne jest np. czy strop będzie podparty na ścianach, czy podciągach, na całym obwodzie, czy tylko z dwóch lub trzech stron, jaki będzie jego kształt, rozpiętość itd. To przecież ma wpływ na sposób zbrojenia płyty (jedno-, lub dwukierunkowo), zastosowaną grubość stropu (zwykle 8-16 cm), a w konsekwencji na koszty jego wykonania.

 

Tadeusz Lipski

aktualizacja: 2013-01-24

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Cytat Stropy żelbetowe są dość tanie i łatwe do wykonania? Co to za bzdura? Najdroższe ze wszystkich i najwięcej przy nich roboty (zbrojenie). Nie tylko zbrojenie, ale też pełne deskowanie. To jest robota na kilkanaście ...

huncwot

09 Gru 2014, 21:21

Stropy żelbetowe są dość tanie i łatwe do wykonania? Co to za bzdura? Najdroższe ze wszystkich i najwięcej przy nich roboty (zbrojenie).

Gość M

29 Lis 2014, 19:32

tak strop ackermana podpieramy pod pod belkami a więc pod miejscami łączenia pustaków;wypadałoby ten błąd poprawić.

Gość krzysiek29

25 Gru 2010, 13:19

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Nowa odsłona portalu stropy.pl
Nowa odsłona portalu stropy.pl Popularny wśród inwestorów portal www.stropy.pl, którego celem jest pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania stropowego, jest już dostępny ...
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku
Strop VECTOR z najlepszą akustyką na rynku Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR to innowacyjne rozwiązanie, które łączy zalety tradycyjnych systemów stropowych (typu Teriva i Filigran), ...
Bloczek akustyczny SILIKAT A PLUS od Grupy SILIKATY
Bloczek akustyczny SILIKAT A PLUS od Grupy SILIKATY Grupa SILIKATY ma w swojej ofercie bloczki silikatowe SILIKAT A PLUS, które doskonale nadają się do wznoszenia ścian o podwyższonej izolacyjności ...
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze