Budujemy Dom
Stan surowy / Termoizolacja / Artykuły

Jaki materiał wybrać do termoizolacji?

Zależy do czego chcemy użyć materiału termoizolacyjnego. Najczęściej stosuje się polistyren ekspandowany (styropian) lub ekstrudowany (cięższy i gęstszy) oraz wełnę mineralną (skalną lub szklaną).

Otwory na kołki mocujące ocieplenie w systemie BSO nawierca się dopiero po przyklejeniu płyt
Otwory na kołki mocujące ocieplenie w systemie BSO nawierca się dopiero po przyklejeniu płyt (fot. Henkel)

Mineralne

Wyroby z wełny mineralnej mają dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Są odporne na ogień, ale też i nasiąkliwe. Stosuje się je przede wszystkim do ocieplania ścian, poddaszy, dachów płaskich i stropów. Służą również do wygłuszania sufitów podwieszanych, stropów między piętrami i ścian działowych.

Płyty tradycyjne mają różne wymiary i różną grubość. Są fabrycznie nasączane impregnatem, który zmniejsza ich nasiąkliwość. Dostępne są jako:


 • miękkie i średnio twarde, czyli sprężyste – ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,034 W/(mK). Płyty te mogą być w formie tradycyjnej lub zrolowanej. Niektórzy producenci oferują płyty przecięte po przekątnej na dwie części. Płyty sprężyste nadają się do ocieplania poddaszy, stropodachów wentylowanych, ścian murowanych i szkieletowych oraz do wyciszania stropów drewnianych, sufitów podwieszanych, a także do wypełniania lekkich ścian działowych;

 • Do izolacji ścian dwuwarstwowych często wykorzystuje się wełnę lamelową
   Do izolacji ścian dwuwarstwowych często wykorzystuje się wełnę lamelową (fot. Paroc)
  twarde – są mniej nasiąkliwe niż miękkie płyty, ale mają nieco gorszą izolacyjność termiczną: λ wynosi 0,039-0,041 W/(mK). Służą do ocieplania dachów płaskich, balkonów i tarasów oraz ścian i płyt fundamentowych, a także podłóg na gruncie; w stropach izolują akustycznie.

  Spodnia warstwa płyt dwuwarstwowych jest z wełny sprężystej, lepiej izolującej cieplnie, górna zaś jest twardsza i wytrzymalsza na uszkodzenia mechaniczne. Takie płyty przeznaczone są przede wszystkim na dachy płaskie.

  Pewna ich odmiana służy do ocieplania ścian metodą lekką mokrą (BSO) – twarda warstwa jest równa i stabilna, a więc bardzo dobra pod warstwę zbrojącą i tynk, sprężysta warstwa zaś dobrze przylega do muru i lepiej ociepla. Współczynnik λ płyt dwuwarstwowych wynosi 0,036-0,039 W/(mK).

Płyty lamelowe różnią się od tradycyjnych układem włókien, które nie są rozproszone, lecz ułożone prostopadle do powierzchni płyty. Choć izolacyjność termiczna takich płyt jest mniejsza, są one bardziej wytrzymałe i elastyczne, ułatwiają więc ocieplanie powierzchni łukowych. Płyty lamelowe wykorzystuje się głównie do izolacji ścian w systemach BSO; ich współczynnik λ wynosi 0,041-0,042 W/(mK).

Producenci wełny oferują spory wybór produktów - płyty i maty izolacyjne
Producenci wełny oferują spory wybór produktów - płyty i maty izolacyjne, w tym również laminowane na przykład folią aluminiową (fot. Ursa)

Płyty z welonem szklanym przeznaczone są do ocieplania ścian metodą lekką suchą oraz do ścian trójwarstwowych. Welon szklany chroni wełnę przed zawilgoceniem, usztywnia ją i zabezpiecza przed wywiewaniem z niej włókien.

Płyty z folią aluminiową, pełniącą funkcję paroizolacji, stosuje się np. do ocieplania poddaszy użytkowych. Zamiast takiej folii może być papier powlekany polietylenem. Płyty wysokotemperaturowe służą do izolacji termicznej kominków z wkładem żeliwnym. Ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,038 W/(mK).

Maty i filce są bardziej miękkie i sprężyste niż płyty. Można też kupić maty pokryte welonem z włókna szklanego lub papierem powleczonym aluminium. Po rozwinięciu z belki muszą się przez chwilę rozprężać, aby osiągnąć docelową grubość. Ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,035-0,045 W/(mK). Nadają się do ocieplania poddaszy, stropodachów wentylowanych i ścian szkieletowych oraz do wygłuszania stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i lekkich ścian działowych.

Granulat, przeznaczony głównie do termoizolacji nadmuchowej, jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie trudno jest się dostać. Jego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,034-0,041 W/(mK).

Ciepłe współczynniki

 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ – dotyczy samego materiału, informuje czy ma on dobre właściwości termoizolacyjne. Im materiał słabiej przewodzi ciepło (czyli im mniejszą ma wartość), tym lepiej nadaje się na izolację. Jednostką współczynnika jest W/(mK). Najlepsze wyroby ociepleniowe, czyli te, które izolują najskuteczniej, mają współczynnik λ niewiele większy niż 0,03 W/(mK).

 • Opór termiczny R – określa izolacyjność z uwzględnieniem grubości warstwy materiału. Wraz ze wzrostem izolacyjności wzrasta wartość oporu cieplnego. Jego jednostką jest (m²•K)/W, bo wylicza się go ze wzoru: R = d/λ, gdzie d oznacza grubość wyrobu podaną w metrach.

 • Współczynnik przenikania ciepła U – określa, ile ciepła może przenikać przez konkretną ścianę lub inną przegrodę w ciągu jednej sekundy, jeśli różnica temperatury po obu stronach takiej przegrody jest równa 1°C. Jego jednostką jest W/(m²•K). Im wyższy współczynnik, tym dana przegroda jest gorzej zaizolowana. Współczynnik ten w przypadku przegród wielowarstwowych uwzględnia więcej parametrów, jest więc bardziej precyzyjny.

 

Spienione

Płyty styropianowe czasem mocuje się do ścian tylko na klej, czyli bez użycia kołków
Płyty styropianowe czasem mocuje się do ścian tylko na klej, czyli bez użycia kołków (fot. Henkel)

Styropian, czyli polistyren ekspandowany lepiej izoluje termicznie niż akustycznie. Jest dość odporny na zawilgocenie (ma niewielką nasiąkliwość) i szybko wysycha, ale słabo znosi kontakt z ogniem i niektórymi chemikaliami czy promieniami UV. Stosuje się go do ocieplania fundamentów, dachów płaskich, tarasów, ścian murowanych i stropów.

Tradycyjne płyty styropianu często mają gładkie krawędzie, a także powierzchnię zwiększającą przyczepność kleju lub tynku. Ich współczynnik λ wynosi 0,031-0,042 W/(mK).

Płyty sprężyste dzięki swojej specyficznej budowie (specjalnym, fabrycznie wykonanym nacięciom) nadają się do ocieplania konstrukcji drewnianych.

Płyty elastyczne stosuje się do wygłuszania stropów z uwagi na dźwięki uderzeniowe, np powstające wskutek upadku jakiegoś przedmiotu na podłogę. Niestety, nie tłumią one dźwięków powietrznych, np. głośnej muzyki czy rozmów. Ich współczynnik λ wynosi 0,042-0,043 W/(mK).

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego służą głównie do izolacji fundamentów, tarasów i stropodachów
 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego służą głównie do izolacji fundamentów, tarasów i stropodachów (fot. Exiba, Austrotherm)

Płyty ryflowane są dodatkowo zabezpieczone przed zawilgoceniem. Równoległe rowki ponacinane w ich powierzchni umożliwiają odprowadzanie wody, np. powstającej podczas skraplania pary wodnej. Dlatego ułożenie płyt nacięciami do ściany umożliwia wentylowanie stykających się powierzchni.

Płyty z takimi rowkami można wykorzystać nie tylko ze względu na ich walory izolacyjne, ale też do sprawniejszego odprowadzenia wody z dachów odwróconych, tarasów czy ścian piwnic. Od jakiegoś czasu dostępne są ryflowane płyty styropianowe pokryte geowłókniną, która nie dopuszcza do zatkania rowków gruntem.

Czarne płyty zawierają grafit, który zwiększa ich izolacyjność. Mają niski współczynnik przewodzenia ciepła λ wynoszący 0,032-0,033 W/(mK) i niewielką gęstość. Służą do ocieplania ścian zewnętrznych.

Cienkie kanaliki w płytach perforowanych umożliwiają przepływ pary wodnej i dzięki temu poleca się je do ocieplania ścian murowanych.

Perforowane płyty styropianu mają podobny współczynnik oporu dyfuzyjnego jak ściana ceramiczna
Perforowane płyty styropianu mają podobny współczynnik oporu dyfuzyjnego jak ściana ceramiczna, co pozwala uniknąć kondensacji pary wodnej na styku materiałów o różnej budowie (fot. Baumit)

Płyty wodoodporne mają znikomą nasiąkliwość, przy długotrwałym kontakcie z wodą wynosi ona zaledwie 1-2%. Zwiększona spoistość niektórych płyt wodoodpornych jeszcze skuteczniej chroni przed zawilgoceniem. Współczynnik λ takich płyt wynosi 0,034 W/(mK).

Płyty zespolone z papą przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej dachów płaskich, czasem wykorzystuje się je do izolacji termicznej ścian fundamentowych. Współczynnik λ tych płyt wynosi 0,038 W/(mK).

Płyty laminowane folią aluminiową lub matą refleksyjną stosuje się jako izolację termiczną pod instalacje elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Płyty zespolone z płytą gipsowo-kartonową lub gipsowo-włóknową są przeznaczone do ocieplania ścian i skosów poddasza. Współczynnik przewodzenia ciepła λ takich płyt wynosi 0,037 W/(mK).

Maty ze styropianu i papy dzięki zrolowanej postaci ułatwiają termoizolację dachów płaskich.

Granulat służy do ocieplania stropodachów i poddaszy nieużytkowych. Ponieważ odznacza się gorszą izolacyjnością termiczną niż płyty, trzeba go układać grubszą warstwą.

Alternatywne

Do termoizolacji wykorzystuje się też keramzyt, najczęściej o uziarmieniu 10-20 mm
Do termoizolacji wykorzystuje się też keramzyt, najczęściej o uziarmieniu 10-20 mm (fot. Maxit)

Keramzyt to porowate kulki o twardej powłoce, wypalane z gliny. Jeśli są impregnowane, służą do izolacji podłóg na gruncie. Kruszywo keramzytowe nie jest pożywką dla grzybów i pleśni, a jego trwałość jest porównywalna z trwałością materiałów ceramicznych. Izolację z keramzytu najczęściej wykonuje się jako zasypkę. W tym celu po wysypaniu warstwy grubości ok. 15 cm ubija się ją mechanicznie lub ręcznie.

Worki z keramzytem można też rozłożyć bezpośrednio na gruncie i następnie przedziurawić, by wyszło z nich powietrze, a miejsca, w których się stykają – dodatkowo uszczelnić dosypując granulat keramzytowy. Współczynnik przewodzenia ciepła λ, na przykład dla frakcji 2-20 mm wynosi 0,10 W/(mK).

Pollytag to granulat spiekany z lotnych popiołów, miału węglowego i bentonitu. Z jego drobnych frakcji (0,5-4 mm) robi się ciepłe zaprawy na ściany i podłogi. Ponieważ ma dość wysoki współczynnik λ = 0,14 W/(mK), wykonana z niego izolacja musi być odpowiednio gruba, np. 40-centymetrowa w podłodze na gruncie.

Perlit – w postaci suchej zasypki – wykorzystywany jest najczęściej do produkcji ciepłochronnych zapraw murarskich i tynkarskich. Jest trwały, odporny na mróz i wilgoć. Nie można go jednak zbyt długo mieszać w betoniarce, bo jest dość kruchy i może ulec rozdrobnieniu. Współczynnik λ samego perlitu wynosi 0,04-0,059 W/(mK), gotowych wyrobów, do których go dodano – 0,08-0,25 W/(mK).

 Do termoizolacji z luźnego granulatu wykorzystywany jest perlit o ziarnach 1-6 mm
 Do termoizolacji z luźnego granulatu wykorzystywany jest perlit o ziarnach 1-6 mm (fot. Zębiec)

Termoizolacja z włókien drzewnych odznacza się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła – współczynnik λ wynosi 0,038-0,05 W/(mK). Skutecznie tłumi dźwięki zarówno uderzeniowe, jak i powietrzne.

Termoizolacja może być zrobiona z luźnych włókien drzewnych, które przy użyciu specjalnego urządzenia są wdmuchiwane w izolowane miejsca. W ten sposób wykonywane są izolacje wypełniające przestrzeń między elementami konstrukcyjnymi dachu lub ścian. Jednak najczęściej z włókien drzewnych robi się płyty, w których włókna są związane naturalnymi żywicami.

Wszystkie płyty pilśniowe są odporne na działanie środków chemicznych, np. silikonów. Mogą być nasączane impregnatami chroniącym przed wilgocią. Tak zabezpieczone płyty są stosowane do izolowania ścian stropów i dachów. Do miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie poleca się porowate płyty bitumowane. Ich nasiąkliwość w porównaniu z innymi płytami z włókien drzewnych jest mniejsza.

Można je wykorzystywać do ocieplania ścian, stropów, dachów, ale zalecane są przede wszystkim pod wylewki betonowe. Mimo nieznacznej chłonności płyt należy stosować pod nie folię polietylenową zabezpieczającą przed wilgocią. Także górną ich powierzchnię trzeba zabezpieczyć taką folią przed wilgocią z betonu.

Oprócz płyt z włókien drzewnych produkuje się także sprężyste maty termoizolacyjne. Polecane są zwłaszcza do izolacji poddaszy, ponieważ pozwalają na ocieplenie połaci dachu tak, by krokwie były widoczne. Wykorzystywane są również w budownictwie szkieletowym – układa się je między słupami ścian. Są na tyle sprężyste, że można je układać na wcisk bez dodatkowego mocowania. Takie płyty dostępne są także w formacie klinów – wtedy służą do wypełniania trudno dostępnych miejsc.

Luźne włókna celulozowe impregnowane są związkami boru
Luźne włókna celulozowe impregnowane są związkami boru (fot.  Nordiska)

Izolacja z włókien celulozowych stosowana jest przede wszystkim do ocieplania przestrzeni trudno dostępnych, w których nie da się poprawnie ułożyć tradycyjnych materiałów ociepleniowych. Włókna celulozowe są wdmuchiwane na strop lub między elementy konstrukcyjne specjalną maszyną.

Takie rozwiązanie wykorzystywane jest do ocieplania ścian. Producenci celulozy stosują różne środki impregnujące – chroniące przed gniciem, grzybami, szkodnikami i ogniem. Materiał ten jest trwały, a pod wpływem ognia nie płonie, tylko się zwęgla. Nie wydziela przy tym substancji trujących.

Poza tym taka izolacja umożliwia wymianę gazową i dlatego wyrównuje różnicę stężeń, nie zatrzymując nadmiaru wilgoci. Dzięki temu pozwala zrezygnować z paroizolacji. Izolacja z włókien celulozowych dobrze tłumi dźwięki. Współczynnik λ dla celulozy wynosi 0,039-0,042 W/(mK).

Z włókien kokosowych robi się podkłady pod wylewki albo wypełnia nimi pustki między legarami podłóg podniesionych. Maty i płyty kokosowe odznaczają się dobrą izolacyjnością termiczną – współczynnik λ wynosi 0,043-0,045 W/(mK). Palą się, ale nie przenoszą płomienia. Dostępne są też w wersji trudno palnej, dzięki specjalnej impregnacji. Ułożenie termoizolacji nie jest trudne – maty lub płyty wystarczy przykleić do izolowanego podłoża. Można do tego użyć dowolnego kleju polecanego do montażu materiałów termoizolacyjnych.

Termoizolacja z wełny owczej sprzedawana jest w belach lub w postaci sznurów do izolacji okien i drzwi. Maty do izolowania podłóg mogą być laminowane papierem. Wełna owcza ma podobne właściwości termoizolacyjne jak wełna mineralna, jest bardzo sprężysta, łatwo więc nią szczelnie wypełnić izolowaną przestrzeń (układa się ją podobnie jak wełnę mineralną). Termoizolacja z wełny owczej jest trwała; zawilgoconą można wysuszyć i zastosować ponownie. Współczynnik λ tego materiału wynosi 0,04-0,035 W/(mK).

Maty z włókien konopi są tak sprężyste, że wystarczy je włożyć na wcisk pomiędzy elementy konstrukcyjne. Nie wymagają dodatkowego mocowania. Produkowane są także płyty z dodatkiem paździerzy, dzięki czemu są lekkie i sprężyste. Mogą być układane na poszyciu – dzięki temu możliwe jest zbudowanie użytkowego poddasza z widocznymi krokwiami. Mocuje się je wtedy do pokrycia wkrętami. Maty z włókien konopi mają niski współczynnik λ równy 0,04 W/(mK).

Mata z pianki poliuretanowej nie tylko tłumi odgłosy chodzenia, ale dodatkowo ociepla podłogę
 Mata z pianki poliuretanowej nie tylko tłumi odgłosy chodzenia, ale dodatkowo ociepla podłogę (fot. Organika)

Dobre właściwości izolacyjne płyt z korka ekspandowanego wynikają z jego budowy – powietrze wypełnia aż 90% jego objętości. Ten materiał jest odporny na działanie grzybów i pleśni. Jest także trudno zapalny i niezwykle trwały. Współczynnik λ płyt z korka ekspandowanego wynosi 0,037-0,040 W/(mK).

Maty z pianki polietylenowej nie chłoną wody oraz zapobiegają przenikaniu pary wodnej. Chronią przed hałasem. Są odporne na działanie substancji chemicznych oraz na zniszczenie przez insekty i gryzonie. Nie są odporne na promieniowanie UV. Można je dociążać płytami lub stosować bezpośrednio pod wylewki. Łatwo je przycinać, kleić do izolowanych powierzchni i ze sobą albo zgrzewać. Ich współczynnik λ wynosi 0,035-0,042 W/(mK).

Poliuretan jest trwały, odporny na działanie rozpuszczalników, kwasów i gazów. Dostępny w postaci pianki albo płyt. Pianka poliuretanowa dobrze wypełnia izolowaną powierzchnię, jest odporna na zawilgocenie i odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Ponieważ może wchodzić w reakcję z folią polietylenową, trzeba uważać, by nie łączyć tych dwóch materiałów. Współczynnik przewodzenia ciepła λ pianki poliuretanowej wynosi od 0,021 do 0,023 W/(mK).

Płyty z twardej pianki poliuretanowej, laminowane obustronnie włókniną, ułatwiają renowację dachu
Płyty z twardej pianki poliuretanowej, laminowane obustronnie włókniną, ułatwiają renowację dachu (fot. Bauder)

Płyty poliuretanowe również mają niski współczynnik przewodzenia ciepła λ – 0,023-0,030 W/(mK). Ich powierzchnia może być dodatkowo wykończona folią aluminiową, włókniną, płytą gipsowo-kartonową, OSB lub silikatową. Najczęściej wymagają izolacji przeciwwilgociowej. Płyty poliuretanowe wykorzystuje się do ocieplenia dachu i ścian zewnętrznych.

Krawędzie płyt mogą być proste lub wyprofilowane tak, że łączy się je na pióro i wpust. Są produkowane i sprzedawane w systemach ułatwiających montaż. Stosując je, można zrezygnować z wiatro- i paroizolacji. Na rynku są też płyty przeznaczone do domów o konstrukcji szkieletowej. Taka płyta zbudowana jest z 10-14 cm pianki i dwóch warstw okładziny.

Szkło spienione jest niepalne oraz wodo-szczelne. Charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na ściskanie. Izolacja ze szkła spienionego nie zapleśnieje, nie rozwiną się na niej grzyby ani nie zniszczą jej gryzonie. Ma podobną odporność chemiczną jak zwykłe szkło. Wykonanie izolacji termicznej z płyt szkła spienionego jest dość łatwe – można je przyklejać preparatami bitumicznymi. Współczynnik λ szkła spienionego wynosi 0,04-0,049 W/(mK).

Płyty silikatoweułatwiają docieplenie ścian od wewnątrz, gdy niemożliwa jest termoizolacja zewnętrzna. Są paroprzepuszczalne, niepalne i odporne na zagrzybienie. Pochłaniają wilgoć, można więc je zamontować tylko w pomieszczeniu ze sprawną wentylacją. Płyty przykleja się do podłoża zaprawą klejową polecaną przez producenta. Do montażu na suficie potrzebne są specjalne dyble. Współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi od 0,059 do 0,065 W/(mK).

 

Monika Karda

aktualizacja: 2017-08-22

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Tutaj muszę się zgodzić. Styropian jest bardzo popularny i pewnie dlatego, że produkcja jest masowa może być też tani. A właściwości ocieplające nie ulegają wątpliwości.

kolanko17

27 Lip 2017, 20:10

Polistyren ekspandowany to obecnie najpopularniejszy materiał do ocieplania budynków głównie ze względu na jego doskonałe (lepsze od wełny mineralnej) parametry termoizolacyjności, choć wybierając materiał do konkretnych zastosowań należy dodatkowo zwrócić uwagę na jego inne ...

Eksperci Knauf

27 Lip 2017, 13:33

Świetnymi tkaninami izolacyjnymi są również materiały wysokotemperaturowe. Nie dość, że wyraźnie zmniejszają przepływ ciepła, to dodatkowo wpływają na zmniejszenie zużycia energii, wibracji oraz hałasu. Dodatkowo są również odporne na szkodliwe działanie rozpuszczalników ...

Gość VITCAS

29 Gru 2015, 15:02

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Jubileuszowy kalendarz ISOVER
Jubileuszowy kalendarz ISOVER 25. rok obecności na polskim rynku marka ISOVER rozpoczyna od wydania specjalnego kalendarza ze znanymi obiektami, w których wykorzystano materiały ...
Aplikacja ISOVER - pomocne narzędzie dla wykonawcy i inwestora
Aplikacja ISOVER - pomocne narzędzie dla wykonawcy i inwestora Dzięki wielofunkcyjnej aplikacja ISOVER PL profesjonalista - wykonawca, doradca techniczny czy handlowiec - sprawnie dokona obliczeń technicznych, ...
Nowy zakład produkcji płyt styropianowych Styropmin w Zielonej Górze
Nowy zakład produkcji płyt styropianowych Styropmin w Zielonej Górze Styropmin - producent styropianu - uruchomił nowy zakład produkcji płyt styropianowych, który znajduje się w Zielonej Górze na terenie ...
Najbardziej znane marki
Wełna mineralna - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ocieplenia - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze