Budujemy Dom

20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu

Artykuł na: 9-16 minut

Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy porządnie się przygotować. Oto 20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu.

20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu

1) Brak projektu termomodernizacji

Przed rozpoczęciem prac elewacyjnych należy zrobić projekt, który oprócz aspektów estetycznych będzie uwzględniał analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Jego autor powinien na podstawie obliczeń dobrać właściwą grubość termoizolacji oraz sprawdzić, czy w nowej przegrodzie nie ma zagrożenia powstania kondensatu i trwałego jej zawilgocenia. Bez takiej analizy trudno przewidzieć, czy zastosowane rozwiązanie nie spowoduje wzrostu wilgotności przegrody, tym samym pogorszenia jej trwałości.

2) Niezabezpieczenie remontowanego budynku

Wykonawca powinien ochronić przed zabrudzeniem wszystkie okna, oklejając je folią. Ponadto dobrze, jeśli rusztowanie osłonięte jest siatką, zabezpieczającą elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, co pozwala nakładanym materiałom równomiernie wysychać.

3) Niewłaściwe przygotowanie podłoża

Powierzchnia ocieplanych ścian musi mieć odpowiednią nośność oraz być gładka, równa i odpylona, by zapewniać dobrą przyczepność dla kleju. Nierówne tynki z ubytkami wymagają naprawy lub skucia. Niedopuszczalne jest pozostawienie na ocieplanej ścianie resztek pleśni, wykwitów itp. Bezwzględnie trzeba najpierw usunąć przyczynę ich powstania oraz usunąć je ze ściany.

Jeśli mur będzie nieoczyszczony z brudu i luźnych części, to termoizolacja będzie przyklejona do warstwy, która w każdej chwili może odpaść. Na słabe i kruche podłoża warto zastosować środek gruntujący – poprawiający przyczepność klejów, tynków i farb. Preparaty takie przeciwdziałają też szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, co jest istotne przy przyklejaniu termoizolacji, ponieważ chłonne podłoże nie "wyciągnie" wody z kleju, którym przytwierdza się izolację cieplną. Ma to szczególnie znaczenie podczas remontu elewacji.

Popękana powierzchnia starego tynku nie jest dobrym podłożem do wykonania ocieplenia
Popękana powierzchnia starego tynku nie jest dobrym podłożem do wykonania ocieplenia. Taki tynk trzeba najpierw skuć. (fot. T. Rybarczyk)

4) Zmiany na etapie wykonawstwa

Roboty ociepleniowo-elewacyjne najlepiej prowadzić zgodne z prawidłowo wykonanym projektem, a wszelkie odstępstwa konsultować z jego autorem. Z pozoru niewielka zmiana, dotycząca np. tynku zewnętrznego albo powłoki malarskiej, może bowiem skutkować odparzeniem się warstwy elewacji, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na trwałość całej przegrody. Ocieplić należy wszystkie elementy zewnętrzne przegród, w tym również balkony i tarasy nad pomieszczeniami.

Nieocieplone balkony są mostkami termicznymi
Nieocieplone balkony są mostkami termicznymi, nie wolno pomijać tych elementów podczas termomodernizacji budynku. (fot. T. Rybarczyk)

5) Zła kolejność wykonywanych prac

Najpierw nakłada się klej, a później zatapia w nim siatkę. Zdarza się, że wykonawcy robią to odwrotnie. Ponadto część z nich nakłada tynk cienkowarstwowy bezpośrednio na warstwę z siatką, rezygnując z gruntowania, co skutkuje nieprawidłowym wiązaniem tynku cienkowarstwowego, prześwitami szarego koloru kleju i nierówną powierzchnią elewacji. Ponadto po kilku latach taki tynk pęka i odpada płatami.

6) Niedostateczne mocowanie izolacji do warstwy nośnej

Może wynikać z niestarannego nałożenia kleju, użycia produktu o nieodpowiednich parametrach lub ze zbyt słabego mocowania mechanicznego. Łączniki mechaniczne to różnego rodzaju kołki oraz kotwy. Powinny być odpowiednio zagłębione w warstwie nośnej – minimum to 5 cm. Lekkie izolacje ze styropianu bardzo często mocuje się mechanicznie tylko w narożach budynku oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych (zwykle co 30 cm), bo są tam narażone na parcie i ssanie wiatru.

7) Pozostawienie izolacji termicznej bez osłony przed wpływami atmosferycznymi

Nieosłonięta wełna mineralna łatwo nasiąka wodą, a styropian wystawiony na działanie słońca ulega powierzchniowej degradacji, która może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia. Materiały termoizolacyjne trzeba chronić przed wpływami atmosferycznymi zarówno wtedy, gdy są składowane na budowie, jak i po ich użyciu do ocieplenia ścian. Ściany ocieplone wełną mineralną powinny być osłonięte dachem, by nie były one zalewane przez deszcz – bo jeśli tak się stanie, będą wysychać bardzo powoli, a zawilgocona izolacja termiczna nie jest skuteczna. Ściany ocieplone styropianem nie mogą zaś być wystawione na silne nasłonecznienie, choć nawet pozostawione bez osłony przez kilka miesięcy nie ulegają wyraźnym uszkodzeniom.

Na szkodliwe działanie słońca szczególnie narażony jest grafitowy styropian
Na szkodliwe działanie słońca szczególnie narażony jest grafitowy styropian. (fot. T. Rybarczyk)

8) Brak listwy startowej i wywinięcia siatki na styropian

Jest on wtedy narażony na działanie czynników atmosferycznych, gryzoni i ptaków. Ponadto bardzo ważne jest układnie siatki zbrojącej na odpowiedni (10 cm) zakład na całej powierzchni ocieplanej ściany z dodatkowym zbrojeniem diagonalnym w narożach otworów okien i drzwi, bez którego tynk w późniejszym czasie może pękać.

9) Mocowanie płyt bez zachowania systemu mijankowego

Częstym problemem są szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia. Miejsca te są mostkami termicznymi. Ich powstawaniu najskuteczniej zapobiega zastosowanie izolacji z dwóch warstw – z wzajemnym przesunięciem styków (system mijankowy) albo użycie płyt z frezowanymi krawędziami. Jednak w tym drugim przypadku płyty muszą być bardzo starannie obrobione, a ściana równa.

Podczas ocieplania budynku, kluczowe jest dobranie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego oraz fachowość wykonania, m.in. przyklejanie płyt na tzw. mijankę (fot. Śnieżka)

10) Nieprawidłowe wykonanie nadproży

Nadproża powinny być osłonięte od strony zewnętrznego lica ściany tym samym materiałem, co jej pozostała powierzchnia. Jeśli jest inaczej, z powierzchni nadproża może odspajać się tynk. Trzeba też pamiętać, że żelbetowe nadproże może zapewniać gorszą przyczepność dla ocieplenia, niż reszta ściany (np. ceglanej), w tych miejscach potrzebna jest więc szczególna staranność.

11) Nieprzygotowanie starych ścian do przyklejania ocieplenia

Nieoczyszczenie ścian z luźnych tynków i pyłów skutkuje tym, że warstwa ocieplenia przyklejana jest do tynku, który w każdej chwili może odpaść. To podstawowy błąd, który często jest popełniany.

Źle przygotowana powierzchnia ścian i za cienka warstwa styropaniu
Źle przygotowana powierzchnia ścian i za cienka warstwa styropaniu. (fot. T. Rybarczyk)

12) Niewłaściwe nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne

Niekiedy wykonawcy nanoszą klej w formie placków, bez pasma przy krawędziach płyt. Nie gwarantuje to dostatecznego ich mocowania.

13) Brak wzmocnienia stref przy krawędzi budynku

W tych miejscach działają krawędziowe obciążenia wiatrem, większe niż te występujące w środku powierzchni ściany, dlatego płyty termoizolacyjne muszą być przytwierdzane za pomocą większej liczby łączników.

14) Brak łączników lub złe ich dobranie

Łączniki muszą być dopasowane do podłoża oraz grubości ocieplenia i mocowane w liczbie co najmniej 4 sztuk na każdy 1 m2 płyty. Płyty układa się na mijankę, zachowując przesunięcie min. 15 cm. W obszarze naroży okiennych i drzwiowych łączenia płyt nie mogą wypadać na ich krawędzi.

Łączenia docinanych płyt należy wypełniać pianką poliuretanową, aby nie powstał w tym miejscu mostek termiczny
Łączenia docinanych płyt należy wypełniać pianką poliuretanową, aby nie powstał w tym miejscu mostek termiczny. (fot. T. Rybarczyk)

15) Niezabezpieczenie przyklejonego styropianu przed słońcem

Jeśli budynek ocieplony jest styropianem, to po jego przyklejeniu nie powinno się zostawiać nieosłoniętych ścian na dłuższy czas, bowiem pod wpływem promieni UV powierzchnia styropianu ulega degradacji. Zalecenie to dotyczy szczególnie styropianu grafitowego, którego ciemna barwa powoduje, że w trakcie robót termoizolacyjnych powierzchnia tego materiału mocno się nagrzewa, co może powodować duże odkształcenia płyt podczas przyklejania.

Zostawione ocieplenie ze styropianu bez wykonanej warstwy zbrojącej
Zostawione ocieplenie ze styropianu bez wykonanej warstwy zbrojącej powoduje, że powierzchnia styropianu ulega uszkodzeniu po wpływem działania słońca. (fot. T. Rybarczyk)

16) Zastosowanie zbyt cienkiej warstwy ocieplenia

Za cienka warstwa styropianu lub wełny mineralnej może powodować wykraplanie się pary wodnej w warstwie konstrukcyjnej. Wykonane w ten sposób prace ociepleniowe nie przyniosą oczekiwanego efektu w postaci poprawy komfortu cieplnego w budynku i obniżenia rachunków za ogrzewanie.

17) Niezachowanie przerw technologicznych

Podczas prac ociepleniowych ważne jest przestrzeganie przerw technologicznych, np. odczekać dobę od przyklejenia płyt do ich kołkowania. Równocześnie nie należy przesadnie zwlekać z nałożeniem warstwy zbrojącej na styropian, bo pod wpływem słońca zaczyna on żółknąć i kruszyć się.

18) Użycie siatki złej jakości

Do warstwy zbrojącej powinno się zastosować siatkę tynkarską o właściwej gramaturze i rozmiarach oczek – najlepiej dobierać składowe kompletnego systemu ociepleń danego producenta. Nie warto oszczędzać i kupować słabych siatek tynkarskich, które nie spełniają kryteriów producentów systemów ociepleń i nie będą tworzyć trwałej warstwy zbrojącej. Arkusze siatki w miejscach połączenia mają na siebie zachodzić tak, by zachować ciągłość warstwy zbrojącej. Poza tym ważne jest, żeby siatka była w całości zatopiona w kleju – zarówno od strony płyt termoizolacyjnych, jak i od strony wierzchniej, która będzie później tynkowana. Siatka nie może wystawać z kleju.

Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów
Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów
Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów. (fot. T. Rybarczyk)

19) Użycie niewłaściwego tynku na wełnie mineralnej

Na ocieplenie z wełny mineralnej należy dobrać tynk o odpowiednio wysokiej paroprzepuszczalności. Tynk akrylowy z dodatkiem żywic będzie niewłaściwy, ponieważ zamknie dyfuzyjność ściany w ostatniej warstwie muru i wilgoć, przenikająca przez ścianę na zewnątrz, napotka barierę. W wyniku tego pod tynkiem może wykraplać się para wodna, co w efekcie doprowadzi do odpadania tynku.

Źle dobrany tynk bardzo szybko popęka i będzie odpadał
Źle dobrany tynk bardzo szybko popęka i będzie odpadał. (fot. T. Rybarczyk)

20) Montaż okładzin elewacyjnych niezgodnie z zaleceniami producenta

Elewacyjne systemy suchej zabudowy wymagają odpowiedniego mocowania. Producenci tych systemów mają na to gotowe rozwiązania i powinno się z nich korzystać.

Joanna Dąbrowska, Tomasz Rybarczyk

aktualizacja: 2018-07-04

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

A mnie się cały czas wydawało że budynków się nie ociepla zimą, albo jak wolisz - termowizji nie robi się porze ciepłej.

Jani_63

17 Kwi 2018, 08:41

Sensownym działaniem jest zatrudnienie kogoś doświadczonego w badaniach termowizyjnych budynków do współpracy z ekipą wykonującą izolację zewnętrzną. To naprawdę pozwala uniknąć standardowych błędów izolacyjnych  

KBD Termowizja

16 Kwi 2018, 23:41

To już nie te czasy, że każdy materiał budowlany był na wagę złota i Inwestor brał co mu dano i nie pytał o nic. Teraz faktycznie wybór jest ogromny i świadomość Inwestora większa. Dlatego rzetelna informacja potwierdzona badaniami to jest coś bezcennego bo prowadzi do zaufania ...

Budujemy Dom - budownictwo ogólne

19 Gru 2017, 09:24

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Centrum Szkoleniowe ISOVER z nowym zapleczem technicznym
Centrum Szkoleniowe ISOVER z nowym zapleczem technicznym Centrum Szkoleniowe działające przy gliwickim zakładzie produkcyjnym ISOVER od ponad 4 lat szkoli wykonawców z zagadnień związanych z izolacją. ...
Energodom 2018 razem z firmą Termo Organika
Energodom 2018 razem z firmą Termo Organika Energodom 2018 stał się unikatową platformą wymiany myśli naukowej oraz najnowszych praktycznych inżyniersko-architektonicznych rozwiązań, ...
Izolacje firmy Armacell sposobem na walkę z kondensacją
Izolacje firmy Armacell sposobem na walkę z kondensacją Wybierając materiał izolacyjny warto zwrócić uwagę na to, jak skutecznie chroni ona instalację przed działaniem wilgoci. Skutecznym i ...

Na co zwracać uwagę stosując polistyren ekstrudowany XPS?

Podczas stosowania XPS należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

polecane produkty i technologie

HYDROBEST - system natryskowej izolacji polimocznikowej

Hydrobest to natryskiwana, bezspoinowa folia hydroizolacyjna stosowana w przemyśle. Hydrobest jest dwuskładnikowym polimocznikiem (polyurea) wykorzystywanym głównie jako zabezpieczenie hydroizolacyjne i antykorozyjne. Jest wysoce odporny na przyspieszone starzenie atmosferyczne, termiczne i cechuje się dużą odpornością chemiczną.
Najbardziej znane marki
Wełna mineralna - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ocieplenia - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 10/2018

Tematem tego numeru jest budowa domu dla alergika. Spełniając kilka warunków można znacznie ulżyć tym mieszkańcom nowego domu, którzy borykają...

Tylko 9,95 zł

Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".