Budujemy Dom

20 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji uzdatniania wody

Artykuł na: 9-16 minut

Problemy z wodą mogą być spowodowane błędnie dobraną stacją uzdatniania wody. Naprawa lub wymiana tych urządzeń na pewno będzie kosztowna.

20 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji uzdatniania wody

1) ZAŁOŻENIE, ŻE WODA NIE WYMAGA UZDATNIANIA

Błędem jest przyjęcie, że woda ma wysoką jakość i nie jest potrzebne stosowanie żadnej instalacji uzdatniającej. Wprawdzie woda wodociągowa spełnia normy, jest zdatna do picia, ale czasem warto poprawić jej smak, zapach lub obniżyć twardość. Poza tym na pogorszenie jakości wody z wodociągu może mieć wpływ stara sieć przesyłowa. Woda ze studni w większości przypadków nie nadaje się do spożycia bez uzdatniania. Aby poznać jej jakość, konieczne jest wykonanie badań.

Urządzenia do uzdatniania wody
Nie należy zakładać, że woda bez uzdatniania będzie dobrej jakości. Wodociągowa może wymagać obniżenia twardości, a ta ze studni - wielostopniowego oczyszczania. (fot. BWT)

2) KUPOWANIE FILTRÓW BEZ BADANIA WODY

Każda stacja uzdatniania wody powinna być dobrana i skonfigurowana według potrzeb mieszkańców i parametrów wody. Nie istnieją uniwersalne rozwiązania, które sprawdzą się we wszystkich przypadkach. Analiza składu wody kosztuje kilkaset złotych i wykonują ją stacje sanepidu. Próbki można zawieść samodzielnie albo poczekać na przyjazd pracownika stacji.

3) UŁOŻENIE INSTALACJI WODNEJ Z MIEDZI PRZY MIĘKKIEJ WODZIE LUB PLANOWANYM MONTAŻU ZMIĘKCZACZA

Jeśli woda jest miękka bądź konieczne jest zamontowanie zmiękczacza (woda twarda) instalacja rurowa z miedzi jest niedopuszczalna. Miękka woda powoduje bowiem "rozpuszczanie" miedzi, co objawia się zielonym kolorem wody wypływającej z kranu. Po pewnym czasie rury ulegną uszkodzeniu.

Przeczytaj także, jak można zwalczać bakterię Legionella w instalacji domowej

4) NIEODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ URZĄDZEŃ FILTRACYJNYCH

Kolejność urządzeń w stacji uzdatniania wody nie jest przypadkowa. Dezynfekcja UV zawsze jest ostatnim etapem. Zmiękczacz zwykle montowany jest przed odżelaziaczem, a filtr węglowy po innych stopniach filtracji. Skutkiem błędnej konfiguracji może być niewłaściwe działanie kolejnych stopni uzdatniania wody, np. dezynfekowana woda nie może być mętna, gdyż promienie UV nie będą wystarczająco jej oczyszczały. Jeśli do zmiękczacza dopłynie woda silnie zażelaziona, żywica zmiękczająca może ulec trwałemu zabrudzeniu. Podobnie węgiel aktywny, który może wtedy wymagać zbyt częstej wymiany.

Ważna jest kolejność urządzeń – hydrofor zawsze musi być zamontowany przed stacją uzdatniania wody
Ważna jest kolejność urządzeń – hydrofor zawsze musi być zamontowany przed stacją uzdatniania wody. (fot. A. Chmiel)

5) ZASTOSOWANIE FILTRÓW NARUROWYCH JAKO JEDYNE URZĄDZENIA UZDATNIAJĄCE

Błędem jest założenie, że filtry narurowe wystarczająco poprawią jakość słabej wody i zapewnią jej ilość wystarczającą na potrzeby całego domu. Mają one niewielką wydajność, a przede wszystkim pojemność na zanieczyszczenia i nie sprawdzą się jako jedyne urządzenia filtrujące w domu.

6) ZAMONTOWANIE NAPOWIETRZACZA PRZED HYDROFOREM Z PRZEPONĄ

Takie aspiratory domowe działają na zasadzie zwężki Venturiego - zasysają powietrze podczas przepływu wody, musi więc ona wpływać do hydroforu od góry, najlepiej z odpowiednim elementem rozdeszczającym. W hydroforze z przeponą nie ma dobrych warunków do napowietrzania wody. Należy wówczas zastosować model bezprzeponowy.

Urządzenia filtrujące
Dobór poszczególnych urządzeń filtrujących, ich wielkość i wydajność oraz kolejność montażu należy powierzyć specjalistycznej firmie. (fot. Ecoperla (Klarsan))

7) SAMODZIELNY DOBÓR FILTRÓW

Aby woda płynąca z kranu miała odpowiednią jakość, musi przejść kilka stopni oczyszczania. Dopasowanie urządzeń należy powierzyć specjalistycznej firmie, która na podstawie analizy składu wody oraz kilku innych danych dobierze potrzebne wyposażenie i skonfiguruje całą stację.

Ważne są:

  • liczba mieszkańców;
  • liczba łazienek oraz ich wyposażenie (wanna czy natrysk) i intensywności z nich korzystania;
  • zakładane zużycie wody;
  • ilość miejsca przeznaczonego na urządzenia;
  • indywidualne wymagania mieszkańców dotyczące jej smaku, zapachu, przezroczystości itd.;
  • chęć do częstego lub jak najrzadszego zaglądania do tych urządzeń, np. w celu uzupełnienie soli czy innych preparatów (oczywiście systematyczny serwis firmowy też będzie konieczny).

Specjalista powinien również dobrać właściwy układ sterowania. Przykładowo, płukanie odżelaziacza może być uruchamiane automatycznie bądź ręcznie, przez sterownik czasowy. Natomiast płukanie zmiękczacza jest zawsze automatyczne, po przefiltrowaniu określonej ilości wody.

8) MONTAŻ FILTRÓW W CELU POPRAWY ZAPACHU CIEPŁEJ WODY

Błędem jest instalowanie filtrów, które mają polepszyć zapach ciepłej wody, jeśli woda zimna jest bezwonna. Niewłaściwy zapach ciepłej wody spowodowany jest najczęściej przez działanie systemu podgrzewania - prawdopodobnie anoda magnezowa w podgrzewaczu wody rozpuszcza się w warunkach beztlenowych. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie anody magnezowej aktywną anodą tytanową.

9) ODŻELAZIANIE WODY ZAWIERAJĄCEJ ZWIĄZKI HUMUSOWE

Jeśli woda jest silnie zabarwiona, a po kontakcie z powietrzem nie tworzy się osad - świadczący o utlenianiu się zawartego w wodzie żelaza - błędem jest poprawa jej jakości wyłącznie w procesie odżelaziania. Można bowiem przypuszczać, że taka woda zawiera również barwne związki humusowe, które należy usunąć w inny sposób, np. montując filtr mechaniczny.

10) ZASTOSOWANIE TYLKO ZMIĘKCZACZA DO OBNIŻENIA TWARDOŚCI WODY ZAŻELAZIONEJ

Jeżeli nie preferujemy silnie zmiękczonej wody, nie powinniśmy do obniżenia zawartości żelaza i manganu oraz jednocześnie twardości wody używać jedynie zmiękczacza. Jeżeli zależy nam na odpowiednim obniżeniu ilości żelaza i manganu oraz kontrolowanym zmiękczaniu - właściwa będzie filtracja co najmniej dwustopniowa.

Zmiękczacz wody
W większości przypadków, gdy woda zawiera zbyt dużo żelaza i manganu, zmiękczacz powinien być elementem dwustopniowej filtracji. (fot. Secura)

11) MONTAŻ FILTRA WSTĘPNEGO PRZED ODŻELAZIACZEM

Jeżeli woda zawiera znaczną ilość żelaza, podłączenie filtra wstępnego, np. z wkładem siatkowym, przed odżelaziaczem, może spowodować znaczny spadek ciśnienia wody i niewłaściwe płukanie filtra, a tym samym brak zadowalających efektów odżelaziania.

12) NIESKUTECZNE PŁUKANIE ODŻELAZIACZA

Prawidłowe działanie odżelaziacza zależy od jego odpowiedniego wypłukania. Nieważne, czy jest to filtr płukany tylko wodą, czy również regenerowany nadmanganianem potasu. Przy zbyt niskiej wydajności pompy i za niskim ciśnieniu wody, osady żelaziste nie zostaną usunięte ze złoża. Efekty oczyszczania wody nie będą wówczas zadowalające. Podobna kwestia dotyczy filtrów węglowych.

13) ZASTOSOWANIE FILTRÓW DOLOMITOWYCH DO TWARDEJ WODY

Filtry ze złożem wapniowo-magnezowym, np. dolomitowe, nie mogą być użytkowane do wody twardej, ponieważ bardzo szybko materiał filtracyjny ulegnie zbryleniu. Nastąpi zjawisko tzw. kanalikowania, woda nie będzie filtrowana przez całą objętość złoża.

14) NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE FILTRÓW

Wypełnienie filtrów domowych stanowią różnego rodzaju materiały, które się płucze lub wymienia z częstotliwością zależną od ich wytrzymałości oraz realizowanego procesu. Nie wolno tego zaniedbać, bo zanieczyszczone filtry nie będą wystarczająco uzdatniać wody.

Pracą filtrów, ich płukaniem i regeneracją sterują głowice elektroniczne, więc na ogół są bezobsługowe. Ręcznej wymiany mogą wymagać narurowe filtry mechaniczne. Ponadto co jakiś czas warto zrobić przegląd całej stacji wzywając serwisanta, który sprawdzi czy wszystko działa prawidłowo.

15) DOBÓR ZBYT MAŁEGO ZMIĘKCZACZA

Wielkość urządzenia (ilość potrzebnej żywicy) zależy od twardości wody i przewidywanego jej zużycia. Im większa twardość i większe zapotrzebowanie na wodę, tym więcej żywicy należy zastosować, aby regeneracja złoża nie przebiegała zbyt często.

Między innymi dlatego dobór tego urządzenia warto powierzyć specjaliście. Szczególnie że poza zmniejszaniem twardości wody, może ono usuwać żelazo i mangan, a przy odpowiedniej eksploatacji - złoże będzie pracowało wiele lat, bez konieczności wymiany.

16) WYKORZYSTANIE LAMPY UV DO USUWANIA MIKROORGANIZMÓW

Jeśli w wodzie stwierdzi się obecność takich mikroorganizmów, jak Escherichia coli, czy enterokoki kałowe, założenie lampy bakteriobójczej UV nie oczyści instalacji. W takim przypadku konieczna będzie dezynfekcja chemiczna, gdyż lampa działa tylko w miejscu przepływu wody i nie zniszczy skutecznie bakterii w instalacji.

Jeśli w wodzie stwierdzi się obecność mikroorganizmów wskaźnikowych, konieczna jest dezynfekcja chemiczna
Jeśli w wodzie stwierdzi się obecność mikroorganizmów wskaźnikowych, konieczna jest dezynfekcja chemiczna. (fot. A. Chmiel)

17) NIEWŁAŚCIWIE DOBRANY UKŁAD STEROWANIA

Istotnym elementem filtra jest układ sterowania. Należy zwracać uwagę na jego jakość, konstrukcję, koszt i dostępność części zamiennych oraz sposób obsługi. Przykładowo, płukanie odzielaziacza może być uruchamiane automatycznie lub ewentualnie ręcznie, przez sterownik czasowy. Natomiast płukanie zmiękczacza odbywa się zawsze automatycznie, po przefiltrowaniu odpowiedniej ilości wody.

Istotnym elementem filtra jest układ sterowania
Istotnym elementem filtra jest układ sterowania. (fot. A. Chmiel)

18) BRAK MOŻLIWOŚCI ODPŁYWU POPŁUCZYN DO KANALIZACJI

Centralne filtry do wody muszą być właściwie płukane. Jeśli w pomieszczeniu, w którym są planowane, nie można podłączyć ich do kanalizacji, czy też brak osobnej instalacji odprowadzającej wodę po ich płukaniu, np. do studzienki chłonnej, filtry nie będą mogły pracować lub ich założenie będzie bardzo kłopotliwe. Poza tym trzeba pamiętać, że popłuczyny (szczególnie z odżelaziaczy) mogą stanowić znaczące obciążenie szamba. Przy tego typu odbiorniku ścieków, należy zatem liczyć się z częstszym wywozem nieczystości albo zbudować studzienkę chłonną.

Centralne filtry do wody
Centralne filtry do wody muszą być solidnie płukane, dlatego w pomieszczeniu, w którym są zamontowane, musi być odpływ do kanalizacji. (fot. A. Chmiel)

19) ODPROWADZANIA POPŁUCZYN DO PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przed zaplanowaniem odprowadzania popłuczyn do przydomowej oczyszczalni ścieków, uwzględnia się indywidualne uwarunkowania tych rozwiązań. W przypadku wody znacznie zażelazionej, osady żelaziste mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni. Planując montaż konkretnej oczyszczalni ścieków trzeba więc wcześniej przemyśleć późniejszą możliwość zastosowania konkretnych filtrów.

20) ULOKOWANIE STACJI UZDATNIANIA W NIEWŁAŚCIWYM POMIESZCZENIU

Filtry muszą być montowane w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza nie spowoduje zamarzania wody. Filtry to urządzenia, które nie wymagają dużej przestrzeni, ale zwykle są wysokie. Zbyt niskie wnętrza uniemożliwiają wstawienie zbiorników filtracyjnych o odpowiedniej wysokości, a jest to ważne z uwagi na minimalną wysokość złoża filtracyjnego. Ponadto filtry regenerowane nadmanganianem potasu lub solanką mają dość duże zbiorniki na chemię. Konieczne jest takie umiejscowienie stacji, aby pozwalało na wygodne uzupełnianie środków chemicznych.

Domowa stacja uzdatniania wody
Planując montaż domowej stacji uzdatniania trzeba wybrać ogrzewane pomieszczenie z odpływem do kanalizacji oraz powierzchnią umożliwiającą wygodny dostęp do urządzeń i zbiorników na sól i nadmanganian potasu. (fot. A. Chmiel)

Tomasz Rybarczyk, Anna Chmiel

aktualizacja: 2018-07-17

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Bardzo dobry artykuł, chwalę i korzystam z wiedzy. Brawo autorzy, redakcyjny meisterstuck!

Gość Gonzo Bonzo

10 Maj 2018, 21:24

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Zadbaj o higienę filtracji wody z produktami marki Ecoperla
Zadbaj o higienę filtracji wody z produktami marki Ecoperla Już od września w dobrych sklepach stacjonarnych i internetowych będzie można dostać nowe produkty marki Ecoperla.
System drenarski z PVC-U od Pipelife
System drenarski z PVC-U od Pipelife System drenarski z PVC-U to najbardziej uniwersalne i sprawdzone na rynku rozwiązanie, przeznaczone do odwadniania wszelkich terenów, począwszy ...
Stacje uzdatniania wody Ecoperla z serii Tower - wydajna filtracja wody!
Stacje uzdatniania wody Ecoperla z serii Tower - wydajna filtracja wody! Jeśli zastanawiasz się nad efektywnym i oszczędnym sposobem na filtrację wody w swoim nowoczesnym domu, to marka Ecoperla przygotowała coś ...

Na co zwrócić uwagę wybierając stację uzdatniania wody?

Mieszkam w domu jednorodzinnym, korzystam z wody miejskiej. Woda, która leci z kranu jest bardzo twarda, wszystko jest zakamienione, psują się sprzęty agd, zaparzona herbata ma kożuch, woda często ma metaliczny posmak. Zastanawiam się nad kupnem stacji uzdatniania wody. Czy przed wyborem takiej stacji i zakupem powinnam zrobić badanie wody? Na jakie metale i związki? W domu zużywamy średnio 15-20 m3 miesięcznie. Czy wielkość zużycia wody ma wpływ na wybór stacji uzdatniania wody? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze? 

polecane produkty i technologie

Głębinowe pompy Wilo-Sub TWU 4 w zasięgu Twojego domu

Dzięki własnej studni lub studni głębinowej można uniezależnić się od drogiej wody z wodociągu miejskiego i dostępnej tylko w ograniczonym zakresie wody deszczowej. Do tłoczenia wody gruntowej i nawadniania większych powierzchni przydadzą się niezawodne i ekonomiczne w użytkowaniu pompy Wilo-Sub TWU 4.
Najbardziej znane marki
Oczyszczalnie ścieków - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 10/2018

Tematem tego numeru jest budowa domu dla alergika. Spełniając kilka warunków można znacznie ulżyć tym mieszkańcom nowego domu, którzy borykają...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".