Budujemy Dom

Błędy wykonawcze instalacji kanalizacyjnej

Artykuł na: 6-9 minut

Instalacja kanalizacyjna musi być tak zaplanowana i wykonana, by jej działania nie było w domu widać, słychać ani czuć, to znaczy szczelna, cicha i bezzapachowa.

Błędy wykonawcze instalacji kanalizacyjnej

Niewłaściwe spadki lub średnica rur kanalizacyjnych.

Skutkiem tego błędu w instalacji kanalizacyjnej jest albo zbyt leniwe spływanie ścieków, które sprzyja osadzaniu się zanieczyszczeń w rurociągach, albo spływanie ścieków zbyt szybko, wskutek czego ścieki, zamiast wypełniać 0,5–0,7 wysokości rur, płyną całym ich przekrojem i zasysają wodę z syfonów, co powoduje napływanie do pomieszczeń gazów z kanalizacji.

Wypełnienie przewodów kanalizacyjnych ściekami

Wypełnienie przewodów kanalizacyjnych ściekami:

(a) właściwe – od 0,5 do 0,7 wysokości przewodu: zanieczyszczenia są spłukiwane,

(b) niewystarczające: zanieczyszczenia odkładają się w rurach

Zbyt duży spadek przewodów.

Zdarza się w domach stojących na zboczach: w takiej sytuacji ścieki mogą spływać zbyt gwałtownie i wysysać zamknięcia wodne z syfonów. Rozwiązaniem jest ułożenie rur nie w linii prostej, lecz tak, by tworzyły „schodki”.

Wypełnienie przewodów kanalizacyjnych ściekami
Schodkowe ułożenie rur kanalizacyjnych na zboczu spowalnia spływ ścieków

Niesprawne syfony

Syfony mogą ulec zapchaniu, woda może być z nich wysysana lub odwrotnie – wtłaczana. Może też wyschnąć, gdy z danego przyboru korzystamy sporadycznie.

Te niedogodności są najczęściej wynikiem nieprawidłowego rozmieszczenia przyborów sanitarnych względem siebie. Najczęstsze błędy instalacji kanalizacyjnej pokazano na rysunku.

Niewłaściwe działanie syfonów i jego przyczyny

Brak dostępu do syfonów

By przekonać się, jak ważny jest dobry dostęp do elementów instalacji, wystarczy nawet drobna awaria. Wanny, spłuczki na stelażach oraz piony często są tak zabudowywane, że dostęp do instalacji jest niemożliwy bez zniszczenia płytek tworzących ich okładzinę.

Dlatego konieczne jest pozostawianie otworów rewizyjnych (można je zamaskować drzwiczkami, na których mocuje się taką samą okładzinę, jak na reszcie ściany. Pamiętajmy jednak, że otwór rewizyjny musi być dość duży (czasem warto zastosować nie jedną, a dwie pary drzwiczek), tak by można było nie tylko zobaczyć miejsce awarii, ale także móc operować tam narzędziami.

Zaniedbanie wyciszenia instalacji

Niewłaściwe działanie syfonów i jego przyczyny
Strumień wody a) opadający prosto ku dołowi uderza najpierw o dno wanny a potem o lustro wody i powoduje znaczny hałas;
b) bateria kieruje strumień tak, że woda spływa cicho po ściance wanny

Dźwięki dochodzące z instalacji wodno-kanalizacyjnej mogą być bardzo uciążliwe – szczególnie gdy piony kanalizacyjne umieszczone są na ścianie oddzielającej pomieszczenia sanitarne od sypialni czy salonu, a na etapie projektu nie pomyślano o tym, by zapobiec tym uciążliwościom.

Polega to na zastosowaniu pionów kanalizacyjnych ze specjalnych rur niskoszumowych lub – jeśli pion biegnie w szachcie instalacyjnym, wypełnieniu przestrzeni wokół niego tłumiącą dźwięki wełną mineralną.

Źródłem hałasu może być także napełnianie wanny wodą. Najbardziej akustyczne są pod tym względem wanny stalowe, stosunkowo ciche zaś – ciężkie .

Hałasom można zapobiec albo przez umieszczenie wanny w specjalnej kształtce ze styropianu (dzięki czemu woda też wolniej stygnie), albo przez zamontowanie takiej baterii, która odchyla strumień ku ściance wanny, dzięki czemu nie uderza on w dno wanny ani nie wpada z pluskiem do już nalanej wody, tylko spływa po tej ściance łagodnie i cicho.

Piony kanalizacyjne bez wywiewek wyprowadzonych ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna przeznaczona do montażu na pionach ponad dachem
Wywiewka kanalizacyjna przeznaczona do montażu na pionach ponad dachem

W takiej sytuacji ścieki będą spływać źle, bo nie mając którędy wciągnąć powietrza, gdy wypełnią cały przekrój pionu (np. płynąc z miski ustępowej), więc zamiast powietrza (przez wywiewkę lub zawór napowietrzający) będą wysysać wodę z syfonów, co spowoduje napływanie gazów kanalizacyjnych do pomieszczeń.

W domu przynajmniej jeden, najdalej położony od odpływu poza dom, pion kanalizacyjny musi być mieć wywiewkę wyprowadzoną ponad dach. Ważne by wysokość wywiewki uniemożliwiała zasypanie przez śnieg. Zapewnia ona napowietrzanie instalacji i usuwanie gazów na zewnątrz kanalizacyjnych. Pozostałe piony można zwieńczyć zaworami napowietrzającymi.

Sztywne mocowanie rur

Sztywno zamocowane rury, bez możliwości kompensacji wydłużeń termicznych, mogą ulec zdeformowaniu, dlatego tam, gdzie to możliwe, powinno się stosować specjalne uchwyty przesuwne. Część instalatorów jednak tego nie robi, co czasem wynika z niestaranności, a czasem z głęboko zakorzenionych nawyków, gdyż tradycyjne piony żeliwne i stalowe rury miały bardzo małą rozszerzalność cieplną.

Niezabezpieczenie przejść przez ściany i stropy

Obmurowanie lub obetonowanie rur "na sztywno" powoduje pękanie tynków, a czasem i uszkodzenia rur. W grubości ścian lub stropów rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. W tym celu rury umieszcza się w luźnych tulejach, a wolną przestrzeń wypełnia trwale elastycznym materiałem (np. wełną mineralną). Tuleje mogą być uzupełnione rozetami, które zakrywają obrzeża otworu.

Przestrzeni między tuleją a rurą nie należy pozostawiać pustej, bo tą drogą będą się rozprzestrzeniać dźwięki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego przez utrudnienie rozprzestrzeniania się ognia można zastosować na rurociągach z tworzyw specjalne opaski z materiału pęczniejącego pod wpływem wysokiej temperatury: podczas pożaru zamyka on otwór pomiędzy pomieszczeniami.

Użycie elastycznych rur.

Należy unikać połączeń przy użyciu rur elastycznych, tzw. harmonijkowych, w miejscach o utrudnionym dostępie. W takich rurach dość łatwo gromadzą się zanieczyszczenia, co może doprowadzić do niedrożności instalacji kanalizacyjnej.

Brak zasuw (zaworów) zwrotnych na odpływie z przyborów zlokalizowanych w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Odprowadzenie ścieków z przyborów znajdujących się poniżej poziomu gruntu (w piwnicy) grozi cofnięciem się ścieków w razie zatkania odpływu albo gwałtownego wzrostu ich poziomu w sieci kanalizacyjnej na skutek intensywnych opadów. Dlatego na odpływie z tych urządzeń należy zamontować zasuwy zwrotne, uniemożliwiające przepływ ścieków w odwrotnym kierunku lub – co jest rozwiązaniem pewniejszym – podłączenie urządzeń do pompy ściekowej, przetłaczającej je wyżej.

Brak zaworów z filtrem na zasilaniu baterii.

Przy doprowadzeniu wody do baterii warto zamontować zawory odcinające z filtrem, jeśli na zasilaniu nie założono głównego filtra, chroniącego przed przedostawaniem się zanieczyszczeń mechanicznych z sieci wodociągowej bądź studni. Jednak takie rozwiązanie można stosować tylko, gdy będą one dostępne po zabudowaniu np. wanny. W przeciwnym razie zanieczyszczone filtry ograniczą przepływ wody, a ich oczyszczenie wymagać będzie kłopotliwego demontażu obudowy.

Montaż baterii bez użycia szablonu.

Rury pod dwuotworowe baterie naścienne należy wyprowadzić przy użyciu szablonu (płytki mocującej), zapewniającej właściwy rozstaw i ustawienie końcówek przyłączeniowych. Dzięki temu bez problemu można będzie zamontować kran w pozycji dokładnie poziomej oraz uzyskać szczelność podłączenia.

Brak dylatacji pomiędzy rurą i ścianą, prowadzoną na zakrętach.

Zmiana kierunku prowadzenia rur sztywnych wykonywana jest przy użyciu kolanek, zaś rur plastycznych przez ich wyginanie. W obu przypadkach na zakrętach trzeba pozostawić pewien luz między ścianą a rurami, umożliwiający swobodny przyrost ich długości przy wzroście temperatury wody. Rur plastycznych nie można wyginać w promień mniejszy niż zalecany przez producenta (najczęściej odpowiadający pięciokrotnej średnicy rury). Niedopuszczalne są też ostre załamania, powstałe w wyniku nieumiejętnego gięcia, które – oprócz zmniejszenia wytrzymałości rury – mogą stać się przyczyną hałasu w miejscu przewężenia.

Niezastosowanie kolanek ustalonych do końcówek przyłączeniowych.

Wszelkie końcówki przyłączeniowe na rurach powinny być wykonane za pomocą tzw. kolanek ustalonych, stabilnie zamocowanych do podłoża. Zapobiega to przenoszeniu obciążeń na połączenie z rurą podczas montowania zaworu czy baterii, co w konsekwencji może doprowadzić do osłabienia lub rozszczelnienia złącza.

Zbyt duże napięcie wężyków przyłączeniowych.

Nie mogą być one po zamontowaniu napięte ani załamane, co wymaga dobrania odpowiedniej ich długości. Istotny jest też sposób ich dokręcania – w końcowej fazie mocowania mogą ulegać skręcaniu "ciągnięte" przez nakrętkę. By tak się nie stało, należy przytrzymać obcęgami metalowe okucie wężyka i zablokować jego obrót.

Jarosław Antkiewicz, Cezary Jankowski

aktualizacja: 2018-10-02

Dodaj komentarz

Zdaniem naszych Czytelników

Jak masz wykończoną ścianę w salonie?     Dlaczego umieściłeś to pytanie akurat w tym temacie? Kto popełnił jaki błąd, który musisz teraz naprwić "ozdabiając" salon?

uroboros

28 Gru 2017, 16:28

Będzie pasowało jak świni krawat....chyba że jakoś rozsądnie to wkomponujesz do całości..

joks

28 Gru 2017, 16:27

uroboros

28 Gru 2017, 16:27

Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zadaj pytanie naszemu ekspertowi
 
 
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Zadbaj o higienę filtracji wody z produktami marki Ecoperla
Zadbaj o higienę filtracji wody z produktami marki Ecoperla Już od września w dobrych sklepach stacjonarnych i internetowych będzie można dostać nowe produkty marki Ecoperla.
System drenarski z PVC-U od Pipelife
System drenarski z PVC-U od Pipelife System drenarski z PVC-U to najbardziej uniwersalne i sprawdzone na rynku rozwiązanie, przeznaczone do odwadniania wszelkich terenów, począwszy ...
Stacje uzdatniania wody Ecoperla z serii Tower - wydajna filtracja wody!
Stacje uzdatniania wody Ecoperla z serii Tower - wydajna filtracja wody! Jeśli zastanawiasz się nad efektywnym i oszczędnym sposobem na filtrację wody w swoim nowoczesnym domu, to marka Ecoperla przygotowała coś ...

Na co zwrócić uwagę wybierając stację uzdatniania wody?

Mieszkam w domu jednorodzinnym, korzystam z wody miejskiej. Woda, która leci z kranu jest bardzo twarda, wszystko jest zakamienione, psują się sprzęty agd, zaparzona herbata ma kożuch, woda często ma metaliczny posmak. Zastanawiam się nad kupnem stacji uzdatniania wody. Czy przed wyborem takiej stacji i zakupem powinnam zrobić badanie wody? Na jakie metale i związki? W domu zużywamy średnio 15-20 m3 miesięcznie. Czy wielkość zużycia wody ma wpływ na wybór stacji uzdatniania wody? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze? 

polecane produkty i technologie

Odpływ ścienny Scada: trzy zalety, wiele korzyści

Rzadko spotyka się rozwiązania designerskie i funkcjonalne zarazem, jednak odpływ ścienny Scada marki KESSEL udowadnia, że te dwie cechy z powodzeniem mogą iść ze sobą w parze. Świadczy o tym jego kilka głównych zalet i wiele płynących z nich dla użytkowników korzyści.
Najbardziej znane marki
Oczyszczalnie ścieków - ranking rozpoznawalności firm i produktów

Budujemy Dom 11-12/2018

Tradycyjnie nasze ostatnie wydanie w roku poświęcone jest remontom i modernizacjom. Informacje zawarte w artykułach przydadzą się przede wszystkim...

Tylko 9,95 zł

Klub Budujących Dom


Wypełniaj ankiety i zbieraj punkty
na bezpłatną prenumeratę
i inne nagrody

  • Polecamy również
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Wydanie tabletowe
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".