Budujemy Dom
Przed budową / Poradnik prawny / Porady ekspertów

Jakie są konsekwencje zatrudnienia na budowie obcokrajowców bez pozwolenia na pracę?

Odpowiedź eksperta: Warunki legalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i konsekwencje ich nielegalnego zatrudniania reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl art. 120 tej ustawy osoba, która zleci wykonywanie pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny od 3 do 5 tys. zł – kodeks wykroczeń.

Cudzoziemiec, który wykonuje pracę bez zezwolenia lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlega karze grzywny od 1 do 5 tys. zł.

Zatrudnianie cudzoziemca jest wykroczeniem, jednak w pewnych okolicznościach – jeżeli zatrudnienie cudzoziemca nieposiadającego zezwolenia na pracę stanowiło umożliwienie lub ułatwienie mu pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, a powierzający wykonywanie pracy jest świadom, że zapewnia lub przynajmniej poprawia cudzoziemcowi warunki egzystencji na terenie Polski – stanowi przestępstwo określone w art. 264a § 1 kodeksu karnego.

Istotą takiego działania sprawcy musi być udzielanie cudzoziemcowi pomocy w podtrzymywaniu pobytu, głównie przez dostarczanie mu źródeł utrzymania i zakwaterowania. § 2 tego przepisu stanowi, że w wyjątkowych wypadkach, gdy sprawca nie osiągnął korzyści majątkowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Cudzoziemcowi, który pracował nielegalnie (lub podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami), wydaje się decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

aktualizacja: 2012-12-10

Dodaj komentarz

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
  • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
  • porady budowlane,
  • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
  • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
    w pełnej wersji.

Czas na wnętrze