Budujemy Dom
Instalacje / Kolektory słoneczne / Artykuły

Skąd wziąć dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii?

Sprawdziliśmy w kilku województwach, na jakie dofinansowanie mogą liczyć inwestorzy indywidualni, zainteresowani zakupem i montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Skąd wziąć dofinansowanie na instalację odnawialnych źródeł energii?

Jak poinformowano nas w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, instytucja ta nie posiada aktualnie w swojej ofercie programów wspierających energetykę słoneczną w budownictwie jednorodzinnym. Popularny program dopłat do budownictwa energooszczędnego Prosument został wygaszony. Wsparcie indywidualnych projektów w tym obszarze zostało przeniesione na szczebel regionalny. Informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania tego typu inwestycji należy więc szukać w wojewódzkich oddziałach funduszu oraz w urzędach marszałkowskich.

Województwo dolnośląskie

Urząd wojewódzki planuje wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020. Na ten cel przeznaczono ponad 392 mln euro. W programie Gospodarka niskoemisyjna osoby fizyczne nie mogą wnioskować o dotacje bezpośrednio. Dla nich przewidziano konkursy w formule grantowej, w której wnioskodawcą może być np. gmina lub fundacja, a wsparcie dla osób fizycznych udzielane będzie w postaci grantów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dip.dolnyslask.pl.

Drugą możliwością (Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych) jest złożenie wniosku o sfinansowanie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na nowe, w tym na OZE. Inwestycja musi być jednak poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego oraz niezbędnych inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynku.

W tym przypadku instalacja nowego źródła ciepła powinna dotyczyć przede wszystkim podłączenia do sieci ciepłowniczej, dopiero jeśli nie jest to możliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, dopuszcza się wymianę źródła ciepła na inne lub na OZE. W ramach działania inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki), jeśli wynika to z audytu. W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w modernizowanym budynku, na podstawie zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu.

Wnioski będą przyjmowane pod koniec tego roku. Szczegółowe informacje o planowanym naborze publikowane będą na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Województwo kujawsko-pomorskie

W listopadzie 2016 r. ogłoszono konkurs na wsparcie mikroinstalacji. Odbywa się on w ramach Działania 3.1 "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia 2017 r. Dofinansowanie wyniesie maks. 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale wnioski mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (zbierają one chętnych ze swojego obszaru i składają wniosek). Wsparcie może dotyczyć różnego rodzaju mikroinstalacji OZE, ale preferowane są panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Więcej informacji na stronie: www.mojregion.eu.

Województwo lubelskie

Mieszkańcy województwa mogą skorzystać z programu prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1 lutego br. rozpoczyna się drugi nabór wniosków na budowę mikroźródeł OZE. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami bądź dysponentami nieruchomości. Pomoc udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki, której oprocentowanie wynosi 4% w skali roku, z możliwością 25% umorzenia kapitału po spłacie 75% jego kwoty. Pożyczka może wynosić 100% kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowe informacje: www.wfos.lublin.pl, w zakładce: Dla beneficjentów.

Województwo łódzkie

Wsparcie finansowe przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii można uzyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którym zarządza Zarząd Województwa Łódzkiego, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: www.rpo.lodzkie.pl i www.wfosigw.lodz.pl.

Województwo mazowieckie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął właśnie nabór wniosków w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła", w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie:

 • dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych – do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta (w przypadku instalacji fotowoltaicznej to odpowiednio 40% i maks. 8000 zł), z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki;

 • pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego.

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny na stronie: www.wfosigw.pl.

Województwo opolskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi program, w ramach którego mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów jednorodzinnych, w tym m.in:

 • kolektorów słonecznych – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt, 
 • systemów fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp 

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki (do 95% kosztów kwalifikowanych) z możliwością jej częściowego umorzenia (do 20%). Więcej informacji: www.wfosigw.opole.pl.

Odrębne programy wsparcia realizują też poszczególne miasta

Przykładowo mieszkańcy Warszawy (osoby fizyczne) mogą się ubiegać o dotacje na realizację inwestycji ekologicznych, m.in. związanych z ochroną powietrza, w tym wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Środki na ten cel pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które stanowią dochód m.st. Warszawy.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 40% rzeczywistych kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Maksymalna wartość dotacji to 15 000 zł. Przy czym dotacje nie są udzielane w przypadku, gdy budynek jest zasilany ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Szczegóły na stronie: www.bip.warszawa.pl, w zakładce Biura Ochrony Środowiska.

Z kolei mieszkańcy Katowic mogą otrzymać dotację na zainstalowanie kolektorów słonecznych w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6000 zł.

Przeczytaj także: Jakie są programy dopłat do instalacji pomp ciepła?

Norbert Skupiński
fot. L. Jampolska

aktualizacja: 2017-07-05

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

A czy jest wsparcie w warmińsko- mazurskim?

Gość Anna

09 Lis 2017, 16:56

Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl

Zobacz też:

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
4 kroki do instalacji fotowoltaicznej
4 kroki do instalacji fotowoltaicznej Zużycie energii elektrycznej w nowych energooszczędnych budynkach stanowi coraz większą część ich bilansów energetycznych. Jest to wynikiem ...
Hewalex jedynym polskim producentem kolektorów słonecznych w światowym TOP10
Hewalex jedynym polskim producentem kolektorów słonecznych w światowym TOP10 Firma Hewalex z Czechowic-Dziedzic jest jednym z prekursorów rozwoju branży OZE w Polsce. Jako pierwsza w kraju zaczęła seryjną produkcję ...
Inisol Power Set - panele fotowoltaiczne marki De Dietrich
Inisol Power Set - panele fotowoltaiczne marki De Dietrich Produkcja własnej energii elektrycznej z przydomowej instalacji fotowoltaicznej to wygoda i możliwość uniezależnienia się od sieci energetycznej. ...
Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

 • Polecamy również
  Czas na Wnętrze Vademecum Domu Energooszczędnego ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Budujemy Dom
Mamy dla Ciebie prezent!
Zapisz się do bezpłatnego newslettera BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Budujemy Dom".
W każdy czwartek otrzymasz darmowy
poradnik budowlany, a w nim:
 • aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
 • porady budowlane,
 • najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl,
 • zapowiedź raportu miesiąca dostępnego w serwisie
  w pełnej wersji.

Czas na wnętrze