Budujemy Dom
Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły

Planowanie kolejności robót - ruszamy z budową

Już przed rozpoczęciem budowy należy zdecydować, jak wykończy się dom, gdzie i jak poprowadzi instalacje. Wprawdzie wszystkie te informacje znajdują się w projekcie, ale w praktyce często zmiany dokonywane są w ostatnim momencie.

Jedna, z pozoru niewielka zmiana może sprawić wiele kłopotu podczas innych prac. Na każdym etapie ważne jest również właściwe przygotowanie frontu robót do następnych etapów budowy, dzięki czemu można uniknąć dodatkowych kosztów. Niektórych prac nie będzie można w ogóle wykonać, jeśli wcześniej nie zostaną one zaplanowane.

1. Fundamenty

Chociaż projekt domu powinien być przystosowany przez fachowca do warunków konkretnej działki, przed rozpoczęciem robót fundamentowych warto sprawdzić z kierownikiem budowy, jaka jest zaprojektowana wysokość fundamentów. Niedostateczne wyniesienie fundamentu ponad powierzchnię terenu może sprawić, że po utwardzeniu drogi wzdłuż działki lub po zniwelowaniu terenu dom znajdzie się w zagłębieniu.

Monolityczne ławy fundamentowe (wylewane z betonu lub żelbetowe) – to najczęściej wybierany rodzaj fundamentów 
 Monolityczne ławy fundamentowe (wylewane z betonu lub żelbetowe) – to najczęściej wybierany rodzaj fundamentów (fot. Archiwum BD)

Gromadząca się w nim woda będzie mogła przenikać do środka, a nie będzie możliwe obsypanie budynku ziemią. Z tych względów w rejonach, gdzie nie ma utwardzonych dróg i planowane są roboty ziemne, warto wynieść fundament 70–100 cm ponad teren (wysokość 5–7 schodków); tym sposobem uniknie się późniejszych kłopotów związanych z podwyższeniem okolicznych terenów. Zmiana taka jest jednak odstępstwem od projektu, dlatego wymaga dodatkowej formalnej zgody architekta.

Na terenach zagospodarowanych, gdzie prawdopodobieństwo istotnego podwyższenia terenu jest niewielkie, wysokość fundamentu powinna być taka, by poziom podłogi parteru znalazł się na wysokości 30–45 cm (odpowiada to 2–3 schodkom przy wejściu). Decyzja o wysokości posadowienia domu powinna być szczególnie przemyślana, jeśli w domu będzie piwnica.

Warto tak to rozwiązać, aby podłoga piwnicy była powyżej poziomu wody gruntowej. Wysokość posadowienia, czyli tzw. wysokość zerową w projekcie, zaznacza się na stabilnym obiekcie (słupie, palu, ścianie sąsiedniego domu, byle nie np. na drzewie, które rośnie). Jest to tzw. reper.


Przed rozpoczęciem betonowania fundamentów w gruncie powinny być ułożone rury instalacyjne – zwłaszcza kanalizacyjne. W domach niepodpiwniczonych bardzo istotne jest dokładne ustalenie miejsc, w których w przyszłej podłodze parteru znajdą się podłączenia do pionów instalacyjnych, do wc, umywalek, wanny czy brodzika. Przed betonowaniem fundamentów i warstwy podkładowej podłogi powinno się zatem zatrudnić hydraulika, który ułoży te fragmenty instalacji. Można również pozostawić w podłodze kanały instalacyjne, w których dopiero przy pracach wykończeniowych ułożone zostaną rury i przewody.

2. Podłoga

Na parterze domu niepodpiwniczonego wymaga ocieplenia warstwą styropianu grubości co najmniej 10 cm, a przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego – nawet powyżej 15 cm. Łącznie z warstwą podkładową i wylewką jej grubość wyniesie 25–35 cm, co trzeba uwzględnić również przy ustalaniu wysokości ścian nośnych.

Podczas robót fundamentowych nie wolno zapomnieć o połączeniu zbrojenia ławy fundamentowej z taśmą uziemiającą, która stanowić będzie element ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej.

3. Ściany

Do budowy ścian piwnic wykorzystuje się bloczki betonowe, betonowe pustaki zasypowe, ale najczęściej beton wylewany w deskowaniu 
 Do budowy ścian piwnic wykorzystuje się bloczki betonowe, betonowe pustaki zasypowe, ale najczęściej beton wylewany w deskowaniu (fot. Techbud)

Zależnie od przyjętej technologii mogą być stawiane od razu z pełnym wykończeniem lub przewidziane do późniejszego ocieplenia.

 • Ściany jednowarstwowe. Można je otynkować później – nawet już po zamieszkaniu w domu, choć lepiej otynkować od razu, szczególnie jeśli są to ściany z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej.
 • Ściany dwuwarstwowe. Trzeba je ocieplić przed sezonem grzewczym, jeśli zamierza się prowadzić wtedy prace wykończeniowe.
 • Ściany trójwarstwowe. Można budować na dwa sposoby:

  - jednoetapowo, z warstwą elewacyjną murowaną równocześnie z konstrukcją domu (wtedy pozostaje jej otynkowanie w dowolnym czasie) lub z warstwą elewacyjną wykonaną z klinkieru (wtedy nie wymaga już tynkowania).

  - dwuetapowo – ocieplenie i elewacje wykonuje się po przykryciu budynku dachem i wtedy postępuje tak, jak ze ścianą dwuwarstwową.

4. Ściany działowe

Stawia się je z reguły po przykryciu domu dachem. Oczywiście można to też robić równocześnie ze wznoszeniem ścian zewnętrznych, ale wtedy trzeba wcześniej przygotować podkłady podłogowe i zabezpieczyć strop przed oparciem się na tych ścianach.

Wysokość pomieszczeń mieszkalnych nie powinna być mniejsza niż 2,5 m. W czasie stawiania ścian trzeba uwzględnić grubość wylewek podłogowych oraz planowanych sufitów podwieszanych. Zawsze lepiej postawić ściany kondygnacji nieco wyższe (co najmniej 2,6 m), a jeśli będzie montowany sufit podwieszany, to wysokość w stanie surowym powinna wynosić ok. 2,8 m.

Murowanie elementów ściennych z betonu komórkowego i silikatów Do murowania elementów ściennych z betonu komórkowego  i silikatów – które muszą być wykonane z dużą dokładnością wymiarową – używa się zaprawy klejowej oraz specjalnych dozowników lub pac zębatych
(fot. Atlas)
Ocieplenie ścian zewnętrznych Ocieplenie ścian zewnętrznych dwu- i trójwarstwowych wykonuje się przed sezonem grzewczym (fot. Termo Organika)


W wielu projektach wysokość ścianek kolankowych na poddaszu wynosi 50–70 cm, co utrudnia racjonalne zagospodarowanie powierzchni bezpośrednio przy tych ścianach. W fazie projektu warto rozważyć podwyższenie ich do 120 cm, co umożliwi w miarę wygodny dostęp i tanim kosztem zwiększy powierzchnię użytkową.

5. Warstwa podkładowa podłogi

Przed wylaniem betonu należy ułożyć paski dylatacyjne wzdłuż wszystkich ścian 
 Przed wylaniem betonu należy ułożyć paski dylatacyjne wzdłuż wszystkich ścian (fot. Rigips)

Przed wylaniem warstwy podkładowej na podłogach, powinno się już wiedzieć jakie będzie ich pokrycie i czy będzie w nich ogrzewanie podłogowe. Umożliwi to dostosowanie grubości wylewek do rodzaju pokrycia podłogi w poszczególnych pomieszczeniach, tak aby nigdzie nie były potrzebne progi i nie pojawiły się zmiany poziomu.

Podczas betonowania stropu mogą powstawać dość znaczne nierówności, dlatego za poziom odniesienia przyjmuje się najbardziej wystające fragmenty powierzchni. Standardowa grubość powszechni podłogowych podkładów pływających wynosi 7–8 cm, w tym:

 • warstwa wyciszająca – ok. 3 cm,
 • warstwa jastrychu cementowego – 4–5 cm.

Do tych 7–8 cm musimy dodać grubość pokrycia jednym z niżej wymienionych materiałów (łącznie z grubością kleju i materiałów podkładowych):

 • płytki terakoty i gresu – 13–16 mm,
 • parkiet drewniany – 20–24 mm,
 • panele podłogowe – 10–17 mm,
 • wykładzina dywanowa i PCV – 3–6 mm.

Zmieniając odpowiednio grubość warstwy jastrychu podkładowego, uzyska się równy poziom podłóg bez konieczności nakładania dodatkowych warstw wyrównujących. Jeśli w części pomieszczeń ma być ogrzewanie podłogowe, trzeba uwzględnić to, że wymaga ono nieco grubszej pływającej warstwy podkładowej (ok. 10 cm ), na którą składa się izolacja cieplna i otulina rur.

Na tym etapie montuje się także schody i okna. Schody betonowe wylewa się po zabetonowaniu stropów. Natomiast schody gotowe lub na zamówienie – po ułożeniu posadzek.

Wylanie podkładu podłogowego Schody betonowe wylewa się po zabetonowaniu stropów
Wylanie podkładu podłogowego. Czynność tę powinna poprzedzić decyzja o rodzaju przyszłego pokrycia podłogi oraz o tym, czy w podłodze będzie ogrzewanie (fot. Knauf) Schody betonowe wylewa się po zabetonowaniu stropów
(fot. Knauf)

6. Kominy i wentylacja

Jeśli w domu ma być komin, do którego będzie podłączony kocioł gazowy lub olejowy w kanale spalinowym komina należy umieścić rurę ze stali kwasoodpornej lub szkliwionej ceramiki tzw. wkład kominowy. Do wkładu trzeba zamontować trójnik przyłączeniowy na wysokości odpowiadającej wylotowi spalin z kotła oraz klapę rewizyjną i odprowadzenie skroplin. Wkłady takie nie są potrzebne, gdy zamierza się zainstalować kominek.

W kominach znajdują się również kanały wentylacyjne, których wyloty w pomieszczeniach umieszcza się możliwie wysoko.

Na etapie stanu surowego trzeba również ułożyć rury rozprowadzające ciepłe powietrze z kominka oraz rury nawiewne i wywiewne wentylacji mechanicznej połączonej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperatora), jeśli w projekcie przewidziano taką instalację. Jeśli w budynku nie będzie sufitu podwieszanego, przewody tej instalacji (a mają one dość dużą średnicę – 100–150 mm) – trzeba przeprowadzić przez strop.

Do kominka warto doprowadzić powietrze z zewnątrz (niezbędne do spalania drewna) rurą poprowadzoną pod podłogą. Wykonuje się to w tym samym czasie, w którym wykonuje się podłogi na gruncie (w budynku bez piwnicy) chyba że kominek przylega do ściany zewnętrznej i można bezpośrednio dostarczać powietrze.

7. Balkony, tarasy

Wykończona powierzchnia balkonu czy tarasu musi znaleźć się o 4–6 cm poniżej poziomu podłogi w sąsiadującym z nim pomieszczeniu. Dlatego podczas prac stanu surowego trzeba odpowiednio nisko umieścić płytę nośną, aby zmieściły się na niej warstwy wyrównujące, ocieplające, przeciwwilgociowe i wierzchnie pokrycie. Należy również uwzględnić wymagany spadek tarasu 1,5–2% w stronę od budynku; zachowanie tego spadku wymaga znacznego podwyższenia warstwy wyrównującej przy ścianie domu.

Układanie membrany i folii dachowej
Układanie membrany i folii dachowej – czyli warstw wstępnego krycia. Chronią one przed wodą opadową dostającą się pod pokrycie, a także przed kondensatem – powstałym w wyniku skraplania się pary wodnej po wewnętrznej stronie dachu (fot. Marma) 
 Wprowadzenie wkładu stalowego do komina Wprowadzenie wkładu stalowego do komina. Umieszcza się go w kanale spalinowym komina – jeśli ma być do niego podłączony kocioł gazowy bądź olejowy (fot. Poujoulat)

8. Dach

Ten etap budowy powinniśmy zacząć od zaimpregnowania drewna konstrukcyjnego (jeśli nie zostało zaimpregnowane fabrycznie), ułożenia izolacji, montażu murłaty i przygotowania krokwi. Przy wykonywaniu konstrukcji dachowej oraz układaniu pokrycia trzeba uwzględnić wielkość okien połaciowych oraz sposób ocieplenia poddasza.

Jeśli dach ma być ocieplany, to bezpośrednio na krokwiach układa się folię paroprzepuszczalną, nawet gdy przewiduje się pełne deskowanie pokryte tymczasowo papą. Między folią a deskowaniem muszą znaleźć się kontrłaty umożliwiające wentylację przestrzeni pod pokryciem.

Przed ułożeniem dachówek, gąsiorów i innych elementów wykończeniowych należy otynkować komin. Na samym końcu montuje się okna dachowe, jeśli są one przewidziane w projekcie.

Kolejność prac  Orientacyjny czas ich wykonywania (dni) 
 Przygotowanie placu budowy  3–7
 Wykopy i fundamenty  5–10
 Ściany I kondygnacji  10–14
 Strop  4–7
 Schody  3–7
 Ściany poddasza  7–10
 Konstrukcja dachu  2–7
 Pokrycie dachu i obróbki  5–10
 Ocieplenie i elewacja  10–20
 Montaż okien  2–3
 Ścianki działowe  5–7
 Instalacja elektryczna (okablowanie)  3–10
 Instalacja wod-kan (orurowanie)  3–5
 Instalacja grzewcza (orurowanie)  5–10
 Tynki wewnętrzne  10–14
 Podkłady podłogowe  5–10


Czytaj także: Planowanie kolejności robót - przygotowujemy plac budowy
Czytaj także: Planowanie kolejności robót - wykańczamy dom


Cezary Jankowski
aktualizacja: 2013-01-21

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Jak można wykonać elewacje, a potem montować okna. Bzdura !

Gość Gogo

21 Cze 2017, 21:11

Nie bardzo rozumiem, dlaczego dach jest ostatni, przecież domknięcie bryły surowej budynku to jeden z ważniejszych kamieni milowych w przeciągu całej inwestycji

Gość Olin

12 Paź 2013, 21:39

a może Kochasiu mylisz głębokość posadowienia ze wskazaną w artykule wysokością posadowienia

Barbossa

24 Kwi 2012, 13:38

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Izodom zaprasza na targi Budma 2018 do Poznania
Izodom zaprasza na targi Budma 2018 do Poznania Zapraszamy wszystkich chcących wybudować swój ciepły, wymarzony i bezpieczny dom na spotkanie z doradcą firmy Izodom podczas Międzynarodowych ...
Za nami II edycja gali dla firm wykonawczych w systemie Ytong Silka Multipor
Za nami II edycja gali dla firm wykonawczych w systemie Ytong Silka Multipor W Kazimierzu Dolnym wręczono statuetki Lidera Budownictwa 2017 dla najlepszych firm wykonawczych budujących w Polsce w systemie Ytong Silka ...
Nowa odsłona portalu stropy.pl
Nowa odsłona portalu stropy.pl Popularny wśród inwestorów portal www.stropy.pl, którego celem jest pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania stropowego, jest już dostępny ...
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze