Budujemy Dom

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

Artykuł na: 6-9 minut
Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą współfinansowanie przez Unię Europejską inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji białostockiej.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 96,8 mln zł. Program „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” zostanie zakończony w roku 2011. Jego całkowity koszt to suma 143 mln zł. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Program inwestycyjny obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obsza-rach nieskanalizowanych, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową, dotyczy także zapewnienia właściwej sprawności pozostałych elementów systemu wodo-ciągowo-kanalizacyjnego. Dzięki realizacji programu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” powstanie lub zostanie zmodernizowanych 70 km sieci kanalizacyjnej oraz 42 km sieci wodociągowej. Liczba mieszkańców Białegostoku podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu to blisko 5400 osób, zaś planowana liczba mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej to ponad 1400 osób. Po realizacji projektu blisko 99% gospodarstw domowych Białegostoku zostanie podłączonych do sieci wodociągowej i 98,1% do sieci kanalizacyjnej.

 

Wodociągi Białostockie są pierwszym beneficjentem, który podpisał we wrześniu 2009r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowaniu realizacji projektu, wyłonionego w drodze konkursowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Tym samym z chwilą podpisania w/w umowy Wodociągi Białostockie uzyskały możliwość finansowania realizowanych zadań z przyznanej dotacji rozwojowej.

 

W ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Wodociągi Białostockie zrealizowały już inwestycje na Osiedlu Zawady, a także zakończyły część prac w Centrum Miasta. Obecnie trwa budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w osiedlach: Dojlidy, Skorupy, Mickiewicza, Piaski, Dziesięciny, Bojary, Sienkiewicza, Wygoda. Planowane są również prace modernizacyjne na obszarze osiedli: Piasta, Białostoczek, Jaroszówka, Starosielce oraz w Centrum Miasta. Zakończenie wszystkich inwestycji w ramach projektu zaplanowano na rok 2011r.

 

Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia niezawodności i bezawaryjnego działania sys-temu wodociągowo-kanalizacyjnego, ograniczenia ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody, uzyskanego dzięki poprawie jego szczelności i wymianie odcinków najbardziej wyeksploatowanych. Zapewnienie szerszego dostępu mieszkańcom miasta do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, działającej w sposób ciągły i niezawodny, wpłynie także na poprawę ogólnego stanu środowiska naturalnego. Projekt umożliwi także odbiór i oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, jak również Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

 

A. Budowa sieci wodociągowej oraz kanałów sanitarnych na terenach nie objętym do tej pory systemem kanalizacji sanitarnej.
B. Rozdział kanałów ogólnospławnych poprzez budowę kanałów deszczowych i montaż urządzeń zapewniających oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawie-sin.
C. Modernizacja i renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu usprawnienia jej funkcjonowania.
D. Modernizacja i renowacja istniejącej sieci wodociągowej oraz wymiana sieci wykonanej z rur azbestowo-cementowych oraz stalowych w celu poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia.
E. Usprawnienie dystrybucji wody poprzez uzupełnienie opomiarowania sieci wodociągowej.
 
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE

 

Wodociągi Białostockie, będące beneficjentem projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków”, są najstarszym przedsiębiorstwem komunalnym, działającym od roku 1890, na obszarze aglomeracji białostockiej. Udziałowcami spółki są Miasto Białystok, posiadające 92% udziałów oraz Gmina Wasilków będąca właścicielem 8% udziałów. Podstawową działalnością firmy jest pobór, uzdatnianie i dostarcza-nie wody na potrzeby miasta oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków. Przedsiębiorstwo prowadzi także hurtową sprzedaż wody i odbiór ścieków na rzecz czterech sąsiednich gmin tj. Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo Kościelne. Obszar działalności spółki obejmuje 200 km2, zaś liczba odbiorców korzystająca z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ok. 300 tys. osób. Całkowita długość sieci wodociągowej będącej własnością przedsiębiorstwa wynosi ok. 1000 km, zaś kanalizacji sanitarnej to ok. 480 km.

 

Głównym źródłem zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w wodę jest rzeka Supraśl, stanowiąca prawy dopływ rzeki Narew. Bazują na niej dwa ujęcia wody Wodociągów Białostockich w Wasilkowie tj. ujęcie wody powierzchniowej i ujęcie wody infiltracyjnej oraz trzecie ujęcie wody w Jurowcach, wykorzystuje również zasoby doliny rzeki Supraśl, w postaci źródła podziemnego. Łączna wydajności wszystkich trzech ujęć wody przekracza 100.000 m3 na dobę.

 

W roku 2008 Wodociągi Białostockie zakończyły realizację projektu współfinansowanego ze środków ISPA/Funduszu Spójności UE „Poprawa jakości wody w Białymstoku”. Obejmował on modernizację dwóch istniejących stacji uzdatniania wody, przebudowę głównych węzłów technologicznych oczyszczalni ścieków oraz unowocześnienie procesu przeróbki osadów ściekowych.

 

Wodociągi Białostockie działają w oparciu o Zintegrowany Systemu Zarządzania łączący trzy standardy: system zarządzania jakością ISO 9001:2009, system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

 

aktualizacja: 2012-12-09

Dodaj komentarz

LOTUS SENSOR - zmiękczacz wody z inteligentnymi sensorami
LOTUS SENSOR - zmiękczacz wody z inteligentnymi sensorami W pełni automatyczny, niemal bezobsługowy zmiękczacz, który zlikwiduje na zawsze twardą wodę w Twoim domu. Najnowszy model zmiękczacza ...
Świąteczna promocja na dzbanki Aquaphor tylko w Biedronce!
Świąteczna promocja na dzbanki Aquaphor tylko w Biedronce! Od 17 grudnia trwa świąteczna promocja nowego dzbanka ONYX + 2 wkładów filtrujących Maxfor wzbogacających wodę w magnez. Promocyjne ceny ...
Zadbaj o higienę filtracji wody z produktami marki Ecoperla
Zadbaj o higienę filtracji wody z produktami marki Ecoperla Już od września w dobrych sklepach stacjonarnych i internetowych będzie można dostać nowe produkty marki Ecoperla.
polecane produkty i technologie

Głębinowe pompy Wilo-Sub TWU 4 w zasięgu Twojego domu

Dzięki własnej studni lub studni głębinowej można uniezależnić się od drogiej wody z wodociągu miejskiego i dostępnej tylko w ograniczonym zakresie wody deszczowej. Do tłoczenia wody gruntowej i nawadniania większych powierzchni przydadzą się niezawodne i ekonomiczne w użytkowaniu pompy Wilo-Sub TWU 4.
Najbardziej znane marki
Oczyszczalnie ścieków - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 11-12/2018

Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".